Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Homepage Marc Verhoeven

Sinds 2002  -  Laatst bijgewerkt op 19 oktober 2019

  

         
klik hier voor de nieuwste berichten

  

Handelingen 4:10-12 -- De Naam van Jezus Christus ... de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegegeven is, door Welke wij moeten zalig worden -- Handelingen 4:10-12

  

Gebruik onderstaande ZOEKFUNCTIE (zet een zin best tussen aanhalingstekens)

 


WWW www.verhoevenmarc.be

 

Ernstige vragen worden graag beantwoord (verhoevenmarc@skynet.be)

Artikelen in DOC (Word 1997-2003)  &  PDF.  Installeer een recente Adobe Reader!

 

Noot 1 : Ik sta en ga niet op Sociale Netwerken, zoals Twitter, Facebook,  ...

Noot 2 : Deze site maakt geen gebruik van cookies of andere traceertechno-logieŽn, en geen doelgerelateerde technologieŽn om informatie te delen met derden. Er wordt geen database bijgehouden met gegevens van wie dan ook.

 

Rubrieken op deze pagina:

ZONDE EN BEKERING ()

DE BIJBEL IS GODS WOORD ()

DWALINGEN, CULTEN, SEKTENN ()

PINKSTER-/CHARISMATISCHE BEWEGING ()

GENEZING ()

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN ()

ISRAňL EN GEMEENTE ()

WET OF GENADE - NIET WET EN GENADE ()

HEBREW ROOTS / HEBREEUWS CHRISTENDOM ()

DUIVEL EN DEMONEN ()

GROEI EN OPBOUW ()

ESCHATOLOGIE EN PROFETIE ()

BEDELINGEN (DISPENSATIES) EN CHRONOLOGIE) ()

REFORMATIE/CALVINISME ()

ZEKERHEID ()

MILES J. STANFORD ()

JOHAN MALAN ()

 

Rubrieken op aparte pagina's:

SCHEPPING VERSUS EVOLUTIE ()

DE MENS LEEFDE SAMEN MET DINOSAURUSSEN (DRAKEN) ()

PLAATJES MENS EN DINOSAURUSSEN (DRAKEN) LEEFDEN SAMEN ()

ZACHT WEEFSEL IN DINOSAURUSSEN BEWIJST EEN RECENT BESTAAN ()

LIEGENDE EVOLUTIONAIRE KUNST ()

DARWINIAANS RACISME ()

WAAR IS DE EVOLUTIE? - deel 1 ()

WAAR IS DE EVOLUTIE? - deel 2 ()

VALSE LERAARS ()

ROOMS-KATHOLIEKE KERK ()

DE ROOMSE PRONKZUCHT ()

DE PAUSEN EN DE HEIDENEN ()

DE ROOMSE BEELDENDIENST ()

CARTOONS ROOMS-KATHOLIEKE KERK ()

RKK-STUDIEMATERIAAL ()

CARTOONS ()

SCHEMA'S EN KAARTEN ()

ZONDAGSSCHOOLLESSEN (Voor jong ťn oud; )

CORRUPTIES IN MODERNE BIJBELVERTALINGEN ()

EVANGELISATIE ()

ARTIKELEN VOOR CHRISTENEN DIE EVANGELISEREN ()

NEW/NEO/NIEUW EVANGELICALISME ()

NEW AGE ()

REIKI ()

YOGA ()

CONTEMPLATIEF GEBED, CENTREREND GEBED, OOSTERSE MEDITATIE ()

DE GEVAREN VAN Gereformeerde Theologie ()

UITVERKIEZING / PREDESTINATIE / VRIJE WIL ()

VOOR WIE STIERF CHRISTUS? ()

JOHN MACARTHUR ()

JEHOVAH'S GETUIGEN ()

ATHEŌSME, DEŌSME ()

OVER GOD ()

DRIE GODDELIJKE PERSONEN & JEZUS CHRISTUS IS GOD ()

DE PERSOON EN HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST ()

POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()

MUZIEK, CCM ()

LGBT-SEKSUALITEIT (HOMOSEKSUALITEIT) ()

DE POSITIE VAN DE VROUW IN KERK EN GEZIN ()

FEESTEN/FEESTDAGEN : KERSTMIS, PASEN, ALLERHEILIGEN/HALLOWEEN, enz. ()

HET BOEK DANIňL ()

HET BOEK OPENBARING ()

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE ()

DE OPSTANDING ()

LIJDEN, BEPROEVINGEN, TELEURSTELLINGEN, ZIEKTE ()

EENHEID ()

Apologetiek ()

EEUWIGE STRAF (HEL) VERSUS ALVERZOENING/UNIVERSALISME ()

AFSCHEIDING, AFZONDERING EN HEILIGING ()

 OORDELEN, TERECHTWIJZEN, VERMANEN, BERISPEN, WAARSCHUWEN ()

 LIEFDE ()

ISLAM, KORAN ()

STATENVERTALING ()

HERZIENE STATENVERTALING ()

Online 3 Bijbelvertalingen naast elkaar : SV + HSV + KJV ()

VIDEO'S  deel 1 ()

VIDEO'S  deel 2 ()

VIDEO'S  deel 3 ()

VIDEO'S  deel 4 ()

Bijbelquizzen ()

Voor Kinderen en Jongeren ()

BIJBEL-STUDIEMATERIAAL ()

RKK-STUDIEMATERIAAL ()

Bijbelleesrooster ()

Glossarium ()

Glossarium Vlaamse woorden ()

 
   

Rubriek "ZONDE EN BEKERING":

EVANGELISATIE ()
APOLOGETIEK (Geloofsverdediging; )
ATHEŌSME ()
EEUWIGE STRAF (HEL) VERSUS ALVERZOENING ()
ZONDAGSSCHOOLlessen ()
De Brief aan de ROMEINEN (16 hoofdstukken; )
FUNDAMENTELE  LEERSTELLIGE  WERKBLADEN (21 lessen; )
MUZIEK, CCM ()
LGBT-SEKSUALITEIT (HOMOSEKSUALITEIT) ()
Cartoons Zonde & Bekering 1 ()
Cartoons Zonde & Bekering 2 ()
Cartoons Zonde & Bekering 3 ()
Alle CARTOONS ()

Video's deel 4 ()

Historisch bewijs voor Jezus ()
"Goed zonder God"? ()
De meeste mensen willen God wegruimen! ()
De meeste mensen willen God dood ! ()
De "arm van JaHWeH" verworpen ()
Wat is Zonde? ()
7 Belangrijke doctrines in twee korte verzen : MattheŁs 19:4-5 ()
Adams zonde : Gods Gerechtigheid uit balans, en de goddelijke Remedie ()
Wat is de zin van het leven? (John Andrew; ; 03' 58")
De ware en levende God (John Andrew; ; 03' 47")
"180" Movie (met NL-ondertiteling; 33' 03")
"Genius" - The Movie" ( 34' 05")
Begin hiermee: Het Evangelie naar Johannes (13-delige reeks; )
Of begin hiermee : Een Persoonlijke Bijbelstudie 
De 3 Grote Vragen ()
Wat betekent het GERECHTVAARDIGD te worden voor God? ()
REDDING, zoals geleerd in de Bijbel 
Het verschil tussen REDDING en BELONINGEN ()
Geloof en Bekering (tegen "easy believism"; )
Vragen over Bekering (tegen "quick prayerism", "zondaarsgebed"; )
Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy Believism "bekeerlingen" niet ()
 
 
Is Bekering noodzakelijk voor Redding? En wat is Bekering? ()
Is bekering noodzakelijk? 
Bekering is noodzakelijk! ()
Twee aspecten van Vergiffenis (In handige tabellen; )
Was Christus een Plaatsvervanger voor de zondestraf? ()
Waarom moeten wij geloven? Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks? (Update; )
Bijbelquiz over bijbelse Verlossing
Bekering en "Lordship Salvation" 
Goedkoop Evangelie? (Uitbreiding; )
De Fundamentele Doctrines van de Bijbel ()
De Fundamentele Doctrines van de Bijbel (versie voor kinderen 9-14 jaar) 
Over de redding van Kinderen - wanneer zijn ze aansprakelijk? 
Kan een jong kind gered worden? & Lordship Salvation en de redding van kinderen ()
Spreekt 1 KorinthiŽrs 7:13-14 over redding van kinderen? ()
Hedendaagse Christenen: onverzettelijk en onbekeerlijk (Update) 
Lidmaatschap in een lokale kerk van wedergeboren gelovigen ()
Antipsalm 23 
Wie is Jezus? ()
Jezus, meer dan een timmerman ()
De Passie van onze Heer Jezus Christus 
Het leven van Christus ()
De Kruisiging - een medisch perspectief ( 06' 33")
Het Kruis ()
Zij wilden Hem dood ()
Wat sommigen schrijven: Een voorbeeld van Rebellie tegen God (uit mijn mailbox; )
 
 
De Berechting van Jezus Christus  (Update)
Christus' Lichamelijke Opstanding ()
Het heerlijke feit van de Opstanding ()
Sterven voor een Leugen?  
Klare taal over de dood (Update) 
Christus Veracht 
WELKE Jezus wilt u volgen? ()
Zie, de Mens! - Uit het Woord der Waarheid 
Zie, de Mens! - A.C. Gaebelein ()
De Grote Overwinning 
Graag vertel ik mijn verhaal - een Hindoe komt tot Christus 
Waarom? ()
Waarom laat God onschuldige mensen lijden? 
Ziekte (J.C. Ryle; )
De Gemeente die Christus bouwt (J.C. Ryle; )
De Goedheid en Strengheid van God ()
Gedicht voor de christen die lijdt (anoniem; )
Wat heeft God met onze portie lijden te doen? 
Hoe kan een liefhebbende God ...?  
De Haat van God (Update; )
De verschrikkelijke Hel  
De Hel en Gods karakter ()
Is de God van het Oude Testament wreed? (tags: geweld; oorlogen; )
Waarom beval God het doden van alle mensen tijdens de verovering van het beloofde land? ()
De Hemel, onze eeuwige thuis ()
Het boek Job in het licht van het Evangelie 
"God is alwetend - waarom schept Hij dan het kwaad?"  
Hebben Christenen het Gemakkelijk? 
De Weegschaal van God ()
De Weegschaal van God (
Gewogen ... en te licht bevonden? De Goed-O-Meter ( 02' 56")
De relatie tussen Goede werken en Redding 
De Film van uw Leven 
Wanneer is het Feest Voorbij? (Update)  
Wat als de Kosmos alles is wat er is? (Update)  
Bestaat God werkelijk? 
Hoe weten we dat er een God is? ()
Ik zie God niet - dus Hij bestaat niet? 
Bewijs voor de Schepper is onweerlegbaar ()
Aanbevolen dubbele video : Waar komt God vandaan? ( 50')
Het Bestaan van God 
Gods bestaan bewijzen - Zou u geloven als Hij voor uw deur zou staan? ()
Wie schiep God? Een onlogische vraag 
Als God het universum schiep, wie schiep dan God? (Update) 
Wie heeft God gemaakt? ()
De 'verstandige' Ezel 
44 Vragen voor Sceptici 
De Sceptici antwoorden ()
Wat is het beste argument voor het bestaan van God? ()
Wat is uw Standaard van Moraliteit? 
Wat is uw Standaard van Moraliteit? ()
Kunnen wij Goed zijn zonder God? De connectie tussen geloof in God en Moraliteit (Update) 
Met de dood voor ogen blijft Christopher Hitchens militant AtheÔst 
Pas op voor Science Fiction ()
Als het nu eens wťl waar is? 
Levensbelangrijke vragen 
40 Bezwaren tegen het Christelijk Geloof 
De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd ()
Bent u Wedergeboren? (J.C. Ryle) 
Handen laten opleggen om de Heilige Geest te ontvangen? ()
Handoplegging, iets voor vandaag? (Update; )
Het beschaafde Varken ()
Zonde (J.C. Ryle) 
Bestaat de Erfzonde? (Naar aanleiding van wat sommige sekten leren) 
Over vergiffenis schenken    vergeven
Vergeven zonder belijdenis? ()
Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()
Het zondeprobleem 
"Zonde" en "Zonden" ()
Wat is de "onvergeeflijke zonde"? Hoe wordt zonde "onvergeeflijk"?    (Zonde tegen de Heilige Geest)
Twee artikelen over "Lastering van de Heilige Geest" :  Kort artikel - Lang artikel  () (Zonde tegen de Heilige Geest)
De onvergeeflijke zonde : "Lastering van de Heilige Geest" 
De Weg naar de Redding - Evangelietraktaat 
Gods Reddingsplan 
Bijbel en Zonde 
Eerlijke zondaars en Onechte christenen 
Dopen ... Waarom eigenlijk? 
Schema van de doop ()
Twee verordeningen voor de Kerk : Doop en Avondmaal (ook "sacramenten" genoemd; )
De 7 Dopen in de Bijbel (Update) 
De doop afgeschaft?! (Update) 
Is de doop noodzakelijk voor redding? (Update) 
Doop van baby's ()
Is de zuigelingendoop bijbels? Vijf argumenten weerlegd ()
17 Manieren om NIET in de Hemel te komen ()
Het is niet de schuld van God! ()
Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (Update; )
Wat met hen die niet gehoord hebben? ()
De originele "onbekende" God van China: het volk had kennis van de God van Genesis ()
Gods gerechtigheid en "Zijn werken" (Romeinen 1:18-20; )
Strijdt om in te gaan door de Nauwe Poort! 
Religie of Christus? (M.R. De Haan) 
Geen Religie maar Christus 
Geen religie maar Christus! ()
Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )
 Vrede voor de angstigen, of : de Koperen Slang ()
De vrede MET God en de vrede VAN God ()
Religie : Satans grootste bedrog ()
Leiden niet alle religies naar God? ()
Hindoeisme en andere grote religies: verschillen die echt van het Christendom? ()
"Just stop and think" - een IraniŽr wijst religie af en neemt de Heer Jezus aan ( 17' 32")  of op Vimeo
Over de Algenoegzaamheid van Christus 
Vergelijkingstabel : Religie - Christendom    +  beknopt schema ()
Vergelijkingstabel : Bijbels versus Cultureel Christendom 
Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update) 
Als in de dagen van Noach (Update) 
 De Typologie van Noach's Ark ()
Een herhaling van de dagen van Noach en van Lot ()
Uw eigen Christendom ontwerpen 
Ben ik een Echte Gelovige? (Update) 
Is het mogelijk te geloven in Jezus ... en NIET GERED te zijn?  
Een persoon kan erg christelijk lijken, maar toch niet gered zijn 
Wat is Geloof?  
Wat is echt GELOOF tot eeuwig leven? ()
Wat is een Christen?  
Gods Woord volgen betekent vervolgd te worden 
Ongeloof en een Hard Hart 
Hoe is uw Hart? Het hart van de zaak is de zaak van het hart! 
Relativisme 
Relativisme bestaat niet in de wiskunde ()
Moreel Relativisme ( ondertiteld) : 1 - 2 - 3 - 4
De Professor 
Een theologische Test (Update) 
De Verworpenen 
Leven na de Dood? (Update; )
De Twee Wegen en de Twee Bestemmingen ()
Het voortdurende Trilemma van de mens ()
Allerkleinste kinderhandje - Dit moet je echt eens bekijken!   Thema: Abortus
SamuŽl : Leven op 21 weken is ťcht leven! ()  Thema: Abortus
Abortus is Moord 
Over Abortus ()
Over Euthanasie ()
De Meest Complexe Structuur in het Universum 
"Heft uw ogen op omhoog, en ziet, Wie deze dingen geschapen heeft" ( 3' 09")
Was Jezus gehuwd? (Naar aanleiding van een fragment uit de 4de eeuw; )
Feedback : "Jezus heeft niet bestaan" (vervolg op "Was Jezus gehuwd?"; )
Het opzettelijke Scepticisme in de laatste dagen ()
  
