Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Homepage Marc Verhoeven

 Ga hier naar het reddende Evangelie (klik op het plaatje)

Sinds 2002  -  Laatst bijgewerkt op 16 juni 2024
Meer dan 2750 pdf-artikelen beschikbaar
Meer dan 3100 plaatjes/cartoons beschikbaar

  

         
klik hier voor de nieuwste berichten

  

Handelingen 4:10-12 -- De Naam van Jezus Christus ... de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegegeven is, door Welke wij moeten zalig worden -- Handelingen 4:10-12

  

Gebruik onderstaande ZOEKFUNCTIE (zet een zin best tussen aanhalingstekens)

 


WWW www.verhoevenmarc.be

 

Noten :
a. Ik sta en ga niet op Sociale Netwerken, zoals Twitter, Facebook, etc.
b. Deze site maakt geen gebruik van cookies of andere traceertechnologieen.
c. Graag beantwoord ik ernstige vragen, maar ik ga niet in debat met tegenstanders ( klik ).
d. Mijn website is niet beveiligd, omdat er niets te beveiligen valt ( klik ).
e. Lees de Disclaimer onderaan deze pagina ( klik ).

  

E-mailadres 1 : verhoevenmarc@skynet.be
E-mailadres 2 : marc.verhoeven@verhoevenmarc.be

70 Rubrieken op deze pagina ()

RUBRIEKEN OP APARTE PAGINA'S (↓)

ZONDE EN BEKERING tot Redding (↓)

WEDERGEBOORTE (↓)

VIDEO'S (↓)

DOOP, DOPEN (↓)

ABORTUS (↓)

DE BIJBEL IS GODS WOORD (↓)

PETER RUCKMAN - RUCKMANISME (↓)

DWALINGEN / VALSE LEER / CULTEN / SEKTEN (↓)

NIET GEVONDEN IN DE BIJBEL (↓)

WELKE Jezus? (↓)

THE CHOSEN (↓)

BEPROEF DE GEESTEN (↓)

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN (↓)

WAARHEID ()

DOCTRINE, HET BELANG ERVAN (↓)

TOLERANTIE (↓)

THE SHACK / PAUL YOUNG (↓)

EMERGING CHURCH (↓)

VIDEO'S (↓)

MYSTICISME / MYSTIEK (↓)

LECTIO DIVINA (↓)

PSYCHOLOGIE en INNER HEALING (↓)

VRIJMETSELARIJ (↓)

DOMINIONISME / TRANSFORMATIEBEWEGING / KONINKRIJK-NU (↓)

GEESTELIJKE OORLOGVOERING (↓)

ALPHA (↓)

JEZUS GEZIEN / HEMEL GEZIEN (↓)

WAKE UP (↓)

PINKSTER- EN CHARISMATISCHE BEWEGING (↓)

BIJKOMENDE OPENBARING ()

BEVRIJDINGSBEDIENINGEN ()

TONGENTAAL / GLOSSOLALIE (↓)

GENEZING / GAVEN VAN GENEZINGEN (↓)

WONDEREN / WONDERTEKENEN (↓)

ZIJN ER VANDAAG NOG ... ? ()

PINKSTERAMNESTIE (↓)

VIDEO'S (↓)

CARTOONS PINKSTER- EN CHARISMATISCHE BEWEGING ()

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN (↓)

HOMEOPATHIE (↓)

ACUPUNCTUUR ()

ISRAEL EN GEMEENTE, KERK (↓)

WET OF GENADE - NIET WET EN GENADE (↓)

HEBREW ROOTS / HEBREEUWS CHRISTENDOM (↓)

VIDEO'S (↓)

TEMPEL (↓)

DUIVEL EN DEMONEN (↓)

OCCULTISME, SPIRITISME, WAARZEGGERIJ (↓)

UFO's / BUITENAARDSEN (↓)

VIDEO'S (↓)

GROEI EN OPBOUW (↓)

DE NIEUWTESTAMENTISCHE AMBTEN (↓)

DE WERELD, ONZE HOUDING TEGENOVER (↓)

DE TWEE NATUREN VAN DE GELOVIGE (↓)

WAAKZAAMHEID (↓)

HET DODENRIJK en de DOOD (↓)

VALSE HEILIGING (↓)

WACHTERS (↓)

DE WAARDE VAN DE MENS (↓)

DODEN, MOORDEN, WAPENS (↓)

EENZAAMHEID, ALLEEN STAAN (↓)

ESCHATOLOGIE / PROFETIE (↓)

MESSIAANSE PROFETIEEN (↓)

PRETERISME (↓)

BEDELINGEN, DISPENSATIES / CHRONOLOGIE (↓)

REFORMATIE / CALVINISME (↓)

ZEKERHEID (↓)

MILES J. STANFORD (↓)

JOHAN MALAN (↓)

 

134 Rubrieken op aparte pagina's ()

MIJN GELOOFSVERKLARING ()

ZONDAGSSCHOOLLESSEN (Voor jong en oud; )

SCHEPPING VERSUS EVOLUTIE ()

DE MENS LEEFDE SAMEN MET DINOSAURUSSEN (DRAKEN) (→)

PLAATJES MENS EN DINOSAURUSSEN (DRAKEN) LEEFDEN SAMEN ()

ZACHT WEEFSEL EN BLOED IN FOSSIELEN BEWIJZEN EEN RECENT BESTAAN ()

Fossielen gevat in AMBER / BARNSTEEN (→)

EVOLUTIE IS RELIGIE (→)

GAP-THEORY (→)

LIEGENDE EVOLUTIONAIRE KUNST ()

CARTOONS SCHEPPING VS. EVOLUTIE (→)

CARTOONS DARWINIAANS RACISME ()

OVER GOD (→)

DARWIN / DARWINISME (→)

DARWINIAANS RACISME ()

WAAR IS DE EVOLUTIE? - deel 1 ()

WAAR IS DE EVOLUTIE? - deel 2 ()

DE LEUGEN, EVOLUTIE (→)

HET BELANG VAN GENESIS (→)

VACCINS EN VACCINATIE (→)

DE ZONDVLOED (→)

WETENSCHAPPERS-CREATIONISTEN (→)

OVER-DESIGN (→)

MENSEN UIT APEN? (→)

RICHARD DAWKINS (→)

ENTROPIE (→)

VIDEO'S ()

VALSE LERAARS ()

LIJSTEN NIET AANBEVOLEN AUTEURS ()

OVER JOHN MACARTHUR ()

VIDEO'S ()

CARTOONS ()

TRIN en Mattheus van der Steen (→)

RICK WARREN ()

JOYCE MEYER ()

TOM DE WAL ()

ANDREW WOMMACK (→)

GRAHAM BILLY / FRANKLIN (→)

TIM KELLER (→)

WILLEM OUWENEEL (→)

SARAH YOUNG (→)

HENRI NOUWEN (→)

HEARTCRY - PAUL WASHER - ARJAN BAAN (→)

RICHARD FOSTER (→)

BETH MOORE (→)

HENRY BLACKABY en God ervaren (→)

ROB BELL (→)

MARK DRISCOLL (→)

DALLAS WILLARD (→)

LEANNE PAYNE (→)

C.S. LEWIS ()

OVER PAUL YOUNG & THE SHACK (↓)

LERAARS NEW AGE ()

ROOMS-KATHOLIEKE KERK ()

MARIA ()

DE ROOMSE PRONKZUCHT ()

DE PAUSEN EN DE HEIDENEN ()

DE ROOMSE BEELDENDIENST EN AFGODERIJ ()

CARTOONS ROOMS-KATHOLIEKE KERK ()

RKK-STUDIEMATERIAAL ()

ONGERIJMDHEDEN ()

ARTIKELEN VAN EX-PRIESTER ()

ALLE CARTOONS / PLAATJES ()

CARTOONS SCHEPPING vs. EVOLUTIE ()

SCHEMA'S EN KAARTEN ()

EVANGELISATIE ()

ARTIKELEN VOOR CHRISTENEN DIE EVANGELISEREN ()

CARTOONS EVANGELISATIE ()

PAMFLETTEN ()

ALLE VIDEO'S ()

CORRUPTIES IN MODERNE BIJBELVERTALINGEN ()

LIJSTEN MET AFWIJKINGEN IN CORRUPTE BIJBELS ()

PLAATJES / CARTOONS ()

NEW/NEO/NIEUW EVANGELICALISME ()

NEW AGE ()

REIKI ()

YOGA ()

LERAARS ()

CONTEMPLATIEF, CENTREREND, LUISTEREND GEBED, OOSTERSE MEDITATIE ()

MINDFULNESS ()

LECTIO DIVINA ()

SPIRITUAL FORMATION ()

DE GEVAREN VAN Gereformeerde Theologie ()

UITVERKIEZING / PREDESTINATIE / VRIJE WIL ()

VOOR WIE STIERF CHRISTUS? ()

DRIE GODDELIJKE PERSONEN (Drie-eenheid) & JEZUS CHRISTUS IS GOD ()

COMMA JOHANNEUM (→)

JAHWEH / JEHOVAH / JEZUS (→)

DE PERSOON EN HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST ()

JEHOVAH'S GETUIGEN ()

CARTOONS WACHTTORENSLAVERNIJ ()

ATHEISME, DEISME ()

OVER GOD ()

ATHEISME EN MORALITEIT ()

RICHARD DAWKINS (→)

CARTOONS ATHEISME ()

CARTOONS SCHEPPING VS. EVOLUTIE (→)

POLITIEK, MAATSCHAPPELIJK EN SOCIAAL ACTIVISME ()

DODEN, MOORDEN, WAPENS ()

HEILIGING, AFSCHEIDING, AFZONDERING ()

MUZIEK, CCM ()

HILLSONG ()

CARTOONS MUZIEK ()

OPWEKKINGSLIEDERENBUNDEL (→)

DE POSITIE VAN DE VROUW IN KERK EN GEZIN ()

FEESTEN / FEESTDAGEN : KERSTMIS, PASEN, HALLOWEEN, enz. ()

PASEN ()

HALLOWEEN ()

KERSTMIS ()

CARTOONS FEESTDAGEN ()

HET BOEK DANIEL ()

HET BOEK OPENBARING ()

HET BOEK ROMEINEN ()

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE ()

APOSTASIA - AFVAL of OPNAME? ()

DE OPSTANDING ()

LIJDEN, BEPROEVINGEN, ZIEKTE, BEMOEDIGINGEN ()

BEMOEDIGINGEN ()

EENHEID ()

Apologetiek (Verdediging van het geloof ; )

EEUWIGE STRAF (HEL) VERSUS ALVERZOENING / UNIVERSALISME ()

CARTOONS EEUWIGE  STRAF / ALVERZOENING ()

OORDELEN, TERECHTWIJZEN, VERMANEN, WAARSCHUWEN, CORRIGEREN ()

CARTOONS OORDELEN, TERECHTWIJZEN ()

LIEFDE ()

CARTOONS LIEFDE ()

LGBTQ+ SEKSUALITEIT (homoseks) ()

ISLAM ()

OUDE STATENVERTALING ()

HERZIENE STATENVERTALING ()

Online verscheidene Bijbelvertalingen naast elkaar ()

Bijbelquizzen ()

Voor Kinderen en Jongeren ()

BIJBEL-STUDIEMATERIAAL ()

RKK-STUDIEMATERIAAL ()

Bijbelleesrooster ()

Glossarium ()

Glossarium Vlaamse woorden ()

 
   

Rubriek ZONDE EN BEKERING tot Redding:

EVANGELISATIE ()
ZONDAGSSCHOOLlessen ()
De Brief aan de ROMEINEN ()
FUNDAMENTELE  LEERSTELLIGE  WERKBLADEN (21 lessen; )
APOLOGETIEK (Geloofsverdediging; )
VOOR WIE STIERF CHRISTUS? ()
ATHEISME ()
EEUWIGE STRAF (HEL) VERSUS ALVERZOENING ()
MUZIEK, CCM ()
LGBT-SEKSUALITEIT (HOMOSEKSUALITEIT) ()
Cartoons Zonde & Bekering 1 ()
Cartoons Zonde & Bekering 2 ()
Cartoons Zonde & Bekering 3 ()
Alle CARTOONS ()
Wedergeboorte ()
Video's ()
Doop, dopen ()

Abortus ()

 

Wedergeboorte

De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd ()

Bent u Wedergeboren? (J.C. Ryle) ()

Wedergeboorte, het werk van de Heilige Geest  ()

Gaat wedergeboorte vooraf aan geloof? ()

Wat betekent "Geboren uit Water en Geest?" ()

Johannes 3 (over o.a. wedergeboorte) ()

Lidmaatschap in een lokale kerk van wedergeboren gelovigen ()

Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy Believism "bekeerlingen" niet ()

De twee naturen van de gelovige ()

 
Lijsten met zonden en zondaars - Ter bezinning! ()
Historisch bewijs voor Jezus ()
"Goed zonder God"? ()
De meeste mensen willen God wegruimen! ()
De meeste mensen willen God dood ! ()
Zij wilden Hem dood (Update; )
De verwerping van de Heer Jezus ()
Het verhaal van de steilte van Nazareth ()
De "arm van JaHWeH" verworpen (Upgrade, )
Wat sommigen schrijven : Een voorbeeld van Rebellie tegen God (uit mijn mailbox; )
Wat is Zonde? ()
NARCISME ()
Er zijn slechts twee wereldbeelden ()
De geestelijke opdeling van de mensheid ()
7 Belangrijke doctrines in twee korte verzen : Mattheus 19:4-5 ()
Adams zonde : Gods Gerechtigheid uit balans, en de goddelijke Remedie ()
Begin hiermee: Het Evangelie naar Johannes: een uitdaging voor U! ()
Of begin hiermee: Het Evangelie naar Johannes (13-delige reeks; )
Vervolg met dit: Een Persoonlijke Bijbelstudie ()
De 3 Grote Vragen ()
Wat betekent het GERECHTVAARDIGD te worden voor God? ()
De Doodstraf voor de Mens en voor Christus : Afscheiding van God + Straf van God ()
De berouwvolle misdadiger aan het kruis gered ()
REDDING, zoals geleerd in de Bijbel ()
Het verschil tussen REDDING en BELONINGEN ()
Geloof en Bekering (tegen "easy believism"; )
Vragen over Bekering (tegen "quick prayerism", "zondaarsgebed"; )
Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy Believism "bekeerlingen" niet ()
Is Bekering noodzakelijk voor Redding? En wat is Bekering? ()
Is bekering noodzakelijk? ()
Bekering is noodzakelijk! ()
Twee aspecten van Vergiffenis (In handige tabellen; )
Was Christus een Plaatsvervanger voor de zondestraf? ()
Was er enige hoop voor deze geheel kwaadaardige Koning? ()
 

Video's

Ray Comfort verkondigt het Evangelie aan een Joodse professor, die zich bekeert! ( 9:26)

Wat is de zin van het leven? (John Andrew; ; 03:58)

De ware en levende God (John Andrew; ; 03:47)

De Kruisiging - een medisch perspectief ( 06:33)

Aanbevolen dubbele video : Waar komt God vandaan? ( 50:00)

Toeval of Ontwerp, prachtige video, ingesproken door George Zeller ( 27:50)

Moreel Relativisme ( ondertiteld) : 1 - 2 - 3 - 4

"Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft" ( 3:09)

Gered van homoseksualiteit ( 13:27)

