Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

   

Nieuwste artikelen

  

Ernstige vragen worden graag beantwoord (verhoevenmarc@skynet.be)

 

Handelingen 4:10-12 -- De Naam van Jezus Christus ... de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden -- Handelingen 4:10-12

   

"Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs. Want er zal een tijd komen, dat zij het gezonde onderwijs niet zullen verdragen, maar zij zoeken wat hun gehoor streelt en zullen voor zichzelf leraars bijeenrapen
naar hun eigen begeerten"  2 Tim. 4:1-5

 ga hier naar het evangelie

 

 

16-09-2019:  De roep om eenheid ten koste van de waarheid ()

15-09-2019:  Uitbreiding : Plaatjes mens en dinosaurussen (draken) leefden samen ()

13-09-2019:  Meer dan een dozijn zachte dinosaurusweefsels gevonden ()

12-09-2019:  Het Evangelie gehoorzaamd en uitgebeeld in de Doop ()

12-09-2019:  De vaste natuurwetten van causaliteit en biogenese bewijzen Gods bestaan ()

09-09-2019:  Nieuwe Rubriek : OVER GOD ()

07-09-2019:  Wat verklaart de "Cambrische Explosie"? ()

06-09-2019:  Nee, Benny Hinn heeft zich NIET bekeerd ()

06-09-2019:  "Doe het lawaai van uw liederen van Mij weg" ()

05-09-2019:  Nieuwe rubriek : REIKI ()

05-09-2019:  "Wij raakten ernstig betrokken bij Reiki" ()

04-09-2019:  Er is geen "homo-gen", vindt een zeer uitgebreide wetenschappelijke studie ()

03-09-2019:   De Typologie van Noach's Ark ()

03-09-2019:  Yoga is gevaarlijk! (rubriek Yoga; )

03-09-2019:  Kunnen wij de Codex SinaÔticus vertrouwen? () en Codex SinaÔticus niet zonder controverse ()

01-09-2019:  Als God het universum schiep, wie schiep dan God? (Update) 

 

31-08-2019:  Zouden we teruggaan naar de Reformatie? (tags: Luther, Calvijn; )

31-08-2019:  De dwaling van het vijf-punts Calvinisme (TULIP) (Update) 

28-08-2019:  Stichting HeartCry : niet bijbelgetrouw ()

28-08-2019:  Professor Yale Universiteit : Darwin was fout ()

27-08-2019:  De tweede wet van de thermodynamica : Een barriŤre voor evolutie ()

26-08-2019:  Het ongelofelijke menselijke brein ()

25-08-2019:  Wat maakt ons mens? ()

24-08-2019:  Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods! (Update; )

24-08-2019:  Uitgebreide lijst met Potentieel Schadelijke en Gevaarlijke Spirituele Praktijken (

22-08-2019:  Bijbels onderscheidingsvermogen - een noodzaak voor alle gelovigen ()

20-08-2019:  Update van de rubriek CONTEMPLATIEF GEBED ()

19-08-2019:  Update van de rubriek LIEFDE ()

19-08-2019:  Wat mensen doen wat dieren niet doen ()

17-08-2019:  Crematie : Hoe denkt God erover? (Update; )

17-08-2019:  Betekent "Allah" gewoon "God"? (Update) 

17-08-2019:  Stel u op de hoogte van de Bedelingen/Dispensaties en hun eigenheden ()

16-08-2019:  DNA-reparatie onderzoek onthult verbazingwekkende complexiteit ()

16-08-2019:  Afzondering van de wereld ()

15-08-2019:  Harde noten voor katholieke apologeten (Update; )

15-08-2019:  Waar in de Bijbel vinden we volgende katholieke leringen voor de kerk ()

15-08-2019:  Fotosynthese : duidelijk ontworpen van bij het begin ()

14-08-2019:  Katholieke redding versus de Bijbel ()

13-08-2019:  Zijn Rooms-katholieken Christenen? ()

13-08-2019:  Wat kwam eerst : Haan, Hen, Ei of Kuiken? ()

11-08-2019:  De missie en bestemming van de ware kerk ()

10-08-2019:  IsraŽl en Gemeente - het verschil ()

10-08-2019:  Uitbreiding bespreking van het Boek DaniŽl ()

08-08-2019:  AtheÔsten : Gelovigen in het lot, reÔncarnatie en karma? ()

06-08-2019:  Een plakkerige oplossing : God vond het eerst uit ()

06-08-2019:  Bent u klaar voor de wederkomst van Christus? ()

03-08-2019:  De Naardense bijbel is corrupt. Een greep uit de afwijkingen ()

03-08-2019:  De Aanslag op 1 TimotheŁs 3:16 (Update) 

01-08-2019:  De Opname - geliefd of gevreesd? (Update) 

01-08-2019:  Maria aanbidden? Ex-kloosterzuster getuigt (Update) 

 

31-07-2019:  Enkele vragen voor TheÔstische Evolutionisten (Update) 

31-07-2019:  10 Gevaren van TheÔstische Evolutie (Update) 

30-07-2019:  Wat de Grote Opdracht NIET is (Update) 

29-07-2019:  SYMBOLEN en hun Betekenis (Update; )

27-07-2019:  Hoe is uw Hart? Het hart van de zaak is de zaak van het hart! 

24-07-2019:  Geloof & Bekering versus Wetsbetrachting ()

24-07-2019:  Verrassing : "oudste" fossiele lelie ziet eruit als een lelie ()

24-07-2019:  De verbazingwekkende Aleppo Codex ()

23-07-2019:  Een waarschuwing tegen Peter Ruckman (Update) 

23-07-2019:  De Kloof (Gap) dichten ()

22-07-2019:  De Gap-theorie op de korrel (+ Appendix) 

20-07-2019:  De demonische Heidi Baker ( 12:05)

20-07-2019:  Hillsong & Vrienden : de schandelijke waarheid over Hillsong (NL; 1:41:55; ook met Heidi Baker)

20-07-2019:  De doop afgeschaft?! (Update) 

20-07-2019:  Kaarsen bij de aanbidding? (Update) 

18-07-2019:  De Nieuwtestamentische Canon tijdens de eerste 4 eeuwen ()

18-07-2019:  Hedendaagse Christenen: onverzettelijk en onbekeerlijk (Update) 

18-07-2019:  Twee aspecten van Vergiffenis ()

17-07-2019:  Leven en Leer (Update) 

17-07-2019:  De Heer Jezus Christus KON NIET zondigen! (Update; n.a.v. de Noorse Broeders) 

17-07-2019:  De sekte van Witness Lee en de "Plaatselijke Kerk" (Update) 

11-07-2019:  Een korte verklaring van 1 KorinthiŽrs 13:8-13 (Update) 

10-07-2019:  "God houdt van iedereen"? (Update; )

10-07-2019:  Het menselijke hart - de grote misleider (Update; )

10-07-2019:  Verzen voor New Agers (Update) 

09-07-2019:  Uitbreiding bespreking van het Boek DaniŽl ()

05-07-2019:  Uitbreiding Cartoons Rooms-Katholieke Kerk ()

05-07-2019:  Sceptici analyseren originele weefsels van dinosauriŽrs met waardeloze logica ()

04-07-2019:   Het christelijke leven en hoe dit moet geleefd worden (Update)  

04-07-2019:    Paus combineert Gaia-aanbidding met de Roomse kerk in de Amazone

04-07-2019:  De pausen en de heidenen (Uitbreiding; )

04-07-2019:  Corrupties in de NBG-vertaling (39 blz.; Update) 

03-07-2019:  Greep uit de Corrupties in de NBV-vertaling (10 blz.; Update: + HSV; )

03-07-2019:  IsraŽl en Gemeente - het verschil (Update) 

03-07-2019:  IsraŽl bij de Kerk of de Kerk bij IsraŽl? (Update) 

01-07-2019:  Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden? ()

01-07-2019:  Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()

01-07-2019:  De Sabbat houden? (Update) 

01-07-2019:  De Profetie in haar voornaamste omtrekken ()

 

29-06-2019:  Nieuwe Rubriek : Wet of Genade - Niet Wet ťn Genade ()

29-06-2019:  De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

28-06-2019:  Opgepast voor de Hebrew Roots beweging of het JudaÔstisch Christendom (Uitbreiding; )

27-06-2019:  Messiaanse gemeenten, de Hebrew Roots beweging, een waarschuwing ()

27-06-2019:  Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (Nu vertaald; )

26-06-2019:  Wanneer werd de Pre-trib OPNAME voor het eerst geleerd? (Nu vertaald; )

24-06-2019:  Over valse leraar Rob Bell (Uitbreiding; )

23-06-2019:  De houding van Christenen tot de Joden (Uitbr.) 