   

Rubriek "DE BIJBEL IS GODS WOORD":   

STATENVERTALING ()
CORRUPTIES MODERNE BIJBELS ()
Verscheidene Bijbelvertalingen naast elkaar ()
Gratis online Bijbels ()
DE BIJBEL IN MP3 (; beluisteren en downloaden)
DE 4 EVANGELIňN CHRONOLOGISCH Download  ( 1997-2003 ZIP. op aanvraag)
De EvangeliŽn in Chronologisch Overzicht (overzichtelijk schema) 

HERZIENE STATENVERTALING ()

 
 
BIJBEL-STUDIEMATERIAAL ()
Een overzicht van de wijzigingen in editie 2016 van de Herziene Statenvertaling ()
"The 1880s Oxford Sunday School Teachers Edition Bible" (KJV), met veel referenties - gratis (; )

Easton's Bible Dictionary - download duurt even (; ; )

Het Boek van Jezus Christus ()
Historisch bewijs voor Jezus ()
Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel ()
Flavius Josephus over Sodom en Gomorra ()
Leert de Bijbel dat de aarde plat is? ()
Jesaja 40:22 en de vorm van de aarde - een platte schijf? ()
Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )
Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; )
 
 
4 EvangeliŽn: 4 verschillende gezichtspunten ()
De Bijbel als geheel - lessen over de samenstelling van de Bijbel ()
Wat de Bijbel bevat ( 02' 04")
Het bewijs van de Bijbel ()
Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? Het ultieme bewijs ()
Moderne spotters bewijzen dat de Bijbel waar is ()
"Sommige zaken zijn moeilijk te begrijpen" ()
Heilige boeken? Welk boek zal u vertrouwen? ()
Al de Schrift is door God ingegeven en Waar 
"Er staat Geschreven" 
"De Schrift alleen is niet genoegzaam" zegt Rome ()
De aanslag op de Bijbel bewijst zijn goddelijke inspiratie 
Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()
 

 
Wat met tegenstrijdigheden in de Bijbel? ()
Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk? 
De Schrift eist een strikt Bijbelse positie - Psalm 119:128 
Stukje uit "Aantekeningen op Deuteronomium" (C.H. Mackintosh; )
Biblicisme en de Bijbel 
De Bijbel en 'Bibliolatrie' ()
De Bijbel verafgoden? ()
Sprekende slangen en ezels, en geloven in de Bijbel ()
"God in een doos steken" of "God in de Bijbel opsluiten"? (Update) 
De basis van uw geloofssysteem 
De Bijbel volgens Hollywood (over bijbelse films; )
Bijbels geloof versus Dwaas geloof ()
De Bijbel onze Maatstaf (Update) 
Inspiratie en het gezag van de Bijbel 
Wat is inspiratie? 
Geen 'mechanische' inspiratie van de Schrift ()
De Bijbel een "Papieren Paus"? 
Bijbelkritiek (destructief criticisme)  
De bijbelcritici waren fout! ()
De bijbelcritici waren fout! - uitgebreid ()
 
 
De Volkstelling van Quirinius ()
Godloochenaars beginnen agressieve strijd tegen geloof (RD)  
RŤma (of Rhema) versus Logos (Update) 
"REMA SCRIPTURA" - een neologisme voor neo-evangelicals () rhema
"Het geschreven Woord niet vergoddelijken" (Update)  
Zeven absoluut essentiŽle doctrines van het Christendom ()
De Waarheid opdelen in EssentiŽle en Niet-EssentiŽle doctrines? (hoofdzaken/bijzaken) 
In EssentiŽle zaken Eenheid? ()
Het fundament van Bijbelse Gemeenschap ()
Een beperkte boodschap of een beperkte gemeenschap ()
De Bijbel onder de Aanval 
"Ga niet boven hetgeen geschreven staat"! (Update) 
Is Gods Genade groter dan Zijn Woord? ()
Over zogenaamde Verborgen Codes in de Bijbel 
Chicago Verklaring over Bijbelse Inerrantie 
De Messiaanse Psalmen 
Messiaanse ProfetieŽn 
Een hoogst verbazingwekkende profetie (over Micha 5:1; )
De meer dan 300 ProfetieŽn uit de Hebreeuws Geschriften die de Messias onthullen (; )
 
 
Christus Veracht 
Van Golgotha tot Megiddo - Psalm 69 ()
Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA) 
Waarom ik een "Militante" Bijbelse Fundamentalist ben ()
Het Comma Johanneum (1 Joh 5:7-8) 
Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )
Een verdediging van het Comma Johanneum (; )
Een verdediging van 1 Johannes 5:7 (Comma Johanneum) door WOL (; )
De laatste 12 verzen van Markus (Mk 16:9-20) (Update) 
Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )
Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()
 
 
Een blinde genezen te BethsaÔda (Mk 8:22-26) 
De Aanslag op 1 TimotheŁs 3:16 (Update) 
Wijsheid uit Prediker misbruikt 
De Overspelige Vrouw (Perikoop De Adultera) 
De Tien plagen van Egypte - Wonderen  of  "Moeder Natuur"? 
Eugene Peterson en THE MESSAGE 
Het Evangelie van Judas: Afval uit Egypte 
Aanval op de King James Bijbel 
Wat te denken van Peter Ruckman? (Update) 
Peter Ruckman, UFO's en Donald Duck 
Een waarschuwing tegen Peter Ruckman 
Wat te zeggen over Gail Riplinger? ()
De Eenhoorn in de Bijbel (Update) 
De Betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament (F.F. Bruce) 
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament 
Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (Nu vertaald; )
 
 
Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()
De Dode Zee Rollen ()
Het overgeleverde Nieuwe Testament : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)
Het overgeleverde Nieuwe Testament : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()
De verbazingwekkende Aleppo Codex ()
De Goddelijke Inspiratie van Jesaja ()
De Nieuwtestamentische Canon tijdens de eerste vier eeuwen 
Canonieke en Apocriefe boeken 
NT-figuren vermeld door niet-christelijke schrijvers en/of bevestigd door archeologie 
Archeologie ondersteunt de Bijbel ()
Wat gebeurde er toch met de Bijbel? 
De Grote Evangelische Ramp (F.A. Schaeffer) 
Bijbelse gebieden - Huidige benamingen ()  
 
 

Rubriek "DWALINGEN, CULTEN, SEKTEN":

VALSE LERAARS - Nu een afzonderlijke rubriek! ()
"Master List" van Niet aanbevolen auteurs en boeken (door CRS & Lighthouse Trails)  
Drie NIET aanbevolen lijsten van auteurs ()
Top 100 van proponenten Contemplatief Gebed waar evangelische christenen zich naar richten ()
Top 50 niet aanbevolen contemplatieve boeken & Top 25 "bruggenbouwers" naar deze ()
 
 
JEHOVAH'S GETUIGEN ()
NEW AGE ()
ISLAM, KORAN ()
ATHEŌSME ()
DRIE-EENHEID ()
CONTEMPLATIEF GEBED en MEDITATIE ()
Christelijke EENHEID ()
MUZIEK, CCM ()
DE POSITIE VAN DE VROUW IN KERK EN GEZIN ()
FEESTDAGEN, Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, enz. ()

CARTOONS ()

De Kenmerken van een SEKTE - Update 
De ondergang van het Christendom ()
De ONDERGANG ()
De Evangelische Subcultuur (Update) 
Er is een verschil (M.H. Reynolds; )
Welk verschil maakt het uit? (M.H. Reynolds; )
De wereld en kerk zonder God ()
WELKE Jezus wilt u volgen? ()
Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods! (Update; )
Zij prediken niet de hele raad Gods ()
Het probleem met Pokemon en Pokemon GO (; )
Het probleem met Pokemon (B&O; )
Mormoonse Kerk : Er is geen God! (5-6-2015) : National Report
Orthoxie onthuld : Griekse, Russische, Koptische orthodoxie ()
Miljoenen mensen kunnen toch niet allemaal fout zijn? ()
Auteurs van boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - Je kan beter op de hoogte zijn! (Update; )
De radicale breuk van de Evangelische Hogeschool met het verleden ()
Van de Duisternis ... naar het Licht ()
Schriftplaatsen over valse predikers (Update) 
Vragenlijst over Misbruik in uw kerk of beweging : om misbruik te helpen identificeren ()
Zijn Quakers Christenen? (naar aanleiding van een preek door Dick Baarsen) ()
Evangelische Ongelovigen 
Wat is er aan de hand?  ()
Alle mensen zijn kinderen van God? (Update; )
Kunnen wij de Gezonde Leer wel kennen? 
Ik wil het niet horen (BDM)
Waarom zo Negatief zijn? 
"Positief" Christendom ()
 
 
Het beoefenen van Onderscheiding is een Bevel 
Het verlaten van Bijbels Onderscheidingsvermogen (tag: discernment; )
Waar gaat Bijbels Onderscheiden precies over? (tag: discernment; )
Onderscheiden van Goed en Kwaad (tag: discernment; )
Bijbels onderscheidingsvermogen - een noodzaak voor alle gelovigen (tag: discernment; )
Valse leer : wiens fout is het? ()
"Eet de vis, laat de graten liggen" 
"Voor allen ben ik alles geworden" (1 KorinthiŽrs 9) 
"Voor allen ben ik alles geworden" - Moderne evangelisatietechnieken en 1 KorinthiŽrs 9 ()
De Geest versus de Letter (2 KorinthiŽrs 3:6) 
De Waarschuwing! ()
Naamchristenen? Is die term bijbels? (Update) 
De niet-aanstootgevende kerk 
De raad van GamaliŽl : een schild voor wolven, misleiders en zwendelaars 
Hoe kan dit Bedrog zijn ??? (2 delen samen; )
Vier manieren waarop christenen bedrogen worden (Update) 
Het ontmaskeren van dwaling : is dat zinvol? 
De Eenheid van de Afvalligen 
De grote rivier van Afvalligheid ()
Melbourne 3 - 9 december 2009 : Een hedendaagse 'Toren van Babel' 
Christianity Today's goedkope uitval naar bijbelse waarschuwingsbedieningen 
 
 
Hebt u de Waarheid lief, of haat u ze? 
Waarheid of Relativisme ()
Waarheidsliefde - een antwoord 
Wat is Waarheid? ()
Wat met de Liefde?  
Liefde zonder Leer - Eenheid zonder Waarheid  
De Waarheid spreken in Liefde ()
Het belang van Doctrine en het ware bijbelse concept van Liefde (Update) 
Waar gaat het eigenlijk om in het Christendom? (over liefde; )
Het belang van bijbelse doctrine 
Doctrine of Dwaling ()
Leven en Leer (Update) 
Wee hen! (Update) 
Citaten over Eenheid 
Leert Johannes 17 oecumenische eenheid? ()
Eenheid : Jezus' gebed in Johannes 17 ()
Oecumenische beweging, een dwaalleer ()
  Religieuze leiders roepen op tot wereldwijde verbroedering in unieke Video
  Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! - Vertaling hier ()
Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ; R. Bennett, ex-priester, 2000; )
The Catholic-Lutheran Accord (JDDJ; R. Bennett, ex-priester, 2015; )
JDDJ Engels (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; )
Het Leger des Heils : Psychoketterij & Oecumenisme verovert het Leger ()
WELKE Jezus liefhebben? 
De zachtere, gentilere Christus (Update) 
Jezus wordt stoer ()
 