 
Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? (Update; )
Bijbelquiz over bijbelse Verlossing
Bekering en "Lordship Salvation" ()
Goedkoop Evangelie? (Uitbreiding; )
Hedendaagse Christenen: onverzettelijk en onbekeerlijk (Update; )
Pas op : er zijn veel valse evangelien in omloop (Update; )
De Fundamentele Doctrines van de Bijbel (Update; )
De Fundamentele Doctrines van de Bijbel (versie voor kinderen 9-14 jaar; )
Over de redding van Kinderen - wanneer zijn ze aansprakelijk? ()
Kan een jong kind gered worden? & Lordship Salvation en de redding van kinderen ()
Spreekt 1 Korinthiers 7:13-14 over redding van kinderen en de ongelovige man? ()
Werden de huisgenoten van de cipier gered wegens zijn geloof? ()
Lidmaatschap in een lokale kerk van wedergeboren gelovigen ()
Antipsalm 23 ()
Wie is Jezus? ()
Jezus, meer dan een timmerman ()
De Passie van onze Heer Jezus Christus (Update; )
Het leven van Christus ()
Het Kruiswerk van Christus volgens de Schrift ()
Het Kruis ()
Een drievoudige kijk op de Christus van God ()
Enkel het offer van Jezus is genoegzaam ()
De Berechting van Jezus Christus (Update; )
Christus' Lichamelijke Opstanding ()
Het heerlijke feit van de Opstanding ()
Sterven voor een Leugen? ()
Klare taal over de dood (Update; )
WELKE Jezus wilt u volgen? ()
Zie, de Mens! - Uit het Woord der Waarheid ()
Zie, de Mens! - A.C. Gaebelein ()
De Grote Overwinning ()
Graag vertel ik mijn verhaal - een Hindoe komt tot Christus ()
Waarom? ()
Waarom laat God onschuldige mensen lijden? ()
Ziekte (J.C. Ryle; )
De Gemeente die Christus bouwt (J.C. Ryle; )
De Goedheid en Strengheid van God ()
Gedicht voor de christen die lijdt ("In de smeltkroes"; anoniem; )
Wat heeft God met onze portie lijden te doen? ()
Hoe kan een liefhebbende God ...? ()
De haat van God (Update; )
De haat van een christen ()
 God en de zondaar : haat en liefde ()
De verschrikkelijke Hel (Verenigbaar met Gods liefde? Update; )
De Hel en Gods karakter ()
Is de God van het Oude Testament wreed? (tags: geweld; oorlogen; )
Waarom beval God het doden van alle mensen tijdens de verovering van het beloofde land? ()
De Hemel, onze eeuwige thuis ()
Drie hemelen ()
Het boek Job in het licht van het Evangelie ()
Job : "Heelmeesters van niets" ()
De Strijd wegens de Smader - Spreuken 27:11 (Tag: Job; )
"God is alwetend - waarom schept Hij dan het kwaad?" (Update; )
Hebben Christenen het Gemakkelijk? ()
De Weegschaal van God ()
De Weegschaal van God ()
De relatie tussen Goede werken en Redding ()
De Film van uw Leven ()
Wanneer is het Feest Voorbij? (Update; )
Wanneer is het Feest Voorbij? () - Pamflet
Wat als de Kosmos alles is wat er is? (Update; )
Bestaat God werkelijk? ()
Hoe weten we dat er een God is? ()
Ik zie God niet - dus Hij bestaat niet? ()
Bewijs voor de Schepper is onweerlegbaar ()
Bewijs voor God en Schepping - logische implicaties ()
Het Bestaan van God ()
Gods bestaan bewijzen - Zou u geloven als Hij voor uw deur zou staan? ()
Wie schiep God? Een onlogische vraag ()
Als God het universum schiep, wie schiep dan God? (Update; )
Wie heeft God gemaakt? ()
De 'verstandige' Ezel ()
44 Vragen voor Sceptici ()
De Sceptici antwoorden ()
Wat is het beste argument voor het bestaan van God? ()
Wat is uw Standaard van Moraliteit? (Update; )
Wat is uw Standaard van Moraliteit? ()
Kunnen wij Goed zijn zonder God? De connectie tussen geloof in God en Moraliteit (Update; )
Met de dood voor ogen blijft Christopher Hitchens militant AtheIst ()
Pas op voor Science Fiction ()
Als het nu eens wel waar is? ()
Levensbelangrijke vragen ()
40 Bezwaren tegen het Christelijk Geloof ()
De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd ()
Bent u Wedergeboren? (J.C. Ryle) ()
Johannes 3:5 - Wat betekent "Geboren uit Water en Geest"? ()
Handen laten opleggen om de Heilige Geest te ontvangen? ()
Handoplegging, iets voor vandaag? (Update; )
Het beschaafde Varken ()
Zonde (J.C. Ryle) ()
Bestaat de Erfzonde? (Tag : Pelagianisme; )
Volle Evangelie Gemeenten - Korte waarschuwing (Tag : Pelagianisme)
Over vergeven en vergeten ()
Vergeven zonder belijdenis? ()
Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()
Het zondeprobleem ()
"Zonde" en "Zonden" ()
Wat is de "onvergeeflijke zonde"? Hoe wordt zonde "onvergeeflijk"? ((Zonde tegen de Heilige Geest)
Twee artikelen over "Lastering van de Heilige Geest" :  Kort artikel - Lang artikel  () (Zonde tegen de Heilige Geest)
De onvergeeflijke zonde : "Lastering van de Heilige Geest" ()
De Weg naar de Redding - Evangelietraktaat ()
Gods Reddingsplan ()
De Bijbel en de Zonde (Update; )
Eerlijke zondaars en Onechte christenen ()
 

Doop, dopen

Dopen ... Waarom eigenlijk? (; )

Schema van de doop ()

Twee verordeningen voor de Kerk : Doop en Avondmaal ()

De 7 Dopen in de Bijbel (Update; )

De doop afgeschaft?! (Update; )

Is de doop noodzakelijk voor redding? (Update; )

Doop van baby's ()

Is de zuigelingendoop bijbels? Vijf argumenten weerlegd ()

 
17 Manieren om NIET in de Hemel te komen ()
Het is niet de schuld van God! ()
Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (Update; )
Wat met hen die niet gehoord hebben? ()
God en de Naties (Handelingen 17:26; )
De originele "onbekende" God van China: het volk had kennis van de God van Genesis ()
Gods gerechtigheid en "Zijn werken" (Romeinen 1:18-20; )
Strijdt om in te gaan door de Nauwe Poort! ()
Redding : Gemakkelijk of Moeilijk? ()
Religie of Christus? (M.R. De Haan) ()
Geen Religie maar Christus (Update; )
Geen religie maar Christus! ()
Religie en Christendom - het grote verschil ()
Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )
 Vrede voor de angstigen, of : de Koperen Slang ()
De vrede MET God en de vrede VAN God (Update; )
Religie : Satans grootste bedrog (Update; )
Leiden niet alle religies naar God? ()
Hindoeisme en andere grote religies: verschillen die echt van het Christendom? ()
Over de Algenoegzaamheid van Christus ()
Vergelijkingstabel : Religie - Christendom ()  +  beknopt schema ()
Vergelijkingstabel : Bijbels versus Cultureel Christendom ()
Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update; )
Als in de dagen van Noach (Update; )
 De Typologie van Noachs Ark ()
Een herhaling van de dagen van Noach en van Lot ()
Uw eigen Christendom ontwerpen ()
Ben ik een Echte Gelovige? (Update; )
Iemand kan ..... en toch niet gered zijn! ()
Is het mogelijk te geloven in Jezus ... en NIET GERED te zijn? ()
Een persoon kan erg christelijk lijken, maar toch niet gered zijn ()
Wat is Geloof? ()
Geloof : wat het is en wat het niet is ()
Ongeloof - wat het is ()
Wat is echt GELOOF tot eeuwig leven? ()
Wat is een Christen? ()
Gods Woord volgen betekent vervolgd te worden ()
Ongeloof en een Hard Hart ()
Hoe is uw Hart? Het hart van de zaak is de zaak van het hart! ()
Relativisme ()
Relativisme bestaat niet in de wiskunde ()
De Professor ()
Een theologische Test (Update; )
De Verworpenen ()
Leven na de Dood? (Update; )
De Twee Wegen en de Twee Bestemmingen ()
Het voortdurende Trilemma van de mens ()
De mens is een Trichotomie: Geest en Ziel en Lichaam ()
 

Abortus

"De procedure" - animatiefilm over abortus (Schokkend!; 4:01) + Artikel ()

"Mijn lichaam, mijn keuze"? () 

Allerkleinste kinderhandje - Dit moet je echt eens bekijken! (Update; )

Samuel : Leven op 21 weken is echt leven! () 

Abortus is Moord ()

Het fundament van Moraliteit ()

Leven is geen toevalsproduct maar een Goddelijk ontwerp ()

 
Over Euthanasie ()
De Meest Complexe Structuur in het Universum ()
Was Jezus gehuwd? (Naar aanleiding van een fragment uit de 4de eeuw; )
Had Jezus lang haar en dronk hij geen wijn? Was Hij een Nazireeer? ()
Feedback : "Jezus heeft niet bestaan" (vervolg op "Was Jezus gehuwd?"; )
Het opzettelijke Scepticisme in de laatste dagen ()
 
   

Rubriek DE BIJBEL IS GODS WOORD: 

OUDE STATENVERTALING ()
 CORRUPTIES in MODERNE BIJBELS ()
BIJBEL-STUDIEMATERIAAL ()

PETER RUCKMAN - RUCKMANISME ()

Verscheidene Bijbelvertalingen naast elkaar ()
DE BIJBEL IN MP3 (; beluisteren en downloaden)
HERZIENE STATENVERTALING ()
DE 4 EVANGELIEN CHRONOLOGISCH volgens de HSV 2010/2016 ( ; pdf op aanvraag)
4 Evangelien: 4 verschillende gezichtspunten ()
De 4 Evangelien in Chronologisch Overzicht (overzichtelijk schema; )
Tien filosofieen verwoest door Genesis 1:1 ()
Een overzicht van de wijzigingen in editie 2016 van de Herziene Statenvertaling ()

Easton's Bible Dictionary - download duurt even (; ; )

Enkele redenen voor Bijbelse moeilijkheden ()
Het Boek van Jezus Christus ()
Historisch bewijs voor Jezus ()
Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel ()
Flavius Josephus over Sodom en Gomorra ()
De ruInes van Jericho bevestigen het Bijbelse verslag ()
Titus Kennedy graaft echt in de Bijbel! ()v
Leert de Bijbel dat de aarde plat is? (Update; )
Wie zei dat de aarde plat is? ()
De Joodse Bijbel heet de TeNaCH ()
De Bijbel leert dat de aarde een roterende bol is (dag/nacht) ()
De hydrologische cyclus geopenbaard in de Bijbel ()
De hydrologische cyclus geopenbaard in de Bijbel - artikel ()
Jesaja 40:22 en de vorm van de aarde - een platte schijf? ()
Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )
Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; )
De Bijbel als geheel - lessen over de samenstelling van de Bijbel ()
Het bewijs van de Bijbel ()
Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? Het ultieme bewijs ()
Moderne spotters bewijzen dat de Bijbel waar is ()
"Sommige zaken zijn moeilijk te begrijpen" (Update; )
Het berouwde God - hoe te begrijpen? ()
Heilige boeken? Welk boek zal u vertrouwen? ()
Al de Schrift is door God ingegeven en Waar ()
"Er staat Geschreven" ()
"De Schrift alleen is niet genoegzaam" zegt Rome ()
De aanslag op de Bijbel bewijst zijn goddelijke inspiratie ()
Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()
Wat met tegenstrijdigheden in de Bijbel? ()
Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk? ()
De Schrift eist een strikt Bijbelse positie - Psalm 119:128 (Update; )
Niet te strikt, te streng, te serieus zijn? ()
Stukje uit "Aantekeningen op Deuteronomium" (C.H. Mackintosh; )
Biblicisme en de Bijbel ()
De Bijbel en 'Bibliolatrie' ()
De Bijbel verafgoden? ()
Sprekende slangen en ezels, en geloven in de Bijbel ()
"God in een doos steken" of "God in de Bijbel opsluiten"? (Update; )
De basis van uw geloofssysteem ()
Het "Ik kan het niet weten" geloof ()
De Bijbel volgens Hollywood (over bijbelse films; )
Bijbels geloof versus Dwaas geloof ()
De Bijbel onze Maatstaf (Update; )
Inspiratie en het gezag van de Bijbel (; )
Wat is inspiratie? ()
Is het redelijk te geloven dat God mensen de Bijbel liet schrijven? ()
Geen 'mechanische' inspiratie van de Schrift ()
De Bijbel een "Papieren Paus"? ()
Bijbelkritiek (destructief criticisme) ()
De bijbelcritici waren fout! ()
De bijbelcritici waren fout! - uitgebreid ()
De Volkstelling van Quirinius ()
Godloochenaars beginnen agressieve strijd tegen geloof (RD; )
Rema (of Rhema) versus Logos (Update; )
"REMA SCRIPTURA" - een neologisme voor neo-evangelicals () rhema
Repliek op "je mag het geschreven Woord niet vergoddelijken" (Update; )
De Waarheid opdelen in Essentiele en Niet-Essentiele doctrines? (hoofdzaken/bijzaken; )
Essentiele en niet-essentiele doctrines ()
"In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles de liefde"? (Update; )
Waarom het principe "In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde" gevaarlijk is ()
In Essentiele zaken Eenheid? ()
Het fundament van Bijbelse Gemeenschap ()
Een beperkte boodschap of een beperkte gemeenschap ()
De Bijbel onder de Aanval ()
"Ga niet boven hetgeen geschreven staat"! (Update; )
Is Gods Genade groter dan Zijn Woord? ()
Over zogenaamde Verborgen Codes in de Bijbel (Update; )
Chicago Verklaring over Bijbelse Inerrantie ()
Over de Psalmen in tijden van crisis ()
De Messiaanse Psalmen (Update; )
Messiaanse Profetieen (Update; )
Psalm 22 over de kruisiging - 7 verbluffende voorzeggingen () + Plaatje ()
Een hoogst verbazingwekkende profetie (over Micha 5:1; )
De meer dan 300 Profetieen uit de Hebreeuws Geschriften die de Messias onthullen (; )
Christus Veracht ()
Van Golgotha tot Megiddo - Psalm 69 ()
Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA) ()
Waarom ik een "Militante" Bijbelse Fundamentalist ben ()
Het Comma Johanneum (1 Joh 5:7-8) ()
Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )
Een verdediging van het Comma Johanneum (; )
Een verdediging van 1 Johannes 5:f (Comma Johanneum) door WOL (; )
De laatste 12 verzen van Markus (Mk 16:9-20) (Update; )
Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )
Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )
Verklaring van Lukas 5:33-39 ()
Titus 2:13 - Wie is "de grote God"? ()
Johannes 3:5 - Wat betekent "Geboren uit Water en Geest"? ()
De Voetwassing - Wat betekent dit? ()
1 Timotheus 2:15 - Zal een vrouw "zalig" worden in het baren van kinderen? ()
Een blinde genezen te BethsaIda (Markus 8:22-26) ()
De Aanslag op 1 Timotheus 3:16 (Update; )
Wijsheid uit Prediker misbruikt ()
De Overspelige Vrouw (Perikoop De Adultera) ()
De Tien plagen van Egypte - Wonderen  of  "Moeder Natuur"? ()
Eugene Peterson en THE MESSAGE ()
Het Evangelie van Judas: Afval uit Egypte ()
Aanval op de King James Bijbel ()
 

Peter Ruckman en Ruckmanisme

Wat te denken van Peter Ruckman? (Update; )

Peter Ruckman, UFO's en Donald Duck ()

Een waarschuwing tegen Peter Ruckman ()

Wat te zeggen over Gail Riplinger? (Update; )

Gail Riplinger's leugens aan dr. en mrs. Waite ()

 
De Eenhoorn in de Bijbel (Update; )
De Betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament (F.F. Bruce) (; )
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament ()
De Nieuwtestamentische Tekst : Antiochie of Egypte? ()
Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (Nu vertaald; )
Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()
De Dode Zee Rollen ()
Het overgeleverde Nieuwe Testament : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)
Het overgeleverde Nieuwe Testament : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()
De verbazingwekkende Aleppo Codex (Tag: Masoreten; )
God heeft Zijn Woord bewaard ()
De Goddelijke Inspiratie van Jesaja ()
De Nieuwtestamentische Canon tijdens de eerste vier eeuwen ()
Canonieke en Apocriefe boeken ()
NT-figuren vermeld door niet-christelijke schrijvers en/of bevestigd door archeologie ()
Archeologie ondersteunt de Bijbel ()
Wat gebeurde er toch met de Bijbel? ()
De Grote Evangelische Ramp (F.A. Schaeffer) ()
Pausen veroordeelden de Bijbelgenootschappen (Bijbel in de volkstaal verboden; )
Bijbelse gebieden - Huidige benamingen (; )
 
 

Rubriek DWALINGEN / VALSE LEER / CULTEN / SEKTEN:

VALSE LERAARS - Nu een afzonderlijke rubriek! ()
"Master List" van Niet aanbevolen auteurs en boeken (door CRS & Lighthouse Trails; )
Drie NIET aanbevolen lijsten van auteurs ()
Top 100 van proponenten Contemplatief Gebed waar evangelische christenen zich naar richten ()

Top 50 niet aanbevolen contemplatieve boeken & Top 25 "bruggenbouwers" naar deze ()

JEHOVAH'S GETUIGEN ()
PINKSTER- EN CHARISMATISCHE BEWEGING ()
NEW AGE ()
ISLAM, KORAN ()
ATHEISME ()
CONTEMPLATIEF GEBED en MEDITATIE ()
Christelijke EENHEID ()
MUZIEK, CCM ()
DE POSITIE VAN DE VROUW IN KERK EN GEZIN ()
FEESTDAGEN, Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, enz. ()

CARTOONS ()

Niet gevonden in de Bijbel ()
WELKE Jezus? ()
The Chosen ()
Beproef de geesten ()
Onderscheidingsvermogen ()
Waarheid ()
Doctrine, het belang ervan ()
Tolerantie ()
De Shack ()
Emerging Church ()
Videos ()
Lectio Divina ()
Psychologie en Inner Healing ()
Vrijmetselarij ()

Dominionisme ()

Geestelijke oorlogvoering ()
Alpha ()

Jezus gezien / Hemel gezien ()

Wake Up ()

Volle Evangelie Gemeenten - Korte waarschuwing ()
Oosterse Orthodoxie vs. Bijbels Christendom : wat zijn de belangrijkste verschillen? ()
Orthoxie onthuld : Griekse, Russische, Koptische orthodoxie ()
De tragedie van het kruisloze evangelie ()
LHT-boekje : De taal van het "nieuwe" christendom - een glossarium ()
Leringen van misleidende geesten en demonen die men niet wil opgeven (Update; )
Wanneer zullen ze het ooit leren? ()
Schriftplaatsen over valse predikers (Update; )
Over Verboden Kennis ()
De ondergang van het Christendom ()
De neergang van het bijbelgelovige Christendom (Update; )
 

Niet gevonden in de Bijbel

Waar in de Bijbel worden volgende leringen of praktijken gevonden voor de Kerk? ()

Waar in de Bijbel vinden we met betrekking tot de Heer Jezus ... ()

Waar in de Bijbel worden volgende katholieke leringen of praktijken gevonden voor de Kerk? ()

Waar in de Bijbel vinden we dat we gered kunnen worden door ... ()

Waar in de Bijbel vinden we met betrekking tot het Evangelie ... ()

In een Bijbelse Kerk vinden we geen ... ()

Nog altijd op zoek naar een vers in de Bijbel dat zegt ... ()

 
Een goede Geloofsverklaring is nodig om valse leer tegen te gaan ()
Kerkendom versus Christendom ()
Er zijn slechts twee wereldbeelden ()
Mensen gebruiken de Schrift om haast alles te bewijzen en te rechtvaardigen ()
De Kenmerken van een SEKTE (Update; )
Over de sekte rond Bruno Groning ()
Ironside : als ik maar zeker kon zijn dat ik in de juiste kerk was ()
Ironside : Behouden door Zijn leven ()
Acht onbijbelse koepelorganisaties over evangelische gemeenten in Vlaanderen ()
Anglicaanse aartsbisschop zegt dat het noemen van God "Vader" "problematisch" is ()
Mozaiek-gemeenten en Kees Kraayenoord ()
Mozaiekgemeenten : veel valse leer! (Tag: luisterend bidden; )
Denominaties : is dit naar Gods wil? ()
De Evangelische Subcultuur (Update; )
Verworden plaatselijke gemeenten (Uitbreiding; )
Er is een verschil (M.H. Reynolds; )
Welk verschil maakt het uit? (M.H. Reynolds; )
De wereld en kerk zonder God ()
Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods! (Update; )
Zij prediken niet de hele raad Gods ()
Het probleem met Pokemon en Pokemon GO (; )
Het probleem met Pokemon (B&O; )
Miljoenen mensen kunnen toch niet allemaal fout zijn? ()
Auteurs van boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - Je kan beter op de hoogte zijn! (Update; )
Van de Duisternis ... naar het Licht ()
 

WELKE Jezus?