22-06-2019:  God gebruikt de invloeden van het kwaad voor Zijn doel ()

22-06-2019:  Hightech plantencommunicatie eert de Schepper ()

22-06-2019:  Uw bloemen "luisteren" ()

20-06-2019:  De onmogelijkheden van Evolutie ()

19-06-2019:  Het universum is een doelloos accident, net zoals wij? ()

18-06-2019:  Wat is er mis met Stan Johnson en The Prophecy Club? ()

18-06-2019:  De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 2/2 : waarschuwing tegen geestelijke oorlogvoering ()

18-06-2019:  De Ketterij van de Kolossenzen - Deel 1/2 : de natuur van filosofie (gevaarlijke stoicheia) ()

17-06-2019:  Hoe kan dit Bedrog zijn ??? (2 delen samen; )

17-06-2019:  Wolven in Schaapskleren (Update) 

16-06-2019:  Naamchristenen? Is die term bijbels? (Update) 

16-06-2019:  Het "respecteren" van elkaar & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )

15-06-2019:  Een boek over alomtegenwoordige homoseksualiteit in het Vaticaan ()

14-06-2019:  Jeruzalems "Gay Pride Parade" ()

13-06-2019:  Uitbreiding van de rubriek Oosterse Meditatie ()

13-06-2019:    "Mensen getuigen over hun moeilijke ervaringen bij het mediteren" (VRT)

13-06-2019:    "De schaduwkant van meditatie waar niemand over spreekt" (VRT)

12-06-2019:    Kinderen van 10 jaar worden perversiteiten aangeleerd!

12-06-2019:  Een voorbeeld van Lijden en Geduld ()

12-06-2019:  Het beoefenen van Onderscheiding is een Bevel (Update) 

11-06-2019:  Onze Geschiedenis in de Eerste en de Tweede Adam ()

08-06-2019:  Wanneer Tolerantie Zonde is (Update) 

06-06-2019:  Jesaja 40:22 en de vorm van de aarde - een platte schijf? ()

05-06-2019:  Leert de Bijbel dat de aarde plat is? ()

03-06-2019:  Valse leer : wiens fout is het? ()

03-06-2019:  Onderscheiden van Goed en Kwaad (tag: discernment; )

02-06-2019:  Geestelijke Oorlogvoering (Update) 

02-06-2019:  Uw persoonlijke geestelijke oorlogvoering ()

01-06-2019:  Beth Moore op de contemplatieve toer (Be Still DVD. Update) 

01-06-2019:  Beth Moore : Christenen weigeren vrouwelijk leiderschap wegens zondige trots (Volledig;)

 

30-05-2019:  The Cloud of Unknowing - "Neem een klein woordje en herhaal het" ()

30-05-2019:  De onbijbelse leringen van Bill Johnson ()

29-05-2019:  Bill Johnson & Bethel Church ()

28-05-2019:  De Evangelische Subcultuur (Update) 

28-05-2019:  Het Bestaan van God (Update) 

27-05-2019:  Wat als de Kosmos alles is wat er is? (Update)  

26-05-2019:  Maak u geen Zorgen! (Update)   

26-05-2019:  Onze houding tegenover ketters, ongeregelden, enz. (Update; )

25-05-2019:  Recensie op "Doeltreffend bidden voor verloren mensen" van Lee E. Thomas (Update) 

25-05-2019:  De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden (Update) 

23-05-2019:  Ben ik een Echte Gelovige? (Update) 

23-05-2019:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update) 

22-05-2019:  Uitbreiding rubriek over Muziek ()

22-05-2019:  Een theologische Test (Update) 

21-05-2019:  De profetische kunst en spiritistische claims van Ana Mendez Ferrell (Update) 

21-05-2019:  De Strategie van Satan (Update) 

20-05-2019:  Bijbelse richtlijnen voor kleding (Update) 

20-05-2019:  De hedendaagse Lastpost ()

20-05-2019:  De kosten van te strijden voor het geloof ()

19-05-2019:  De Waarde van de Mens (Is er niets goeds in de mens? Update) 

18-05-2019:  De tijdsperiode van Openbaring 4 en 5 met betrekking tot de aarde ()

15-05-2019:  Genesis 1:1 is het belangrijkste vers in de Bijbel ()

14-05-2019:  Voor wie stierf Christus? (Uitbreiding; )

12-05-2019:  Leven creŽren in het Lab? ()

12-05-2019:  Briljante Kwakzalvers ()

10-05-2019:  Christelijke kleding in 1 TimotheŁs 2 ()

09-05-2019:  Het Fruitvliegje ruikt via ongelooflijk nanoporiŽnsysteem ()

08-05-2019:  De taal van Nauwsluitende Jeans ()

08-05-2019:  Rob Bell over Hemel en Hel ()

08-05-2019:  Pius XII hielp Adolf Hitler (; )

08-05-2019:  Het Boek van Jezus Christus ()

08-05-2019:  Uitbreiding Cartoons ()

 

21-04-2019:  Nieuwe rubriek : Plaatjes Mens en Dinosaurussen (Draken) leefden samen ()

20-04-2019:  Pasen vieren? (of andere 'christelijke' feestdagen) ()

19-04-2019:  Uitbreiding : De mens en dinosaurussen ()

19-04-2019:    Vloeibaar bloed en urine gevonden in 42.000 jaar oud veulen + CNN (met video)

18-04-2019:  Een "Calvinist Standard Version" zou lezen als volgt ()

17-04-2019:  De Verbondstheologie ()

15-04-2019:  "Uit het Stenen Tijdperk" ()

15-04-2019:  Recente mensen met archaÔsche trekken zetten Evolutie op zijn kop ()

13-04-2019:  Leven komt enkel voort uit Leven : wegens Natuurwetten en de Bijbel ()

13-04-2019:  AtheÔsme heeft Evolutie nodig ()

11-04-2019:  De Helmspecht ()

10-04-2019:  De man met de verschrompelde hand (A.C. Gaebelein; )

07-04-2019:  De oorsprong van het menselijk bewustzijn ()

06-04-2019:  Heb niets te maken met de ketterse Alverzoeningsleer of varianten daarvan ()

06-04-2019:  Geen flauw benul van Bewustzijn ()

03-04-2019:    Uitgebreide bespreking van het Boek DaniŽl ()

02-04-2019:  De nacht dat Belsazar stierf ()

01-04-2019:  De Voeten van het Statenbeeld - de Tijd van het Einde ()

 

30-03-2019:  De Jeremiaroeping (Update) 

28-03-2019:  Christelijke Contemporaine Muziek ()

28-03-2019:  Moet ik blijven Zwijgen? 

