Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Eeuwige straf versus Alverzoening / Universalisme

  

Aangevuld op 7-11-2018

 

Let op : Het geloof dat Christus voor de hele wereld stierf zet NIET aan tot Alverzoening !!

 
  

Eeuwige Straf in de Hel? ()

Eeuwige Straf of Annihilatie?   
 

 

 

 

Het begrijpen van eeuwig oordeel ()

De Hel en Gods karakter ()

Wat leert de Schrift over de Eeuwige Verdoemenis? ()

De verschrikkelijke Hel  

De verwarring tussen Dodenrijk en Hel (Update) 
 

 

Bijbelquiz over de Hel ()

Zullen alle mensen uiteindelijk gered worden? (Alverzoening) 

Vijftien strijdvragen van Alverzoeners beantwoord ()

Unitarisch Universalisme - christelijk of sekte? (geen Drie-eenheid + alverzoening) 

Universalisme en het woord "eeuwig" (Gr. aioon; de hel zou niet eeuwig zijn) 

Evangelicals promoten Universalisme ()

De toestand van overledenen een zieleslaap? ()

Klare taal over de dood (Update)  
Leven na de Dood? (Update; )
Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zieleslaap.pdf

  

Mensen hebben een onsterfelijke ziel ()

Acht oordelen vanaf het kruis : God oordeelt iedereen ()

Getuigen van een uiterst ontnuchterende gebeurtenis (Het "Witte Troon" oordeel; )
Wat sommigen schrijven: Een voorbeeld van Rebellie tegen God (uit mijn mailbox; )
De paus ontkent blijkbaar de Hel! ()

 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/AL-gods-eigenschappen3.pdf

 

 

 

 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nedergedaald-ter-helle.pdf
Schema
: http://www.verhoevenmarc.be/schemas-kaarten.htm#nadedood