WELKE Jezus liefhebben? ()

WELKE Jezus wilt u volgen? ()

"Waar in de Bijbel vinden we met betrekking tot de Heer Jezus ..." ()

"De zachtere, gentilere Christus" ()

"De 'Jezus' van wie de wereld houdt" ()

"Jezus wordt stoer" ()

De Nieuwe Jezus & Liefde, genaamd Tolerantie ()

Valse Voorstellingen van Jezus ()

Had Jezus lang haar en dronk hij geen wijn? Was Hij een Nazireeer? ()

 

The Chosen

New Age "The Chosen" serie : Mormoons bedrog ()

Ex-mormoons echtpaar geschokt doordat christelijke leiders The Chosen serie omarmen ()

"The Chosen" serie : Enkele bezorgdheden ()

  Populariteit The Chosen blijft toenemen : populairder van 'Baywatch'

The Chosen bekeken door 200 miljoen mensen ()

Onderscheidingsvermogen en The Chosen ()

 

Beproef de geesten

Schriftplaatsen over valse predikers (Update; )

Beproef de geesten - prof. Malan ()

Beproef de geesten - Thompson ()

Beproef de geesten ()

Het nalaten de geesten te beproeven is een enorme tragedie ()

 

Onderscheidingsvermogen

Oordelen ()

Het beoefenen van Onderscheiding is een Bevel (Update; )

Het verlaten van Bijbels Onderscheidingsvermogen (tag: discernment; )

Waar gaat Bijbels Onderscheiden precies over? (tag: discernment; )

Onderscheiden van Goed en Kwaad (tag: discernment; )

Bijbels onderscheidingsvermogen - een noodzaak voor alle gelovigen (tag: discernment; )

Tegenstanders van onderscheidingsvermogen : het goede kwaad noemen (Update; )

 
Vragenlijst over Misbruik in uw kerk of beweging : om misbruik te helpen identificeren ()
Zijn Quakers Christenen? (naar aanleiding van een preek door Dick Baarsen) ()
Evangelische Ongelovigen (Update; )
Alle mensen zijn kinderen van God? (Update; )
De kinderen van God en de kinderen van de Duivel (Update; )
Kunnen wij de Gezonde Leer wel kennen? (Update; )
Kunnen we echt nog iets weten? ()
Ik wil het niet horen (BDM)
Waarom zo Negatief zijn? (Update; )
"Positief" Christendom (Update; )
Vragenlijst over Misbruik in uw kerk of beweging : om misbruik te helpen identificeren ()
Zijn Quakers Christenen? (naar aanleiding van een preek door Dick Baarsen) ()
Evangelische Ongelovigen (Update; )
Alle mensen zijn kinderen van God? (Update; )
De kinderen van God en de kinderen van de Duivel (Update; )
Kunnen wij de Gezonde Leer wel kennen? (Update; )
Kunnen we echt nog iets weten? ()
Ik wil het niet horen (BDM)
Waarom zo Negatief zijn? (Update; )
"Positief" Christendom (Update; )
Valse leer : wiens fout is het? ()
"Eet de vis, laat de graten liggen" (Update; )
God kan ook met een kromme stok recht slaan? (Update; )
"Voor allen ben ik alles geworden" (1 Korinthiers 9; Update; )
"Voor allen ben ik alles geworden" - Moderne evangelisatietechnieken en 1 Korinthiers 9 ()
De Letter doodt maar de Geest maakt levend? ()
"De letter doodt" - wat bedoelt Paulus? ()
De Geest versus de Letter (2 Korinthiers 3:6; Update; )
De Waarschuwing! ()
Naamchristenen? Is die term bijbels? (Update; )
De niet-aanstootgevende kerk (Update; )
De raad van Gamaliel : een schild voor wolven, misleiders en zwendelaars (Update; )
Hoe kan dit Bedrog zijn ??? (Update; )
Vier manieren waarop christenen bedrogen worden (Update; )
Kunnen christenen geestelijk bedrogen worden? ()
Het ontmaskeren van dwaling : is dat zinvol? (Update; )
De Eenheid van de Afvalligen (Update; )
De grote rivier van Afvalligheid ()
Melbourne 3 - 9 december 2009 : Een hedendaagse 'Toren van Babel' ()
Christianity Today's goedkope uitval naar bijbelse waarschuwingsbedieningen ()
 

Waarheid

Hebt u de Waarheid lief, of haat u ze? (Update; )

Waarheid bestaat nog steeds ()

De vaste Waarheid kennen ()

Wat is Waarheid? ()

Waarheidsliefde - een waarschuwing ()

Liefde zonder Leer - Eenheid zonder Waarheid  ()

De Waarheid spreken in Liefde ()

Waar gaat het eigenlijk om in het Christendom? ()

"Alle waarheid is Gods Waarheid"? ()

Relativisme ()

Waarheid en Liefde in 2 Johannes ()

Getoetst door de Waarheid ()

Van Verzinsels tot Waarheid ()

De Waarheid spreken ()

LIEFDE ()

 

Doctrine (leer) en het belang ervan

Het belang van Doctrine en het ware bijbelse concept van Liefde (Update; )

"In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles de liefde"? ()

Niet te strikt, te streng, te serieus zijn? (Update; )

De Schrift eist een strikt Bijbelse positie - Psalm 119:128 ()

Wanneer Liefde zich afscheidt van de Leer en Eenheid de Waarheid afwijst (Update; )

Het belang van bijbelse doctrine (Update; )

Doctrine of Dwaling ()

Leven en Leer (Update; )

Waarheidsliefde - een waarschuwing ()

De Fundamentele Doctrines van de Bijbel ()

De Fundamentele Doctrines van de Bijbel (versie voor kinderen 9-14 jaar; )

Zeven absoluut essentiele doctrines van het Christendom ()

De Waarheid opdelen in Essentiele en Niet-Essentiele doctrines? (hoofdzaken/bijzaken; )

Essentiele en niet-essentiele doctrines ()

Kunnen wij de Gezonde Leer wel kennen? (Update; )

Kunnen we echt nog iets weten? ()

Hindert leerstellige zuiverheid bijbelse evangelisatie? ()

Sta voor leerstellige zuiverheid : dwaling berispen en je ervan afscheiden ()

 

Tolerantie

Wanneer Tolerantie Zonde is (Update; )

De parodie van Tolerantie (Update; )

Tolerantie : verdraagzaamheid of acceptatie? ()

De Nieuwe Jezus & Liefde, genaamd Tolerantie ()

Breedgeestig en Ruggengraatloos (Tag: tolerantie; )

Over dialectiek (Tags: tolerantie, diversiteit, eenheid; )

Jezus en INtolerantie ()

INtolerantie wordt als de grootste zonde beschouwd ()

 
De Heer Jezus liefhebben BETEKENT Zijn Woord liefhebben ()
Moet ik blijven Zwijgen? ()
De Plaag van het Pluralisme ()
Wee hen! (Update; )
Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad! (Jesaja 5:20; )
Citaten over Eenheid ()
Leert Johannes 17 oecumenische eenheid? ()
Eenheid : Jezus' gebed in Johannes 17 ()
Oecumenische beweging, een dwaalleer ()
  Religieuze leiders roepen op tot wereldwijde verbroedering in unieke Video
  Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! - Vertaling hier ()
Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ; R. Bennett, ex-priester, 2000; )
The Catholic-Lutheran Accord (JDDJ; R. Bennett, ex-priester, 2015; )
JDDJ Nederlands (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; )
Het Leger des Heils : Psychoketterij & Oecumenisme verovert het Leger ()
  "Eenheid vs. Afscheiding"-ketterij NU in de kerk! ()
 

The Shack / Paul Young

Auteur van "The Shack" Paul Young stelt in nieuw boek : Christus is "in" elk mens ()

De "Jezus" waarvan de wereld houdt - tag : "The Shack" - "De Uitnodiging" (Update; )

Auteur The Shack/De Uitnodiging : "De God van het Evangelisch Christendom is een Monster" ()

Grafisch kunstenaar 'betreurt ten zeerste' dat hij de cover van The Shack ontwierp ()

Bijbelgetoetste kritiek op The Shack ()

 
Die Fundamentalistische Farizeeen! (Update; )
De Ketterij van Afscheiding? ()
De Kerk van God/Gemeente van God (Armstrongisme. Update; )
"The Harbinger" (De Voorbode). Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  +  9 ()
Pas op voor de Oneness Blessing of Eenheidszegening ()
 

Emerging Church

De Emerging Church "op een missie van God" ()

Emerging Church proponenten wijzen de God van hun grootvaders af ()

Zij zeggen : God zou Zijn Zoon nooit een gewelddadige dood insturen (Emerging Church; )

De Emerging Church ()

De Emerging Church nader beschreven ()

Liberale Emerging Church leiders omarmen Evolutionaire Spiritualiteit ()

De Christelijke Emerging Tv-zender ()

Het Evangelische Immuunsysteem is Uitgeschakeld! (tag : emerging church; )

Opgepast voor het zwaar afvallige ABC & DAI : Emerging Church! ()  +  ETF-postmodern? ()

Hoe merken we dat de "Opkomende Kerk" in onze kerk Opkomt? ()

Eindtijdse Misleiding in de Opkomende Kerk ()

 
Christelijke drumcirkels ()
"Jezus" optrommelen ()
De Organische Kerk (BDM) (; )
Christian Science (Christenwetenschap) : Christelijk of Sekte? ()
Youth With A Mission (YWAM) - Jeugd met een missie ()
Youth With A Mission (YWAM) : bouwen aan de Ene Wereldkerk ()
De Eengemaakte Wereldkerk blijft vorm aannemen ()
Campus Crusade for Christ - Crusade voor Wie? (Tag : Bill Bright; )
Onbijbelse voorstellingen v.h. Evangelie (Tags : Vier geestelijke wetten, Campus Crusade for Christ; )
"De vier geestelijke wetten" versus Paulus' Evangelie ()
Youth for Christ : Parakerk-oecumenisme ()
Enkele Bijbelse bezwaren tegen "IkzoekGod.nl" ()
De geest van de Promise Keepers in de zgn. Mannendagen ()
De "Gemeente van Christus" (tag: Max Lucado; )
Max Lucado's ketterijen en oecumenische verwarring ()
Laat u niet in met complotkraaiers, fantasten en sensationalisten! (Update; )
Toen Jezus zei "Laat uw licht schijnen voor de mensen" sprak Hij niet over complottheorieen ()
Coronavirus : valse en misleidende beweringen doorprikt ()
Profetische speculatie ()
Enkele feiten over FACEBOOK! (; )
De gevaren van Social Networking (Facebook, Twitter, etc. )
Wat weet Google over mij? ()
 

Video's

"Facebook en ik" Aflevering 3:  Nog nooit zo verbonden, nog nooit zo alleen ( 46:57)

Vragen voor hen die Yoga willen overwegen ( 04:25)

Bestaat er zoiets als 'Bijbels Mysticisme'? ( 09:50)

WICCA - De Waarheid (over Heksen, Satan, Halloween en Pentagrammen - ( 07:02)

Hekserij in de Zuid-Koreaanse Kerk ( 06:51)

Valse geesten komen de Kerk binnen - schokkend! - deel 1 ( 09:10)

Valse geesten komen de Kerk binnen - schokkend! - deel 2 ( 09:51)

 
8 Kenmerken van Georganiseerde Ketterij ()
Wat is Ketterij? (Update; )
Welke houding aannemen tegenover ongeregelden en dwaalpredikers (Update; )
Het verheerlijken van twijfel ()
Het Ketterse Evangelie ()
Wanneer ketterijen Gods leer vervangen ()
Filosofische zienswijzen van de mens ()
Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA) (Update; )
Bittere vijanden van het Bijbels Fundamentalisme ()
De moeilijke taak van het Bijbels Fundamentalisme ()
Misleiding in de Kerk - stapvoetse arseenvergiftiging (Update; )
Een gevaarlijke mengeling ()
"Let erop dat niemand u misleidt!" ()
Wolven in Schaapskleren (Update; )
Misleidingen ()
Zij die geestelijk misleid zijn, kunnen niet langer voor zichzelf denken ()
De natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan ()
Ziende Blind (Update; )
Bijbel-analfabetisme. Een ware plaag ()
Waarom snappen zij het niet? ()
Misleid - de Leugen gelovend ()
Leven in een tijd van leugens ()
Toenemende Dwalingen door Grote Leiders ()
De verwerping van christelijke leerstellingen ()
Eeuwige Straf in de Hel? ()
Het begrijpen van eeuwig oordeel ()
De Hel en Gods karakter ()
Wat leert de Schrift over de Eeuwige Verdoemenis? ()
Getuigen van een uiterst ontnuchterende gebeurtenis (Het "Witte Troon" oordeel; )
De Grote Witte Troon ()
De verschrikkelijke Hel ()
Zullen alle mensen uiteindelijk gered worden? (Alverzoening. Update; )
Vijftien strijdvragen van Alverzoeners beantwoord ()
Unitarisch Universalisme - christelijk of sekte? (loochenaars Drie-eenheid + alverzoeners; )
Universalisme en het woord "eeuwig" (de hel zou niet eeuwig zijn; )
Evangelicals promoten Universalisme ()
Het Sabellianisme (Ook in Nederland! Update;
Dopen in Jezus' Naam? (Sabellianistische of Oneness-doop. Update; )
Legalisme (Wetticisme) : Wat het is & Wat het niet is ()
U bent een Legalist! ()
DE WET (Update; )
De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )
Wat is de Levensregel van de gelovige? ()
De Sabbat houden? (Update; )
Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden? ()
Ketterijen van het Zevendedags Adventisme ()
Zevendedags Adventisme - Christelijk of Sekte? (Update; )
LEFT BEHIND I & II - De Films ()
Yoga : Lichaamsoefeningen of Religie - is het van belang? ()
Brief aan de redactie (LHT) van een man uit India: Yoga is een doctrine van demonen! ()
Bijbelgetoetste kritiek op Yoga ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM; )
Een voormalige New Ager spreekt over "Christelijke Yoga" ()
Sarah Young's "Jesus Calling", NL: "Dicht bij Jezus" doorgelicht ()
"Geef het op en weet dat U God bent"? Is dat werkelijk wat de Schrift zegt? ()
Monisme en PantheIstisch monisme ()
Tegenstrijdige concepten van God - Wat is correct? (tags: pantheIsme, polytheIsme; )
Kan men een Heidense praktijk Christianiseren? (Update; )
De gevaarlijke trend van Boeddhabeelden ()
De nuchtere christen in een geestelijk dronken tijd (tags: new age, meditatie, nuchterheid v. geest; )
"Servant Leadership" / "Dienend Leiderschap" ... Een Christelijk idee? ... Niet precies! ()
Exodus : Gods & Kings - De interspirituele Mozes en new age jihadist - recensie van de film ()
Contemplatieve of Mystieke Spiritualiteit versus Bijbels Christendom ()
Waar Contemplatief Gebed naartoe leidt : Interspiritualiteit! ()
Wat stuurt ons christelijke leven : Ervaringen of de Schrift? (Update; )
De ontoereikendheid van ervaringen ()
Steve Jobs: de New Age Technotovenaar () +  logo Apple ()
De Advent van de "Oude Wijsheid" ()
"De Aanwezigheid Praktiseren" in gemeenschap van Demonen? ()
10 Schriftuurlijke redenen om niet verwikkeld te zijn in het "brede weg christendom" ()
Kinderen en New-Age : My Little Pony, Kabouters, Regenboogsymboliek, enz. ()
De Verenigde Naties is een broeinest van Antichristelijk, New-Age Mysticisme (;
Ahmadinejad bidt voor de komst van de Twaalfde Imam ()
Honderden miljoenen moslims verwachten de Imam Mahdi ()
Visualisatie: New Age bedrog ()
De Kosmische Christus - Recensie The Coming of the Cosmic Christ van Matthew Fox ()
Een Cursus in Wonderen - Recensie van A Course in Miracles ()
REINCARNATIE en Christendom (Update; )
De MOZES CODE - De nieuwe stap naar wereldwijde bewustwording ()
Laat u niet in met Spirituele Informatie (Update; )
Luciferianisme: religie van vergoddelijking ()
"Een Goddelijke Openbaring van de Hel" van Mary Kathryn Baxter (Update; )
Een tijd van heengaan - over universele spiritualiteit en Christendom (; )
Contemplatief gebed en de Evangelische Kerk (Ray Yungen; )
Wie zijn de "Woestijnvaders"? ()
Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde (contemplatief / luisterend gebed en Habakuk 2; )
Moeten we wachten in Stilte? (contemplatief / luisterend gebed en Psalm 62; )
Stilte versus "De Stilte" ()
Zal de "Nieuwe Wetenschap" bewijzen dat God "in" alle dingen is? (Kwantum; )
Nieuw tijdperk van Kwantumgekte : Ideeen die meer stoelen op oosterse religie dan op wetenschap ()
Een Multiversum? () Tags: kwantum; parallelle universums; mandela-effect
Waar ligt de Oorsprong van Contemplatief/Centrerend Gebed? - Het Bewijs ()
Kundalini-energie (slangenkracht) hetzelfde als Contemplatief Gebed ()
"Christelijk" Mysticisme en Occultisme? ()
Het Disney Evangelie (Update; )
Disney ijvert verder voor sociale verandering ()
Lakeland : Heilige Geest of Kundalini-Slang? ()
Amerika's 50 Invloedrijkste Kerken: Velen Pro-Contemplatief/Emergent ()
U.S. News & World Report : Verschuiving naar Contemplatieve Spiritualiteit ()
Kaarsen bij de aanbidding? (Update; )
Vlaggen en dansen in onze samenkomsten? Over het fenomeen "worship flags" & "worship dance" ()
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen! ()
Messiaanse Verwachtingen in de Oosterse religies (
Wat is Meditatie? ()
God ervaren ()
 