                                http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=22374
 
  "Eenheid vs. Afscheiding"-ketterij NU in de kerk! ()
Auteur van "The Shack" Paul Young stelt in nieuw boek : Christus is "in" elk mens ()
De "Jezus" waarvan de wereld houdt - tag : "The Shack" - "De Uitnodiging" (Update) 
Auteur The Shack/De Uitnodiging : "De God van het Evangelisch Christendom is een Monster" 
Grafisch kunstenaar 'betreurt ten zeerste' dat hij de cover van The Shack ontwierp ()
De Shack (De Uitnodiging) getoetst aan de Bijbel ()
Bijbelgetoetste kritiek op The Shack ()
De Heer Jezus liefhebben BETEKENT Zijn Woord liefhebben 
Moet ik blijven Zwijgen? 
Wanneer Tolerantie Zonde is (Update) 
De parodie van Tolerantie 
Die Fundamentalistische FarizeeŽn! (Update) 
De Ketterij van Afscheiding? 
De Kerk van God/Gemeente van God (Armstrongisme; update) 
"The Harbinger" (De Voorbode). Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  +  9 ()
Bijzondere Waarschuwing : Pas op voor de Oneness Blessing of Eenheidszegening 
De Emerging Church "op een missie van God"  
Emerging Church proponenten wijzen de God van hun grootvaders af ()
Wijd is de poort : het opkomende (emerging) nieuwe Christendom ( 10' 19")
Zij zeggen : God zou Zijn Zoon nooit een gewelddadige dood insturen (Emerging Church; )
Diareeks over de Emerging/Emergent Church ()
Christelijke drumcirkels ()
"Jezus" optrommelen ()
De Organische Kerk (BDM) (; )
Christian Science (Christenwetenschap) : Christelijk of Sekte? ()
Youth With A Mission (YWAM) - Jeugd met een missie 
Youth With A Mission (YWAM) : bouwen aan de Ene Wereldkerk ()
De Eengemaakte Wereldkerk blijft vorm aannemen ()
Campus Crusade for Christ - Crusade voor Wie? (Iedereen moet dit lezen!) 
Onbijbelse voorstellingen v.h. Evangelie (tags : 4 geest. wetten, Campus Crusade for Christ) 
"De vier geestelijke wetten" versus Paulus' Evangelie ()
Youth for Christ : Parakerk-oecumenisme ()
Enkele Bijbelse bezwaren tegen "IkzoekGod.nl" ()
De geest van de Promise Keepers in de zgn. Mannendagen ()
De "Gemeente van Christus" (tag: Max Lucado) 
Zeven bezwaren tegen de Kerk van de Nazarener 
Laat u niet in met complotkraaiers, fantasten en sensationalisten! (Update) 
Profetische speculatie ()
Enkele feiten over FACEBOOK! (
De gevaren van Social Networking (Facebook, Twitter, ...) 

"Facebook en ik" Aflevering 1:  Te koop: uw diepste gevoelens ()

"Facebook en ik" Aflevering 2:  Hoe u een digi-junk bent geworden ()
"Facebook en ik" Aflevering 3:  Nog nooit zo verbonden, nog nooit zo alleen ()
8 Kenmerken van Georganiseerde Ketterij 
Wat is Ketterij? 
Welke houding aannemen tegenover ongeregelden en dwaalpredikers 
Het verheerlijken van twijfel ()
Het Ketterse Evangelie 
De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 1/2 : de natuur van filosofie (gevaarlijke stoicheia) ()
De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 2/2 : waarschuwing tegen geestelijke oorlogvoering ()
Filosofische zienswijzen van de mens ()
Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA) 
Bittere vijanden van het Bijbels Fundamentalisme ()
De moeilijke taak van het Bijbels Fundamentalisme ()
Misleiding in de Kerk - stapvoetse arseenvergiftiging 
Een gevaarlijke mengeling ()
"Let erop dat niemand u misleidt!" 
Wolven in Schaapskleren (Update) 
Misleidingen 
Zij die geestelijk misleid zijn, kunnen niet langer voor zichzelf denken ()
Ziende Blind (Update) 
Geestelijk Blind 
Niemand is zo blind als degene die niet wil zien  ()
Waarom snappen zij het niet? 
Misleid - de Leugen gelovend 
Leven in een tijd van leugens 
Toenemende Dwalingen door Grote Leiders 
De verwerping van christelijke leerstellingen ()
De Wachttorenslavernij ()
Eeuwige Straf in de Hel? ()
Het begrijpen van eeuwig oordeel ()
De Hel en Gods karakter ()
Wat leert de Schrift over de Eeuwige Verdoemenis? ()
Getuigen van een uiterst ontnuchterende gebeurtenis (Het "Witte Troon" oordeel; )
De verschrikkelijke Hel  
Zullen alle mensen uiteindelijk gered worden? (Alverzoening) 
Vijftien strijdvragen van Alverzoeners beantwoord ()
Unitarisch Universalisme - christelijk of sekte? (loochenaars Drie-eenheid + alverzoeners) 
Universalisme en het woord "eeuwig" (de hel zou niet eeuwig zijn) 
Evangelicals promoten Universalisme ()
Het Sabellianisme (Ook in Nederland! Update) 
Dopen in Jezus' Naam? (Sabellianistische of Oneness-doop. Update) 
Legalisme (Wetticisme) : Wat het is & Wat het niet is 
U bent een Legalist! 
DE WET (Update) 
De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )
Wat is de Levensregel van de gelovige? 
De Sabbat houden? (Update) 
Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()
Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden? ()
Ketterijen van het Zevendedags Adventisme 
Zevendedags Adventisme - Christelijk of Sekte? (Update) 
LEFT BEHIND I & II - De Films 
Volgens de schandelijke nieuwe "Noah" film was Noach een goddeloos man ( + 16' 30")
Yoga : Lichaamsoefeningen of Religie - is het van belang? ()
Brief aan de redactie (LHT) van een man uit India: Yoga is een doctrine van demonen! ()
Is Yoga gevaarlijk? ()
Bijbelgetoetste kritiek op Yoga ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM) 
Een voormalige New Ager spreekt over "Christelijke Yoga" 
Vragen voor hen die Yoga willen overwegen ( 4' 25")
Zoektocht door de wereld van het Paranormale ()
Sarah Young's "Jesus Calling", NL: "Dicht bij Jezus" doorgelicht ()
"Geef het op en weet dat U God bent"? Is dat werkelijk wat de Schrift zegt? ()
Monisme en PantheÔstisch monisme 
Tegenstrijdige concepten van God - Wat is correct? (tags: pantheÔsme, polytheÔsme; )
Kan men een Heidens ritueel Christianiseren? 
De nuchtere christen in een geestelijk dronken tijd (tags: new age, meditatie, nuchterheid v. geest) 
"Servant Leadership" / "Dienend Leiderschap" ... Een Christelijk idee? ... Niet precies! 
De New Age Beweging uitgelegd 
LHT-Traktaat : New Age, Meditatie en het Hogere Zelf begrijpen ()
LHT-Traktaat : God is niet IN iedereen en alles ()
Exodus : Gods & Kings - De interspirituele Mozes en new age jihadist - recensie van de film ()
Contemplatieve of Mystieke Spiritualiteit versus Bijbels Christendom ()
Waar Contemplatief Gebed naartoe leidt : Interspiritualiteit! ()
De ontoereikendheid van ervaringen ()
Zeven Leringen van de New Age beweging 
New Age: een oude Leugen (CPTI) (Update) 
Een "Verlicht" Ras? (tags: New Age; Hitler; AriŽrs. )
Verzen voor New Agers 
Steve Jobs: de New Age Technotovenaar    +  logo Apple ()
De Advent van de "Oude Wijsheid" 
"De Aanwezigheid Praktiseren" in gemeenschap van Demonen? 
De New-Age beweging 
Bent u een New Ager? Een enquÍte 
10 Schriftuurlijke redenen om niet verwikkeld te zijn in het "brede weg christendom" 
Kinderen en New-Age : My Little Pony, Kabouters, Regenboogsymboliek, enz. ()
De Verenigde Naties is een broeinest van Antichristelijk, New-Age Mysticisme (;
Ahmadinejad bidt voor de komst van de Twaalfde Imam 
Honderden miljoenen moslims verwachten de Imam Mahdi ()
Visualisatie: New Age bedrog  
Finale voorbereidingen om de New Age Christus te ontvangen ()
De Kosmische Christus - Recensie The Coming of the Cosmic Christ van Matthew Fox ()
Bijbels Christendom - Het grootste Obstakel voor de New Age 
Een Cursus in Wonderen - Recensie van A Course in Miracles 
REŌNCARNATIE en Christendom (Update) 
KARMA: de theologie van de slang ()
De MOZES CODE - De nieuwe stap naar wereldwijde bewustwording 
Laat u niet in met Spirituele Informatie (Update) 
Luciferianisme: religie van vergoddelijking 
"Een Goddelijke Openbaring van de Hel" van Mary Kathryn Baxter (Update) 
Een tijd van heengaan - over universele spiritualiteit en Christendom (
Contemplatief gebed en de Evangelische Kerk (Ray Yungen) 
Wie zijn de "Woestijnvaders"? ()
Zwijg voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde (contemplatief gebed en Habakuk 2) 
Moeten we wachten in Stilte? (contemplatief gebed en Psalm 62) 
Stilte versus "De Stilte" ()
De contemplatieve beweging in het licht van de Bijbel ()
Zal de "Nieuwe Wetenschap" bewijzen dat God "in" alle dingen is? (Kwantum) 
Nieuw tijdperk van Kwantumgekte : IdeeŽn die meer stoelen op oosterse religie dan op wetenschap  
Een Multiversum? () Tags: kwantum; parallelle universums; mandela-effect
Waar ligt de Oorsprong van Contemplatief/Centrerend Gebed? - Het Bewijs 
Kundalini-energie (slangenkracht) hetzelfde als Contemplatief Gebed 
"Christelijk" Mysticisme en Occultisme? ()
Het Disney Evangelie (Update; )
Disney ijvert verder voor sociale verandering ()
Disney: 100% occult, hekserij, illuminati, satanisch, vrijmetselarij ( 53:38)
Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang? 
Amerika's 50 Invloedrijkste Kerken: Velen Pro-Contemplatief/Emergent 
U.S. News & World Report : Verschuiving naar Contemplatieve Spiritualiteit 
Kaarsen bij de aanbidding? (Update) 
Vlaggen en dansen in onze samenkomsten? Over het fenomeen "worship flags" & "worship dance"  
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen! ()
Komt meditatie in de Bijbel voor? ()
Messiaanse Verwachtingen in de Oosterse religies (
Wat is Meditatie? 
God ervaren ()
Bestaat er zoiets als 'Bijbels Mysticisme'? (; ) of op YouTube ( 9' 50")
Mysticisme / Mystiek - een definitie 
Film AVATAR kan vele miljoenen aanzetten tot het accepteren van "Oude Wijsheid" 
AVATAR-kijkers kunnen imaginaire wereld niet verlaten 
Het AVATAR-evangelie (; )
Doelgericht Misleid - De New Age Implicaties van de Doelgerichte Kerk (; )
De 5 Sola's van de Moderne Kerk 
Verzamelen of Verstrooien? 
Het Nieuwe Evangelicalisme - Hoe te onderscheiden? 
Nieuw (New, Neo) Evangelicalisme begrijpen 
Waarom het principe "In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde" gevaarlijk is 
Associaties en Fundamentalisme (; Tags: Ockenga, New Evangelicalism)
De Nieuwe PanentheÔstische "God" van het Christendom 
De Infiltratie van New Age in de Evangelische beweging ()
Het Labyrint wandelen? 
Lectio Divina - een groot gevaar binnen de jeugdwerking (Update n.a.v. ERTS en VBG) 
Lectio Divina : wat het is, wat het niet is, waarom het een gevaarlijke praktijk is ()
"Lectio Divina"-lijst - Wie promoot het? ()
Lectio Divina : zouden christenen dit beoefenen? ()
Lectio Divina ()
 Evangelicals richten zich tot katholieke "spiritualiteit" (Sterk uitgebreide update; )
Wat bracht het Evangelicalisme op deze verschrikkelijke plaats? ()
De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome? ()
Doelgericht Rooms-katholiek Monastiek Mysticisme 
Waarom Evangelicals terugkeren naar Rome 
"Samen voor Europa" (dus voor Rome en Antichrist): betrokken bewegingen & gemeenschappen! ()
De Kerkvaders : een deur naar Rome! 
De Emerging Church 
De Emerging Church nader beschreven 
De Emerging Church Beweging - een overzicht en beoordeling ()
Liberale Emerging Church leiders omarmen Evolutionaire Spiritualiteit 
De Christelijke Emerging Tv-zender 
Het Evangelische Immuunsysteem is Uitgeschakeld!  (emerging church)
De hedendaagse rush naar Relevantie is de weg naar de ondergang 
Multi-zintuiglijke (multi-sensory) aanbiddingspraktijken nemen toe 
Opgepast voor het zwaar afvallige ABC & DAI : Emerging Church!    +  ETF-postmodern? ()
"Duizendmaal dank" (One thousend gifts) van Ann Voskamp: Seks en Nieuwe Spiritualiteit ()
Hoe merken we dat de "Opkomende Kerk" in onze kerk Opkomt? 
De kloof overbruggen tussen Goed en Kwaad 
Het nieuwe "doe goed" evangelie 
Kan het Goede Fout zijn? 
Terug naar Rome 
Nieuwe Spirituele Disciplines uit oude Rooms-katholieke bronnen ()
Mystieke Gekte: op weg naar de Hel 
Taizť groeit in populariteit 
Taizť geeft "Muziek van eenheid en vrede" uit ()
Over Taizť ()
Het VacuŁm vullen met Mystiek 
Het Enneagram - Occulte typologie 
Het Enneagram - Heeft dit een plaats in het Christendom? ()
DiSC is verwerpelijk! 
Mind mapping : een waarschuwing! (
Interview met A.P. Geelhoed in het Nederlands Dagblad: "Ik verdedig de schapen" 
De Megakerk vergeleken met de Bijbelgelovige kerk 
Circus Maximus: meer Megakerk-gekte 
De Circuskerk 
De Positie van de Vrouw 
Godinaanbidding in Amerika ... en elders 
Bezwaren tegen de Universiteitspsychologie (
Psychologie fabriceert slachtoffers ()
De opkomende gepsychologiseerde generatie ()
Psychologie : Wetenschap of Religie? (; )
Carl Gustav Jung - grondlegger Analytische Psychologie was erg verwikkeld in het occulte 
Psychoketterij : Het nalatenschap van C.G. Jung aan de Kerk (
Psychoketterij ()
De Navigators : psychoketterij & oecumenisme 
Inner Healing en Psychologie 
De invloed van Darwin op de psychologie 
Inner Healing : Verlichting of Illusie? 
Psychoketterij en Inner Healing (
"Idols of the Heart" van Elyse Fitzpatrick : Een zelfhulpboek waarin Jezus niet genoegzaam is (; )
Ellel Ministries : Inner Healing! 
Waarschuwing tegen Theophostic Prayer (.  En zie ook Link 1 - Link 2 - Link 3 - Link 4
Staat het Evangelie in de Sterren geschreven? (Bullingerisme) 
Besturen de Sterren onze levens? Een bezinning over Astrologie 
De Narnia Kronieken - getoetst aan de Bijbel ()  
Tolkien en In de Ban van de Ring 
Herrie om Harry (Potter)  ()
Harry Potter op Christipedia )
De omgekeerde wereld van Pullman's Gouden Kompas 
De Mystieke Pseudowetenschap van het Gouden Kompas 
De DA VINCI CODE - Antwoord aan iemand die zijn geloof verliet 
De Mythe van de Da Vinci Code 
De Gnostische belastering van Jezus 
Gnosis, een postmoderne gnostisch-mystieke opleving : Deel 1  &  Deel 2  ()
SCIENTOLOGY: Wetenschap of New Age sekte?  (Ron Hubbard)
Wat Scientology-adepten in feite geloven (Stripverhaal)
"Applied Scholastics" en Scientology! 
De God van Scientology ()
Open brief aan Wicca-gelovigen (Ben Alexander) 
Wicca en Paganisme (Vince McCann) 
WICCA - De Waarheid (over Heksen, Satan, Halloween en Pentagrammen - 7' 02")
Een Brief aan Heksen (R.A. Morey) 
SYMBOLEN en hun Betekenis (Update; )
Dreamcatchers (dromenvanger) ()
Ex-Vrijmetselaars voor Jezus (D. Washum) 
Waarom Vrijmetselaars tolereren in de Kerk? 
Hoe kan u snel weten dat Vrijmetselarij vals is? 
Het verborgen geloof van de grondleggers van de Verenigde Staten ()
De MaÁonnieke grondslag van de Verenigde Staten (; )
De inherente zondigheid van Vrijmetselarij (; + )
De Amerikaanse MaÁonnieke Geschiedenis - Wat zijn Amerika's echte fundamenten? ()
Chart of Masonic Beliefs (
ParamaÁonnieke Odd Fellows & Rotary en Lions clubs ( 
De hedendaagse Illuminati-theorie 
Het gebed van Jabez bidden? 
Het ImmanuŽlgebed ()
Bent u misleid? 
Verblind van Godswege - een ernstige waarschuwing! (Update) 
Nieuwigheid en Verandering zal hen leiden 
"Alle waarheid is Gods Waarheid"? 
Relativisme (M.J. Slick) 
DE WERELDRAAD VAN KERKEN 
De Raad van Kerken Nederland zegt dat Islam, Jodendom en Christendom dezelfde God hebben ()
De Oecumenische Beweging 
De Oecumenische Puzzel  
Saoedische monarch promoot Interreligieuze Dialoog 
De Bijbel versus de Oecumenische Beweging 
Het Dominionisme en haar menselijk rijk (tag: Koninkrijk-nu beweging; )
Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme (tag: Koninkrijk-nu beweging; )
De Transformatiebeweging (tag: Koninkrijk-nu beweging; )
Niet NU een Koninkrijk! (tags: Dominionisme, Koninkrijk-nu beweging; )
Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Joyce Meyer ()
Zij beweren voor God te spreken (; tags: nieuwe apostelen en profeten; dominionisme)
Een recensie op "Doeltreffend bidden voor verloren mensen" van Lee E. Thomas 
De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde ()
De Oecumenische benadering rukt op 
De Intergeloofsbenadering vat overal post in de wereld ()
Waarom getrouwen "The Manhattan Declaration" NIET moeten ondertekenen!  -  Links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
 