27-03-2019:  Apologetiek (Uitbreiding; )

26-03-2019:  Spreekt 1 KorinthiŽrs 7:13-14 over redding van kinderen? ()

25-03-2019:  Valse of onbetrouwbare sites onderscheiden (Update; )

24-03-2019:  Hiphop is helgebonden! (tag: rap, rappers; )

21-03-2019:  Het Enneagram - Heeft dit een plaats in het Christendom? ()

19-03-2019:  Zoals men Hem (meestal) niet wil kennen (Update) 

18-03-2019:  Wat is wetenschap : Schepping of Evolutie? ()

18-03-2019:  De problemen met "Persoonlijke woorden van God" (Update) 

18-03-2019:  RŤma (of Rhema) versus Logos (Update) 

17-03-2019:  Handoplegging, iets voor vandaag? (Update; )

16-03-2019:  De Charismatische Beweging is Gevaarlijk! (Update) 

16-03-2019:  Azusa Street en de geboorte van de Pinksterbeweging (Update; )

15-03-2019:  "Ga niet boven hetgeen geschreven staat"! (Update) 

15-03-2019:  "God in een doos steken" of "God in de Bijbel opsluiten"? (Update) 

13-03-2019:  De Christen en Politiek 

11-03-2019:  Homoseksualiteit (Update) 

07-03-2019:  Het sprekende Beeld van het Beest komt naderbij (Nu vertaald; )

07-03-2019:    Het sprekende Beeld van het Beest is niet meer veraf ! (Openb. 13:14-15)

06-03-2019:  De Doop met de Geest in de geschiedenis ()

06-03-2019:  Jezus profeteerde en veroordeelde modern Pentecostalisme! ()

05-03-2019:  De 10 Verschijningen van de Heer Jezus tussen begrafenis en hemelvaart (Update; )

05-03-2019:  Schema Profeten en Koningen in Juda en IsraŽl (Update; )

04-03-2019:  De Charismatische Beweging is gevaarlijk! ()

03-03-2019:  Zijn er nog Profeten vandaag? (Update) 

03-03-2019:  Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds? (Update) 

02-03-2019:  Glossolalie (tongengebrabbel)? Ken uw geestverwanten! ()

01-03-2019:  Spreken in tongen? Waarom? (Update) 

 

26-02-2019:  Historisch bewijs voor Jezus ()

24-02-2019:  Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel (Update; )

20-02-2019:    Niet langer "Vader" en "Moeder" maar "Ouder 1" en "Ouder 2", terwille van de LGBT!

19-02-2019:  Westcott & Hort : Vaders van moderne Bijbelversies ()

19-02-2019:  Welke Bijbelvertaling is geÔnspireerd door God? ()

18-02-2019:    Paus gaat onder nieuw embleem - Chrislam - naar Marokko  &  Zenit + Life + Vatikaan

17-02-2019:  Bidden, voor wie of wat? ()

15-02-2019:  Artikelen voor Christenen die Evangeliseren ()

14-02-2019:  Het ontstaan van de Pinksterbeweging in 1906, Azusa Street ()

13-02-2019:  Sue Monk Kidd : van Soutern Baptist naar Godinaanbidding (Update; )

11-02-2019:  Kan iemand die Christus verwerpt vůůr de Opname gered worden nŠ de Opname? ()

10-02-2019:  WEES WAAKZAAM! (Update) 

08-02-2019:    Paus en soennitische topimam tekenden historische verklaring van broederschap!  &  NTEB

07-02-2019:  Hier het YouTube adres voor de drie afleveringen van "Facebook en ik" ()

07-02-2019:  "Facebook en ik" Aflevering 3:  Nog nooit zo verbonden, nog nooit zo alleen ()

07-02-2019:  "Facebook en ik" Aflevering 2:  Hoe u een digi-junk bent geworden ()

07-02-2019:  "Facebook en ik" Aflevering 1:  Te koop: uw diepste gevoelens ()

05-02-2019:  Een probleem voor Preteristen (Update) 

05-02-2019:  Preterisme beantwoord Ė Christus' spoedige komst (; )

05-02-2019:  Over Randy Clark ()

04-02-2019:  Voor ons is de Wet aan het kruis genageld ()

04-02-2019:  Pas op voor de Hebrew Roots beweging of het JudaÔstisch Christendom ()

01-02-2019:  Darwins gelaatshoekracisme () + Het artikel van Jerry Bergman (; )

01-02-2019:  De juiste volgorde van de Profetische Gebeurtenissen ()

 

31-01-2019:  Vlucht weg van de Pinkster- & Charismanie! ()

30-01-2019:  De Hoatzin vogel : Bewijs tegen evolutionaire ideeŽn ()

27-01-2019:  De mens en dinosaurussen ()

27-01-2019:  Wijsheid uit Prediker misbruikt (Update) 

27-01-2019:  Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )

27-01-2019:  Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )

27-01-2019:  De Aanslag op 1 TimotheŁs 3:16 (Update) 

26-01-2019:  Is Jezus niet God? ()

26-01-2019:  Het Comma Johanneum (1 Johannes 5:7-8) (Update) 

25-01-2019:  Greep uit de Corrupties in de NBV-vertaling (9 blz.; )

24-01-2019:  Reformatiebijbels of moderne bijbels? Slechts 10 voorbeelden (Nu ook met NBV; )

23-01-2019:  Weglatingen in de EvangeliŽn van moderne bijbels ()

21-01-2019:  "De Schrift alleen is niet genoegzaam" zegt Rome ()

21-01-2019:  "Het geschreven Woord niet vergoddelijken" (Update)  

21-01-2019:  "Positief" Christendom ()

20-01-2019:  Tal van nieuwe Cartoons ()

19-01-2019:  Een eenvoudig mens is wijzer dan evolutionisten ()

14-01-2019:  De Eenzaamheid van de Christen (Update) 

08-01-2019:  Mijn visie op het fenomeen Nashvilleverklaring ()

07-01-2019:  Het Kruis ()

06-01-2019:  De christen kan de wereld niet recht zetten ()

03-01-2019:  Cartoons Rooms-katholieke kerk ()

01-01-2019:  Vanwaar komt DNA-informatie? ()

01-01-2019:  Kwam leven vanuit de kosmische ruimte (Panspermie)? ()

 

31-12-2018:  Zij wilden Hem dood (Update; )

28-12-2018:  Is het Gods wil dat iemand sterft? ()

28-12-2018:  Gods beroep op de WIL, van alle mensen, in het reddingsproces ()

27-12-2018:  Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? ()

27-12-2018:  Vragen over de Drie-eenheid ()

25-12-2018:  Onze houding tegenover ketters, ongeregelden, enz. ()

24-12-2018:  Johannes 20:23 - Hebben mensen gezag om zonden te vergeven of te behouden? ()

23-12-2018:  180 Miljoen jaar oud zacht weefsel? ()

22-12-2018:  Over bezittingen en giften aan de armen (Update; )

20-12-2018:  Opmerkingen van de feestvierders kort weerlegd ()

19-12-2018:  De Bijbel leert een bolvormige, roterende aarde - geen platte schijf! ()

18-12-2018:  Wat kwam het eerst : ProteÔne of DNA? ()

18-12-2018:  DE ROOMSE BEELDENDIENST (Uitbreiding; )

17-12-2018:  Wie is Jezus? ()

16-12-2018:  Hoe christelijk is onze kalender? (Update; )

15-12-2018:  Kerstmis ook populair bij Christus-haters ()

13-12-2018:  HET BOEK DANIňL (Uitbreiding; )

13-12-2018:  Bijgewerkte rubriek over Jehovah's getuigen ()

11-12-2018:  De "Evolutie" van Evolutie - van Fysica naar Metafysica ()

10-12-2018:  De "arm van JaHWeH" verworpen ()

10-12-2018:  God schiep de "baramins" ()

09-12-2018:  De Heer Jezus afgewezen door Zijn volk ()

09-12-2018:    J.S. Bach - Cantata No.66 (Erfreut euch, ihr Herzen) BWV 66 / Philippe Herreweghe (Goddelijk!)