Mysticisme, mystiek

Mysticisme / Mystiek - een definitie en waarschuwing ()

Bestaat er zoiets als 'Bijbels Mysticisme'? ( 09:50)

Contemplatieve of Mystieke Spiritualiteit versus Bijbels Christendom ()

Doelgericht Rooms-katholiek Monastiek Mysticisme ()

Mystieke Gekte : op weg naar de Hel ()

Het Vacuum vullen met Mystiek ()

"Christelijk" Mysticisme en Occultisme? ()

Over Verboden Kennis ()

De Verenigde Naties is een broeinest van Antichristelijk, New-Age Mysticisme (; )

Rubriek Occultisme, spiritisme ()

 
Film AVATAR kan vele miljoenen aanzetten tot het accepteren van "Oude Wijsheid" ()
AVATAR-kijkers kunnen imaginaire wereld niet verlaten ()
Het AVATAR-evangelie (; )
Doelgericht Misleid - De New Age Implicaties van de Doelgerichte Kerk (; )
De 5 Sola's van de Moderne Kerk ()
Verzamelen of Verstrooien? ()
Het Nieuwe Evangelicalisme - Hoe te onderscheiden? ()
Nieuw (New, Neo) Evangelicalisme begrijpen ()
Waarom het principe "In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde" gevaarlijk is ()
"In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid en in alles de liefde"? ()
Associaties en Fundamentalisme (; Tags: Ockenga, New Evangelicalism)
De Nieuwe PanentheIstische "God" van het Christendom ()
Het Labyrint wandelen? ()
 

Lectio Divina

Lectio Divina - een groot gevaar binnen de jeugdwerking (Update n.a.v. ERTS en VBG; )

Lectio Divina : wat het is, wat het niet is, waarom het een gevaarlijke praktijk is (LHT; )

Lectio Divina : Gemeenschap met demonen (WOL; )

Lectio Divina-lijst - Wie promoot het? (LHT; )

Lectio Divina : zouden christenen dit beoefenen? (LHT; )

Wat is Lectio Divina? (A.P. Geelhoed; )

De contemplatieve beweging (Tags: Lectio Divina; Jos Douma; A.P. Geelhoed; )

Lectio Divina (Rejoice Now; )

EO, NBG, PKN, ALPHA, etc. propageren het oerverderfelijke katholieke Lectio Divina ()

Lectio Divina in Nederland:- Het christelijke getuigenis is occult geworden ()

Visio Divina, een nieuwe mystieke praktijk ()

 
 Evangelicals richten zich tot katholieke "spiritualiteit" (Sterk uitgebreide update; )
Wat bracht het Evangelicalisme op deze verschrikkelijke plaats? ()
De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome? ()
Doelgericht Rooms-katholiek Monastiek Mysticisme ()
Waarom Evangelicals terugkeren naar Rome ()
"Samen voor Europa" (dus voor Rome en Antichrist): betrokken bewegingen & gemeenschappen! ()
De Kerkvaders : een deur naar Rome! ()
De hedendaagse rush naar Relevantie is de weg naar de ondergang ()
Multi-zintuiglijke (multi-sensory) aanbiddingspraktijken nemen toe ()
"Duizendmaal dank" (One thousend gifts) van Ann Voskamp: Seks en Nieuwe Spiritualiteit ()
De kloof overbruggen tussen Goed en Kwaad ()
Het nieuwe "doe goed" evangelie ()
Kan het Goede Fout zijn? ()
Terug naar Rome ()
Nieuwe Spirituele Disciplines uit oude Rooms-katholieke bronnen ()
Mystieke Gekte : op weg naar de Hel ()
Taize groeit in populariteit ()
Taize geeft "Muziek van eenheid en vrede" uit ()
Over Taize ()
Het Vacuum vullen met Mystiek ()
Het Enneagram - Occulte typologie ()
Het Enneagram - Heeft dit een plaats in het Christendom? ()
Enneagram : een verleidelijk hulpmiddel of een verleidelijke misleiding? ()
DiSC is verwerpelijk! ()
Mind mapping : een waarschuwing! ()
De Megakerk vergeleken met de Bijbelgelovige kerk ()
Circus Maximus: meer Megakerk-gekte ()
De Circuskerk ()
De Positie van de Vrouw ()
Godinaanbidding in Amerika ... en elders ()
 

Psychologie en Inner Healing

Bezwaren tegen de Universiteitspsychologie ()

Psychologie fabriceert slachtoffers ()

De opkomende gepsychologiseerde generatie (Update; )

Sigmund Freud was een bedrieger : een triomf van de pseudowetenschap ()

Carl Gustav Jung - grondlegger Analytische Psychologie was erg verwikkeld in het occulte ()

Filemon, de spirituele gids (demon) van Carl Gustav Jung (Martin Bobgan; )

Psychoketterij ()

Psychoketterij-2 ()

Vraag over een psychologe ()

De invloed van Darwin op de psychologie ()

De Navigators : psychoketterij & oecumenisme ()

Ellel Ministries : Inner Healing! ()

Rubriek : Leanne Payne ()

Inner Healing en Psychologie (Martin Bobgan; )

Inner Healing : Verlichting of Illusie? (Martin Bobgan; )

Psychoketterij : Het nalatenschap van C.G. Jung aan de Kerk (Martin Bobgan; )

Psychologie : Wetenschap of Religie? (Martin Bobgan; ; )

Psychoketterij en Inner Healing (Martin Bobgan; ; )

PsychoHeresy Awareness Ministries (Martin Bobgan; )

Onderscheid Psychiater - Psycholoog:
Een psychiater is een 
medisch specialist, een psycholoog niet. Hierdoor kan een psychiater
onderzoeken of en in welke mate er een samenhang is tussen lichamelijke ziekte, medicatiegebruik
en/of ander middelengebruik en psychiatrische klachten en symptomen.
Daarnaast kan een psychiater 
medicatie voorschrijven - een psycholoog niet. (Wiki).

Over Martin en Deidre Bobgan:

Martin en Deidre Bobgan : Martin: University of Minnesota, B.A.; B.S.; M.A.; University of Colorado: Doctorate in Educational Psychology. Deidre : University of Minnesota, B.S.; University of California, M.A. in English.

   

Waarschuwing tegen Theophostic Prayer (Tag EMDR; ; ). En zie ook Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4
Staat het Evangelie in de Sterren geschreven? (Bullingerisme; )
Staat het Verlossingsplan in de Sterren geschreven? (n.a.v. ds. Glashouwer; )
Besturen de Sterren onze levens? Een bezinning over Astrologie ()
Tolkien en In de Ban van de Ring ()
Herrie om Harry (Potter)  ()
De omgekeerde wereld van Pullman's Gouden Kompas ()
De Mystieke Pseudowetenschap van het Gouden Kompas ()
De DA VINCI CODE - Antwoord aan iemand die zijn geloof verliet ()
De Mythe van de Da Vinci Code ()
De Gnostische belastering van Jezus ()
SCIENTOLOGY: Wetenschap of New Age sekte? ()Ron Hubbard)
"Applied Scholastics" en Scientology! ()
De God van Scientology ()
Open brief aan Wicca-gelovigen ()
Wicca en Paganisme ()
Een Brief aan Heksen ()
Het Heidendom (Paganisme) uit de schaduw ()
SYMBOLEN en hun Betekenis (Update; )
Dreamcatchers (dromenvanger) ()
 

Vrijmetselarij

Ex-Vrijmetselaars voor Jezus (Update; )

Waarom Vrijmetselaars tolereren in de Kerk? (Update; )

Hoe kan u snel weten dat Vrijmetselarij vals is? (Update; )

Wat ik vandaag over de mail kreeg! ()

Het verborgen geloof van de grondleggers van de Verenigde Staten ()

De Amerikaanse Maconnieke Geschiedenis - Wat zijn Amerika's echte fundamenten? ()

De Maconnieke grondslag van de Verenigde Staten (; )

De inherente zondigheid van Vrijmetselarij (; )

Chart of Masonic Beliefs (; )

De hedendaagse Illuminati-theorie ()

 
Het gebed van Jabez bidden? ()
Het Immanuelgebed ()
Bent u misleid? ()
Verblind van Godswege - een ernstige waarschuwing! (Update; )
Nieuwigheid en Verandering zal hen leiden ()
"Alle waarheid is Gods Waarheid"? ()
Relativisme ()
DE WERELDRAAD VAN KERKEN ()
De Raad van Kerken Nederland zegt dat Islam, Jodendom en Christendom dezelfde God hebben ()
De Oecumenische Beweging ()
De Oecumenische Puzzel ()
Saoedische monarch promoot Interreligieuze Dialoog ()

De Bijbel versus de Oecumenische Beweging ()

 

Dominionisme / Transformatiebeweging / Koninkrijk-Nu beweging

Het Dominionisme en haar menselijk rijk (tag: Koninkrijk-nu beweging; )

Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme (tag: Koninkrijk-nu beweging; )

De Transformatiebeweging (tag: Koninkrijk-nu beweging; )

Niet NU een Koninkrijk! (tags: Dominionisme, Koninkrijk-nu beweging; )

Dean Sherman verkondigt de Koninkrijkstheologie ()

Een recensie op "Doeltreffend bidden voor verloren mensen" van Lee E. Thomas ()

Is uw Eschatologie merkbaar? ()

De Toekomst : Wat kunnen wij verwachten? (Tag : Transformatiebeweging; )

Transformational Christianity (Wiki)

Rubriek "Bevrijdingsbedieningen" ()

 

Geestelijke oorlogvoering

Valse leringen geestelijke oorlogvoering : Hoe de Kerk heidens wordt (Bob DeWaay; )

Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden (Bob DeWaay; )

De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 1/2 : de natuur van filosofie (gevaarlijke stoicheia) ()

De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 2/2 : waarschuwing tegen geestelijke oorlogvoering ()

Dit is een oorlogsbriefing  (tags : geestelijke oorlogvoering; Satans strategie; )

Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update; )

Aan alle demoniseerders ()

Waarschuwing voor demonische belasting of bezetenheid ()

Is Exorcisme Bijbels? ()

Uw persoonlijke geestelijke oorlogvoering ()

Geestelijke Oorlogvoering (Update; )

Welkom in de oorlog ()

Rubriek "Bevrijdingsbedieningen" ()

 
Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Joyce Meyer ()
De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde ()
De Oecumenische benadering rukt op ()
De Intergeloofsbenadering vat overal post in de wereld ()
Waarom getrouwen "The Manhattan Declaration" NIET moeten ondertekenen!  -  Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Wegwijs in de Diaprax ()
De Kerk van het Volk - product v. Hegeliaanse dialectiek, voor de aanvaarding v.h. onaanvaardbare ()
Hegeliaanse dialectiek heerst in de moderne kerk! ()
Over Dialectiek - een korte verhandeling (Update; )
De opkomst van een valse Jezus ()
 

Alpha

De ALPHA CURSUS - finaal antwoord of fatale attractie? ()

De ALPHA CURSUS (uitgebreid artikel) ()

ALPHA NEWS en de ALPHA-cursus = de duivel plezieren! ()

De Alphacursus bouwt aan de Eengemaakte Wereldkerk (Update; )

De ALPHA CURSUS ()

Het Syncretisme van Alpha Online! ()

Het sleepnet achter Alpha, Vineyard, 'Purpose Driven', Toronto, etc. ()

 
Bijbelgetoetste kritiek op "The Bible Series" ()
De Kerkgroeibeweging & Doelgerichte Kerk versus de Bijbel ()
Moderne Evangelisatiemethodes - een haast profetisch artikel uit de jaren '60 ()
De Heerlijkheid van God en Evangelisatie ()
De MOSTERDBOOMKERK ()
DOELGERICHTE  KERK  (BDM) ()
De Kerk Herdefinieren - over de succes- & consumentgerichte kerk ()
Purpose Driven tegenstanders moeten vertrekken of uitsterven ()
Het onbeschreven Lot van Purpose Driven Vluchtelingen ()
Ketters en Hypocrieten (Update; )
Saddleback : mantra-meditatie als "Spirituele Vorming" (Spiritual Formation; )
De Vloedgolf van Spiritual Formation ()
Doet uw kerk aan "Spiritual Formation"? ()
Wat te doen als uw kerk in een kuil rijdt? ()
Een bezoek aan de Saddleback Kerk ()
De preken van Saddleback = stevig dieet van zelfhulp & pop-psych ()
Recensie van "Een hart voor mensen" - Tom Holladay (Saddlebackpredikant) ()
De dood van de doelgerichte businesskerk (Kerkgroei, Peter Drucker, Bill Hybels, Rick Warren; )
De "Twin Towers" van "Positief Denken" (over Norman Vincent Peale & Robert Schuller; )
The Secret - Het Geheim ()
Bent u een Kerkaanbidder? (over Bill Hybels' marketing christendom; )
Een recensie van Bill Hybels' boek : The power of a whisper ()
De "Nieuwe en Verbeterde Kerk" ()
G12 en Shepherding! Volg deze links :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Heb berouw, en bekeer u! ()
Het "U2-charist" Evangelisme ()
Coexistentie en U2 ()
COEXIST - Coexistentie? ()
U2 ontwijkt belastingen ()
Bono, andermaal ()
Het Bedrog van Gevoelens ()
"Gevoelens gedreven" christenen ()
Hedendaags 'Christendom' : niets meer dan gevoelens ()
Emotionalisme : kunnen wij onze emoties vertrouwen? ()
De Test van het Geloof ()
De Afvallige Kerk ()
De Nieuwe Jezus & Liefde, genaamd Tolerantie ()
God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update; )
Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )

Een vriend zijn van zondaars, Hoe? ()

De Besten en Briljantsten ()
Het Verbondsvolk Israel : wie zijn zij? Of de "Britse Israelvisie" (en afgeleiden) ()
Eindtijdse afvalligheid is een Bijbelse leer (Update; )
Ga weg uit een valse kerk (Update; )
De Heer Jezus Christus KON NIET zondigen! (Aanvulling; )
De Man die niet KON zondigen ()
Moeten wij vrezen misleid te worden? ()
Ga niet boven hetgeen geschreven staat ()
Over broeder Groot en broeder Klein (Update; )
Van Intellectualisme tot Christus ()
Pastors ()
"Pastor, wie heeft u op een dwaalspoor gebracht?" ()
Zoals schapen ter slachting geleid ()
Bijna dood ervaring - Wie is het lichtende wezen? ()
Wat te denken van Oswald Chambers? ()
Revival (opwekking, herleving) in de Kerk. Is het nodig? Is het Bijbels? ()
Geen Opwekking kort voor het Vrederijk ()
The Passion - het muziekspektakel ()
Fouten in de film van Mel Gibson "The Passion of the Christ" ()
Mel Gibson's probleem is niet Alcohol ()
Bijbelgetoetste kritiek op de Mannenbeweging de 4de Musketier ()
Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? (Update; )
Zuivert de Heer Jezus Zijn Kerk met Cleansing Stream? ()
Cleansing stream ()
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update; )
Waarschuwing voor demonische belasting of bezetenheid ()
Het Evangelie van Judas: Afval uit Egypte ()
Vrijheid en Plezier ()
Welvaartspredikers en het penningske van de weduwe ()
Het welvaartsevangelie is niet nieuw ()
De Doorbrekers : dwaalleer ()
Pas op voor "christelijke" boekhandels! - Deel 1 ()
Pas op voor "christelijke" boekhandels! - Deel 2 ()
"Het Zwerversevangelie" van Brennan Manning ()
Wat Redt : de kracht van God of de gevoelige aanpak? ()
Recensie: "De ongetemde man" van John Eldredge (Update; Tag : mannenbeweging; )
 

Jezus gezien / Hemel gezien

Proof of Heaven of Na dit Leven (Eben Alexander) : een recensie en commentaar ()

Bezoeken aan het hiernamaals ()

Trips naar de Hemel : wees op uw hoede! ()

De Jongen die in de Hemel was: Heaven Is for Real ()

Hemelse onwaarheden (De jongen die terugkwam van de hemel; )

De Hemel is zo Echt (Choo Thomas) - een toetsing ()

Is "De hemel is echt" echt? - een oefening in onderscheiding ()

Boekrecensie: "90 Minuten in de Hemel" van Don Piper ()

De hemel IS echt, maar... ()

Jezus wordt niet meer gezien ()

Hemel en Jezus gezien middels bijna-doodervaring? ()

Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien (Update; )

God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het geloof (Update; )

Dromen en visioenen bij moslims (Isa-Jezus gezien; )

Het is duidelijk hoe de antichristelijke geest op een schijnvrome manier probeert ons van de Bijbel weg te lokken,
zodat wij het Woord van God niet meer helemaal voor vol aannemen. De boze wil het er bij ons inhameren
:
'God maakt ook weleens uitzonderingen! De uitspraken in het Nieuwe Testament zijn niet in steen gebeiteld!'
Dat is de grote verzoeking! (Ronald Graf).