 
Wegwijs in de Diaprax 
De Kerk van het Volk - product v. Hegeliaanse dialectiek, voor de aanvaarding v.h. onaanvaardbare 
Hegeliaanse dialectiek heerst in de moderne kerk!  
Over Dialectiek - een korte verhandeling (Update; )
Sandy Simpson (stichter Deception in the Church) over Dialectisch Bedrog ( 34' 55")
De opkomst van een valse Jezus 
De ALPHA CURSUS - finaal antwoord of fatale attractie? (Update) 
De ALPHA CURSUS (Patrick Tschui) 
ALPHA NEWS en de ALPHA-cursus = de duivel plezieren!  
De Alphacursus bouwt aan de Eengemaakte Wereldkerk (Update; )
De ALPHA CURSUS ()
Bijbelgetoetste kritiek op "The Bible Series" ()
De Kerkgroeibeweging & Doelgerichte Kerk versus de Bijbel (J. Sundquist) 
Moderne Evangelisatiemethodes - een haast profetisch artikel uit de jaren '60 
De Heerlijkheid van God en Evangelisatie ()
De MOSTERDBOOMKERK 
DOELGERICHTE  KERK  (BDM) 
DOELGERICHT  LEVEN  ()
In de Naam van Doelgerichtheid: de Waarheid offeren op het altaar van Eenheid 
De Kerk HerdefiniŽren - over de succes- & consumentgerichte kerk 
Purpose Driven tegenstanders moeten vertrekken of uitsterven 
Het onbeschreven Lot van Purpose Driven Vluchtelingen 
Ketters en Hypocrieten (Update) 
Saddleback : mantra-meditatie als "Spirituele Vorming" (Spiritual Formation) 
De Vloedgolf van Spiritual Formation 
Doet uw kerk aan "Spiritual Formation"? ()
God ervaren door mysticisme - een gevaarlijke verandering in het Christendom ( 58' 16")
Wat te doen als uw kerk in een kuil rijdt? 
Een bezoek aan de Saddleback Kerk 
De preken van Saddleback = stevig dieet van zelfhulp & pop-psych 
Recensie van "Een hart voor mensen" - Tom Holladay (Saddlebackpredikant) ()
De dood van de doelgerichte businesskerk (Kerkgroei, Peter Drucker, Bill Hybels, Rick Warren) 
De "Twin Towers" van "Positief Denken" (over Norman Vincent Peale & Robert Schuller; )
The Secret - Het Geheim 
Rick Warren & Bill Hybels, Het marketing christendom - een toetsing  + Link 2 + Link 3 ()
Bent u een Kerkaanbidder? (over Bill Hybels' marketing christendom) 
Een recensie van Bill Hybels' boek : The power of a whisper 
De "Nieuwe en Verbeterde Kerk" 
G12 en Shepherding! Volg deze links :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
G12 en Shepherding  ()
Heb berouw, en bekeer u! 
Het "U2-charist" Evangelisme 
CoŽxistentie en U2 
COEXIST - CoŽxistentie? 
U2 ontwijkt belastingen 
Bono, andermaal 
Het Bedrog van Gevoelens 
"Gevoelens gedreven" christenen 
Hedendaags 'Christendom' : niets meer dan gevoelens 
Emotionalisme : kunnen wij onze emoties vertrouwen? ()
De Test van het Geloof 
De Afvallige Kerk 
De Nieuwe Jezus & Liefde, genaamd Tolerantie 
God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update) 
Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )
 
 

Een vriend zijn van zondaars, Hoe? 

De Besten en Briljantsten 
Het Verbondsvolk IsraŽl : wie zijn zij? Of de "Britse IsraŽlvisie" (en afgeleiden) 
De sekte van Witness Lee en de "Plaatselijke Kerk" (Update) 
Eindtijdse afvalligheid is een Bijbelse leer (Update) 
Ga weg uit een valse kerk (Update) 
De Heer Jezus Christus KON NIET zondigen! (Update; n.a.v. de Noorse Broeders) 
De Man die niet KON zondigen 
Moeten wij vrezen misleid te worden? 
Ga niet boven hetgeen geschreven staat 
Over broeder Groot en broeder Klein 
Van Intellectualisme tot Christus 
Pastors 
"Pastor, wie heeft u op een dwaalspoor gebracht?" 
Zoals schapen ter slachting geleid 
Bijna dood ervaring - Wie is het lichtende wezen? 
Wat te denken van Oswald Chambers? (tag : Arminianisme; )
Revival (opwekking, herleving) in de Kerk. Is het nodig? Is het Bijbels? 
The Passion - het muziekspektakel ()
THE PASSION OF THE CHRIST - Gibson ()
Fouten in de film van Mel Gibson "The Passion of the Christ" 
Mel Gibson's probleem is niet Alcohol 
Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden 
Is Exorcisme Bijbels? ()
Generatievloeken - wat zegt de Bijbel erover? ()
Generatievloeken ()
Valse leringen geestelijke oorlogvoering : Hoe de Kerk heidens wordt 
Zeven stappen op de weg naar vrijheid - Wilkin van de Kamp ()
Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Wilkin van de Kamp ()
Bijbelgetoetste kritiek op de Mannenbeweging de 4de Musketier ()
Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? ()
De Cleansing Stream dwaling ()
Zuivert de Heer Jezus Zijn Kerk met Cleansing Stream? 
Cleansing stream ()
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update) 
Het Evangelie van Judas: Afval uit Egypte 
Vrijheid en Plezier 
Welvaartspredikers en het penningske van de weduwe 
Het welvaartsevangelie is niet nieuw ()
De Doorbrekers : dwaalleer ()
Pas op voor "christelijke" boekhandels! - Deel 1 ()
Pas op voor "christelijke" boekhandels! - Deel 2 ()
Het Syncretisme van Alpha Online! 
"Het Zwerversevangelie" van Brennan Manning 
Wat Redt : de kracht van God of de gevoelige aanpak? 
Recensie: "De ongetemde man" van John Eldredge (Update; Tag : mannenbeweging) 
"Proof of Heaven" of "Na dit Leven" (Eben Alexander) : een recensie en commentaar ()
Bezoeken aan het hiernamaals ()
Trips naar de Hemel : wees op uw hoede! 
De Jongen die in de Hemel was (Heaven Is for Real) ()
Hemelse onwaarheden (De jongen die terugkwam van de hemel; )
De Hemel is zo Echt (Choo Thomas) - een toetsing 
Is "De hemel is echt" echt? - een oefening in onderscheiding 
Boekrecensie: "90 Minuten in de Hemel" van Don Piper 
De hemel IS echt, maar... ()
Wees op uw hoede voor beweringen dat men Jezus heeft gezien 
Ds. J.H. Hegger - een waarschuwing voor zijn dubbele boodschap ()  
Tozer geeft de postmoderne gedachte een klap 
De Tien Geboden van de Postmoderne Religie ()
De Postmoderne cultuur vergeleken met de Traditionele benadrukking ()
"Dit kan waar zijn voor u, maar niet voor mij" (Postmodernisme; )
De Prediking draaien en trekken om de "Onkerkelijken" te bereiken 
Een Verhelderende Verklaring van Moderne Trends en Posities 
Verleiden en Verleid worden 
K3 - zo onschuldig? 
Arnold Schwartzenegger signeert homoseksuele indoctrinatiewet 
Het verschil tussen Liberalisme en Waar Christendom 
Een waarschuwing tegen Professionele Sporten 
Oosterse vechtsporten (karate, kung-fu, enz.): een deur naar het occulte () of zie hier ()
KARATE : iets voor Christenen of occult Zen-boeddhisme? 
Moet je dit eens lezen mensen!!! (over de EO) 
EO: tegen 2020 terug naar Rome 
Bibliodrama ()
Bijbelstudie Herschepping van bijbelstudie.org is dwaalleer ()
De "Godin Kwantiteit", A.W. Tozer ()
Een 'Hemelevangelie' prediken? 
Rastafari's, Reggae en Ganja 
De valse vondsten (Ark v.N.; Ark vh.V.; e.v.a.) van Ron Wyatt : Links 1  +  2  +  3  +  4
Waarschuwing voor Rots en Water training ()
Rejoice Now heeft een update over WAKE UP ()
De aanval van WAKE UP op het plaatsvervangend sterven ()
WAKE UP getoetst aan de Bijbel ()
De manier waarop WAKE UP keer op keer christenen misleidt ()
  
