Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Feestdagen: Kerstmis, Pasen, Allerheiligen/Halloween ...

  

  

CARTOONS FEESTDAGEN ()

De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, enz. ()
Hoe christelijk is onze kalender? ()
Christelijke feestdagen vieren? (Update; )
Joodse feesten vieren? Bent u een Judaistisch christen? ()
De Sabbat houden? ()
Verjaardag vieren? Enkele notities (Update; )
Het vieren van Nieuwjaar - iets voor de christen? ()
Dans rondom een Asjera, aka de meiboom ()
 

Halloween

Halloween, een waarschuwing voor christelijke ouders! ()

Bijbelse bezwaren tegen Halloween (voor christelijke ouders; )

Halloween en de machten van de Duisternis ()

Halloween - onschuldig? ()

Halloween - de Occulte invloed ()

Halloween, mij niet gezien (B&O; )

14 Bijbelverzen tegen Halloween ()

Halloween in de Kerk! ( 18:28)

 

Kerstmis

De Oorsprong van  KERSTMIS (Update; )

Zou een Christen KERSTMIS vieren? (uitgebreid artikel; nu vertaald; )

Zou een Christen KERSTMIS vieren? - Pamflet (Update; )

Wat kerkvader Origenes te zeggen had over geboortedag vieren ()

Bedenkingen bij het vieren van Kerstmis ()

Een Kerstboom in huis halen? (een repliek; )

Christus opnieuw een plaats geven in Kerstmis? ()

Werd Jezus geboren in een Stal? ()

De Ster van Bethlehem (wat zagen de wijzen?; )

Willow Creek wil een "Rechtvaardige" Kerstmis ()

Zouden christenen kerstmis vieren? Waarom ik ermee ophield ( 3:21)

 

Pasen

PASEN (KJV: Easter) vieren? (Update; )

Verheerlijkt PASEN Christus? (Uitbreiding; )

Ons Pasen is een van de 8 heksensabbaten ()

Pasen : een van het Heidendom gestolen Katholiek feest met de naam van het Joodse Pascha ()

Ons zogenaamde Pasen : van oudsher het feest van de Lentegodin ()

     
 
 

Cartoons Feestdagen

 
 

Aangevuld op 3-5-2024  -  Ga hier naar de Cartoonindex

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

"Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan,
want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen,
omdat ze geestelijk beoordeeld worden" (1 Korinthiers 2:14)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   De 8 Heksensabbatten en "Christelijke" feestdagen

 
 
 

Stukje uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/feestdagen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
  

https://www.heiligewillibrorddeurne.nl/all-hallows-eve/ !

 
 
 

De duivelse powermetalband Helloween associeert zich met het duivelse Halloween

 
 
 

14 Bijbelverzen tegen Halloween ()

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hoe mensen naar u kijken wanneer u hen vertelt dat Kerstmis heidens is!

 
 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuwjaar.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
  
  

 
 
 

The Charlotte Observer (krant) van 1920 (North & South Carolina)

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Klik op het plaatje om de link te activeren

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zou-christen-kerstmis-vieren.pdf

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zou-christen-kerstmis-vieren.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen2.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

"Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken" (Romeinen 1:18)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ostern (→ lentegodin Ostara) is Pasen in Duitsland

 
  

 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verjaardag-vieren.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Ga hier naar de Cartoonindex