    

De Tien Geboden van de Postmoderne Religie ()
De Postmoderne cultuur vergeleken met de Traditionele benadrukking ()
"Dit kan waar zijn voor u, maar niet voor mij" (Postmodernisme; )
De Prediking draaien en trekken om de "Onkerkelijken" te bereiken ()
Een Verhelderende Verklaring van Moderne Trends en Posities ()
Verleiden en Verleid worden ()
K3 - zo onschuldig? ()
Het verschil tussen Liberalisme en Waar Christendom ()
Een waarschuwing tegen Professionele Sporten ()
Oosterse vechtsporten (karate, kung-fu, enz.): een deur naar het occulte () of zie hier ()
KARATE : iets voor Christenen of occult Zen-boeddhisme? ()
Moet je dit eens lezen mensen!!! (over de EO; )
EO: tegen 2020 terug naar Rome ()
Bibliodrama ()
Bijbelstudie Herschepping van bijbelstudie.org is dwaalleer ()
Een 'Hemelevangelie' prediken? ()
Rastafari's, Reggae en Ganja ()
De valse vondsten (Ark v.N.; Ark vh.V.; e.v.a.) van Ron Wyatt : Links 1  +  2  +  3  +  4
Waarschuwing voor Rots en Water training ()
 

Wake Up

Rejoice Now heeft een update over WAKE UP ()

Wake Up getoetst aan de bijbel ()

De manier waarop Wake Up christenen keer op keer misleidt ()

De aanval van Wake Up op het plaatsvervangend sterven ()

 
 

Rubriek PINKSTER- EN CHARISMATISCHE BEWEGING:

HILLSONG ()
MUZIEK, CCM ()
VALSE LERAARS ()
BEPROEF DE GEESTEN ()

CARTOONS / PLAATJES PINKSTER- EN CHARISMATISCHE BEWEGING ()

Bijkomende openbaring ()
Bevrijdingsbedieningen ()
Tongentaal / Glossolalie ()
Zijn er vandaag nog ... ? ()
Genezing ()
Wonderen ()
Pinksteramnestie ()
Video's ()

Dominionisme ()

Geestelijke oorlogvoering ()

Azusa Street en de geboorte van de Pinksterbeweging (Update; )
Het ontstaan van de Pinksterbeweging in 1906, Azusa Street ()
In Drie Golven (de geschiedenis van de charismatische beweging; ; )
De Charismatische Beweging is Gevaarlijk! (M.H. Reynolds) ()
De Foursquare Pentecostal Church en haar valse leringen (Tags: Aimee Semple McPherson; Hayford. Update; )
De Vroege Pinksterverwarring ()
De Pinksterdwaling (Update; )
Lonnie Frisbee en de Jesus People beweging ()
Glossolalie (tongengebrabbel)? Ken uw geestverwanten! ()
De opkomst en achtergrond van de charismatische beweging ()
De Nieuwe Apostolische Reformatie (NAR) ()
Handen laten opleggen om de Heilige Geest te ontvangen? ()
Handoplegging, iets voor vandaag? (Update; )
Een Nieuw Evangelie (M.H. Reynolds) ()
De Pinkster-Charismatische Beweging (Update; )
De Lijn is getrokken - boekje over de charismatische beweging ()
De eenmaking van charismaten met de katholieke kerk + video van de paus ()
Bijbelgetoetste kritiek op verkeerde Opwekkingsliederen ()
Bijbelgetoetste kritiek op hedendaagse aanbidding (tag : Opwekkingsliederen; )
Bijbelgetoetste kritiek op de Stichting Opwekking (tag : Opwekkingsliederen; )
City Life Church () Zie ook de video's achteraan!
Hoe zit de Maasbach-sekte in elkaar? ()
Maasbach Wereldzending (Rejoice Now; )
"Gevoelens gedreven" christenen ()
Een geheime Gebedstaal? ()
Wat betekent "Verborgenheden" in 1 Korinthiers 14?  ()
Rema versus Logos (Update; )
De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag?  (Update; )
De Apostolische Tekenen en Wonderen (Update; )
Wonderen ()
"De zalving van de Heilige" - Gods gave aan elke gelovige  ()
Tijdelijke Geestelijke gaven in het Lichaam van Christus ()
Bijbelgetoetste kritiek op IHOP en het 24-7 gebed ()
"May Day Prayers" en de "Global Day of Prayer" - een ernstige waarschuwing ()
"De Universele Kerk van Gods Rijk" ()
Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang? ()
G12 en Shepherding! Volg deze links :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
Een commentaar op de Toronto Blessing door een ex-Satanist ()
Het sleepnet achter Alpha, Vineyard, 'Purpose Driven', Toronto, etc. ()
Bijbel getoetste kritiek op de Toronto Beweging  ()
De Persoon en het Werk van de Heilige Geest (16 delen)
De Heilige Geest ()
De Laatste Grote Zalving? (over o.a. Morris Cerullo; )
Gods Ambassade van Sunday Adelaja ()
Lachen in de Geest? ()
Verwarring over "Vallen in de Geest" ()

Geestesgaven of Dweperij (Arend Remmers) (; )

Hindoe-goeroes en Charismaten ()
Hedendaagse Gaven zijn niet Dezelfde (P. Masters & J.C. Whitcomb) ()
De Vrouwen in de Pinksterbeweging (R.S. Liichow) ()
De Bijbelse betekenis van de Doop met Vuur (Update; )
De Doop met Vuur (Jaap Fijnvandraat; )
De "doop met vuur" en "tongen als van vuur" ()
Het verschil tussen Doop en Vervulling met de Heilige Geest ()
Ontvangen alle gelovigen de Heilige Geest? ()
Rechtvaardiging door geloof en de doop met de Heilige Geest ()
De "New Wine" dwaalleer ()
Een verhaal van twee apostelen ()
Het ophouden van de Wonderlijke Gaven (Update; )
Pas op voor de leer dat Wonderen Geloof voortbrengen ()
HEALING ROOMS (John G. Lake, e.a.; )
Ketterijen van de Word-Faith beweging (tag : Word of Faith; )
Faith Healers en Dealers ()
De Vineyard Beweging - hun leiders en doctrines ()
Een bezoek aan de Vineyardkerk ()
Een ernstige waarschuwing voor "New Covenant Ministries International" of NCMI (Vineyard) ()
Het lijden van Paulus - een les voor ons ()
Christen, Kruis en Lijden (Update; )
Lijden en Strijd in het christelijke leven ()
Ga weg uit een valse kerk ()
The Charismatic Movement - 35 Doctrinal Issues (; )
MacArthur : geen kritiek op "getrouwe" pentecostals en charismaten ()
Bijbelgerichte kritiek op Te Last Reformation van Torben Sondergaard ()
Zijn pinkster- en charismatische gelovigen als Christenen te aanzien? (Update; )
 

Bijkomende openbaring, Gods stem horen, God ervaren

De problemen met "Persoonlijke woorden van God" (Update; )

Gegarandeerd Gods stem horen? Een kritiek op Mark Virkler's Hearing God's Voice ()

Mozaiekgemeenten : veel valse leer! (Tag : Gods stem horen; )

Hebben wij vandaag bijkomende openbaring nodig : dromen, visoenen, profetieen? (Update; )

"Ga niet boven hetgeen geschreven staat"! ()

"God in een doos steken" of "God in de Bijbel opsluiten"? (Update; )

Repliek op "je mag het geschreven Woord niet vergoddelijken" (Update; )

Wat stuurt ons christelijke leven: Ervaringen of de Schrift? ()

God ervaren ()

Een Cursus in Wonderen - Recensie van A Course in Miracles ()

Luisterend gebed ()

Henry Blackaby en God ervaren ()

God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het geloof  ()

 

Bevrijdingsbedieningen

Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden (Bob DeWaay; )

Valse leringen geestelijke oorlogvoering : Hoe de Kerk heidens wordt (Bob De Waay; ) 

Hebben christenen een mandaat voor het binden, bestraffen,uitdrijven van demonen? ()

Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update; )

Aan alle demoniseerders ()

De Cleansing Stream dwaling () 

Zuivert de Heer Jezus Zijn Kerk met "Cleansing Stream"? ()

Bevrijdingspastoraat ()

Is Exorcisme Bijbels? ()

Generatievloeken ()

Zeven stappen op de weg naar vrijheid - Wilkin van de Kamp ()

Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Wilkin van de Kamp ()

Neil T. Anderson en "Op weg naar de vrijheid in Christus" ()

Neil T. Anderson: demonische bezetenheid en de nieuwe klinische bevrijding ()

Neil T. Anderson en zijn 'Freedom in Christ Ministries': Een algemene kritiek ()

Neil T. Anderson: De Bevrijder ()

"Doeltreffend bidden voor verloren mensen" (Tags : Lee Thomas; bevrijdingsbedieningen; )

Rubriek "Dominionisme" ()

Rubriek "Geestelijke Oorlogvoering" ()

 
Tongentaal / Glossolalie

Notities over 'tongentaal' - het betrof het spreken in echte talen ()

Glossolalie (tongengebrabbel)? Ken uw geestverwanten! (

Waarom de Tongenbeweging niet Bijbels is ()

Spreken in Tongen? (Prof. Kurt E. Koch) ()

Spreken in tongen? Waarom? (Update; )

Ik spreek in Tongen meer dan u allen (G.F. Rendal; ; )

Je parle en langue plus que vous tous (G.F. Rendal; ; ; )

Waarom ik niet langer in Tongen spreek (R.S. Liichow; )

Tongen waren een teken voor ongelovig Israel (Update; )

Hollywoodactrice en "Tongen" ()

Een korte verklaring van 1 Korinthiers 13:8-13 (Update; )

50 Dingen die u moet weten over Tongen en Genezingen ()

Wat betekent "Verborgenheden" in 1 Korinthiers 14? ()

Rema versus Logos (Update; )

 

Zijn er vandaag nog ... ?

Zijn er nog Profeten en Profetieen  vandaag?  (Update; )

Zijn alle 5 gaven in Efeziers 4:11 nog steeds operationeel? (Update; )

Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds? (Update; )

Zij beweren voor God te spreken (; tags: nieuwe apostelen en profeten; dominionisme)

Zijn er nog wonderlijke gaven van Genezingen vandaag? ()

Zijn er nog wondertekenen vandaag? ()

God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het Geloof en de Schrift (Update; )

 

Genezing / Gaven van genezingen

Je ziet geen gebedsgenezers in ziekenhuizen werken ()

Een Persoonlijk Getuigenis van een Genezingskruistocht (A.H. Pohl) ()

Genezer? Genees uzelf! (S. Simpson) ()

De gave om te genezen?  (Update; )

Is Genezing in de Verzoening begrepen?  ()

Is hun Genezing in de Verzoening begrepen?  ()

Is Genezing in de Verzoening begrepen? (Dennis Costella)  ()

Niet naar Nigeria voor Genezing (Ned. Dagblad) ()

Enkele reacties van lezers op het fenomeen Jan Zijlstra ()

Over het fenomeen Zijlstra ()

50 Dingen die u moet weten over Tongen en Genezingen ()

De pinksteramnestie voor de Joden ()

Faith healers en dealers ()

Ketterijen van de Word-Faith ()

Handoplegging iets voor vandaag? ()

Tom de Wal : Jezus aanraken - een weerlegging en waarschuwing (; )

 

Wonderen / wondertekenen

Wonderen ()

Apostolische tekenen en wonderen ()

Valse tekenen en wonderen van de duivel ()

Hoeveel macht hebben Satan, zijn aanhangers en de Antichrist? Kunnen zij genezen? ()

Wonderen brengen geloof voort? ()

Het ophouden van de wonderen ()

De Pinksterdwaling (Update; )

De pinksteramnestie voor de Joden ()

Zijn er nog apostelen vandaag? ()

De tekenen van Markus 16 ()

Een korte verklaring van 1 Korinthiers 13:8-13 ()

Pas op voor de leer dat Wonderen Geloof voortbrengen ()

God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het geloof ()

Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? (Update; )

 

Pinksteramnestie (+ artikelen in dit verband)

De pinksteramnestie voor de Joden ()

De aflopende pinksteramnestie ()

Het uitstel van het Koninkrijk (Update; )

Rubriek "Wonderen" ()

Rubriek "Genezing, Gaven van genezingen" ()

Het volmaakte is beslist niet de hemelse toestand ()

De tijd van bijzondere gaven liep af ()

Tekengaven niet voor vandaag ()

De Pinksterdwaling ()

Het volmaakte is niet de hemelse toestand ()

De apostolische tekenen en wonderen ()

Een korte verklaring van 1 Korinthiers 13:8-13 ()

 

Video's

Hillsong & Vrienden : de schandelijke waarheid over Hillsong (NL; 1:41:55)

City Life Church video's ()

De demonische Heidi Baker ( 12:05)

De duivelse Stacey Campbell : walgelijk! ( 03' 38")

Roger Oakland over het Charismatische Bedrog (10' 00")

De Valse Opwekking  ( 06' 36")

Aards, Beestig, Demonisch  ( 02' 25")

T.B. Joshua : dienaar van Lucifer!! ( 09' 59")

"Evangelist" onthult zijn bedrog ( 08' 53")

TRIN is een Nederlandse versie van de Lakeland Demonie ( 09' 30")

Invasie van valse geesten in de kerk - Kundalini waarschuwing (3 's)

Charismanie : vervuld met de Geest een spottende demon ( 07' 57")

De waanzinnige "700 Club" (op Family7) promoot "Soaking Prayer" ( 06' 53")

Duivels "vuur" in de charismatische kerk ( 5' 09") - Deel. 2 ( 9' 29") - Vgl. andere religies ( 6' 36")

 
 

Rubriek ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN:

REIKI ()
YOGA ()
MINDFULNESS ()

NEW AGE ()

Homeopathie ()

Acupunctuur ()

D o c t o r  Vogel ?? ()
Wanneer is alternatieve gezondheidszorg gevaarlijk? ()
Briljante Kwakzalvers ()
Hypnose en gezondheidszorg (met ook de geschiedenis van hypnose. Update; )
Hypnose - Christelijk of Occult? (Update; )
Hypnosis : Medical, Scientific or Demonic? (; 144 blz.; )
Inner Healing : Verlichting of Illusie? ()
Inner Healing en Psychologie ()
Over "Ellel Ministries" (Inner Healing; )
Psychoketterij en Inner Healing (; )
Psychoketterij ()
Valse leraar-televangelist Jim Bakker is ook een kwakzalver ()
Dossier "Celebrate Recovery" (AA, enz. )
Celebrate Recovery - dwaalleer! (AA, enz. )
Celebrate Recovery : "een weg die iemand recht schijnt" (AA, 12 stappen, enz.; )
"Breakdowns ar good for you!" : Dl. 1Dl. 2Dl. 3 - Reactie op Henry W. Wright en St. "Be in Health"
 

Homeopathie

Pas op voor Homeopathie! ()

Homeopathie (Dr. Samuel Pfeifer) ()

"Nog nooit bewezen dat Homeopathie werkt" (VRT-Nieuws; ) en als document ()

1800 Studies later concluderen wetenschappers dat Homeopathie niet werkt () en als document ()

Homeopathische medicijnen werken niet! ()

Als water een geheugen heeft dan zitten homeopatische middelen vol met ... VUILIGHEID! ()

Homeopatische middelen zijn in niets meer dan placebo's ()

 

Acupunctuur

Acupunctuur ()

Acupunctuur 2 ()

Acupunctuur/Acupressuur - Bijbelse bezwaren ()

Klassieke Acupunctuur () en als document ()

 

Pas op voor Ayurvedische geneeskunst (Tags : Ayurveda; India; Hindoe-religie )

Quantum Touch therapie neemt sterk toe! ()
Pas op voor de Oneness Blessing of Eenheidszegening ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM) ()
Een voormalige New Ager spreekt over "Christelijke Yoga" ()
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen ()
New Age Genezing ()
The New Age in Health Care (14 Alternatieve geneeswijzen; ; )
Hoedt u voor Neuro-LinguIstisch Programmeren (NLP) - hier de links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Silva Mind Control (; ). Zie ook Link 1 () - Link 2 ()
Verborgen Gevaren van Reflexologie ()
Medical Taping ()
Toegepaste Kinesiologie (Update; )
New Age Geneeswijzen : Chiropraxie (Forse update; )
Osteopathie en Chiropraxie / Chiropractie : de occulte geschiedenis... ()
Dankzij mijn kwaal ...  ()
 
 

Rubriek ISRAEL EN GEMEENTE, KERK:

CARTOONS ISRAEL ()
Licht op de Dispensaties of  (13 hoofdstukken; )
Bedelingen/Dispensaties ()
Video's ()
Tempel ()
Wet of Genade ()

Hebrew roots bewegi,ng / JudaIstisch Christendom ()