 

Rubriek "ROOMS-KATHOLIEKE KERK":

Ga hier naar de rubriek "Rooms-katholieke Kerk" ()
 
 

Rubriek "PINKSTER- EN CHARISMATISCHE BEWEGING":

VALSE LERAARS - Nu een afzonderlijke rubriek! ()
GENEZING ()

CARTOONS ()

Azusa Street en de geboorte van de Pinksterbeweging (Update; )
Het ontstaan van de Pinksterbeweging in 1906, Azusa Street ()
Glossolalie (tongengebrabbel)? Ken uw geestverwanten! ()
De Pinksterdwaling (Update) 
De Charismatische Beweging is Gevaarlijk! (M.H. Reynolds) 
De opkomst en achtergrond van de charismatische beweging ()
De Nieuwe Apostolische Reformatie (NAR) ()
Handen laten opleggen om de Heilige Geest te ontvangen? ()
Handoplegging, iets voor vandaag? (Update; )
De Kundalini-demonen in de pinkster- en charismatische beweging (; 2:10)
Een Nieuw Evangelie (M.H. Reynolds) 
De Pinkster-Charismatische Beweging (Update; )
De Pinksteramnestie voor de Joden (Update; )
De Lijn is getrokken - boekje over de charismatische beweging ()
 

 
De eenmaking van charismaten met de katholieke kerk + video van de paus ()
Hillsong promoot schaamteloos eenheid met Rome ()
Bijbelgetoetste kritiek op Hillsong ()
Hillsong & Vrienden : de schandelijke waarheid over Hillsong (NL; 1:41:55)
Bijbelgetoetste kritiek op verkeerde Opwekkingsliederen ()
Bijbelgetoetste kritiek op hedendaagse aanbidding (tag : Opwekkingsliederen; )
Bijbelgetoetste kritiek op de Stichting Opwekking (tag : Opwekkingsliederen; )
Hoe zit de Maasbach-sekte in elkaar? ()
Maasbach Wereldzending (Rejoice Now; )
"Gevoelens gedreven" christenen 
Een geheime Gebedstaal? 
Wat betekent "Verborgenheden" in 1 KorinthiŽrs 14?  
RŤma versus Logos (Update) 
  
  
De problemen met "Persoonlijke woorden van God" (Update) 
Gegarandeerd Gods stem horen? Een kritiek op Mark Virkler's Hearing God's Voice 
Hebben wij vandaag bijkomende openbaring nodig : dromen, visoenen, profetieŽn ...? 
"Ga niet boven hetgeen geschreven staat"! 
"God in een doos steken" of "God in de Bijbel opsluiten"? (Update) 
De Vroege Pinksterverwarring 
De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag?  
De Apostolische Tekenen en Wonderen 
Wonderen ()
 
 
Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds?  
Een verhaal van twee apostelen 
"De zalving van de Heilige" - Gods gave aan elke gelovige  
Tijdelijke Geestelijke gaven in het Lichaam van Christus  ()
Bijbelgetoetste kritiek op IHOP en het 24-7 gebed ()
"May Day Prayers" en de "Global Day of Prayer" - een ernstige waarschuwing 
"De Universele Kerk van Gods Rijk" 
"Evangelist" onthult zijn bedrog ( 08' 53")
TRIN is een Nederlandse versie van de Lakeland Demonie ( 09' 30")
TRIN, Mattheus van der Steen, Durf te dromen (A.P. Geelhoed)
TRIN creŽert succes-Jezus die niet bestaat (ND)
 
 
Lakeland: Heilige Geest of Kundalini-Slang? 
Invasie van valse geesten in de kerk - Kundalini waarschuwing (3 's)
G12 en Shepherding! Volg deze links :  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12
G12 en Shepherding  ()
Een commentaar op de Toronto Blessing door een ex-Satanist 
Het sleepnet achter Alpha, Vineyard, 'Purpose Driven', Toronto, etc. 
Bijbel getoetste kritiek op de Toronto Beweging  ()
De Persoon en het Werk van de Heilige Geest (16 delen)
De Heilige Geest ()
De Laatste Grote Zalving? (over o.a. Morris Cerullo) 
Gods Ambassade van Sunday Adelaja 
Lachen in de Geest? 
Charismanie : vervuld met de Geest een spottende demon ( 07' 57")
Verwarring over "Vallen in de Geest" 
Soaking Prayer?!?! (; + )
Het demonische bedrog van "Soaking Prayer" (2 's)
De waanzinnige "700 Club" (op Family7) promoot "Soaking Prayer" ( 06' 53")
Beproef de geesten (Stan Thompson) 
Beproef de geesten of zij uit God zijn! ()

Geestesgaven of Dweperij (Arend Remmers) 

 

 
Hindoe-goeroes en Charismaten 
Hedendaagse Gaven zijn niet Dezelfde (P. Masters & J.C. Whitcomb) 
De Vrouwen in de Pinksterbeweging (R.S. Liichow) 
De Bijbelse betekenis van de Doop met Vuur (Update) 
Het verschil tussen Doop en Vervulling met de Heilige Geest 
Ontvangen alle gelovigen de Heilige Geest? ()
Rechtvaardiging door geloof en de doop met de Heilige Geest 
Duivels "vuur" in de charismatische kerk ( 5' 09") - Dl. 2 ( 9' 29") - Vgl. andere religies ( 6' 36")
De Doop met Vuur (Jaap Fijnvandraat)
In Drie Golven (de geschiedenis van de charismatische beweging) 
De "New Wine" dwaalleer ()
Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden 
De Cleansing Stream dwaling ()  
Zuivert de Heer Jezus Zijn Kerk met "Cleansing Stream"? 
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update) 
Bevrijdingspastoraat ()
Zijn pinkster- en charismatische gelovigen Christenen te noemen? (Update) 
Waarom de Tongenbeweging niet Bijbels is ()
Spreken in Tongen? (Prof. Kurt E. Koch) 
Spreken in tongen? Waarom? (Update) 
Ik spreek in Tongen meer dan u allen 
Je parle en langue plus que vous tous (
Waarom ik niet langer in Tongen spreek (R.S. Liichow) 
Tongen waren een teken voor ongelovig IsraŽl (Update) 
Hollywoodactrice en "Tongen" ()
Een korte verklaring van 1 KorinthiŽrs 13:8-13 (Update) 
 
 
Zijn er nog Profeten vandaag?  (Update) 
Het ophouden van de Wonderlijke Gaven (Update) 
Pas op voor de leer dat Wonderen Geloof voortbrengen 
HEALING ROOMS (John G. Lake, e.a.) 
Ketterijen van de Word-Faith Movement    (tag : Word of Faith)
Faith Healers en Dealers 
De Vineyard Beweging - hun leiders en doctrines 
Een bezoek aan de Vineyardkerk 
Een ernstige waarschuwing voor "New Covenant Ministries International" of NCMI (Vineyard) 
 
 
De demonische Heidi Baker ( 12:05)
Het lijden van Paulus - een les voor ons ()
Christen, Kruis en Lijden 
Lijden en Strijd in het christelijke leven 
Ga weg uit een valse kerk 
The Charismatic Movement - 35 Doctrinal Issues (
MacArthur : geen kritiek op "getrouwe" pentecostals en charismaten ()
Laat u niet misleiden (M. van Helden) 
Bijbelgerichte kritiek op Te Last Reformation van Torben Sondergaard ()
 

Genezing

Je ziet geen gebedsgenezers in ziekenhuizen werken ()

Een Persoonlijk Getuigenis van een Genezingskruistocht (A.H. Pohl) 

Genezer? Genees uzelf! (S. Simpson) 

De gave om te genezen?  

Is Genezing in de Verzoening begrepen?  

Is hun Genezing in de Verzoening begrepen?  

Is Genezing in de Verzoening begrepen? (Dennis Costella)  ()

Niet naar Nigeria voor Genezing (Ned. Dagblad) 

Enkele reacties van lezers op het fenomeen Jan Zijlstra  

Kanttekeningen bij Genezingswonderen (Jan Zijlstra e.a.) 

50 Dingen die u moet weten over Tongen en Genezingen 

  
 

Rubriek "ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN":

REIKI ()
YOGA ()
NEW AGE geneeswijzen ()
D o c t o r  Vogel ?? ()
Is alternatieve gezondheidszorg gevaarlijk? ()
Briljante Kwakzalvers ()
Hypnose en gezondheidszorg (met ook de geschiedenis van hypnose. Update) 
Hypnose - Christelijk of Occult? (Update) 
Hypnosis : Medical, Scientific or Demonic? (; 144 blz.; )
Zoektocht door de wereld van het Paranormale ()
Over Focustherapie:  Bijbels Perspectief, met gratis Ebook
Inner Healing : Verlichting of Illusie? 
Inner Healing en Psychologie 
Psychoketterij en Inner Healing (
Psychoketterij ()
Dossier "Celebrate Recovery" (AA, enz. )
Celebrate Recovery - dwaalleer! (AA, enz. )
Celebrate Recovery : "een weg die iemand recht schijnt" (AA, 12 stappen, enz.) 
"Breakdowns ar good for you!" : Dl. 1Dl. 2Dl. 3 - Reactie op Henry W. Wright en St. "Be in Health"
Over "Ellel Ministries" 
 
 
Pas op voor Homeopathie! 
Homeopathie (Dr. Samuel Pfeifer) 
"Nog nooit bewezen dat Homeopathie werkt" ()
1800 Studies later concluderen wetenschappers dat Homeopathie niet werkt ()
Mindfulness : wat u wellicht NIET weet maar zou moeten weten! ()
Mindfulness - een Bijbelse beoordeling ()
Mindfulness of Aandachttraining : Link (B&O) + Link (Promise) + Link (R. van der Ven)
Bijbelgetoetste kritiek op Christfulness (tag: mindfulness; )
Meer over Mindfulness ()
Quantum Touch therapie neemt sterk toe! 
Bijzondere Waarschuwing : Pas op voor de Oneness Blessing of Eenheidszegening 
Homeopathische medicijnen werken niet! 
Acupunctuur/Acupressuur - Bijbelse bezwaren ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM) 
Een voormalige New Ager spreekt over "Christelijke Yoga" 
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen ()
New Age Genezing 
The New Age in Health Care (14 New Age geneeswijzen; ; )
Antroposofie ()
Hoedt u voor Neuro-LinguÔstisch Programmeren (NLP) - hier de links: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
Silva Mind Control (; ). Zie ook Link 1 () - Link 2 ()
Verborgen Gevaren van Reflexologie 
Medical Taping ()
Toegepaste Kinesiologie  (Update)
New Age Geneeswijzen : Chiropraxie (Forse update; )
Osteopathie en Chiropraxie / Chiropractie : de occulte geschiedenis... 
Bloesemtherapie of Bachremedies  ()
Spirituele Aromatherapie  ()
Als water een geheugen heeft dan zitten homeopatische middelen vol met ... VUILIGHEID! ()
Homeopatische middelen zijn in niets meer dan placebo's ()
Het voordeel van Homeopatische middelen ()
Dankzij mijn kwaal ...  ()
 
 

Rubriek "SCHEPPING VERSUS EVOLUTIE":

Ga hier naar de rubriek "Schepping versus Evolutie" ()
  
 

Rubriek "ISRAňL EN GEMEENTE/KERK":

HEBREW ROOTS BEWEGING/JUDAŌSTISCH CHRISTENDOM ()
WET OF GENADE ()

CARTOONS ISRAňL ()

IsraŽl en Gemeente - het verschil (Update) 
Het onderscheid tussen IsraŽl en de Gemeente (Dirk Rot; )
De missie en bestemming van de ware kerk ()
Evangelie voor IsraŽl? ()
Licht op de Dispensaties of  (13 hoofdstukken; )
Vergelijking en Contrast tussen IsraŽl en de Kerk    + beknopt schema ()
Wanneer begon de Kerk? ()
Wanneer de Kerk begon en waarom dit van belang is ()
Het Geheimenis van de Godsvrucht (1 TimotheŁs 3:15-16) en de Gemeente van Gelovigen ()
De Verborgenheid van IsraŽls Verharding en Eindtijdse Redding ()
Het gebruik van de term "IsraŽl" in het Nieuwe Testament (tegen de zgn. verbondstheologie) 
De gevaren van de Verbondstheologie ()
God heeft Zijn volk IsraŽl NIET verstoten! (volledige bespreking van Romeinen 11; )
Eťn van de doelen van de Kerk : IsraŽl tot jaloersheid wekken (Romeinen 11:11; )
Boodschap voor IsraŽl - Gods Reddingsplan vanuit de Tenach ()
Kunnen IsraŽl en de Joden vernietigd worden? ()
IsraŽls huidige geestelijke blindheid ()
De grootste "Gay Pride Parade" ooit van Tel Aviv : IsraŽl nog steeds geestelijk dood ()
Jeruzalems "Gay Pride Parade" ()
De ondankbaarheid van IsraŽl ()
Beloften aan IsraŽl, de verdrukkingstijd, wederkomst JHWH-Jezus, herstel IsraŽl ()
Het Herstel van IsraŽl : wat aan IsraŽl moet vervuld worden (Update) 
J. C. Ryle en de toekomst van IsraŽl ()
Heeft IsraŽl afgedaan voor God? (tag : verbondstheologie; ; )
Gratis boek over Christelijk Palestinianisme en de anti-IsraŽl kruistocht (Paul Wilkinson; )
Christelijk Palestinianisme ( 66' 03"; Paul Wilkinson) & YouTube & Vimeo
Chrislam? Christelijk Palestinianisme? 
Open Brief aan John Hagee: Heeft IsraŽl Jezus nodig? ()
De speculatie van Vier Bloedmanen door John Hagee ()
IsraŽl werd Zestig 
IsraŽl en Profetisch Bewijs 
De grootste mislukking in het Kerktijdperk (C.I. Scofield) 
IsraŽl bij de Kerk of de Kerk bij IsraŽl? (Update) 