06-12-2018:  Mindfulness - een Bijbelse beoordeling ()

04-12-2018:  Nieuwe rubriek over LGBT-seksualiteit en de Bijbel ()

04-12-2018:  Het AFDRIJVEN van een christen ()

03-12-2018:  De AtheÔstische, evolutionistische Mythologie doorprikt ()

01-12-2018:  Het onderscheid tussen IsraŽl en de Gemeente (Dirk Rot; )

 

30-11-2018:  Wie kwam het eerst : man of vrouw of baby? ()

29-11-2018:  Waar is de Evolutie? - deel 2 ()

27-11-2018:  Het menselijke hart - de grote misleider ()

26-11-2018:  Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; )

26-11-2018:  Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - 5de herziene druk; )

26-11-2018:  Waar is de Evolutie? - deel 1 ()

25-11-2018:  Talloze verpletterende bewijzen tegen Evolutie - diareeks deel 2 ()

25-11-2018:  Talloze verpletterende bewijzen tegen Evolutie - diareeks deel 1 ()

25-11-2018:  Talloze verpletterende bewijzen tegen Evolutie ()

24-11-2018:  Soevereiniteit van God en Verantwoordelijkheid van de Mens (Afdrukbare tabel; )

23-11-2018:  Het "respecteren" van elkaar & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" (Update; )

21-11-2018:  Aartsbisschop Copello zegende de Nazivlag ()

20-11-2018:  In de Schrift vinden we voor de plaatselijke kerk geen ... ()

19-11-2018:  Leven na de Dood? (Update; )

18-11-2018:  De Tijdslijn van de Zondvloed (Update) 

15-11-2018:  Jesaja 53 - De lijdende Knecht (Update; )

15-11-2018:  Het Concilie heeft gesproken ()

14-11-2018:  "Wetenschappelijk" denken ()

12-11-2018:  Adams zonde : Gods Gerechtigheid uit balans, en de goddelijke Remedie ()

11-11-2018:  3000 Wetenschappers tegen het Darwinisme (; )

10-11-2018:  De Cal-Orcko dinosaurus-treksporen ()

09-11-2018:  Pas op voor valse leraar Andrew Farley - gekend van o.a. "Het naakte evangelie" ()

07-11-2018:  Klare taal over de dood (Update) 

06-11-2018:  De Diaspora of Verstrooiing - de oorzaak van het lijden van de Joden (Update) 

03-11-2018:  De meeste mensen willen God wegruimen! ()

03-11-2018:  Wanneer is het Feest Voorbij? (Update)  

01-11-2018:  Rubriek VALSE LERAARS uitgebreid ()

01-11-2018:  Roma Downey  Promoot New Age doctrine - Christelijke leiders zwijgen ()

 

30-10-2018:  De meeste mensen willen God dood ! ()

29-10-2018:  De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? (Update; )

29-10-2018:  Het 'Onze Vader' en de Genadebedeling (Update) 

29-10-2018:  De BERGREDE - Is ze voor de Kerk vandaag? (Update) 

29-10-2018:  Rome en de Tien Geboden (Update; )

28-10-2018:  Te Complex voor Evolutie! ()

25-10-2018:    Duivelaanbiddende kinderen wilden 20 schoolgenootjes doden en hun bloed drinken! + Hier

24-10-2018:  Over Halloween, of beter: HELL-OWEEN ()

23-10-2018:  De les van de drie opwekkingen ()

22-10-2018:  Gods weg tot Rust, Kracht en Toewijding (E. Dennett; )

18-10-2018:  Cartoonreeks Dar en Winny (Sterk uitgebreid; )

15-10-2018:  Nieuw Chimpansee-genoom bevestigt creationistisch onderzoek ()

13-10-2018:  Abiogenese? De absurditeit van deze gerecycleerde filosofie van "spontane generatie" (Update; )

11-10-2018:  Orthoxie onthuld : Griekse, Russische, Koptische orthodoxie ()

10-10-2018:  Afwijzing door gelovigen en Afwijzing door ongelovigen ()

10-10-2018:  Over Dialectiek - een korte verhandeling (Update; )

09-10-2018:    Paus roept op voor het versterken van de relaties met charismaten en pentecostals

09-10-2018:    John MacArthur zal podium delen met New Ager Roma Downey

08-10-2018:  Met AL Gods eigenschappen rekening houden! ()  +  Schema ()

05-10-2018:  Christelijke Politiek? (T.M. Spiess. Update) 

03-10-2018:  Evolutieleer is geen wetenschap ()  -  Pamflet

02-10-2018:  De originele "onbekende" God van China: het volk had kennis van de God van Genesis ()

02-10-2018:  Het belang van Doctrine en het ware bijbelse concept van Liefde (Update) 

01-10-2018:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update) 

01-10-2018:  Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )

 

29-09-2018:  Draken op tapijten die de Ark van Noach afbeelden ()

28-09-2018:  De Koran roept al 1400 jaar op tot moord, strijd en geweld + de NL-tekst van de video ()

26-09-2018:  Over Bloed en Bloedtransfusie ()

26-09-2018:  Complexe technieken in snuitkevers maken de evolutieleer belachelijk ()

22-09-2018:  Henry Blackaby en God ervaren (door Ken Silva. Update) 

22-09-2018:  De Waarheid Kwetst ()

21-09-2018:  Waar zijn alle menselijke fossielen? ()

19-09-2018:  Hypnose en gezondheidszorg (met ook de geschiedenis van hypnose. Update) 

18-09-2018:  De ONDERGANG ()

17-09-2018:  Laatste schandalen waarschuwen ons voor Paus Franciscus (door Richard Bennett, ex-priester)

13-09-2018:  Leven en Leer (Update) 

13-09-2018:  Wie bent u dat u oordeelt? ()

12-09-2018:  Oordelen in het Nieuwe Testament (Update) 

12-09-2018:  Ga weg uit een valse kerk (Update) 

11-09-2018:  Welke houding aannemen tegenover ongeregelden en dwaalpredikers (Update) 

10-09-2018:  Bewustzijn : een probleem voor het Naturalisme ()

09-09-2018:  Zij die geestelijk misleid zijn, kunnen niet langer voor zichzelf denken ()

08-09-2018:  "Ga niet boven hetgeen geschreven staat" (Update) 

07-09-2018:  New Age Geneeswijzen : Chiropraxie (Forse update; )

05-09-2018:  Chronologie van de Rechters tot Jezus ()

03-09-2018:  Wee hen! (Update) 

02-09-2018:  Hoe Bevrijdingsbedieningen (Exorcisme) mensen tot demonische gebondenheid leiden (Update)

 

29-08-2018:  Gary Chapman versus de Bijbel - eerste deel ()

27-08-2018:  De Nieuwtestamentische Ambten (Uitbreiding; )

26-08-2018:  Zijn pinkster- en charismatische gelovigen Christenen te noemen? (Update) 

26-08-2018:  Keer u af van afvalligen en ongeregelden (Update; )

24-08-2018:  Alle mensen zijn kinderen van God? (Update; )

23-08-2018:  Het ophouden van de Wonderlijke Gaven (Update) 

23-08-2018:  1 Korinthiers 13:8-13 vergeleken met de bouw van een brug ()

23-08-2018:  De Bijbel onze Maatstaf (Update) 

23-08-2018:  "God in een doos" of God zoals Hij zich heeft geopenbaard? (Update) 

22-08-2018:  Over Andrew Wommack :  artikel 1 + artikel 2 + artikel 3 + artikel Rejoice Now

21-08-2018:  Jezus liefhebben BETEKENT Zijn Woord liefhebben ()

21-08-2018:  Wat zou de Bijbel kunnen weerleggen? ()

21-08-2018:  De zachtere, gentilere Christus (Update) 

20-08-2018:  Laat u niet in met Spirituele Informatie (Update) 

19-08-2018:  God en het lijden ()

17-08-2018:    Katholieke priesters misbruikten 1000 kinderen  en  HLN

16-08-2018:  Gods volk gaat ten onder door gebrek aan kennis ()

15-08-2018:  Invasie van de islam en de westerse decadentie ()

14-08-2018:  "Goed zonder God"? ()

10-08-2018:  Ziende Blind (Update) 