  Antisemitisme in de wereld en de kerk ()
Het Israelprobleem (19 delen; )
Israel en Gemeente - het verschil (Update; )
Het onderscheid tussen Israel en de Gemeente (Dirk Rot; )
De missie en bestemming van de ware kerk ()
Vergelijking en Contrast tussen Israel en de Kerk () + beknopt schema ()
De vijf verbonden van God in het Oude Testament ()
Wanneer begon de Kerk? ()
Wanneer de Kerk begon en waarom dit van belang is ()
Het Geheimenis van de Godsvrucht (1 Timotheus 3:15-16) en de Gemeente van Gelovigen ()
De Verborgenheid van Israels Verharding en Eindtijdse Redding ()
Ik hou van Israel ()
Israel - een zware steen voor de naties : de oorlog met Hamas ()
God heeft Zijn volk Israel NIET verstoten! (volledige bespreking van Romeinen 11; )
Het gebruik van de term "Israel" in het Nieuwe Testament (tegen de zgn. verbondstheologie; )
De gevaren van de Verbondstheologie ()
De betekenis van de Olijfboom () + 3000 Jaar oude olijfboom produceert nog steeds olijven ()
Israel in Bijbelse profetie ()
Een van de doelen van de Kerk : Israel tot jaloersheid wekken (Romeinen 11:11; )
Boodschap voor Israel - Gods Reddingsplan vanuit de Tenach ()
Kunnen Israel en de Joden vernietigd worden? ()
Israels huidige geestelijke blindheid ()
Wat denken Israeli's over Jezus? ()
Het verhaal van de steilte van Nazareth ()
De Talmoed en Joodse Traditie (; )
De grootste "Gay Pride Parade" ooit van Tel Aviv : Israel nog steeds geestelijk dood ()
Jeruzalem en Tel Aviv Pride festivals ()
Jeruzalems "Gay Pride Parade" ()
20ste Gay Pride Parade in Jeruzalem ()
Israel nog steeds onder de Tijden der heidenen ()
De ondankbaarheid van Israel ()
De afwijzing van de Heer Jezus door Zijn volk ()
Beloften aan Israel, de verdrukkingstijd, wederkomst JHWH-Jezus, herstel Israel ()
Het Herstel van Israel : wat aan Israel moet vervuld worden (Update; )
God gaf het land enkel en eeuwig aan Israel - niet aan 'palestijnen' ()
J. C. Ryle en de toekomst van Israel ()
Heeft Israel afgedaan voor God? (tag : verbondstheologie; ; )
Gratis boek over Christelijk Palestinianisme en de anti-Israel kruistocht (Paul Wilkinson; )
Chrislam? Christelijk Palestinianisme? ()
Open Brief aan John Hagee: Heeft Israel Jezus nodig? ()
De speculatie van Vier Bloedmanen door John Hagee ()
Israel werd Zestig ()
Israel en Profetisch Bewijs ()
De grootste mislukking in het Kerktijdperk (C.I. Scofield) ()
Israel bij de Kerk of de Kerk bij Israel? (Update; )

De ontrouw van Gods volk ()

Paulinisch Dispensationalisme ()
Het Koninkrijk der Hemelen & Het Koninkrijk van God ()
Het Evangelie van het Koninkrijk - Er zijn twee Evangelien! (Update; )
Is het Koninkrijk van God IN u? (Update; )
Het Koninkrijk van God - wat het is en niet is (Update; )
Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()
De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden (Update; )

De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak ()

Zij wilden Hem dood ()
De verwerping van de Heer Jezus ()
Wie is de Bruid van het Lam? ()
Een korte identificatie van de Bruid van het Lam ()
Christus en Zijn bruidsgemeente ()
"Het christelijke getuigenis op aarde" - Wat omvat het? ()
De Hoop van de Gemeente (John Weston) ()
De 7 gelijkenissen in Mattheus 13 ()
Mattheus 16:19: Wat betekenen de "sleutels"? ()
De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe (Tag: dolik; )
Kijk uit voor de Dolik, schijnchristelijke misleiders ()
Het Koninklijk Bruiloftsmaal (Mattheus 22:1-14) ()
Het Verbondsvolk Israel : wie zijn zij? Of de "Britse Israelvisie" (en afgeleiden) ()
Wat is de Kerk? (R.P. Daniel; Update) ()
Een goede kerk vinden vandaag kan een hele uitdaging zijn! ()
Lidmaatschap in een lokale kerk van wedergeboren gelovigen ()
16 Belangrijke feiten over Israel die iedereen moet weten! (Update; )
Israel, Moslims en Jeruzalem - Feiten ()
Het Ware Doel van de Palestijnen ()
Geen bewijs dat Joden Palestijnen verdreven (ND)
Israel temidden van de vijandschap ()
De antisemitische betweterij ()
Er zal geen vrede zijn totdat zij hun kinderen meer liefhebben dan zij ons haten ()
Een tevreden Palestijnse Jihadist ()
Wie heeft Recht op het Land Israel? (dr. M.R. De Haan) ()
Wat hebben Hitler, Alice Bailey en Vervangingstheologen gemeen? ()
De Geschiedenis van de Filistijnen (Gaza) (Tag: Palestijnen; )
Palestina en Palestijnen - betekenis en geschiedenis ()
Palestina versus Israel ()
Hadrianus : de vijand van God en Israel ()
Gaza is ziek en heeft absoluut onze hulp en medicatie nodig! ()
Nobelprijzen Islamieten / Joden ()
Het lijkt onmogelijk - over de Holocaust ()
De Pijpleiding van de haat - Antisemitisme ()
"From the River to the Sea, Israel will be free" ()
Kaart Israel heden en toekomst ()
De Geschiedenis van Israel in een notedop ()
De Geschiedenis van Israel : van 705 tot 2012 ()
Bomen in het oude Israel ()
Het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israelieten ()
De naties werden territoria gegeven in functie van Israel ()
 

Video's

Evangelie voor Israel? ( 31:22)

Ray Comfort verkondigt het Evangelie aan een Joodse professor, die zich bekeert - ontroerend! ( 9:26)

Christelijk Palestinianisme ( 1:06:02; Paul Wilkinson) & Vimeo

Alles in gereedheid voor de Tempeldienst ( 08:45)

Wat is de Kerk? ( 16:05)

De nooit vertelde verhalen uit de Getto's die nooit mogen worden vergeten  en  YouTube ( 16:19)

Verbluffend schouwspel en camerawerk in "The Holy City" ( 03:03)

 

Tempel

Jezus komt spoedig terug - Het teken van de Tempel ()

Voorbereiding voor de herbouw van de Joodse Tempel ()

De Joodse 'Messias' (Tag: tempel; )

De Antichrist als tempelbouwer ()

De Geschiedenis van de Tempelberg (Sterk uitgebreid; )

Tempelontkenning versus Archeologie ()

 

Wet of Genade - Niet Wet en Genade

DE WET (Update; )

De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

Wat is de Levensregel van de gelovige? ()

Wet en Genade - een bijbels contrast (Update; )

Wet en Genade - een bijbels contrast - schema (Update; )

Voor ons is de Wet aan het kruis genageld ()

Wet en Genade - schema 2 ()

De Sabbat houden? (Update; )

Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden? ()

 

Hebrew Roots beweging / Judaistisch Christendom

Bent u een JudaIstisch Christen? (Update; )

Christelijke Jood? Messias-belijdende Jood? (Update; )

De YESHUA-cult ()

De naam van "Jezus" in het Hebreeuws ()

Voor ons is de Wet aan het kruis genageld ()

De houding van Christenen tot de Joden (Update; )

Zij wilden Hem dood ()

De verwerping van de Heer Jezus ()

Hebreeuws Christendom en de Kerk (ter attentie van hen die hieraan meedoen; )

Gelovigen worden betoverd door de Hebreeuwse Wortels (Hebrew Roots) Beweging ()

De JudaIsering van het Christelijke Geloof ()

Dwaalgeest Michael Rood (JudaIstisch cultleider; )

Vergelijking en Contrast tussen Israel en de Kerk (Update; ) + beknopt schema ()

Israel en Gemeente - het verschil (Update; )

Israel bij de Kerk of de Kerk bij Israel? ()

Verklaring van Lukas 5:33-39 - Wet en Genade ()

Rejoice Now heeft een update over WAKE UP ()

Bestudeer de Bijbel Dispensationeel (Update; )

 
 

Rubriek DUIVEL EN DEMONEN:

Occultisme, spiritisme, waarzeggerij ()
UFO's / Buitenaardsen ()

Video's ()

De vorst van deze wereld ()
De Viervoudige Val van Satan (Update; )
Zijn Demonen Gevallen Engelen? (Update; )
De Strijd wegens de Smader - Spreuken 27:11 ()
Moet de hemel gereinigd worden? Hebreeen 9:23 ()
Over Nephilim of Reuzen (Update; )
Werden er skeletten van Reuzen gevonden in de woestijn? ()
Waar is Satan nu? Is hij in de hel? (Update; )
Kan Satan onze gedachten lezen? ()
De Loopbaan van de Duivel (Update; schema; )
De Strategie van Satan (Update; )
Zijn Satan en Lucifer een en hetzelfde wezen? ()

Luciferianisme: religie van vergoddelijking ()

"Bataclan" Parijs 13-11-2015 ()
Imagine! ("Bataclan", Parijs, 13-11-2015; )
Het Disney Evangelie (Update; )
Disney ijvert verder voor sociale verandering ()
Adonia's Feestmaal ()
Overzicht satanische en demonische invloeden - Satan is de god van deze wereld! (Update; )
God gebruikt de invloeden van het kwaad voor Zijn doel (Update; )
Hoeveel macht hebben Satan, zijn aanhangers en de Antichrist? Kunnen zij genezen? ()
Satan, de Wereld en de Christen ()
De "goden" van Babylon ()
Het evangelie volgens Satan ()
Conversaties met Satan ()
De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe ()
Dit is een oorlogsbriefing  (tags : geestelijke oorlogvoering; Satans strategie; )
Uw persoonlijke geestelijke oorlogvoering ()
Geestelijke Oorlogvoering (Update; )
Welkom in de oorlog ()
 

Occultisme, spiritisme, waarzeggerij

De Bijbel en het Occulte (Update; )

Over Verboden Kennis ()

"Christelijk" Mysticisme en Occultisme? ()

Pas op voor het "Esoterische Christendom" ()

Het Ouijabord ()

De Charlie Charlie challenge ()

Uitgebreide lijst met Potentieel Schadelijke en Gevaarlijke Spirituele Praktijken (; )

Wat hebben Hitler, Alice Bailey en Vervangingstheologen gemeen? ()

Christenen in de omringende wereld van het occulte - wees alert! (Update; )

Occultisme en demonen (JGF; )

Spiritisme, Tovenarij, Waarzeggerij en Hekserij (Update; )

Evangelicals promoten Necromantie - een recensie van "Have Heart" ()

Dode mensen aan het woord - Necromantie in de kerk van vandaag ()

Een Cree-Indiaanse spreekt over Necromantie (doden raadplegen; )

Laat u niet in met Spirituele Informatie ()

Rubriek Mysticisme / Mystiek ()

 

De occulte Johannes Greber ()
Reactie op het artikel over Johannse Greber ()
Spiritist Johannes Greber moest de Wachttorenbijbel ondersteunen ()
De profetische kunst en spiritistische claims van Ana Mendez Ferrell (Update; )
Ana Mendez Ferrell ()
Bevrijding - het boek van Ana Mendez Ferrell ()
Het occulte Feng Shui ()
 

UFO's / Buitenaardsen

UFO's en het Occulte ()

Schiep God leven op andere planeten? Waarom is het universum anders zo groot? (Gary Bates; )

Komen de Aliens? (Gary Bates; )

Spreken tot Aliens? (Ken Ham; )

UFO's zijn niet buitenaards! (Gary Bates; )

NASA huurt theologen in om te adviseren over contact met buitenaardse wezens ()

UFO's en hun boodschap ()

Zijn buitenaardse wezens echt? ()

Is er leven op andere planeten? Wat leert de Bijbel? ()

Onze kosmische neven (over buitenaards leven; )

De Fermi-paradox oplossen (over buitenaards leven; )

Bereid je voor op het grote Non-Event! (Fermi-paradox; )

Dwaze mensen zoeken tevengeefs naar leven in het universum () naar aanleiding van deze link ()

De Raeliaanse Religie ()

Geesten van de Leugen ()

Peter Ruckman, UFO's en Donald Duck ()

UFO's en buitenaardsen : Vragen en antwoorden ()

Duivelse misleiding via UFO's ()

 
Het Koninkrijk van Satan (J.S. Malan) ()
Halloween, een waarschuwing voor christelijke ouders! ()
De Acht Heksensabbatten en "Christelijke" feestdagen (Update; )
Is hekserij arglistig? (naar aanleiding van Harry Potter; )
24 Bijbelverzen tegen Afgoderij ()
Herrie om Harry (Potter)  ()
C.S. Lewis (BDM) ()
Tolkien en In de Ban van de Ring ()
Open brief aan Wicca-gelovigen ()
Het Heidendom (Paganisme) uit de schaduw ()
Wicca en Paganisme ()
Hoe Neo-Paganisme de wereld en de kerk bedreigt ()
Een Brief aan Heksen ()
SYMBOLEN en hun Betekenis (Update; )
Dreamcatchers (dromenvanger) ()
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update; )
Waarschuwing voor demonische belasting of bezetenheid ()
Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden ()
Is Exorcisme Bijbels? ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM; )
REINCARNATIE en Christendom (Update; )
Een tijd van heengaan - over universele spiritualiteit en Christendom (; )
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen! ()
Het Enneagram - Occulte typologie ()
Het Enneagram - Heeft dit een plaats in het Christendom? ()
 

Video's

Geesten ("Charlie") oproepen! : Nieuwsblad (+ 2 's) & Telegraph

Goede video voor kinderen over de gevaren van het occulte (Tag: FlapUit; 16' 24")

Waarom kinderen vandaag geobsedeerd zijn door het Occulte (en Harry Potter) ( 13:29)

WICCA - De Waarheid (over Heksen, Satan, Halloween en Pentagrammen - ( 07:02)

Hekserij in de Zuid-Koreaanse Kerk ( 06:51)

Valse geesten komen de Kerk binnen - schokkend! - deel 1 ( 09:10)

Valse geesten komen de Kerk binnen - schokkend! - deel 2 ( 09:51)

 
 

Rubriek GROEI EN OPBOUW:

LIEFDE ()
FUNDAMENTELE  LEERSTELLIGE  WERKBLADEN (21 lessen; )
BEPROEF DE GEESTEN ()
CARTOONS GROEI & OPBOUW ()
OORDELEN, TERECHTWIJZEN ()
AFSCHEIDING, AFZONDERING, HEILIGING ()
Christelijke EENHEID ()
POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()
LIJDEN, BEPROEVINGEN, BEMOEDIGINGEN ()
VACCINS EN VACCINATIE ()
VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (14-delige studie; )
De Brief aan de ROMEINEN ()
De Persoon en het Werk van de HEILIGE GEEST ()
Werken van Francis A. Schaeffer ()
Bijbelstudiemateriaal ()

DE OPSTANDING ()

Nieuwtestamentische Ambten ()
De wereld / Onze houding tegenover ()
De twee naturen van de gelovige ()
Waakzaamheid ()
Het dodenrijk en de dood ()
Valse heiliging ()
Wachters ()
De waarde van de mens ()

Doden, Moorden, Wapens ()

Eenzaamheid, alleen staan, afscheiding ()

Adams zonde : Gods Gerechtigheid uit balans, en de goddelijke Remedie ()
Religie stelt regels, Jezus maakt vrij. Geen regels maar Christus! ()
Gods weg tot Rust, Kracht en Toewijding (E. Dennett; )
 Blijf in de Wijnstok (Update; )
Een pleidooi voor Goddelijke Openbaring ()
Met welke kant van het kruis houden wij ons het meest bezig? ()
De baby die nooit opgroeide ()
U bent nog niet gered! ()
De twee locaties van de gelovige ()
De meelijdende Hogepriester ()
"U bent het zout van de aarde" ()
Bespreking van de Brief aan de Efeziers (;   of op aanvraag)
 De vrijmaking van de geest - hoofdstuk 1/10 (Tag : verbrokenheid; )
God is Koning over alles ()
God en de Naties (Handelingen 17:26; )
Was er enige hoop voor deze geheel kwaadaardige koning? ()
Zijn jeugdjaren in gezelschap van een moorddadige koning ()
Gods muurbouwers (tag: Nehemia; )
Hij deed wat juist was ... de offerhoogten werden evenwel niet weggenomen ()
Werd Jezus geboren in een Stal? (Update; )
De Ster van Bethlehem (Wat zagen de wijzen? Update; )
"Wanneer we Hem zullen zien" ()
Voordat Tijd en Ruimte (de wereld) begon ()
Hebben engelen vleugels? (Update; )
Anathema, Maranatha voor wie de Heer niet liefheeft ()
Denk : Gods volk had en heeft een chronisch gebrek aan kennis ()
Het menselijke hart - de grote misleider ()
Judas Iskariot : wie was hij? ()
Waarheid en Liefde in 2 Johannes ()
De man met de verschrompelde hand (A.C. Gaebelein; )
Het AFDRIJVEN van een christen ()
Laat me niet AFDWALEN! ()
Verbazing, telkens weer ()
Zonden van de vaders, nepotisme en afval in de kerk ()
De taal van Nauwsluitende Jeans ()
Christelijke kleding in 1 Timotheus 2 (Update; )
Bijbelse richtlijnen voor kleding (Update; )
De les van de drie opwekkingen ()
Het merkwaardige opschrift bovenaan het kruis ()
Stierf Jezus aan een paal of aan een kruis? ()
Samenvatting van het christelijke leven in een vers ()
Stukje uit "Aantekeningen op Deuteronomium" (C.H. Mackintosh; )
Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )
Nederigheid ()
Bespreking van het boek Ruth ()
Met AL Gods eigenschappen rekening houden! ()  +  Schema ()
Wat is een getuige? ()
Wat is een persoon? (Update; )
Wat moeten wij geloven met betrekking tot de Heer Jezus Christus? ()
Jezus Christus is ... ()
Het Zoenoffer van Christus ()
Enkel het offer van Jezus is genoegzaam ()
Het Vaderhuis (H.A. Ironside; )
Izaak als beeld van Christus ()
De betekenis van Jezus' doornenkroon ()
Waarom "missionary dating" (daten met ongelovigen) niet Gods wil is ()
Over de Algenoegzaamheid van Christus ()
De overheid als dienares van God ()
 

Ambten

De Nieuwtestamentische Ambten (Update; )

Ouderlingen kiezen door handopsteken? ()

Over broeder Groot en broeder Klein (Update; )

Pastors ()

De Doctors van Misleiding ()

Zijn alle vijf gaven in Efeziers 4:11 nog steeds operationeel? (Update; )

Rubriek "Zijn er vandaag nog ..." ()

