Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ik wil het niet horen"

 

"I Don't Wanna' Hear It" - Biblical Discernment Ministries

Vertaling door M.V.

Wij krijgen regelmatig brieven die blijk geven van afkeuring voor onze ontmaskering van goddeloosheden in de Kerk. We worden ervan beschuldigd tweedracht te zaaien onder broeders, liefdeloos te zijn - zelfs haatdragend - en we worden vermaand ons toe te leggen op positieve onderwerpen die het zelfrespect opbouwen. Het stoort vele christenen te denken dat het boze zich in hun midden bevindt. Maar het boze is in ons midden. En er zijn reeds genoeg boeken en tijdschriften beschikbaar voor hen die ernaar verlangen dat hun gewetens worden gestreeld en hun zelfrespect vergroot.

De meeste christenen zijn genegen het kwaad in de wereld aan te wijzen, maar het stoort hen naar het kwaad in hun eigen midden, binnen de Kerk te kijken. Het vervult hen met afschuw te denken dat hun predikant, voorganger of favoriete media-prediker, leringen van demonen aanhangt. Dus steken zij hun hoofd in het zand, zoals de spreekwoordelijke struisvogel, en vragen zij enkel om bemoedigd te worden in hun zinsbegoocheling.

Onderzoek de boekenrekken in gelijk welke christelijke boekhandel en je zal ontdekken dat 98% van de boeken van het volgende type zijn: inspirerend, onderwijzend (bijbelstudiehulp, e.d.), opvoedend (hoe te bidden, hoe je kinderen op te voeden, enz.), of botweg ketters (voldoende leerstellig afwijkend om gevaarlijk te zijn voor het geloof van de lezer). Maar je kan op 1 hand de boeken leggen die de onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskeren binnen de Kerk! De meeste werken op dit terrein worden niet uitgestald en ze zijn slechts verkrijgbaar op bestelling, of helemaal niet.

Luister naar de preken die zich verspreiden in de meeste kerken en in de "christelijke" media en je zal vlug ontdekken dat de grote meerderheid valt in de hierboven genoemde categorieen.

Satan is er niet over bezorgd dat wij christenen ons goed voelen in onze morele levensstijl en het kerkbezoek. Noch is hij erover bezorgd dat wij ons uren buigen over de Schrift, zolang wij ons begrip maar verkrijgen van de gestelde leraar en wij doen wat hij vraagt. Maar durf niet zijn werk te ontmaskeren - in de bastions van het geloof, in de geheiligde hallen van kerken, seminaries en "christelijke" radio- en televisiestudio's - of de furie van zijn wraak zal vertolkt worden door zwakwillige christenen die zijn eufemismen naroepen welke ontworpen werden om elke oppositie de mond te snoeren: "Oordeel niet!" en "Raak niet aan Gods gezalfden!"

Als er nood is aan gebed vandaag dan is het wel dat God getrouwe mannen en vrouwen zou doen opstaan die sterk staan in het gezicht van de misleiding en die bereid zijn de pijnlijke consequenties te dragen van het volgen van Christus.

Wij allen verheugen ons in de wetenschap dat Hij op een dag zal terugkeren. Maar ik vraag me af of wij ons allen zullen verheugen wanneer onze werken worden geoordeeld.

_________________________________

 

Aangepast en/of ontleend aan Media Spotlight, Vol. 10 - Nr. 3

http://www.rapidnet.com/~jbeard/bdm/Introduction/dontwanna.htm

 

Lees verder de rubriek "Oordelen": http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: http://www.verhoevenmarc.be/