08-08-2018:  UITVERKIEZING / PREDESTINATIE / VRIJE WIL (Uitbreiding; )

07-08-2018:  Vergelijking Zondvloed / Verdrukking (Update; )

05-08-2018:  Over LGBT-seksualiteit en de Bijbel ()

03-08-2018:  Zagen middeleeuwse kunstenaars dinosauriŽrs? ()

 

29-07-2018:  De Twee Valleien ()

26-07-2018:  Het toekomstige berouw van de Joden ()

24-07-2018:  "Opname" niet in de Bijbel? "Opname" ooit al plaatsgevonden? ()

23-07-2018:  Waarom de kerk niet door de verdrukking zal gaan (Update; )

22-07-2018:  Vergelijking Zondvloed / Verdrukking ()

22-07-2018:  Zij haten de Opname (Update; )

22-07-2018:  De Fermi-paradox oplossen (over buitenaards leven; )

21-07-2018:  Uitbreiding van het Glossarium ()

19-07-2018:  Vaccineren : Levensgevaarlijk of Levenreddend? ()

18-07-2018:  SciŽntisme : de godloze waan dat de wetenschap alle problemen kan oplossen ()

17-07-2018:  Vaccins en Vaccineren (; )

14-07-2018:  Welke zijn betrouwbaar : Reformatiebijbels of moderne bijbels? - slechts 10 voorbeelden ()

13-07-2018:  Welke Bijbelvertaling heeft de woorden van Jezus? ()

12-07-2018:  Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (; )

11-07-2018:  ETF-Leuven : Afslag richting Hel! Jonge mensen geestelijk dood gemaakt ()

09-07-2018:  Mindfulness : wat u wellicht NIET weet maar zou moeten weten! ()

05-07-2018:  Joyce Meyer - Valse Leraar (uitgebreid; ; )

04-07-2018:  Joyce Meyer en haar duivelse dwaalleer (Update; )

 

30-06-2018:  Wat te denken van Jessie Penn-Lewis? (Update) 

29-06-2018:  Kan een gelovige demonisch bezeten zijn? (Update) 

28-06-2018:  David Sorensen : Apostel van Jodenhaat ()

27-06-2018:  RKK-STUDIEMATERIAAL (Uibreiding over de moderne aflatenhandel; )

20-06-2018:  Leven door GELOOF - Galaten 2:20 (Update) 

19-06-2018:  Leert 1 Johannes 2:2 Beperkte Verzoening? ()

19-06-2018:  Het werk van Christus aan het Kruis: Onbeperkt of Beperkt? (Update) 

18-06-2018:  Leven na de Dood zoals geopenbaard in Gods Woord ()

15-06-2018:  De grootste "Gay Pride Parade" ooit van Tel Aviv : IsraŽl nog steeds geestelijk dood ()

14-06-2018:  Over bezittingen en giften aan de armen ()

13-06-2018:  Zijn Demonen Gevallen Engelen? (Update) 

11-06-2018:  Wat is het lot van mensen die niet bereikt werden met het Evangelie? (Update; )

10-06-2018:  De Nieuwtestamentische Ambten (Update; )

09-06-2018:  In afwachting van een nieuw item: BWV 1043: Largo ma non tanto ()

06-06-2018:  Een greep uit "All of Bach" (; )

05-06-2018:  Het menselijke lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3 (Uitbreiding; )

03-06-2018:  "God houdt van iedereen"? (Update; )

 

31-05-2018:    De werken van Miles J. Stanford ()

30-05-2018:  De Nieuwe Geboorte (wedergeboorte) Uitgelegd (Update) 

30-05-2018:  Blijven in Christus (Update) 

30-05-2018:  De grootste mislukking in het Kerktijdperk (Update) 

29-05-2018:  Laat u NOOIT de handen opleggen! ()

26-05-2018:  Het Lichaam van Christus in Jesaja 53:2-3 ()

24-05-2018:  De Geschiedenis van de Filistijnen (Gaza) (Update) 

24-05-2018:  Christen doe uw huiswerk. Neem uw geloof ernstig! ()

23-05-2018:  Het Ouijabord ()

22-05-2018:  De New Age Beweging uitgelegd (Update) 

22-05-2018:  New Age: een oude Leugen (Update) 

21-05-2018:  Als in de dagen van Noach (Uitbreiding) 

21-05-2018:  De Viervoudige Val van Satan (Update) 

19-05-2018:  De gave om te genezen? (Update) 

18-05-2018:  Paula White "draagt zorg voor Trump's ziel" ()

16-05-2018:  Wat is de Kerk? (R.P. Daniel; Update) 

16-05-2018:  Wat is de Kerk? ( 16:05; )

15-05-2018:  Verloren en gevonden - Lukas 15:1-32 - J.N. Darby ()

12-05-2018:  Handoplegging, iets voor vandaag? ()

12-05-2018:  Ouderlingen kiezen door handopsteken? ()

11-05-2018:  Medical Taping ()

11-05-2018:  Toegepaste Kinesiologie (Update) 

09-05-2018:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

09-05-2018:  De opkomst en achtergrond van de charismatische beweging ()

06-05-2018:  Lukas 18:8! ()

06-05-2018:  De ondankbaarheid van IsraŽl ()

04-05-2018:  De ontrouw van Gods volk ()

03-05-2018:  De Drie-eenheid toegelicht ()

 

28-04-2018:  De "Rede over de Laatste Dingen" (Update) 

27-04-2018:    "Eenheid vs. Afscheiding"-ketterij NU in de kerk! ()

27-04-2018:  De gelijkenis van de goede en de boze slaaf ()

27-04-2018:  De gelijkenis van de Talenten ()

27-04-2018:  De gelijkenis van de Wijze en Dwaze Maagden (Update) 

25-04-2018:  Jezus wandelt op de zee (Update) 

24-04-2018:  Joden in de Hadith (uitgebreid; ; )

24-04-2018:  Joden in de Islam (Hadith) (kort; )

24-04-2018:  De Bronnen van de Islam : Koran, Soenna, Hadith ()

20-04-2018:  De bijbelcritici waren fout! - uitgebreid ()

19-04-2018:  De paus ontkent blijkbaar de Hel! ()

17-04-2018:  Bent u misleid? (Update) 

16-04-2018:  Moeten wij vrezen misleid te worden? (Update) 

16-04-2018:  Misleiding in de Kerk - stapvoetse arseenvergiftiging (Update) 

16-04-2018:  "Eet de vis, laat de graten liggen" (Update) 

16-04-2018:  Een gevaarlijke mengeling (Update; )

15-04-2018:  De kerk van de eindtijd is "lauw" - wat betekent dit? (Update; )

14-04-2018:  Zonder heiliging zal niemand de Heer zien ()

13-04-2018:  Goedkoop Evangelie? (Uitbreiding; )

13-04-2018:  De Evangelische Subcultuur (Update) 

12-04-2018:  Het gevaar van Pragmatisme (Update; )

12-04-2018:  Is Genezing in de Verzoening begrepen? (Update; )

11-04-2018:  Evolutie en Seksuele Voortplanting (Walt Brown; )

11-04-2018:  "De zalving van de Heilige" - Gods gave aan elke gelovige (Update) 

09-04-2018:  Zijn er nog Apostelen vandaag? En hoeveel waren er destijds? (Update) 

09-04-2018:  Zijn er nog Profeten vandaag? (Update) 

08-04-2018:  Bent u een JudaÔstisch Christen? (Uibreiding) 

08-04-2018:  De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag? (Uibreiding) 

03-04-2018:  Wat bedoelt Genesis 6:4 met "en ook daarna"? (tags : reuzen, nephilim; )

03-04-2018:  Waarom snappen zij het niet? ()

03-04-2018:  De toestand van de overledenen : een Zieleslaap? (Update; )

01-04-2018:  De doorgang-leugenfabriek van Jehovah's getuigen ()

