Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rooms-katholieke Kerk

  
 
DE PRONKZUCHT VAN DE ROOMSE HERDERS ()
DE PAUSEN & DE HEIDENEN ()
DE ROOMSE BEELDENDIENST EN AFGODERIJ ()
RKK-STUDIEMATERIAAL ()
MARIA ()
Ongerijmdheden in de Kerk! ()
Artikelen van Richard Bennet, ex-priester ()
CARTOONS ()
 
  Katholieke priesters misbruikten 1000 kinderen  en  HLN
  Bijna 300 Poolse geestelijken beschuldigd van kindermisbruik
  Pauselijke raad voor interreligieuze dialoog prijst Boeddha! ()
Een boek over alomtegenwoordige homoseksualiteit in het Vaticaan ()
  Paus zegt dat het okay is om "gay" te zijn ( 15:20)
  Paus onderschrijft burgerlijke eenheid voor zelfde-sekse koppels ( 0:38)
De Aflatenhandel van de Katholieke Kerk ()
Pausen veroordeelden de Bijbelgenootschappen (Bijbel in de volkstaal verboden; )
Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()
Katholicisme versus Bijbel : 60 dwalingen van de Rooms-katholieke Kerk ()
Katholicisme versus Bijbel : een beknopte vergelijking () - ook als Schema ()
"De Schrift alleen is niet genoegzaam" zegt Rome ()
Rome en de Bijbel (Update; )
Rome en de Tien Geboden (Update; )
De Roomse kerk schafte het 2de Gebod af in haar Catechismus ()
Waar in de Bijbel worden volgende katholieke leringen of praktijken gevonden voor de Kerk? ()
LHT-Traktaat : de Nieuwe Evangelisatie van Rome of het vinden van de ware Jezus Christus ()
Rome : Evangelisatie niet compleet tot een christen Katholiek wordt () Tag : misoffer
Harde noten voor katholieke apologeten (Update; )
Een Katholieke begrafenis : de doden begraven de doden ()
(Katholieke) Religie inruilen voor een eeuwige relatie met God ()
Katholicisme - Christelijk of Cult? ()
Wat te zeggen over Augustinus? ()
De Kerkvaders : een deur naar Rome! ()
In de Schrift vinden we voor de plaatselijke kerk geen ... ()
De Nieuwe Rooms-katholieke Catechismus (Commentaar; )
De Nieuwe RKK-Catechismus, 1995 (, ZIP; PDF-versie op aanvraag)
RKK-Katechismus 1995: "Gods Zoon is mens geworden om ons tot GOD te maken!" (Update; )
Paus Franciscus - de rol die zijn contemplatieve wegen spelen ()
Paus Franciscus en de Thomas Merton Connectie ()
Rome en het Concilie van Trente (met de vele Anathema's; )
Rome en het Tweede Oecumeens Vaticaans Concilie () - zie hier het VC II ()
Voor de Roomse kerk is de maangod (Allah van de Islam) evenzo de ene God ()
Paus Franciscus, in zijn Tweede Encycliek, prijst God door "Moeder Aarde" ()
De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome? ()
Openbaring 17: De Grote Hoer Babylon en het Beest (Update; )
Rome en de Hoer van Openbaring 17 ()
1689 London Baptist Confession (tag : Antichrist; )
Petrus versus de Pausen ()
Petrus of de Rots? ()
Droom of Werkelijkheid? - Johannes Paulus II aan de Hemelpoort ()
Knielen voor de Paus? ()
Pausverkiezing en 1 Thessalonicenzen 5:21 ()
Is de Bijbel de enige Autoriteit voor geloof en praktijk? ()
Moeder Theresa (BDM) ()
Was Moeder Theresa een waar Christen? (; )
Opvolgster van Moeder Theresa ()

De Katholieke Jezus is niet de Jezus van de Bijbel ()

 

Ongerijmdheden in de Kerk!

Algiz-rune in de Kerk! ()

Zon in de Kerk! ()

Zodiak in de Kerk! ()

Draken in de Kerk! ()

Obelisk in de Kerk! ()

Kromstaf in de Kerk! ()

Heilig water in de Kerk! ()

Grote Moeder in de Kerk! ()

Rozenkrans in de Kerk! ()

Nazi's in de Kerk! ()

 
Pius XII hielp Adolf Hitler (; )
Paus Franciscus krijgt een afgod ()
Paus geeft een zilveren munt uit ter ere van Gaia de moedergodin van het heidendom ()
De Religie van de Paus ()
Judaisme en Katholicisme naast elkaar ()
Katholicisme en Islam - Vaste Banden (Update; )
Katholieke kerk collecteert voor Moskee ()

Katholicisme: Christelijk of Heidens? ()

De paus ontkent blijkbaar de Hel! ()

Paus zegt dat God geen tovenaar is, dat Hij evolutie moest gebruiken ( 6' 22")

Paus Franciscus onthult plannen voor een eengemaakte wereldreligie ( 1' 32")

 

Maria

Buitensporige bewondering voor Maria? Wat leert de Schrift? (Update; )

Maria Wie? (Update; )