 
Mattheus 16:19: Wat betekenen de "sleutels"? ()
De Rijkdom van Zijn Genade (Ef. 1:7) : 61 resp. 216 dingen die waar zijn voor en na mijn redding ()
De hele Wapenrusting van God ()
De raad van de goddelozen - Psalm 1 ()
De Positie en Toestand van de gelovige ()
De kosten van "te strijden voor het geloof" (Update; )
De niet erkende oorlog ()
Wandelen met God ()
Over Bloed en Bloedtransfusie ()
De Vloer van de Tabernakel ()
Wat was er niet in de Tabernakel? ()
De Synagoge ()
Een diepe vriendschap (omgang) met een ongelovige zal de gelovige naar beneden halen ()
Vorm geen ongelijk span met ongelovigen of naamchristenen ()
Zuurdeeg in het Nieuwe Testament ()
Kijk niet achterom ()
De Zonde van Sodom - een les voor ons! ()
Sodom en Gomorra ontdekt ()
Flavius Josephus over Sodom en Gomorra ()
Getoetst door de Waarheid ()
Vermanen en terechtwijzen () + schema ()
Nuttig voor weerleggen en verbeteren (over terechtwijzen; )
Wat zou de Bijbel kunnen weerleggen? (Update; )
Een blik op 1 Petrus 5 (in het bijzonder voor kerkleiders; )
"De ongerechtigheid van de heilige dingen" ()
De kerk van de eindtijd is "lauw" (Openbaring 3) ()
Laodicea - Openbaring 3:14-22 - is Lauw. Wat betekent dit? (Lijst; )
  Laodicea: de Heer staat buiten de lauwe kerk van onze tijd ()
Breedgeestig en Ruggengraatloos ()
Wees geen Dode Zee christen! ()
Over bezittingen en giften aan de armen (Update; )
Het verschil tussen de Rijpe en de Onrijpe gelovige ()
Onze houding tegenover ketters, ongeregelden, enz. (Update; )
Het voortdurende Trilemma van de mens ()
Leerde Jezus dat mensen goden zijn? - Johannes 10:34; Psalm 82:6 ()
 

De wereld / onze houding tegenover

"Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend" (Johannes 1:10)

Vriendschap met de wereld ()

Is de "wereld" veranderd? ()

Het voortdurende Trilemma van de mens ()

Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God - Jakobus 4:4 ()

Heb de Wereld niet lief : Wie de wil van God doet blijft in eeuwigheid (Update; )

Heb geen omgang met de wereld! (Update; )

Heb geen omgang met de wereld! ()

Uitzien naar God in Wereld en Cultuur ()

Christus en de Wereld ()

De Wereld tegen Christus en de Christen ()

De Wereld : onze Positie en Attitude erin ()

De wereld is klaar voor de Antichrist ()

Sociale Media : de mengkom van de duivel ()

 
De Rijke Jongeling - Mattheus 19 & Lukas 18 ()
De Rijke Jongeling : was Jezus niet God? ()
De Verloren Zonen - Lukas 15:11-32 ()
Verloren en gevonden - Lukas 15:1-32 - J.N. Darby ()
Hoe oordeelt God zondige mensen? 12 Principes van Gods oordeel gebaseerd op Romeinen 2 ()
Bemoedigende lessen over Romeinen 8:28 (Update; )
Gods Almacht ()
De Liefde in 1 Korinthiers 13 ()
Gods liefde is confronterend ()
Van Verzinsels tot Waarheid ()
 Het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden (Update; )
Het Christelijke leven (Bezinning; Update; )
Wat ik was voor en wat ik ben nadat ik gered werd ()
Belangrijke lessen over de Levitische Offers ()
Offervlees eten ()
Wat zegt de Bijbel over Vegetarisme? ()
Twee aspecten van Vergiffenis (In handige tabellen; )
Ketterij met betrekking tot 1 Johannes: "de gelovige kan niet uit de gemeenschap met God treden" ()
 

De twee naturen van de gelovige

Twee Naturen ()

De Twee naturen van de Gelovige (Joel T. Andrus) ()

De twee naturen in de gelovige (Uit het Woord der Waarheid) ()

De Voortdurende Strijd (Ray C. Stedman) ()

De Strijd - Romeinen 7 (J. David Hoke) ()

Het gevaar van de leer dat de gelovige geen oude natuur heeft ()

Het gevaar van de een-natuur positie van John MacArthur ()

De Bijbel en de zonde (Update; )

Fundamentele doctrines - werkblad 8 : de twee naturen van de gelovige ()

Romeinen 7 ()

Zondigen 1:  Als wij onze zonden belijden ()

Zondigen 2:  Maar ik zondig helaas nog wel ()

Het zondeprobleem ()

Wedergeboorte ()

 

Waakzaamheid

Het Salomosyndroom - wees waakzaam! (Matt. 24:43; )

Voortdurende waakzaamheid ()

WEES WAAKZAAM! (Update; )

De gelukzalige hoop (Tag: waakzaam zijn; )

De getrouwe en ontrouwe dienstknechten (goede en boze slaaf; )

De tien meisjes (maagden; )

De gelijkenissen van de trouwe en slechte slaven (talenten en ponden; )

 
  Staan blijven ()
Over vergiffenis schenken ()   vergeven
Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()
Wat is de Levensregel van de gelovige? ()
"Deze ontvangt zondaars en eet met hen" (tags: omgang, evangeliseren; )
Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart? ()
 Radicale Evangelisatie ()
De eenvoudige Evangeliewaarheid brengen ()
Rechtvaardiging door geloof en de doop met de Heilige Geest ()
Geloof en werken in de rechtvaardiging - Spreken Paulus en Jakobus elkaar tegen? ()
Enkele woorden over het Bidden in het Openbaar ()
Bidden, voor wie of wat? ()
Heer, leer ons te bidden - Nieuwtestamentische gebeden ()
Waardevolle moeilijkheden! ()
Verkering en de gevaren van Liefkozen ()
Goddelijke tuchtiging ()
Zuivert het oude zuurdesem uit ()
Voorzienigheid en Belofte - Hoe God Zijn universum bestuurt voor het welzijn van Zijn volk ()
Wat betekent het "IN CHRISTUS" te zijn? ()
Uit Adam - in Christus ()
De Twee Adams (Romeinen 5:12-21; )
Verkondig "Jezus Christus, en Die Gekruisigd"! ()
Christus kopieren? (tags: imiteren, nadoen; )
De gedachtenis aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus (Avondmaal; )
De Beker van Jahweh ()
Het wonder van de vleeswording : God werd een mens! ()
Het Avondmaal in acht nemen ()
Twee verordeningen voor de Kerk : Doop en Avondmaal ()
Lidmaatschap in een lokale kerk van wedergeboren gelovigen ()
Christus belijden ()
De gezindheid die in Christus Jezus was - Filippenzen 2:5-8 ()
Opdat ik Hem mag kennen - Filippenzen 3:9-11 ()
Christen, Kruis en Lijden ()
Het geknakte riet en de uitdovende vlaspit ()
"Steek uw hand in Mijn zij ..." Over de littekens van Jezus ()
Is het Gods wil dat iemand sterft? ()
 

Het dodenrijk en de dood

 Eeuwige straf versus alverzoening ()

Cartoons ()

De Hel en Gods karakter (Update; )

Hel en Hades ()

Wat gebeurt er met een gelovige als hij sterft? (Update; )

Vrezen wij de dood zoals de anderen? ()

De verwarring tussen Dodenrijk en Hel (Update; )

Is de Heer Jezus "Nedergedaald ter Helle"? (Update; )

De toestand van de overledenen : een Zieleslaap? (Update; )

Hebben mensen een onsterfelijke ziel? ()

Klare taal over de dood ()

Drie hemelen ()

Het voortbestaan van de ziel volgens Lukas ()

Terminaal : het einde is nabij! ()

Leven na de dood zoals geopenbaard door Gods Woord ()

Schema : Leven na de dood? ()

Schema : van Jezus' geboorte tot Pinksteren ()

 

Valse heiliging

Ware Heiliging ()

Voorwaarden : Oorzaak of Gevolg? (Miles Stanford; )

Valse zienswijzen over Heiliging weerlegd (over o.a. "second blessing"; Update; )

Harry Ironside : mijn bekering en mijn reis uit de heiligheidsbeweging ()

De foute KESWICK heiligheidsleer (Update; )

 
Tien aspecten van Rechtvaardiging ()
DE WARE KERK - J.C. Ryle ()
Wereldvreemde Christenen ()
Wereldvreemde Christenen ()
Hulpbehoevend of Parasiet? (Update; )
Oppervlakkige Godsdienst of Gekruisigd met Christus? ()
Het werk van Christus aan het Kruis: Onbeperkt of Beperkt? (Update; )
Neem uw kruis op ()
Gods kracht wordt volbracht in onze zwakheid ()
Drinken van de Beker die de Vader ons gegeven heeft ()
Over teleurstellingen : Deze zaak is van Mij geschied (Update; )
Christus komt! Bent u gereed? ()
Harde tijden in het vooruitzicht ()
 

Wachters

Slapende Wachters, sta op! (Update; )

Het werk van een Wachter (Update; )

Blaas de trompet te midden van de afval - de vijand is in het kamp! ()

De Wachter (Horatius Bonar; )

De Jeremiaroeping (Update; )

De hedendaagse Lastpost ()

 
De Rust van het Geloof (J.C. Metcalfe) ()
Leven door GELOOF - Galaten 2:20 (Update; )
Overdenking van Galaten 2:20 ()
Hebt geloof in God ()
"Onderzoekt uzelf of u wel in het geloof bent" - Verklaring van 2 Korinthiers 13:5 ()
De Heer Jezus, Middelpunt (T. Austin Sparks) ()
Wat is de Mens? (T. Austin-Sparks) ()
Beelden van Christus in Genesis (M.R. De Haan) (Upgrade; )
De Uitverkiezing (M.R. De Haan) ()
Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? ()
Het Evangelie: Goed nieuws voor ALLE mensen ()
Het Geheimenis van het Evangelie in relatie tot Wereldomvattende Evangelisatie - Rom. 16:25-26 ()
Wat deed Jezus tussen 12 en 30 jaar? ()
Opstanding - na 3 dagen en 3 nachten ()
Het Opstandingslichaam van onze Heer ()
Het Graf is nog steeds Leeg ()
De graven werden geopend - Mattheus 27:52-53 ()
Hebben mensen een onsterfelijke ziel? ()
De Positie van de Vrouw ()
Vergelijkingstabel : Maria - Martha ()
Kinderdiscipline - de enig bijbelse manier ()
De zonde van Vleierij (Update; )
Pas op met Videogames! ()
Wilt u de wereld verbeteren? ()
Democratie in het licht van de Schrift ()
De Grote Opdracht volgens het Johannesevangelie ()
Wat de Grote Opdracht NIET is (Update; )
 

Waarde van de mens

De Waarde van de Mens (Is er niets goeds in de mens? Update; )

Totale verdorvenheid - Total depravity (Update; )

De bijbelse diepgaande beschrijving van de menselijke toestand - Romeinen 3:9-18 ()

Zijn wij geen beelddragers meer van God? ()

Wat maakt ons mens? ()

Wat maakt ons tot mensen? ()

Gemaakt naar het beeld van God ()

Imago Dei : de ontworpen rol van de mens als beelddrager ()

De mens : het hoogtepunt van de schepping ()

Zijn wij niets meer dan een zak chemicalien? (waar de "oordeel niet" attitude vandaan komt)

Alle mensen zijn kinderen van God? (Update; )

 

Doden, moorden, wapens

Grijpt een christen naar de wapens? ()

De christianisering van oorlog en geweld ()

Militaire Dienst ()

De Doodstraf: wat zegt de Bijbel? ()

Zonden waar in de Torah de Doodstraf op stond ()

Het Zesde Gebod : doden of moorden? ()

Waarom beval God te doden? ()

Is de God van het Oude Testament wreed? ()

Geweldloos - J.G. Fijnvandraat ()

 
Een nieuwe Amerikaanse revolutie? ()
Het geheim van Bijbelse Zelfverbetering ()
Wat moet ik mijn kinderen leren over films? ()
Hoe je kind verliezen voor zijn 5 jaar (Kinderen opvoeden
Het "Slippendrager-Christendom" ()
Christelijke feestdagen vieren? (Pasen, Kerstmis, enz.;
De Christen en ALCOHOL (Update; )
Is it a sin for een Christian to drink Alcohol? (; )
Dronk de Heer Jezus wijn of was het druivensap? Was Hij een Nazireeer? ()
Orgaan- en weefseltransplantatie ()
Orgaandonatie ... is dat toegestaan voor een christen? ()
ORGAANTRANSPLANTATIE - een optie voor christenen? ()
De Messiaanse Psalmen ()
En zij gaven Hem edik met gal te drinken ()
Jahweh God en Baal ()
Ik Ben ()
De "Ik Ben" ()
Eerst deinsden ze terug en daarna vielen ze op de grond ()
Maak u geen Zorgen! (Update; Vrees, vrezen, angst
Ik zal u beslist niet loslaten, noch verlaten - Hebreeen 13:5 () Vrees, vrezen, angst
Finale
De betekenis van BARABBAS (Update; )
Vier criminelen geassocieerd met de dood van Christus ()
De berouwvolle misdadiger aan het kruis gered ()
 

Eenzaamheid, alleen staan, afscheiding

Uitgebreide rubriek over AFSCHEIDING, AFZONDERING EN HEILIGING ()

Alleen staan (Update; )

Alleen staan ()

Een eenzame weg (Psalm 107:1-9; )

Wat zegt de Bijbel over Afscheiding? ()

De Bijbelse leer van Afscheiding ()

De Ketterij van Afscheiding? ()

Dialoog of Afscheiding? (Update; )

Keer u af van afvalligen en ongeregelden (Update; )

Ga weg uit een valse kerk (Update; )

Ik alleen ben overgebleven (Update; )

Populaire predikers en schrijvers - pas daar voor op! (Update; )

 
Waarom ik een Fundamentalist ben ()
De tijdloze boodschap van Judas ()
De Eenheid van de Geest ()
De Heilige Geest, die in ons woont ()
De Kerk in een Post-Christelijke Cultuur (F.A. Schaeffer) ()
Onwankelbaar - vluchten uit de greep van verleidelijke spiritualiteit ()
Het Kenmerk van de Christen (F.A. Schaeffer) ()
Ezechiel 13 & 14 - een parallel met onze tijd ()
Corrigeer de Dwaas niet & Wat is Wijsheid? ()
Crematie of Begraving? ()
Crematie : Hoe denkt God erover? (Update; )
De Lichamelijke Opstanding ()
Tattoo of geen Tattoo? ()
Trends van onze dag : Tattoos en Piercings ()
Tienden geven - moeten wij dat? ()
Geven van Tienden aan de lokale gemeente ()
"En al de leugenaars" ()
Lijden en Strijd in het christelijke leven ()
Wat heeft God met onze portie lijden te doen? ()
Echtscheiding & Hertrouwen (Update; )
De Zonde van Echtscheiding ()
Hoe denkt God over Echtscheiding? ()
De Echtscheiding - bespreking van Mattheus 19:1-12 ()
DE CHRISTENREIS naar de eeuwigheid (John Bunyan) ()
't Is beter dat de vriendschap slaat, als dat de vijand vriendelijk praat ()
De Kus van de Dood ()
Dit is niet uw rustplaats! ()
Heeft de verandering in de Kerk ook u aangestoken? ()
De Schat bezitten - de vrijheid om de Waarheid te kennen ()
Een Eeuwig Perspectief ()
De Opkomende Arrogantie ()
Was Paulus een Pragmaticus? Waren "alle" middelen goed om enigen te behouden? ()
Compromis & Pragmatisme - Citaten ()
 Het gevaar van Pragmatisme ()
Valse Leraars/Leringen - Citaten ()
Publieke versus Private Correctie - Citaten ()
"Ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen" ()
Ongehoorzaamheid en de gevolgen ()
Verblijd u echter niet daarover ()
Het Overblijfsel ()
De Waarheid spreken ()
Paulus in debat ... Handelingen 17:17, enz. ()
Werd er een soort Communisme beoefend in de vroege kerken? ()
Het leven van David ()
Het leven van Josia ()
Wanneer "goden" sterven ()
Afvalligheid en zijn Tegengif ()
Wat is er fout aan de Loterij? (kansspelen, gokken; )
Wie roemt, roeme in de Heer ()
Horen Christenen te VASTEN? ()
Slavernij in het Nieuwe Testament ()
De reine en onreine dieren - moeten wij ons aan spijswetten houden? ()
Gevleugelde insecten met 4 poten? Is de Bijbel fout? ()
Koningin Elisabeth en haar fantasiewereld ()
 
 

Rubriek ESCHATOLOGIE / PROFETIE:

Het Boek OPENBARING ()
De OPNAME van de Gemeente ()
DE OPSTANDING ()

HET BOEK DANIEL ()

Messiaanse Profetieen ()
Preterisme ()

BEDELINGEN, DISPENSATIES / CHRONOLOGIE) ()

