Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Rooms-katholieke Kerk

  
 
RKK studiemateriaal ()
DE PRONKZUCHT VAN DE ROOMSE HERDERS ()
DE PAUSEN & DE HEIDENEN ()
DE ROOMSE BEELDENDIENST EN AFGODERIJ ()
Artikelen van Richard Bennet, ex-priester ()
CARTOONS ()
 
  Katholieke priesters misbruikten 1000 kinderen  en  HLN
  Franciscus timmert verder aan zijn Wereldreligie ()
Een boek over alomtegenwoordige homoseksualiteit in het Vaticaan ()
De Aflatenhandel van de Katholieke Kerk ()
Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()
Katholicisme versus Bijbel : 60 dwalingen van de Rooms-katholieke Kerk 
Katholicisme versus Bijbel : een beknopte vergelijking () - ook als Schema ()
"De Schrift alleen is niet genoegzaam" zegt Rome ()
Rome en de Bijbel 
Rome en de Tien Geboden (Update; )
De Roomse kerk schafte het 2de Gebod af in haar Catechismus ()
LHT-Traktaat : de Nieuwe Evangelisatie van Rome of het vinden van de ware Jezus Christus ()
Rome : Evangelisatie niet compleet tot een christen Katholiek wordt () Tag : misoffer
Harde noten voor katholieke apologeten (Update; )
Een Katholieke begrafenis : de doden begraven de doden 
(Katholieke) Religie inruilen voor een eeuwige relatie met God 
Katholicisme - Christelijk of Cult? ()
In de Schrift vinden we voor de plaatselijke kerk geen ... ()
De Nieuwe Rooms-katholieke Catechismus (Commentaar)
De Nieuwe RKK-Catechismus, 1995 (, ZIP; PDF-versie op aanvraag)
RKK-Katechismus 1995: "Gods Zoon is mens geworden om ons tot GOD te maken!" 
Paus Franciscus - de rol die zijn contemplatieve wegen spelen ()
Paus Franciscus en de Thomas Merton Connectie ()
Rome en het Concilie van Trente (met de vele Anathema's) 
Rome en het Tweede Oecumeens Vaticaans Concilie () - zie hier het VC II ()
Voor de Roomse kerk is de maangod (Allah van de Islam) evenzo de éne God ()
Paus Franciscus, in zijn Tweede Encycliek, prijst God door "Moeder Aarde" ()
De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome? ()
Openbaring 17: De Grote Hoer Babylon en het Beest (Update) 
Rome en de Hoer van Openbaring 17  
1689 London Baptist Confession (tag : Antichrist; )
Petrus versus de Pausen 
Petrus of de Rots? ()
Droom of Werkelijkheid? - Johannes Paulus II aan de Hemelpoort 
Knielen voor de Paus? ()
Pausverkiezing en 1 Thessalonicenzen 5:21 ()
Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk? 
Moeder Theresa (BDM) 
Was Moeder Theresa een waar Christen?    ()
Opvolgster van Moeder Theresa 
De Katholieke Jezus is niet de Jezus van de Bijbel 

Zon in de kerk! 

Zodiak in de kerk! 

Draken in de kerk! 

Obelisk in de kerk! 

Kromstaf in de kerk! 

Heilig water in de kerk! 

Grote Moeder in de Kerk! 

Rozenkrans in de Kerk! 

Nazi's in de Kerk! 

Pius XII hielp Adolf Hitler (; )
De "Moeder en Zoon" afgoderij door de eeuwen heen ()
De Maria-afgoderij is afgoderij ()
Paus Franciscus krijgt een afgod ()
De Religie van de Paus ()
Judaisme en Katholicisme naast elkaar ()
Katholicisme en Islam - Vaste Banden (Update) 
Katholieke kerk collecteert voor Moskee 

Katholicisme: Christelijk of Heidens? 

De paus ontkent blijkbaar de Hel! ()

Paus zegt dat God geen tovenaar is, dat Hij evolutie moest gebruiken ( 6' 22")

Paus Franciscus onthult plannen voor een eengemaakte wereldreligie ( 1' 32")
Maria Wie? 
Maria aanbidden? Ex-kloosterzuster getuigt (Update) 
Buitensporige bewondering voor Maria? Wat leert de Schrift? ()
Maria op het Kruis en op Gods Troon ()
De Echte Maria? ()
Jezus en Maria ()
Paus : "God is geen tovenaar"! () en zie HLN
Kan een goed Rooms-katholiek gered zijn? 
Zijn Rooms-katholieken Christenen? ()
"U begrijpt het Rooms-katholicisme niet!" 
Fouten in de film van Mel Gibson "The Passion of the Christ" 
Ga weg uit een valse kerk (Update) 
Ted Kennedy : droevig verloren 
De Leugens van de Paus ()
Rooms-katholiek Ascetisme ()
 

Artikelen van Richard Bennett, ex-priester :

Laatste schandalen waarschuwen ons voor Paus Franciscus ()

Katholieke Sacramenten : meedogenloze handel in menselijke zielen ()

Paus Franciscus, de Vos ()

Historisch overzicht van het Pausdom - Deel 1 

Historisch overzicht van het Pausdom - Deel 2 

Vaticaans nepnieuws: "De Reformatie is voorbij" ()

Wie is uw Heilige Vader? ()

Wie is de Plaatsvervanger van Christus? 

Paus Franciscus in de VS, Toejuichen of Afkeuren? ()

Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen ()

Pas op voor de genialiteit van het Vaticaanse Pauselijke Systeem ()

De Roomse kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof ()

Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ; )

The Catholic-Lutheran Accord (JDDJ; )

JDDJ Engels (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; )

  Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! - Vertaling hier ()

 
 

  Cartoons Rooms-katholieke Kerk

 

Aangevuld op 18-2-2020     Ga hier naar de Cartoonindex

 
 

 
 

Franciscus timmert verder aan zijn Wereldreligie

 
 

 
 


LGBT-paus

 
 


Gaia-paus

  
 

Paus ontvangt Moeder Aarde godin Pachamama beeld van Amazone-indianen. Klik op het plaatje

De paus zegent het Moeder Aarde beeldje ( 0:32)

 
 

 
 


Afgoderij-paus

 
 

 
 

 
 

Zie : www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf

 
 

 
 

 
 

 
 


(Klik op het plaatje voor het VCII)

 
 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 
 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 
 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 

 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 
 

De pausen zijn de voorgangers van DE nog te komen Antichrist

 
 

   Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RKK-mensIsGod.pdf

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Grote-Moeder.pdf

 

 
 

 
  

 
 

Lees : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf

 

Afdrukbaar : www.verhoevenmarc.be/PDF/Schrift-en-kerk2.pdf

 

Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rozenkrans.pdf

 

 
 

 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/harde-noten-katholieken.pdf

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


(Klik op het plaatje voor de bron)

 

 

 

 

 

 

Wierook ... heidendom en katholicisme gelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17-RKK.pdf

 

 

Afdrukbaar PDF : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/religieChristendom.pdf

Zie ook : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie-Christus-De-Haan.pdf & http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie.pdf

 
 
 

Ga hier naar de Cartoonindex