De ontrouw van Gods volk ()

Paulinisch Dispensationalisme ()
Het Koninkrijk der Hemelen & Het Koninkrijk van God 
Het Evangelie van het Koninkrijk - Er zijn twee EvangeliŽn! ()
Is het Koninkrijk van God IN u? 
Het Koninkrijk van God - wat het is en niet is 
Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()
Jezus komt spoedig terug - Het teken van de Tempel 
Voorbereiding voor de herbouw van de Joodse Tempel ()
De Joodse 'Messias' ()
De Antichrist als tempelbouwer ()
De Herbouw van de Joodse Tempel ( 8' 58")  &  Alles in gereedheid voor de Tempeldienst ( 8' 46")
De Geschiedenis van de Tempelberg (Sterk uitgebreid; )
Tempelontkenning versus Archeologie ()
De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden (Update) 

De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak ()

Zij wilden Hem dood ()
 

Wie is de Bruid van het Lam? 
Een korte identificatie van de Bruid van het Lam ()
Christus en Zijn bruidsgemeente ()
De Hoop van de Gemeente (John Weston) 
De 7 gelijkenissen in MattheŁs 13 
MattheŁs 16:19: Wat betekenen de "sleutels"? ()
De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe ()
Het Koninklijk Bruiloftsmaal (MattheŁs 22:1-14) 
Het Verbondsvolk IsraŽl : wie zijn zij? Of de "Britse IsraŽlvisie" (en afgeleiden) 
Wat is de Kerk? (R.P. Daniel; Update) 
Wat is de Kerk? ( 16:05)
Een goede kerk vinden vandaag kan een hele uitdaging zijn! ()
Lidmaatschap in een lokale kerk van wedergeboren gelovigen ()
16 Feiten over IsraŽl die iedereen moet weten! 
Het Ware Doel van de Palestijnen ()
Geen bewijs dat Joden Palestijnen verdreven  (ND)
IsraŽl temidden van de vijandschap ()
Moslimdistributie rond IsraŽl ()
Het expansionisme van de "United States of Islam" ()
De antisemitische betweterij ()
Er zal geen vrede zijn totdat zij hun kinderen meer liefhebben dan zij ons haten ()
Wat de leuze "Free Palestine" eigenlijk betekent ()
Een tevreden Palestijnse Jihadist ()
 
                             De Balfourverklaring van 2-11-1917 (titel)
 
Wie heeft Recht op het Land IsraŽl? (M.R. De Haan) 
De Geschiedenis van de Filistijnen (Gaza) (Update) 
Palestina en Palestijnen - betekenis en geschiedenis 
Palestina versus IsraŽl ()
Gaza is ziek en heeft absoluut onze hulp en medicatie nodig! ()
Nobelprijzen Islamieten / Joden 
Wat er echt gebeurde in het Midden-Oosten ()  &  Video ( 10' 00")
Waarom wij IsraŽl moeten steunen ( 6' 50")
Het lijkt onmogelijk - over de Holocaust ()
De Pijpleiding van de haat - Antisemitisme ()
De Geschiedenis van IsraŽl in een notedop ()
De Geschiedenis van IsraŽl : van 705 tot 2012 ()
De naties werden territoria gegeven in functie van IsraŽl ()
Schokkende video: onwetendheid van jeugd over Hitler en Holocaust! ( 33' 03"; ondertitels)
De nooit vertelde verhalen uit de Getto's die nooit mogen worden vergeten  en  YouTube ( 16' 19")
Verbluffend schouwspel en camerawerk in "The Holy City" ( 3' 03")
 

Wet of Genade - Niet Wet ťn Genade

DE WET (Update) 

De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

Wat is de Levensregel van de gelovige? 

Wet en Genade - een bijbels contrast (Update; )

Wet en Genade - een bijbels contrast - schema ()

Wet en Genade - schema 2 ()

  

 

De Sabbat houden? (Update) 

Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden? ()

Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()

 

Opgepast voor de Hebrew Roots beweging of het JudaÔstisch Christendom:

De YESHUA-cult ()

Voor ons is de Wet aan het kruis genageld ()

De houding van Christenen tot de Joden (Update) 

Bent u een JudaÔstisch Christen?  

Hebreeuws Christendom en de Kerk (ter attentie van hen die hieraan meedoen; )

Christelijke Jood? Messias-belijdende Jood? (Update; )

Gelovigen worden betoverd door de Hebreeuwse Wortels (Hebrew Roots) Beweging ()

De JudaÔsering van het Christelijke Geloof ()

Dwaalgeest Michael Rood (JudaÔstisch cultleider; )

Vergelijking en Contrast tussen IsraŽl en de Kerk (Update)    + beknopt schema ()

IsraŽl bij de Kerk of de Kerk bij IsraŽl? 

Rejoice Now heeft een update over WAKE UP ()

Messiaanse gemeenten, de Hebrew Roots beweging, een waarschuwing ()

Moeten christenen zich aan de ceremoniŽle wet houden? & PDF ()

Bestudeer de Bijbel Dispensationeel (Update) 

 

                                                     Klik op de plaatjes.

                                                     Klik op de plaatjes.

 
 

Rubriek "DUIVEL EN DEMONEN":

NEW AGE ()

De Viervoudige Val van Satan (Update) 
Zijn Demonen Gevallen Engelen? (Update) 
Waar is Satan nu? Is hij in de hel? ()
Kan Satan onze gedachten lezen? ()
De Loopbaan van de Duivel (schema; )
De Strategie van Satan (Update) 
Zijn Satan en Lucifer ťťn en hetzelfde wezen? ()

Luciferianisme: religie van vergoddelijking 

  

 
Geesten ("Charlie") oproepen! : Nieuwsblad (+ 2 's) & Christian News & Telegraph (+ 1 )
De Charlie Charlie challenge ()
Het Ouijabord ()
"Bataclan" Parijs 13-11-2015 ()
Imagine! ("Bataclan", Parijs, 13-11-2015; )
Goede video voor kinderen over de gevaren van het occulte ( 16' 24")
Disney: 100% occult, hekserij, illuminati, satanisch, vrijmetselarij ( 53:38)
Het Disney Evangelie (Update; )
Disney ijvert verder voor sociale verandering ()
Adonia's Feestmaal ()
Overzicht satanische en demonische invloeden - Satan is de god van deze wereld! ()
God gebruikt de invloeden van het kwaad voor Zijn doel ()
Satan, de Wereld en de Christen ()
De "goden" van Babylon ()
Het evangelie volgens Satan 
Conversaties met Satan ()
 
 
De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe ()
Dit is een oorlogsbriefing  (tags : geestelijke oorlogvoering; Satans strategie) 
Uw persoonlijke geestelijke oorlogvoering ()
Geestelijke Oorlogvoering (Update) 
Zoektocht door de wereld van het Paranormale ()
Uitgebreide lijst met Potentieel Schadelijke en Gevaarlijke Spirituele Praktijken (
Christenen in de omringende wereld van het occulte ()
Spiritisme, Tovenarij en Hekserij 
De Bijbel en het Occulte 
Evangelicals promoten Necromantie - een recensie van "Have Heart" 
Een Cree-Indiaanse spreekt over Necromantie (doden raadplegen; )
De occulte Johannes Greber 
Reactie op het artikel over Johannse Greber 
Spiritist Johannes Greber moest de Wachttorenbijbel ondersteunen 
De profetische kunst en spiritistische claims van Ana Mendez Ferrell (Update) 
Ana Mendez Ferrell ()
Bevrijding - het boek van Ana Mendez Ferrell ()
Het occulte Feng Shui 
UFO's en het Occulte 
UFO's en hun boodschap 
Onze kosmische neven (over buitenaards leven; )
De Fermi-paradox oplossen (over buitenaards leven; )
De RaŽliaanse Religie 
Geesten van de Leugen 
 
 
Laat u niet in met Spirituele Informatie 
Het Koninkrijk van Satan (J.S. Malan) 
De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Halloween 
Is hekserij arglistig? (naar aanleiding van Harry Potter) 
Herrie om Harry (Potter)  ()
Waarom kinderen vandaag geobsedeerd zijn door het Occulte (en Harry Potter) (; )  of  YouTube
C.S. Lewis (BDM) 
Tolkien en In de Ban van de Ring 
Open brief aan Wicca-gelovigen (Ben Alexander) 
Wicca en Paganisme (Vince McCann) 
Hoe Neo-Paganisme de wereld en de kerk bedriegt ()
WICCA - De Waarheid (over Heksen, Satan, Halloween en Pentagrammen - 7' 02")
Een Brief aan Heksen (R.A. Morey) 
SYMBOLEN  en hun Betekenis 
Dreamcatchers (dromenvanger) ()
Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update) 
Hoe Bevrijdingsbedieningen mensen tot demonische gebondenheid leiden 
Is Exorcisme Bijbels? ()
Yoga - Relaxatie of Occult? (BDM) 
REŌNCARNATIE en Christendom 
Een tijd van heengaan - over universele spiritualiteit en Christendom 
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen 
Het Enneagram - Occulte typologie 
Het Enneagram - Heeft dit een plaats in het Christendom? ()
  
 

Rubriek "GROEI EN OPBOUW":

LIEFDE ()
FUNDAMENTELE  LEERSTELLIGE  WERKBLADEN (21 lessen; )
CARTOONS GROEI & OPBOUW ()
OORDELEN, TERECHTWIJZEN ()
AFSCHEIDING, AFZONDERING, HEILIGING ()
Christelijke EENHEID ()
POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()
LIJDEN, BEPROEVINGEN ()
VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (14-delige studie; )
De Brief aan de ROMEINEN (16 hoofdstukken; )
De Persoon en het Werk van de HEILIGE GEEST ()
Werken van Francis A. Schaeffer ()
Bijbelstudiemateriaal ()

DE OPSTANDING ()

Adams zonde : Gods Gerechtigheid uit balans, en de goddelijke Remedie ()
Gods weg tot Rust, Kracht en Toewijding (E. Dennett; )
Het menselijke hart - de grote misleider ()
De man met de verschrompelde hand (A.C. Gaebelein; )
Het AFDRIJVEN van een christen ()
De taal van Nauwsluitende Jeans ()
Christelijke kleding in 1 TimotheŁs 2 ()
Bijbelse richtlijnen voor kleding (Update) 
De les van de drie opwekkingen ()
Het merkwaardige opschrift bovenaan het kruis ()
Samenvatting van het christelijke leven in ťťn vers ()
Stukje uit "Aantekeningen op Deuteronomium" (C.H. Mackintosh; )
Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )
Bespreking van het boek Ruth ()
Met AL Gods eigenschappen rekening houden! ()  +  Schema ()
 