Cyrus (Kores) de Grote : Gods instrument ()
Christus het Zaad van de Vrouw - de eerste Evangelieboodschap ()
Revival (opwekking, herleving) in de Kerk. Is het nodig? Is het Bijbels? ()
Geen Opwekking kort voor het Vrederijk ()
Profetie ()
De Profetie van de Heilige Schrift ()
De Profetie van de Heilige Schrift - Uittreksel ()
Het profetische Woord ()
De Profetie in haar voornaamste omtrekken ()
Wat is de Kerk en wat is haar Toekomst (R.P. Daniel) ()
Vergelijking Millenniale en Tribulationele leringen (Eschatologie; )
Is uw Eschalologie (eindtijdse verwachting) merkbaar? ()
Wanneer werd de Pre-trib OPNAME voor het eerst geleerd? (Nu vertaald; )
De Opname voor de Zeventigste Jaarweek (M.V.; )
 Redenen voor de Opname ()
De Opname voor de Verdrukking ()
De Opname van de Kerk (David L. Cooper; )
Waarom de Kerk niet door de Verdrukking zal gaan (W. R. Newell; )
Zullen ALLE heiligen opgenomen worden wanneer de Heer komt? ()
De komst voor de Zijnen en de verschijning in heerlijkheid ()
Wie kan gered worden na de Opname? (bestaat er een tweede kans? )
Kan iemand die Christus verwerpt voor de Opname gered worden na de Opname? ()
Enkele vragen over de Opname ()
Zeven vragen over de komst van Christus beantwoord ()
Henoch en de Morgenster ()
Driemaal: "Ik kom spoedig" ()
Op de Heer wachten ()
De Grote Verdrukking : Toekomst of Vervuld? ()
Herhalen de fouten van de vroege kerk zich? Hoe men de hoop van de Opname kwijtraakte ()
Kan de Heer op elk moment wederkomen? ()
WEES WAAKZAAM! (Update; )
De gelukzalige hoop (Tag: waakzaam zijn; )
"Apostasia" in 2 Thessalonicenzen: Afval of Opname? (Update; )
Afval of Vertrek in 2 Thessalonicenzen 2:3? ()
De belofte van de Opname in Thessalonicenzen ()
Zuurstofgebrek tijdens de Opname? (Update; tag: platland; )
God zal de Kerk wegnemen ()
Zie, Ik kom Spoedig! ()
De Opname komt eraan - geloof het of niet! ()
De tijd is erg nabij ()
De Opname - geliefd of gevreesd? (Update; )
Zij haten de imminente Opname (Update; )
De Opname zoals geleerd door Jezus en Paulus ()
Twintig prominente feiten over de Wederkomst van de Heer ()
Dave MacPherson: de uitvinder van de Valse Pre-Trib Opname geschiedenis (Update; )
Het Oordeel voor de Grote Witte Troon ()
De Grote Witte Troon ()
Het Oordeel van de Levende Volken ()
Het Oordeel over Schapen en Bokken ()
Het Oordeel voor de Rechterstoel van Christus ()
De gelijkenis van de Wijze en Dwaze maagden ()
De gelijkenis van de Tien Maagden ()
De gelijkenis van de Talenten ()
De gelijkenis van de goede en de boze slaaf ()
Jezus wandelt op de zee (Update; )
De Antichrist zal alle valse religie verenigen onder een valse vrede ()
De ontwikkelingen vanaf de wederkomst van de Heer tot de eeuwigheid (Update; )
Het herstel van alle dingen betreft ook het dierenrijk (Handelingen 3:21; )
Christus Jezus "de Spruit" ()
Waar is uw Koninkrijk? ()
"Wanneer wij Hem zien ..." ()
Boodschap van de blinkende Morgenster ()
Morgenster (J.G. Fijnvandraat) ()
De 'Rede over de Laatste Dingen' (Update; )
De 'Rede over de Laatste Dingen' - Schema ()
De juiste volgorde van de Profetische Gebeurtenissen ()
De uitdrukking "Dit geslacht" - is dit een tijdspanne van een geslacht of generatie? ()
De verwoesting van Jeruzalem vergeleken met de verwoesting aan het eind van onze tijd ()
Acht oordelen vanaf het kruis : God oordeelt iedereen ()
Zij zeggen "IK BEN" - "want velen zullen komen onder Mijn Naam" (Update; )
Jezus komt spoedig terug - Het teken van de Tempel ()
De Millenniumtempel van Ezechiel 40-48 ()
"Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jahweh uit Jeruzalem" ()
"Tekenen" van Zijn Komst afwachten? (Update; )
Is pandemie Covid 19 in de Bijbel te vinden als een teken voor ons? ()
CORONA - een straf van God? ( 13:02)
Wat is er mis met Stan Johnson en The Prophecy Club? ()
 

Preterisme

Een probleem voor Preteristen (Update; )

De Grote Verdrukking: Toekomst of Vervuld? (Update; )

De dwalingen van het Preterisme (Update; )

De Verwoesting van Jeruzalem vergeleken met de komende Verdrukking (Update; )

Preterisme beantwoord - Christus' spoedige komst (; )

 
Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()
De Tijden der Heidenen lopen af ()
De Verzameling en Volheid van de Heidenen ()
De 70 Jaarweken in het Boek Daniel ()
De 70 Jaarweken in het Boek Daniel (WOL; )
De Opstanding (Update; )
De Verborgenheid van de Eerste Opstanding ()
De Voltooiing van de Eerste Opstanding : Openbaring 20:4-6 ()
Schema: van Jezus' geboorte tot Pinksteren ()
Lijst met de Hebreeuwse profeten in de geschiedenis ()
Bedenkingen bij Europa ()
Herinnert het EU-symbool wel of niet aan Maria? ()
Twee dagen in Samaria (Update; )
Komt de Heer Jezus terug na 2 profetische "dagen", of 2000 jaar? (Update; )
 

Messiaanse profetieen

Een hoogst verbazingwekkende profetie (over Micha 5:1; )

Van Golgotha tot Megiddo - Psalm 69 ()

De meer dan 300 Profetieen uit de Hebreeuws Geschriften die de Messias onthullen (; )

Christus Veracht ()

De Messiaanse Psalmen ()

Messiaanse Profetieen ()

Psalm 22 over de kruisiging - 7 verbluffende voorzeggingen ()

Christus in Jesaja 53 ()

Jesaja 53 - De lijdende Knecht (Update; )

Het menselijke lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3 (Aanvulling; )

 
Israel in Bijbelse profetie ()
God heeft Zijn volk Israel NIET verstoten! (volledige bespreking van Romeinen 11; )
Schema van de Joodse Feesten en hun profetische betekenis ()
De letterlijke vervulling van Israels Zeven Feesten ()
Van Babel tot Eeuwigheid () - Grote resolutie in afdrukbaar PDF-formaat op aanvraag (mailtje)
Van Babel tot Eeuwigheid (eigen versie; )
Ballingschap en Babylonie ()
Leven na de Dood? (Update; )
Schema van de Opname #1 ()
Schema van de Opname #2 ()
De tijd van de Verdrukking ()
Het Getal 666 van het Beest (Uitbreiding; )
Laat de Toekomst waar ze thuishoort! ()
 Postmoderne ontmanteling op grote schaal ()
Postmoderne ontmanteling van Bijbelse waarheden ()
Het "Jesus Seminar" ()
 
 

Rubriek BEDELINGEN, DISPENSATIES / CHRONOLOGIE

Licht op de DISPENSATIES - 13 lessen ()

Israel en de Kerk - het dispensationeel verschil ()

Laat u niet vangen door het Judaistisch Christendom ()

Wet of Genade ()

Chronologie ()

 De Bedelingen (dispensaties; schema; eigen versie (Update; )

De Bedelingen in klein schema ()

De Bedelingen (; )

Kaart over de Kerkbedeling (; ; PDF op aanvraag)

Kaart + bespreking van de Eindtijdvolgorde : van Kruis tot Eeuwige Toestand (Update; )

Vergelijking en Contrast tussen Huidige Wereld, Milennium en Eeuwige Toestand + beknopt schema ()

Bestudeer de Bijbel Dispensationeel (Update; )

Dispensationalisme - Een verhelderende uitspraak in het licht van het verwarde theologische klimaat ()

De uitmuntendheid van het Dispensationalisme ()

De grootste mislukking in het Kerktijdperk (C.I. Scofield) ()

Het Woord van de Waarheid "recht snijden" (2 Timotheus 2:15; )

Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()

Het Evangelie van het Koninkrijk versus het Evangelie van Paulus ()

Wanneer begon de Kerk? ()

 De BERGREDE - Is ze voor de Kerk vandaag? (Update; )

 Het 'Onze Vader' en de Genadebedeling (Update; )

De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

Het Nieuwe Gebod - een belangrijk dispensationeel onderscheid (Update; )

Wat is de Levensregel van de gelovige? ()

Twee Fases in de Tweede Komst van Jezus Christus ()

De komst voor de Zijnen en de verschijning in heerlijkheid ()

Zeven vragen beantwoord over de wederkomst van Christus ()

Paulinisch Dispensationalisme ()

Mattheus 16:19: Wat betekenen de "sleutels"? (Toegang tot de kerkbedeling; )

De betekenis van Prediker 5:17 (Vraag van lezer; )

Ultra-dispensationalisme en de Doop (o.a. Bullingerisme; )

Pas op voor het Hyper- of Ultra-dispensationalisme (Bullingerisme; )

 

Chronologie:

Koningen van Israel en Juda en de toenmalige Profeten ()

Nieuwtestamentische Regeerders ()

Romeinse Regeerders ()

DE 4 EVANGELIEN CHRONOLOGISCH Download  ( 1997-2003 ZIP. op aanvraag)

De Evangelien in Chronologisch Overzicht ()

De Laatste Week van Jezus in Chronologisch Overzicht ()

Chronologisch van Jezus' begrafenis tot Zijn hemelvaart ()

Chronologie van Israel vanaf de Zondvloed tot Christus ()

Chronologie van de Rechters tot Jezus ()

Chronologie Palestina 175 vC - 100 nC ()

Leeftijden voor en na de Vloed ()

De Tijdslijn van de Zondvloed (Update; )

De tijdslijn van de Zondvloed (schema; )

De ouderdom van de Ark van Noach ()

Ouderdom van de aarde en Chronologie (A.J. Monty White) ()

Stamboom: van Adam tot de 12 stammen van Israel ()

 
 

Rubriek REFORMATIE / CALVINISME:

GEVAREN VAN DE GEREFORMEERDE THEOLOGIE ()
UITVERKIEZING / PREDESTINATIE / VRIJE WIL ()
OVER JOHN MACARTHUR ()
VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (14-delige studie; )
WAARDE VAN DE MENS ()

"Het Calvinisme vanuit de Bijbel weerlegd": http://www.hetcalvinismeendebijbel.nl/ ()

Wanneer begon de Kerk? ()
Martin Luther (Rick Miesel) ()
Johannes Calvijn : waar hij zijn theologie en manier van leven vandaan haalde (Een ontnuchtering; )
Calvinisme - Niemand durft het Ketterij te noemen! Boek van Bob Kirkland op aanvraag (Mailtje; )
Humanisme versus Reformatie ()
500 Jaar geleden begon de Reformatie ()
Gods willen en 's mensen onwil - een probleem voor extreme Calvinisten ()
De Reformatie - Een korte maar belangrijke kijk (sommige dingen die je misschien niet weet) ()
Wat een soevereine God niet kan doen, en hoe het Calvinisme gewoon niet werkt ()
Calvinisme versus "gemaakt om te kiezen en te redeneren" ()
Het Nieuwe Calvinisme ()
Trojaanse Paarden in de kerk vandaag - Deel 1: Calvinisme. Zeer goede uiteenzetting ( 56:58)
De "volharding van de heiligen" van het calvinisme : Eeuwige zekerheid of beangstigende twijfel? ()
Totale verdorvenheid - Total depravity ()
De Waarde van de Mens (is er niets goeds in de mens?) ()
Wat maakt ons tot mensen? ()
Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil ()
Over vrije wil ()
Twee luiken aan de redding : Gods wil & 's mensen wil (Update; )
De dwaling van het vijf-punts Calvinisme (TULIP) (Update; )
Wat voor liefde is dit? Reeks video's door Dave Hunt over het Calvinisme (; )
Het Calvinismedebat (; )
Zouden we teruggaan naar de Reformatie? (tags: Luther, Calvijn; )
Soevereiniteit van God en de Verantwoordelijkheid van de Mens (contra Calvinisme; )
Bekering en "Lordship Salvation" ()
Een bijbelse analyse van "Lordship Salvation" (Heerschapsredding) ()
Bekering en "Lordship Salvation" opnieuw bekeken ()
Kan een jong kind gered worden? & Lordship Salvation en de redding van kinderen ()
Paul Washer (HeartCry; )
Het extreme calvinisme van Arthur Pink ()
Calvinisme : verandering van woorden voor het promoten van een theorie (Tag: Arthur Pink; )
Werden de huisgenoten van de cipier gered wegens zijn geloof? ()
"Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" ()
De Uitverkiezing (M.R. De Haan) ()
Is er een Uitverkiezing? ()
Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? ()
Gaat wedergeboorte vooraf aan geloof? (Tag: calvinisme; )
De controverse rond Efeziers 2:8 ()
Enkele problemen met de Gereformeerde Theologie (Update; )
 
 

Rubriek ZEKERHEID:

Rubriek TEGEN ALVERZOENING ()

Vierdelige studie over EEUWIGE ZEKERHEID ()

Kan een gelovige nog verloren gaan? (PDF)
Afval van Gelovigen? (Update; PDF)
Kan een Gelovige zijn Redding Verspelen? (PDF)
Eens Gered, Altijd Gered? (Dave Hunt) (PDF)
Gered en toch Verloren gaan? (Oscar Gibson) (PDF)
Schapen die Niet Verloren Gaan (C.H. Spurgeon) (PDF)
Veilig, Zeker en Verzegeld (PDF)
De Absurditeit van het afwijzen van Eeuwige Zekerheid (Update; PDF)
Eeuwige zekerheid en probleempassages (PDF)
Johannes 15:1-8 - geen probleempassage (Update; PDF)
Ironside : als ik maar zeker kon zijn dat ik in de juiste kerk was (PDF)
Ironside : enkele moeilijkheden die volledige zekerheid van redding belemmeren (PDF)
25 Moeilijkheden die volledige zekerheid in de weg staan (door Harry Ironside; PDF)
Onze Uitverkiezing en Predestinatie (door Harry Ironside; PDF)
De "volharding van de heiligen" van het calvinisme : Eeuwige zekerheid of beangstigende twijfel? (PDF)
Een ware gelovige volhardt in geloof tot het eind (PDF)
 
   

Rubriek MILES J. STANFORD:

De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd (PDF)
Blijven in Christus (Miles J. Stanford) (PDF)
Voorwaarden om vervuld te worden met de Heilige Geest : Oorzaak of Gevolg? (M. J. Stanford) (PDF)
Gods Doel met de Gelovige (M.J. Stanford) (PDF)
Grondbeginselen voor geestelijke groei - The Green Letters (PDF)
De Lijn is getrokken - boekje over de charismatische beweging (PDF)
Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? (PDF)
Paulinisch Dispensationalisme (PDF)
Hebreeuws Christendom en de Kerk (ter attentie van hen die hieraan meedoen; PDF)
Wat te denken van Oswald Chambers? (tag : Arminianisme; PDF)
Neil T. Anderson en "Op weg naar de vrijheid in Christus" (PDF)
Onze Geschiedenis in de Eerste en de Tweede Adam (PDF)
 
 

Rubriek JOHAN MALAN:

De New-Age beweging (PDF)
Finale voorbereidingen om de New Age Christus te ontvangen (PDF)
Zeven Oorlogen tegen het Mensdom (PDF)
Parlement voor Wereldgodsdiensten en Universele Verzoening (PDF)
 Postmoderne ontmanteling op grote schaal (PDF)
Postmoderne ontmanteling van Bijbelse waarheden (PDF)
Twijfel, geloofsbeproevingen en aanvallen door de vijand (PDF)
Valse Voorstellingen van Jezus (PDF)
Godsdienstige Dwalingen (PDF)
Het Verbondsvolk Israel : wie zijn zij? Of de "Britse Israelvisie" (en afgeleiden) (PDF)
Israel en de Grote Verdrukking (PDF)
De Wereld verwerpt steeds de Koning der Joden (PDF)
De Moslimoorlog tegen Israel en zijn Bondgenoten (PDF)
Strijd om het Beheer over Jeruzalem (PDF)
Geestelijke Oorlogvoering (Update; PDF)
Het Koninkrijk van Satan (PDF)
Toenemende Dwalingen door Grote Leiders (PDF)
Halloween - de Occulte invloed (PDF)
De opkomst van een valse Jezus (PDF)
Wie is Jezus? (PDF)
De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde (PDF)
De Intergeloofsbenadering vat overal post in de wereld (PDF)
Verschillende geestelijke sferen (PDF)
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen (PDF)
Messiaanse Verwachtingen in de Oosterse religies (PDF)
Het Dominionisme en haar menselijk rijk (PDF)
Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme (PDF)
Dean Sherman verkondigt de Koninkrijkstheologie (PDF)
Niet NU een Koninkrijk! (tags : Dominionisme, Rick Warren, Word of Faith, Joyce Meyer, Israel; PDF)
Kwa Siza Bantu (of Kwasizabantu) ()
De Transformatiebeweging (PDF)
Open Brief aan John Hagee: Heeft Israel Jezus nodig? (PDF)
Eindtijdse Misleiding in de Opkomende Kerk (PDF)
Boodschap van de blinkende Morgenster (PDF)
De verwerping van christelijke leerstellingen (PDF)
De kinderen van God en de kinderen van de Duivel (Update; PDF)
De belofte van de Opname in Thessalonicenzen (PDF)
 Redenen voor de Opname (PDF)
Een herhaling van de dagen van Noach en van Lot  (PDF)
De Tijden der Heidenen lopen af (PDF)
De eerste en tweede komst van Christus : een vergelijking (PDF)
De Toekomst : Wat kunnen wij verwachten? (PDF) 
Beproef de geesten! (PDF)
De JudaIsering van het Christelijke Geloof (PDF)
De Verborgenheid van de Eerste Opstanding (PDF)
De Verborgenheid van Israels Verharding en Eindtijdse Redding (PDF)
Verborgenheden over Christus en Zijn Evangelie (PDF)
Genade en Oordelen : Christus als Verlosser en Rechter (PDF)
Op Pad naar het Land van Belofte (PDF)
Keuzes die elkeen in zijn leven moet maken (PDF)
   
  
 

Disclaimer :

1. Hoewel ik artikelen en informatie van anderen op mijn site beschikbaar stel, ben ik het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt - Handelingen 17:11.
2. Let hier op: Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" ()