 

29-03-2018:  Over zogenaamde Verborgen Codes in de Bijbel (Update) 

25-03-2018:  Soms zou ik willen dat ik gedachten kon lezen ... ()

23-03-2018:  De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe ()

22-03-2018:  Jezus' zeven "Ik Ben" uitspraken ()

22-03-2018:  Dialectiek schematisch ()

22-03-2018:  Het uitstel van het Koninkrijk - de bijbelse leer van het uitstel ()

21-03-2018:  De Pinksteramnestie voor de Joden (Update; )

20-03-2018:  The Passion - het muziekspektakel ()

20-03-2018:  Geniet u toch zo van uw Pasen compromis? ()

18-03-2018:  Pasen vieren? Laat je inlichten!! ()

18-03-2018:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

16-03-2018:  De Gemeente die Christus bouwt (J.C. Ryle; )

16-03-2018:  Pas op voor boeken van John MacArthur ()

16-03-2018:  Pas op voor boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - herinnering! (Update; )

14-03-2018:  De Tekenen van Markus 16:17-18 ook voor Vandaag? (Update) 

10-03-2018:  De inherente zondigheid van Vrijmetselarij (; ; + )

09-03-2018:  Psychoketterij ()

08-03-2018:  Een eenzame weg (Psalm 107:1-9) 

08-03-2018:  De Eenzaamheid van de Christen (Update) 

07-03-2018:  Alleen staan ()

05-03-2018:  Kan Satan onze gedachten lezen? ()

03-03-2015:  Waarom de ongelovige en misleide wereld het christelijke geloof niet geloofwaardig vindt ()

01-03-2018:  LAODICEA : de Heer staat buiten de Kerk van onze tijd ()

01-03-2018:  Als u een waar christen bent, dan zullen uw ergste tegenstanders "christenen" zijn ()

 

27-02-2018:  Enkel en Alleen Jezus Christus ()

27-02-2018:  Billy Graham geÔnterviewd : de verloochening van Christus & de brede weg ()

25-02-2018:  Was Billy Graham een Vrijmetselaar? ()

25-02-2018:  Zij prediken niet de hele raad Gods ()

24-02-2018:  Wereldvreemde Christenen ()

23-02-2018:  Hulpbehoevend of Parasiet? (Update) 

23-02-2018:  De betekenis van BARABBAS (Update) 

21-02-2018:  Wanneer begon het compromis bij Billy Graham? ()

21-02-2018:  Onze kosmische neven (over buitenaards leven; )

20-02-2018:  Het merkwaardige opschrift bovenaan het kruis ()

19-02-2018:  Uitbreiding leerzame Schema's ()

18-02-2018:  Orgaan- en weefseltransplantatie (W.J.A. Pijnacker Hordijk; update 14-02-2018; )

17-02-2018:  Slecht nieuws voor GAITHER volgelingen (christelijke muziek) ()

14-02-2018:  ORGAANTRANSPLANTATIE - een optie voor christenen? ()

12-02-2018:  Sla uw ogen op naar omhoog ()

11-02-2018:  Toch eigenaardig dat atheisten zoveel over God spreken ()

11-02-2018:  Atheisten bestaan niet. Het vergt teveel geloof om atheist te zijn ()

09-02-2018:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

08-02-2018:  Hoe een BOM te bouwen in het schoolsysteem ()

07-02-2018:  Johannes 15:1-8 - geen probleempassage ()

05-02-2018:  De wereld en kerk zonder God ()

03-02-2018:  Satan, de Wereld en de Christen ()

02-02-2018:  Geven van Tienden aan de lokale gemeente ()

 

30-01-2018:  Is dit uw levensloop? ()

28-01-2018:  De Evangelische Subcultuur (Update) 

26-01-2018:  JDDJ Engels (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; ); JDDJ Nederlands (RKK-doc; )

26-01-2018:  The Catholic-Lutheran Accord (JDDJ; R. Bennett, ex-priester, 2015; )

25-01-2018:  Joint Declaration on the Doctrine of Justification (R. Bennett, 2000; )

25-01-2018:  Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! () - Vertaling hier ()

23-01-2018:  De houding van Christenen tot de Joden ()

20-01-2018:  De Galileo 'kronkel' ()

17-01-2018:  Geen 'mechanische' inspiratie van de Schrift ()

16-01-2018:  Over Dialectiek - een korte verhandeling ()

16-01-2018:  Verblind van Godswege - een ernstige waarschuwing! (Update) 

15-01-2018:  Totale verdorvenheid - Total depravity ()

14-01-2018:  Zij die het Evangelie niet gehoord hebben? ()

14-01-2018:  Onze houding jegens christenen die fout lopen ()

13-01-2018:  Uitverkiezing, Predestinatie, Vrije Wil ()

13-01-2018:  Uitbreiding van mijn Geloofsverklaring (over breekpunten; )

13-01-2018:  Spreekt God vandaag nog? ()

12-01-2018:  God houdt niet van iedereen ()

12-01-2018:  "Als iemand Mij liefheeft, zal hij ..." ()

08-01-2018:  Genezing van een blindgeborene ()

08-01-2018:  Twee luiken aan de redding : Gods wil & 's mensen wil (Update; )

06-01-2018:  Geloof en Bekering (Tegen "easy believism"; Update; )

05-01-2018:  Artikelen door Richard Bennett, ex-priester ()

05-01-2018:  Katholieke Sacramenten : meedogenloze handel in menselijke zielen (R. Bennett, ex-priester; )

02-01-2018:  Alternatief schema voor het begin van de Zevenjarige Verdrukking ()

02-01-2018:    Zweedse Kerk maakt van God een seksloos wezen  +  foto apart

 

31-12-2017:  Zonder deze 3 mirakels is Darwin dood ()

29-12-2017:  Bekering contra "Easy-Believism" ()

28-12-2017:  Dawkins : Darwin maakte het mogelijk een intellectueel voldaan atheÔst te zijn ()

27-12-2017:  Het geestelijke komt niet voort uit het materiŽle, maar omgekeerd! ()

24-12-2017:  Verjaardag/geboortedag vieren? Lees eerst enkele notities (Update; )

23-12-2017:    Zeer aangrijpende Passacaglia (BWV 582)

23-12-2017:    Uiterst mooie vertolking van BWV 146 (over Handelingen 14:22) 

23-12-2017:  Zou een Christen KERSTMIS vieren? - Pamflet ()

23-12-2017:  Zou een Christen KERSTMIS vieren? (uitgebreid artikel; )

20-12-2017:  Ongeacht hoe duidelijk u bewijst dat Kerstmis een gruwel is ... ()

19-12-2017:  Invasie van valse geesten in de kerk - Kundalini waarschuwing (3 's)

19-12-2017:  De Kundalini-demonen in de pinkster- en charismatische beweging (; 2:10)

18-12-2017:  Stukje uit "Aantekeningen op Deuteronomium" (C.H. Mackintosh; )

17-12-2017:  De Pinkster-Charismatische Beweging (Update; )

17-12-2017:  Zijn pinkster- en charismatische gelovigen Christenen te noemen? (Update) 

15-12-2017:  Brachten de Apostelen een "God houdt van u"- evangelie? ()

13-12-2017:  Uitbreiding rubriek Hel versus Alverzoening ()

12-12-2017:  Het Gevolg van Adams Zonde ()

09-12-2017:  De kerstboom : heidendom en afgoderij ()

09-12-2017:  De Oorsprong van  KERSTMIS (Update) 

07-12-2017:  Wie kwam eerst : man of vrouw? ()

07-12-2017:  44 Vragen voor Sceptici (Update) 

05-12-2017:  Waar in de Bijbel worden volgende Roomse leringen of praktijken gevonden voor de Kerk? ()

04-12-2017:  Maasbach Wereldzending (Rejoice Now; )

04-12-2017:  De facetogen van een vliegje : ontworpen complexiteit! ()