Zijn de verschijningen van Maria echt Maria? (Update; )

Maria aanbidden? Ex-kloosterzuster getuigt (Update; )

Maria op het Kruis en op Gods Troon ()

De Echte Maria? ()

Grote Moeder in de Kerk! ()

Zie ook onder DE ROOMSE BEELDENDIENST EN AFGODERIJ ()

Zie ook onder CARTOONS ()

Jezus en Maria ()

De aloude Koningin van de Hemel ()

Reukoffers aan de Koningin van de Hemel ()

De "Moeder en Zoon" afgoderij door de eeuwen heen ()

De Maria-afgoderij is afgoderij ()

Katholicisme is geen Christendom; het is Mariadom, Heidendom en Afgodendom ()

 
Paus : "God is geen tovenaar"! () en zie HLN
Kan een goed Rooms-katholiek gered zijn? (Update; )
Zijn Rooms-katholieken Christenen? (Update; )
"U begrijpt het Rooms-katholicisme niet!" ()
Fouten in de film van Mel Gibson "The Passion of the Christ" ()
Ga weg uit een valse kerk (Update; )
Ted Kennedy : droevig verloren ()
De Leugens van de Paus ()
Rooms-katholiek Ascetisme ()
 

Artikelen van Richard Bennett, ex-priester :

Laatste schandalen waarschuwen ons voor Paus Franciscus ()

Katholieke Sacramenten : meedogenloze handel in menselijke zielen ()

Paus Franciscus, de Vos ()

Historisch overzicht van het Pausdom - Deel 1 ()

Historisch overzicht van het Pausdom - Deel 2 ()

Vaticaans nepnieuws: "De Reformatie is voorbij" ()

Wie is uw Heilige Vader? ()

Wie is de Plaatsvervanger van Christus? ()

Paus Franciscus in de VS, Toejuichen of Afkeuren? ()

Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen ()

Pas op voor de genialiteit van het Vaticaanse Pauselijke Systeem ()

De Roomse kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof ()

Joint Declaration on the Doctrine of Justification (JDDJ; )

The Catholic-Lutheran Accord (JDDJ; )

JDDJ Engels (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; )

  Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! - Vertaling hier ()

 
 

  Cartoons Rooms-katholieke Kerk

 

Aangevuld op 14-1-2023  -  Ga hier naar de Cartoonindex

 
 

Zie verder: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Grote-Moeder.pdf

 
 
 

RKK-bisschop bij de hindoes, 2019,
https://www.daijiworld.com/news/newsDisplay.aspx?newsID=624208

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/algizrune-in-de-kerk.pdf

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/algizrune-in-de-kerk.pdf

 
 
 

 

 

 

 

  


Openbaring 17:4

 


Openbaring 17:4

 
 
 

 
 
 

Lees de weerlegging hiervan: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RKK-mensIsGod.pdf

 
 
 

 
 
 

. . . en vooral "dom"

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelenOfNiet.pdf

 
 
 

Franciscus timmert verder aan zijn Wereldreligie

Zie ook : De gevaarlijke trend van Boeddhabeelden ()

 
 
 

 
 
 
 


LGBT-paus

 
 
 


Gaia-paus

 
 
 

 
  
 

 

 

Paus ontvangt Moeder Aarde godin Pachamama beeld van Amazone-indianen. Klik op het plaatje

De paus zegent het Moeder Aarde beeldje ( 0:32)

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zie ook : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pasen.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Grote-Moeder.pdf

 
 
 

 
 
 


Afgoderij-paus

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/bewondering-maria.pdf

 
 
 

Zie : www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf

 
 
 

Zie : www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


(Klik op het plaatje voor het VCII)

 
 
 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 
 
 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 
 
 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 

 

 

Gedeelte uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Katholicisme-Bijbel.pdf

 
 
 

  
 
 

   Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RKK-mensIsGod.pdf

 
 
 

 
 
 

       

 
 
 

Leider van de dood!

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zie : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Grote-Moeder.pdf

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

Lees : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Nieuwtestamentische-ambten.pdf

 
 
 

Afdrukbaar : www.verhoevenmarc.be/PDF/Schrift-en-kerk2.pdf

 
 
 

Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rozenkrans.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Afdrukbaar PDF : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/waar-in-de-bijbel.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Clownsmis door aartsbisschop in Italie :
https://rorate-caeli.blogspot.com/2012/12/the-bishop-wore-roman-chasuble.html

 
 
 

Clownsmis in Missouri en elders :
https://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A330rcClownMassl.html

 
 
 

Clownsmis in Salzburg kathedraal :
https://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A199rcClownArchbishop.htm

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Paus past de bril van Bono ... ha, ha

 
 
 

         

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 


(Klik op het plaatje voor de bron)

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wierook ... heidendom en katholicisme gelijk

 

 
 

 

 

 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/katholiek.pdf

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Op17-RKK.pdf

 

 

 

Afdrukbaar PDF : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/religieChristendom.pdf

Zie ook : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie-Christus-De-Haan.pdf & http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Religie.pdf

 
 
 

Ga hier naar de Cartoonindex