 
Wat is een getuige? ()
Wat is een persoon? ()
Wat moeten wij geloven met betrekking tot de Heer Jezus Christus? ()
Jezus Christus is ... ()
Het Zoenoffer van Christus ()
Het Vaderhuis (H.A. Ironside; )
Izaak als beeld van Christus ()
De betekenis van Jezus' doornenkroon ()
Waarom "missionary dating" (daten met ongelovigen) niet Gods wil is ()
Over de Algenoegzaamheid van Christus 
Gemaakt naar het beeld van God ()
De Nieuwtestamentische Ambten (Uitbreiding; )
Ouderlingen kiezen door handopsteken? ()
MattheŁs 16:19: Wat betekenen de "sleutels"? ()
De Rijkdom van Zijn Genade (Ef. 1:7): 61 resp. 216 dingen die waar zijn vůůr en na mijn redding ()
De hele Wapenrusting van God ()
De raad van de goddelozen - Psalm 1 ()
De Positie en Toestand van de gelovige ()
De kosten van "te strijden voor het geloof" ()
Wandelen met God ()
Over Bloed en Bloedtransfusie ()
De Vloer van de Tabernakel ()
Wat was er niet in de Tabernakel? ()
De Synagoge ()
Een diepe vriendschap (omgang) met een ongelovige zal de gelovige naar beneden halen ()
Vorm geen ongelijk span met ongelovigen of naamchristenen ()
Zuurdeeg in het Nieuwe Testament ()
Kijk niet achterom ()
De Zonde van Sodom - een les voor ons! 
Sodom en Gomorra werden blijkbaar ontdekt : Deel 1  &  Deel 2 ()
Sodom en Gomorra ontdekt ()
Flavius Josephus over Sodom en Gomorra ()
Kom op voor de Waarheid! (; 28' 08")
Getoetst door de Waarheid ()
Vermanen en terechtwijzen () + schema ()
Nuttig voor weerleggen en verbeteren (over terechtwijzen; )
Wat zou de Bijbel kunnen weerleggen? ()
Een blik op 1 Petrus 5 (in het bijzonder voor kerkleiders; )
"De ongerechtigheid van de heilige dingen" ()
De kerk van de eindtijd is "lauw" - wat betekent dit? ()
Breedgeestig en Ruggengraatloos ()
Wees geen Dode Zee christen! ()
Over bezittingen en giften aan de armen (Update; )
Het verschil tussen de Rijpe en de Onrijpe gelovige ()
Onze houding tegenover ketters, ongeregelden, enz. (Update; )
Vriendschap met de wereld ()
Het voortdurende Trilemma van de mens ()
Leerde Jezus dat mensen goden zijn? - Johannes 10:34; Psalm 82:6 ()
Het maken van God-erende beslissingen ()
Vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God - Jakobus 4:4 
Heb de Wereld niet lief : kosmos in het Nieuwe Testament (Update) 
Heb geen omgang met de wereld! ()
Uitzien naar God in Wereld en Cultuur ()
Christus en de Wereld ()
De Wereld tegen Christus en de Christen ()
De Wereld : onze Positie en Attitude erin ()
De Rijke Jongeling - MattheŁs 19 & Lukas 18 
De Verloren Zonen - Lukas 15:11-32 ()
Verloren en gevonden - Lukas 15:1-32 - J.N. Darby ()
Hoe oordeelt God zondige mensen? 12 Principes van Gods oordeel gebaseerd op Romeinen 2 ()
Bemoedigende lessen over Romeinen 8:28 ()
Gods Almacht ()
De Liefde in 1 KorinthiŽrs 13 ()
Gods liefde is confronterend ()
Beproef de geesten! ()
Van Verzinsels tot Waarheid ()
 Het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden (Update)  
Het Christelijke leven (Bezinning; Update) 
Wat ik was vůůr en wat ik ben nadat ik gered werd 
Belangrijke lessen over de Levitische Offers ()
Offervlees eten ()
Twee Naturen 
De Twee naturen van de Gelovige (JoŽl T. Andrus) 
De twee naturen in de gelovige (Uit het Woord der Waarheid) 
De Voortdurende Strijd (Ray C. Stedman) 
De Strijd - Romeinen 7 (J. David Hoke) 
Zondigen 1:  Als wij onze zonden belijden 
Zondigen 2:  Maar ik zondig helaas nog wel 
Het zondeprobleem 
Twee aspecten van Vergiffenis (In handige tabellen; )
Ketterij met betrekking tot 1 Johannes: "de gelovige kan niet uit de gemeenschap met God treden" ()
Het Salomosyndroom - wees waakzaam! (Matt. 24:43) 
Over vergiffenis schenken    vergeven
Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()
Wat is de Levensregel van de gelovige? 
"Deze ontvangt zondaars en eet met hen" (tags: omgang, evangeliseren) 
Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart? ()
 Radicale Evangelisatie ()
De eenvoudige Evangeliewaarheid brengen ()
Rechtvaardiging door geloof en de doop met de Heilige Geest 
Geloof en werken in de rechtvaardiging - Spreken Paulus en Jakobus elkaar tegen? ()
Enkele woorden over het Bidden in het Openbaar ()
Bidden, voor wie of wat? ()
Heer, leer ons te bidden - Nieuwtestamentische gebeden ()
Waardevolle moeilijkheden! 
Verkering en de gevaren van Liefkozen 
Goddelijke tuchtiging 
Zuivert het oude zuurdesem uit ()
Voorzienigheid en Belofte - Hoe God Zijn universum bestuurt voor het welzijn van Zijn volk 
Wat betekent het "IN CHRISTUS" te zijn? 
Uit Adam - in Christus 
De Twee Adams (Romeinen 5:12-21; )
Verkondig "Jezus Christus, en Die Gekruisigd"! 
Christus kopiŽren? (tags: imiteren, nadoen; )
De gedachtenis aan het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus (Avondmaal) 
De Beker van Jahweh ()
Het wonder van de vleeswording : God werd een mens! ()
Het Avondmaal in acht nemen ()
Twee verordeningen voor de Kerk : Doop en Avondmaal (ook "sacramenten" genoemd; )
Lidmaatschap in een lokale kerk van wedergeboren gelovigen ()
Christus belijden ()
De gezindheid die in Christus Jezus was - Filippenzen 2:5-8 ()
Opdat ik Hem mag kennen - Filippenzen 3:9-11 ()
Christen, Kruis en Lijden 
Het geknakte riet en de uitdovende vlaspit ()
"Steek uw hand in Mijn zij ..." Over de littekens van Jezus 
Wat gebeurt er met een gelovige als hij sterft? 
Is het Gods wil dat iemand sterft? ()
Christus onze heiligmaking - I.W. Kargel (; )
HEILIGING - F.B. Hole ()
HEILIGING -  J.C. Ryle 
Valse zienswijzen over Heiliging weerlegd (over o.a. "second blessing") 
Tien aspecten van Rechtvaardiging 
DE WARE KERK - J.C. Ryle 
Wereldvreemde Christenen 
Wereldvreemde Christenen ()
Hulpbehoevend of Parasiet? (Update) 
Oppervlakkige Godsdienst of Gekruisigd met Christus? 
Het werk van Christus aan het Kruis: Onbeperkt of Beperkt? 
Het oude en het nieuwe kruis (A.W. Tozer) 
Neem uw kruis op 
 
 
Gods kracht wordt volbracht in onze zwakheid 
Drinken van de Beker die de Vader ons gegeven heeft 
Over teleurstellingen : Deze zaak is van Mij geschied (Update) 
Christus komt! Bent u gereed? 
Harde tijden in het vooruitzicht 
De Wachter (Horatius Bonar) 
Blaas de trompet te midden van de afval - de vijand is in het kamp! ()
Slapende Wachters, sta op! (Update) 
De Jeremiaroeping (Update) 
De hedendaagse Lastpost ()
Het werk van een Wachter 
 
 
Blijven in Christus (Miles J. Stanford) 
Voorwaarden om vervuld te worden met de Heilige Geest : Oorzaak of Gevolg? (M. J. Stanford) 
Grondbeginselen voor Groei (The Green Letters, Miles J. Stanford) 
Gods Doel met de Gelovige (M.J. Stanford) 
De Rust van het Geloof (J.C. Metcalfe) 
Leven door GELOOF - Galaten 2:20 (Update) 
"Onderzoekt uzelf of u wel in het geloof bent" - Verklaring van 2 KorinthiŽrs 13:5 
De Heer Jezus, Middelpunt (T. Austin Sparks) 
Wat is de Mens? (T. Austin-Sparks) 
Beelden van Christus in Genesis (M.R. De Haan) 
De Uitverkiezing (M.R. De Haan) 
Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? 
Het Evangelie: Goed nieuws voor ALLE mensen ()
Het Geheimenis van het Evangelie in relatie tot Wereldomvattende Evangelisatie - Rom. 16:25-26 ()
Wat deed Jezus tussen 12 en 30 jaar? 
Opstanding - na 3 dagen en 3 nachten 
Het Opstandingslichaam van onze Heer ()
Het Graf is nog steeds Leeg ()
De graven werden geopend - MattheŁs 27:52-53 ()
De verwarring tussen Dodenrijk en Hel (Update) 
Is de Heer Jezus "Nedergedaald ter Helle"? ()
De toestand van de overledenen : een Zieleslaap? ()
Hebben mensen een onsterfelijke ziel? ()
De Positie van de Vrouw 
Vergelijkingstabel : Maria - Martha 
Kinderdiscipline - de enig bijbelse manier 
De zonde van Vleierij 
De Waarde van de Mens (Is er niets goeds in de mens? Update) 
Wat maakt ons mens? ()
Wat maakt ons tot mensen? ()
Wilt u de wereld verbeteren? 
Democratie in het licht van de Schrift ()
De Grote Opdracht volgens het Johannesevangelie ()
Wat de Grote Opdracht NIET is (Update) 
Grijpt een christen naar de wapens? 
De christianisering van oorlog en geweld ()
Militaire Dienst ()
De Doodstraf: wat zegt de Bijbel? ()
Zonden waar in de Torah de Doodstraf op stond ()
Een nieuwe Amerikaanse revolutie? 
Het geheim van Bijbelse Zelfverbetering ()
Wat moet ik mijn kinderen leren over films? 
Hoe je kind verliezen vůůr zijn 5 jaar    Kinderen opvoeden
Het "Slippendrager-Christendom" ()
Christelijke feestdagen vieren? (Pasen, Kerstmis, enz.) 
De Christen en ALCOHOL (Update) 
Is it a sin for een Christian to drink Alcohol? (; )
Dronk de Heer Jezus wijn of druivensap? Was Hij een NazireeŽr? 
Orgaan- en weefseltransplantatie 
Orgaan- en weefseltransplantatie (W.J.A. Pijnacker Hordijk; update 14-02-2018; )
Orgaandonatie ... is dat toegestaan voor een christen? ()
ORGAANTRANSPLANTATIE - een optie voor christenen? ()
De Messiaanse Psalmen 
En zij gaven Hem edik met gal te drinken 
Jahweh God en Bašl 
Ik Ben 
De "Ik Ben" ()
Maak u geen Zorgen! (Update)    Vrees, vrezen, angst
Finale
De betekenis van BARABBAS (Update) 
Alleen staan 
Alleen staan ()
De Eenzaamheid van de Christen (Update) 
Een eenzame weg (Psalm 107:1-9) 
Wat zegt de Bijbel over Afscheiding? 
De Bijbelse leer van Afscheiding  
De Ketterij van Afscheiding? 
Dialoog of Afscheiding? 
Keer u af van afvalligen en ongeregelden (Update; )
Ga weg uit een valse kerk (Update) 
Ik alleen ben overgebleven ()
Waarom ik een Fundamentalist ben 
De tijdloze boodschap van Judas ()
De Eenheid van de Geest 
De Heilige Geest, die in ons woont 
De Kerk in een Post-Christelijke Cultuur (F.A. Schaeffer) 
Onwankelbaar - vluchten uit de greep van verleidelijke spiritualiteit 
Het Kenmerk van de Christen (F.A. Schaeffer) 
EzechiŽl 13 & 14 - een parallel met onze tijd 
Corrigeer de Dwaas niet & Wat is Wijsheid? 
Vaccins en Vaccineren (; )
Vaccineren : Levensgevaarlijk of Levenreddend? ()
Crematie of Begraving? 
Crematie : Hoe denkt God erover? (Update; )
De Lichamelijke Opstanding 
Tattoo of geen Tattoo? 
Trends van onze dag : Tattoos en Piercings ()
Tienden geven - moeten wij dat? 
Geven van Tienden aan de lokale gemeente ()
"En al de leugenaars" 
Lijden en Strijd in het christelijke leven 
Wat heeft God met onze portie lijden te doen? 
Echtscheiding & Hertrouwen (Update) 
De Zonde van Echtscheiding 
Hoe denkt God over Echtscheiding? 
De Echtscheiding - bespreking van MattheŁs 19:1-12 
Maak geen Afspraakjes met en neem geen ongelovige ten Huwelijk! ( 4' 55")
DE CHRISTENREIS naar de eeuwigheid (John Bunyan) 
Kostbare hulpmiddelen tegen Satans bedriegerijen (Thomas Brooks, 1608-1680) 
't Is beter dat de vriendschap slaat, als dat de vijand vriendelijk praat 
De Kus van de Dood 
Dit is niet uw rustplaats! 
Heeft de verandering in de Kerk ook u aangestoken? 
De grondslag van de rechtschapene 
De Schat bezitten - de vrijheid om de Waarheid te kennen 
Een Eeuwig Perspectief 
De Opkomende Arrogantie 
 
 
Was Paulus een Pragmaticus? Waren "alle" middelen goed om enigen te behouden? 
Compromis & Pragmatisme - Citaten 
 Het gevaar van Pragmatisme ()
Valse Leraars/Leringen - Citaten 
Publieke versus Private Correctie - Citaten 
"Ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen" 
Ongehoorzaamheid en de gevolgen ()
Verblijd u echter niet daarover 
Het Overblijfsel 
De Waarheid spreken 
Paulus in debat ... Handelingen 17:17, enz.  
Werd er een soort Communisme beoefend in de vroege kerken? 
Het leven van David  
Het leven van Josia  
Wanneer "goden" sterven 
Afvalligheid en zijn Tegengif 
Wat is er fout aan de Loterij? (kansspelen, gokken) 
Wie roemt, roeme in de Heer 
Horen Christenen te VASTEN? 
Slavernij in het Nieuwe Testament ()
De reine en onreine dieren - moeten wij ons aan spijswetten houden? ()
Gevleugelde insecten met 4 poten? Is de Bijbel fout? ()
Een greep uit "All of Bach" (; )
 
 

Rubriek "ESCHATOLOGIE EN PROFETIE":

Het Boek OPENBARING ()
De OPNAME van de Gemeente ()
DE OPSTANDING ()

HET BOEK DANIňL ()