03-12-2017:  Doctrine verdeelt maar liefde heelt? Over Leven en Leer ()

03-12-2017:  Hindoe-goeroes en Charismaten (Update) 

02-12-2017:  Bijbelse afscheiding beoefenen ()

 

30-11-2017:  Het Christelijke leven (Bezinning; Update) 

30-11-2017:  Christus' geboden onderhouden ()

29-11-2017:  De christianisering van oorlog en geweld (Update; )

28-11-2017:  Heb geen omgang met de wereld! ()

26-11-2017:  Ouweneel "gevallen" voor Trin (). Zie hier verder ()

25-11-2017:  GODS ORDE voor Kerkleiderschap ()

22-11-2017:  Samenvatting van het christelijke leven in ťťn vers ()

21-11-2017:  Schepping en de schijn van ouderdom ()

20-11-2017:  11 Vragen voor atheÔsten, materialisten, naturalisten ()

18-11-2017:  Vergelijkingstabel : Religie - Christendom    +  beknopt schema ()

17-11-2017:  Veel handige schema's bijgekomen ()

17-11-2017:  Vermanen en terechtwijzen () + schema ()

15-11-2017:  Vergelijking en Contrast tussen IsraŽl en de Kerk    + beknopt schema ()

15-11-2017:    Ook het WCRC heeft de JDDJ ondertekend te Wittenberg! - Vertaling hier ()

14-11-2017:  Vergelijking en Contrast tussen Huidige Wereld, Milennium en Eeuwige Toestand + beknopt schema ()

14-11-2017:  Wij kwamen voort uit waterstofgas zegt Prof. Brian Swimme Evolutionist ()

13-11-2017:  De verhouding van een ongelovige en een gelovige tot zonde ()

11-11-2017:  Beschrijving van de Hel in antropomorfe beelden ()

10-11-2017:  Wat het meebrengt te geloven in Evolutie ůf Schepping ()

08-11-2017:  Twee luiken aan de redding : Gods wil & 's mensen wil (). Zie ook Schema ()

08-11-2017:  Waarom snappen zij het niet? 

07-11-2017:  De toestand van overledenen Ė een zieleslaap? ()

06-11-2017:  Bijzondere oproep : blijf denken aan Judas 3! ()

06-11-2017:  Zij belijden dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem ()

05-11-2017:  Relativisme bestaat niet in de wiskunde ()

04-11-2017:  Katholicisme versus Bijbel : een beknopte vergelijking () - ook als Schema ()

04-11-2017:  De titel "Pastor" is niet bijbels ()

03-11-2017:  De Christen en ALCOHOL (Update) 

02-11-2017:  500 Jaar geleden begon de Reformatie ()

 

30-10-2017:  De katholieke Mariologie ()

29-10-2017:  HELL-OWEEN - doet u hieraan mee? ()

29-10-2017:  Wat sommigen schrijven: Een voorbeeld van Rebellie tegen God (uit mijn mailbox; )

26-10-2017:  7 Belangrijke doctrines in 2 korte verzen! ()

26-10-2017:  De wereld van de Vleermuizen (Update; )

24-10-2017:  Typische Kenmerken van het Neo/Nieuw-Evangelicalisme ()

24-10-2017:  Uitbreiding van het Glossarium ()

23-10-2017:  Mensen maken uit apen ()

22-10-2017:  Paul Washer ()

19-10-2017:  WELKE Jezus wilt u volgen? ()

18-10-2017:  De HAAT van God ()

17-10-2017:  Interpretatie van het Hebreeuwse "yom" (dag) in Genesis sterk gecontesteerd ()

16-10-2017:  Aanbeveling Henk Medema van het boek "De Veilige Kerk"! ()

15-10-2017:  Een overzicht van de wijzigingen in editie 2016 van het Herziene Statenvertaling ()

13-10-2017:  De YESHUA-cult ()

12-10-2017:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

11-10-2017:  Hoe zit de Maasbach-sekte in elkaar? ()

11-10-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op de leer van Joyce Meyer ()

09-10-2017:  Wet en Genade - een bijbels contrast (Update; )

08-10-2017:  Bent u een JudaÔstisch Christen? (Update) 

05-10-2017:  De Pinkster-Charismatische Beweging (Update; )

04-10-2017:  Waardeloze boeken van waardeloze auteurs! ()

04-10-2017:  Zij wilden Hem dood ()

04-10-2017:  Chronologisch van Jezus' begrafenis tot Zijn hemelvaart (Update; )

03-10-2017:  1800 Studies later concluderen wetenschappers dat Homeopathie niet werkt ()

01-10-2017:  Eenhoornen (dinosaurussen) in het Oude Testament (Update) 

 

29-09-2017:  Schema's geloof en werken / werken en redding ()

26-09-2017:  Let op voor "Galatisme" ()

25-09-2017:  Messiaans JudaÔsme is geen Christendom ()

25-09-2017:  Schiep God de planten vůůr de zon? ()

23-09-2017:  De Natuurreligie: Sociaal Darwinisme (Update) 

21-09-2017:  Pas goed op met satanische Afkortingen ()

18-09-2017:  Zuurstofgebrek tijdens de Opname? (Update; tag: platland)

17-09-2017:  Het "respecteren" van elkaar in de wereld & de "Universele Verklaring vd Rechten vd Mens" ()

15-09-2017:  Ouders, leer uw kinderen bijbels creationisme ()

14-09-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op verkeerde Opwekkingsliederen ()

14-09-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op hedendaagse aanbidding ()

14-09-2017:  Bijbelgetoetste kritiek op de Stichting Opwekking ()

12-09-2017:  Een verdediging van 1 Johannes 5:7 (Comma Johanneum) door WOL (; )

11-09-2017:  Uitbreiding leerzame Schema's ()

11-09-2017:    Cartoons IsraŽl ()

06-09-2017:  De Heer Jezus zei niets of niemand anders te volgen dan Hemzelf ()

05-09-2017:  Authentiek kerkbeleid wordt gekenmerkt door het ONTLEDIGEN van het EGO ()

04-09-2017:  Een typisch voorbeeld van een platte, ego-dienende ďhobbyclub evangelische gemeenteĒ ()

02-09-2017:  Organisch residu is 247 miljoen jaren oud? (Nu vertaald; )

01-09-2017:  "Tekenen" van Zijn Komst afwachten? (Update)

 

31-08-2017:    ZACHT WEEFSEL IN DINOSAURUSSEN BEWIJST EEN RECENT BESTAAN ()

31-08-2017:  Spectaculaire dinosaurus heeft huid, hoorn en pigmenten ()

30-08-2017:  Vaticaans nepnieuws: "De Reformatie is voorbij" (door ex-priester Richard Bennett &Stuart Quint; )

29-08-2017:  De evolutionistische Mantra ()

23-08-2017:  Marco Polo beschreef draken (dinosauriŽrs) in China ()

22-08-2017:  Uitbreiding Cartoons Darwiniaans Racisme ()

19-08-2017:  Over valse leraar Paul Tripp : deel 1 + deel 2 + deel 3  ()

17-08-2017:  Cartoonreeks Dar en Winny ()

16-08-2017:    Wetenschapper ontslagen wegens het vinden van zacht weefsel in dinosaurusbeenderen

14-08-2017:  1689 London Baptist Confession (tag : Antichrist; )

12-08-2017:  Wie maakte God? ()

11-08-2017:  Verjaardag vieren? Lees eerst enkele notities ()

10-08-2017:  Een les uit 1656 ()

10-08-2017:    Cartoons Sektarisme en Dwalingen - deel 4 ()

08-08-2017:  Heeft IsraŽl afgedaan voor God? (tag : verbondstheologie; ; )

07-08-2017:  Over de Joden ()

06-08-2017:  Een dagelijks weerkerend wonder ()

05-08-2017:  Karl Marx bewonderde Darwin ()  

04-08-2017:  De Twee Boeken van de Schepper ()

03-08-2017:    Top 7 beste hotels in Gaza, die de media u niet graag tonen!