Profetie ()
De Profetie van de Heilige Schrift ()
Het profetische Woord ()
De Profetie in haar voornaamste omtrekken ()
Wat is de Kerk en wat is haar Toekomst (R.P. Daniel) 
Vergelijking Millenniale en Tribulationele leringen (Eschatologie) 
Is uw Eschalologie (eindtijdse verwachting) merkbaar? 
Wanneer werd de Pre-trib OPNAME voor het eerst geleerd? (Nu vertaald; )
De Opname vůůr de Zeventigste Jaarweek (M.V.) 
 Redenen voor de Opname ()
De Opname vůůr de Verdrukking ()
De Opname van de Kerk (David L. Cooper; )
Waarom de Kerk niet door de Verdrukking zal gaan (W. R. Newell; )
Zullen ALLE heiligen opgenomen worden wanneer de Heer komt? ()
Wie kan gered worden na de Opname? (bestaat er een tweede kans? )
Enkele vragen over de Opname ()
Zeven vragen over de komst van Christus beantwoord ()
Henoch en de Morgenster ()
Driemaal: "Ik kom spoedig" ()
Op de Heer wachten ()
De Grote Verdrukking : Toekomst of Vervuld? ()
Herhalen de fouten van de vroege kerk zich? Hoe men de hoop van de Opname kwijtraakte ()
De belofte van de Opname in Thessalonicenzen ()
Kan de Heer op elk moment wederkomen? ()
WEES WAAKZAAM! (Update) 
"Apostasia" in 2 Thessalonicenzen: Afval of Opname? 
Afval of Vertrek in 2 Thessalonicenzen 2:3? 
Zuurstofgebrek tijdens de Opname? (Update; tag: platland)
God zal de Kerk wegnemen 
Zie, Ik kom Spoedig! 
De Opname komt eraan - geloof het of niet! 
De tijd is erg nabij 
De Opname - geliefd of gevreesd? (Update) 
Zij haten de Opname 
De Opname zoals geleerd door Jezus en Paulus 
Twintig prominente feiten over de Wederkomst van de Heer 
Dave MacPherson: de uitvinder van de Valse Pre-Trib Opname geschiedenis 
Het Oordeel voor de Grote Witte Troon ()
Het Oordeel van de Levende Volken ()
Het Oordeel over Schapen en Bokken 
Het Oordeel voor de Rechterstoel van Christus ()
De gelijkenis van de Wijze en Dwaze maagden 
De gelijkenis van de Tien Maagden ()
De gelijkenis van de Talenten ()
De gelijkenis van de goede en de boze slaaf ()
Jezus wandelt op de zee (Update) 
De Antichrist zal alle valse religie verenigen onder een valse vrede ()
De ontwikkelingen vanaf de wederkomst van de Heer tot de eeuwigheid ()
Christus Jezus "de Spruit" ()
Waar is uw Koninkrijk? 
"Wanneer wij Hem zien ..." 
Boodschap van de blinkende Morgenster ()
Morgenster (J.G. Fijnvandraat) ()
De 'Rede over de Laatste Dingen' (Update) 
De 'Rede over de Laatste Dingen' - Schema ()
De juiste volgorde van de Profetische Gebeurtenissen ()
De verwoesting van Jeruzalem vergeleken met de verwoesting aan het eind van onze tijd ()
Acht oordelen vanaf het kruis : God oordeelt iedereen ()
Zij zeggen "IK BEN" - "want velen zullen komen onder Mijn Naam" (Update) 
Jezus komt spoedig terug - Het teken van de Tempel 
De Millenniumtempel van EzechiŽl 40-48 ()
"Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van Jahweh uit Jeruzalem" ()
"Tekenen" van Zijn Komst afwachten? (Update)
Wat is er mis met Stan Johnson en The Prophecy Club? ()
Een probleem voor Preteristen (Update) 
Preterisme beantwoord Ė Christus' spoedige komst (; )
Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()
De Tijden der Heidenen lopen af ()
De Verzameling en Volheid van de Heidenen ()
De 70 Jaarweken in het Boek DaniŽl 
De 70 Jaarweken in het Boek DaniŽl (WOL; )
De Opstanding (Update) 
De Verborgenheid van de Eerste Opstanding ()
De Voltooiing van de Eerste Opstanding : Openbaring 20:4-6 ()
Schema: van Jezus' geboorte tot Pinksteren ()
Bedenkingen bij Europa 
Herinnert het EU-symbool wel of niet aan Maria? 
Twee dagen in Samaria (Update) 
Komt de Heer Jezus terug na 2 profetische "dagen", of 2000 jaar? (Update) 
De Messiaanse Psalmen 
Messiaanse ProfetieŽn 
Christus in Jesaja 53 ()
Jesaja 53 - De lijdende Knecht (Update; )
Het menselijke lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3 (Uitbreiding; )
Schema van de Joodse Feesten en hun profetische betekenis ()
De letterlijke vervulling van IsraŽls Zeven Feesten ()
Van Babel tot Eeuwigheid () - Grote resolutie in afdrukbaar PDF-formaat op aanvraag (mailtje)
Van Babel tot Eeuwigheid (eigen versie; )
Ballingschap en BabyloniŽ ()
Leven na de Dood? (Update; )
Schema van de Opname #1 ()
Schema van de Opname #2 ()
De tijd van de Verdrukking 
Het Getal 666 van het Beest 
Laat de Toekomst waar ze thuishoort! ()
 Postmoderne ontmanteling op grote schaal ()
Postmoderne ontmanteling van Bijbelse waarheden ()
Het "Jesus Seminar" ()
  
 

Rubriek "BEDELINGEN/DISPENSATIES EN CHRONOLOGIE"

Bedelingen/dispensaties:

Licht op de DISPENSATIES - 13 lessen ()

 De Bedelingen (dispensaties; schema; eigen versie. Update)

De Bedelingen (; )

Kaart over de Kerkbedeling (; ; PDF op aanvraag)

Kaart + bespreking van de Eindtijdvolgorde : van Kruis tot Eeuwige Toestand 

Vergelijking en Contrast tussen Huidige Wereld, Milennium en Eeuwige Toestand + beknopt schema ()

Bestudeer de Bijbel Dispensationeel (Update) 

De grootste mislukking in het Kerktijdperk (C.I. Scofield) 

Het Woord van de Waarheid "recht snijden" (2 TimotheŁs 2:15; )

Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()

 De BERGREDE - Is ze voor de Kerk vandaag? (Update) 

 Het 'Onze Vader' en de Genadebedeling (Update) 

De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

Het Nieuwe Gebod - een belangrijk dispensationeel onderscheid ()

Twee Fases in de Tweede Komst van Jezus Christus 

Zeven vragen beantwoord over de wederkomst van Christus ()

Paulinisch Dispensationalisme ()

MattheŁs 16:19: Wat betekenen de "sleutels"? (Toegang tot de kerkbedeling; )

 

Chronologie:

Koningen van IsraŽl en Juda en de toenmalige Profeten 

Nieuwtestamentische Regeerders 

Romeinse Regeerders 

DE 4 EVANGELIňN CHRONOLOGISCH Download  ( 1997-2003 ZIP. op aanvraag)

De EvangeliŽn in Chronologisch Overzicht 

De Laatste Week van Jezus in Chronologisch Overzicht ()

Chronologisch van Jezus' begrafenis tot Zijn hemelvaart ()

Chronologie van IsraŽl vanaf de Zondvloed tot Christus 

Chronologie van de Rechters tot Jezus ()

Chronologie Palestina 175 vC - 100 nC 

Leeftijden voor en na de Vloed 

De Tijdslijn van de Zondvloed (Update) 

De tijdslijn van de Zondvloed (schema; )

Ouderdom van de aarde en Chronologie (A.J. Monty White) 

Ultra-dispensationalisme en de Doop (o.a. Bullingerisme) 

Pas op voor het Hyper- of Ultra-dispensationalisme (Bullingerisme) 

Stamboom: van Adam tot de 12 stammen van IsraŽl ()

  
 

Rubriek "REFORMATIE/CALVINISME":

GEVAREN VAN DE GEREFORMEERDE THEOLOGIE ()
UITVERKIEZING / PREDESTINATIE / VRIJE WIL ()
OVER JOHN MACARTHUR ()
VOOR WIE STIERF CHRISTUS? (14-delige studie; )

"Het Calvinisme vanuit de Bijbel weerlegd": http://www.hetcalvinismeendebijbel.nl/ ()

Wanneer begon de Kerk? ()
Repliek op Erasmus 
Martin Luther (Rick Miesel) 
Humanisme versus Reformatie 
500 Jaar geleden begon de Reformatie ()
De Hervormers ()
Gods willen en 's mensen onwil - een probleem voor extreme Calvinisten ()
Totale verdorvenheid - Total depravity ()
De Waarde van de Mens (is er niets goeds in de mens?) 
Wat maakt ons tot mensen? ()
Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil ()
Over vrije wil ()
Twee luiken aan de redding : Gods wil & 's mensen wil (Update; )
De dwaling van het vijf-punts Calvinisme (TULIP) (Update) 
Wat voor liefde is dit? Reeks video's door Dave Hunt over het Calvinisme (
Het Calvinismedebat (; )
Zouden we teruggaan naar de Reformatie? (tags: Luther, Calvijn; )
Soevereiniteit van God en de Verantwoordelijkheid van de Mens (contra Calvinisme; )
Bekering en "Lordship Salvation" 
Een bijbelse analyse van "Lordship Salvation" (Heerschapsredding) 
Bekering en "Lordship Salvation" opnieuw bekeken 
Paul Washer (HeartCry; )
Kan een jong kind gered worden? & Lordship Salvation en de redding van kinderen ()
"Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" 
De Uitverkiezing (M.R. De Haan) 
Is er een Uitverkiezing? 
Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? 
De controverse rond Efeziers 2:8 - wat is de gave van God : redding of geloof? ()
Enkele problemen met de Gereformeerde Theologie (Update; )
  
 

Rubriek "ZEKERHEID":

Kan een gelovige nog verloren gaan? 
Afval van Gelovigen? 
Kan een Gelovige zijn Redding Verspelen? 
Eens Gered, Altijd Gered? (Dave Hunt) 
Gered en toch Verloren gaan? (Oscar Gibson) 
Schapen die Niet Verloren Gaan (C.H. Spurgeon) 
Veilig, Zeker en Verzegeld ()
De Absurditeit van het afwijzen van Eeuwige Zekerheid ()
Eeuwige zekerheid en probleempassages ()
Johannes 15:1-8 - geen probleempassage ()
Vierdelige studie over eeuwige zekerheid ()
Rubriek TEGEN ALVERZOENING ()
  
   

Rubriek "MILES J. STANFORD":

De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd ()
Voorwaarden om vervuld te worden met de Heilige Geest : Oorzaak of Gevolg? 
Grondbeginselen voor Groei (The Green Letters) 
Gods Doel met de Gelovige 
Blijven in Christus 
De Lijn is getrokken - boekje over de charismatische beweging ()
Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? ()
Paulinisch Dispensationalisme ()
Hebreeuws Christendom en de Kerk (ter attentie van hen die hieraan meedoen; )
Wat te denken van Oswald Chambers? (tag : Arminianisme; )
Neil T. Anderson en "Op weg naar de vrijheid in Christus" ()
Onze Geschiedenis in de Eerste en de Tweede Adam ()
 
 

Rubriek "JOHAN MALAN":

De New-Age beweging 
Finale voorbereidingen om de New Age Christus te ontvangen ()
Zeven Oorlogen tegen het Mensdom 
Parlement voor Wereldgodsdiensten en Universele Verzoening 
 Postmoderne ontmanteling op grote schaal ()
Postmoderne ontmanteling van Bijbelse waarheden ()
Twijfel, geloofsbeproevingen en aanvallen door de vijand ()
Valse Voorstellingen van Jezus 
Godsdienstige Dwalingen 
Het Verbondsvolk IsraŽl : wie zijn zij? Of de "Britse IsraŽlvisie" (en afgeleiden) 
IsraŽl en de Grote Verdrukking 
De Wereld verwerpt steeds de Koning der Joden 
De Moslimoorlog tegen IsraŽl en zijn Bondgenoten 
De Opmars van de Islam naar Wereldheerschappij - #1 ()
De Opmars van de Islam naar Wereldheerschappij - #2 ()
Strijd om het Beheer over Jeruzalem 
Geestelijke Oorlogvoering (Update) 
Het Koninkrijk van Satan 
Toenemende Dwalingen door Grote Leiders 
Halloween - de Occulte invloed 
De opkomst van een valse Jezus 
Wie is Jezus? ()
De Intergeloofsbasis voor de Nieuwe Wereldorde 
De Intergeloofsbenadering vat overal post in de wereld ()
Verschillende geestelijke sferen ()
Oosterse Meditatie sluipt de Kerk binnen ()
Messiaanse Verwachtingen in de Oosterse religies ()
Het Dominionisme en haar menselijk rijk ()
Veel gelovigen springen op de wagen van het Dominionisme ()
Dean Sherman verkondigt de Koninkrijkstheologie ()
Niet NU een Koninkrijk! (tags : Dominionisme, Rick Warren, Word of Faith, Joyce Meyer, IsraŽl; )
Kwa Siza Bantu (of Kwasizabantu) ()
De Transformatiebeweging ()
Open Brief aan John Hagee: Heeft IsraŽl Jezus nodig? ()
Eindtijdse Misleiding in de Opkomende Kerk ()
De zonde van homoseksuele praktijk (en hoe dit overwonnen kan worden; )
Boodschap van de blinkende Morgenster ()
De verwerping van christelijke leerstellingen ()
De kinderen van God en de kinderen van de Duivel ()
De belofte van de Opname in Thessalonicenzen ()
 Redenen voor de Opname ()
Een herhaling van de dagen van Noach en van Lot  ()
De Tijden der Heidenen lopen af ()
De eerste en tweede komst van Christus : een vergelijking ()
De Toekomst : Wat kunnen wij verwachten? ()
Beproef de geesten! ()
De JudaÔsering van het Christelijke Geloof ()
De Verborgenheid van de Eerste Opstanding ()
De Verborgenheid van IsraŽls Verharding en Eindtijdse Redding ()
Verborgenheden over Christus en Zijn Evangelie ()
Genade en Oordelen : Christus als Verlosser en Rechter ()
Op Pad naar het Land van Belofte ()
Keuzes die elkeen in zijn leven moet maken ()
  
  
Disclaimer : Hoewel ik artikelen en informatie van anderen op mijn site beschikbaar stel,
ben ik het niet noodzakelijk eens met elk ingenomen standpunt - Hand. 17:11.  (M.V.)