02-08-2017:    Cartoons Schepping vs. Evolutie - deel 7 ()

01-08-2017:  Voor de Roomse kerk is de maangod evenzo de ťne God ()

 

31-07-2017:  De Intelligent Design Movement - Is de identiteit van de Schepper echt van belang? ()

31-07-2017:  Waarom sommigen liever in vaag "Intelligent Design" geloven dan in de God van de Bijbel ()

30-07-2017:    Imam bidt voor de vernietiging van de Joden ()

30-07-2017:  De Rotskoepel werd politiek instrument ()

29-07-2017:  De mensen willen ALLES geloven behalve God! ()

28-07-2017:  Flavius Josephus over Sodom en Gomorra ()

26-07-2017:  Getuigen van een uiterst ontnuchterende gebeurtenis (Het "Witte Troon" oordeel; )

25-07-2017:  En het Woord was God (Johannes 1:1: Update; )

25-07-2017:    De zeer geleerde Stephen Hawking geeft nog eens wat onzin de vrije loop (Jeremia 8:9b)

24-07-2017:  Er is maar ťťn menselijk ras ()

22-07-2017:  Evolueerden mensen vanuit apen? ()

18-07-2017:  De 3 Grote Vragen ()

18-07-2017:  Tal van nieuwe Cartoons ()

13-07-2017:  Revolutietheorie (en dat is ťchte Wetenschap; )

13-07-2017:  De "gehoornde" beheerst de jeugd ()

11-07-2017:  Handen laten opleggen om de Heilige Geest te ontvangen? ()

11-07-2017:  Waarheid wordt niet bepaald door democratisch proces of consensus ()

10-07-2017:  Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? ()

08-07-2017:  Homoseksualiteit  (Update)

07-07-2017:  Top 2016 Nieuws : Fossielontdekkingen ()

03-07-2017:  Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? (Herinnering; )

03-07-2017:  Jezus Christus is ... ()

02-07-2017:  Een supraorbitale wenkbrauwrichel komt ook veel voor bij hedendaagse mensen ()

 

29-06-2017:  Het fijn-afgestemd Universum ()

27-06-2017:  Uitbreiding Cartoons Darwiniaans Racisme ()

24-06-2017:  Levende technologie (Tag : William Paley; )

22-06-2017:  Bijen lossen mathematische problemen sneller op dan computers ()

20-06-2017:  Liegende evolutionaire kunst : Neanderthal-mens (Update) 

20-06-2017:  De 2de Wet van de Thermodynamica (entropie) : Belet deze fundamentele wet Evolutie? (Update) 

19-06-2017:  Van tegenspraak gesproken! ()

17-06-2017:    Wat er van die "brave" Scala-meisjes geworden is  en  Link2 Link3Link4

15-06-2017:    Religieuze leiders roepen op tot wereldwijde verbroedering in unieke Video

15-06-2017:  De Aflatenhandel van de Katholieke Kerk ()

14-06-2017:    Richard Dawkins ziet dit dan toch juist

11-06-2017:  De mens is niet uit een apensoort - zie naar lippen en ogen ()

11-06-2017:  DE ROOMSE PRONKZUCHT (Uitbreiding; )

07-06-2017:  De Christen en ALCOHOL (Update) 

07-06-2017:  Zuurstofgebrek tijdens de Opname? (Update; tag: platland; )

06-06-2017:  Wanneer werd de pre-trib Opname voor het eerst geleerd? (Update; ; )

05-06-2017:  Paus Franciscus, de Vos - door Richard Bennett, ex-priester ()

05-06-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

03-06-2017:  Uitbreiding ATHEŌSME, DEŌSME ()

01-06-2017:  Belgische Vleeskoeien : geen bewijs van evolutie maar van devolutie ()

 

31-05-2017:  Paus Franciscus, in zijn Tweede Encycliek, prijst God door "Moeder Aarde" ()

30-05-2017:  Katholicisme en Islam - Vaste Banden (Update) 

30-05-2017:  Online 3 Bijbelvertalingen naast elkaar : SV + HSV + KJV ()

26-05-2017:  Wees geen Dode Zee christen! ()

25-05-2017:  7 Belangrijke doctrines in twee korte verzen : MattheŁs 19:4-5 ()

23-05-2017:  De Opname en de Joodse feesten - brengt aanstaande september de Opname? ()

21-05-2017:  De Vier Mirakels van het AtheÔsme ()

21-05-2017:  Auteurs van boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - Je kan beter op de hoogte zijn! (Update; )

17-05-2017:  Nieuwe rubriek : De Opstanding ()

16-05-2017:    Gemummificeerde dino gevonden: huid en ingewanden intact! + Link2 + Link3 + ICR

14-05-2017:  Hillsong promoot schaamteloos eenheid met Rome ()

13-05-2017:  Beste vriend () - Evangelietraktaat

12-05-2017:  Is de zuigelingendoop bijbels? Vijf argumenten weerlegd ()

10-05-2017:  De 7 Dopen in de Bijbel (Update) 

10-05-2017:  De doop afgeschaft?! (Update) 

08-05-2017:    Zeer aangrijpende Passacaglia (BWV 582)

07-05-2017:  Evangelie voor IsraŽl? ()

06-05-2017:  Bespreking van het boek Ruth ()

04-05-2017:  Uitbreiding ISLAM, KORAN ()

02-05-2017:  Zeven Gelijkenissen - Zeven Gemeenten (Schema Matt. 13 - Openb. 2-3)

 

28-04-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

25-04-2017:  De Vrouw en de Draak in Openbaring 12 ()

25-04-2017:  "U moet mij vertellen wat ik WENS te horen" ()

22-04-2017:    Uiterst mooie vertolking van BWV 146 (over Handelingen 14:22) 

21-04-2017:  In Amber ingesloten bloedcellen zien er vers uit, maar zouden 15-45 miljoen jaren oud zijn ()

20-04-2017:  De wereld en kerk zonder God ()

19-04-2017:  De Voeten van het Statenbeeld - de Tijd van het Einde (Herinnering) 

18-04-2017:  De 'Rede over de Laatste Dingen' (Herinnering) 

16-04-2017:  Verheerlijkt Pasen Christus? ()

15-04-2017:    Hank Hanegraaff (CRI) bekeert zich tot de Grieks Orthodoxe Kerk + LHT + WOL

12-04-2017:  Grafisch kunstenaar 'betreurt ten zeerste' dat hij de cover van The Shack ontwierp ()

12-04-2017:  De Beker van Jahweh ()

12-04-2017:  Pasen (of andere "christelijke" feestdagen) vieren? ()

11-04-2017:  Het verschil tussen religieus Liberalisme (Modernisme) en Waar Christendom ()

10-04-2017:  De ondergang van het Christendom ()

07-04-2017:  Depressie en het kind van God (nu vertaald; )

07-04-2017:  Leert de Bijbel dat de aarde vlak is? (; )

03-04-2017:  Uitgebreide bespreking van het Bijbelboek Job (; )

03-04-2017:  De wetenschappelijke methode versus de darwiniaanse methode ()

 

31-03-2017:  RKK-Katechismus : "Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken" ()

27-03-2017:  Als u vindt dat ... volg dan dwaalprediker ROB BELL! ()

27-03-2017:  Vůůr en NŠ Christus ()

19-03-2017:  Tolerantie vs. Accepteren van dwaling ()

17-03-2017:  Oneindigheid : toepasbaar op het universum en aards leven? ()

16-03-2017:    Geen evolutie na "100 miljoen" jaar oude paddestoelen en kevers

16-03-2017:  God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het geloof ()

16-03-2017:  De Natuurwetten vereisen een Schepper - Kan evolutie Mathematica verklaren? ()

15-03-2017:  Demonisch gevaar wanneer muziek een van volgende kenmerken bezit ()

15-03-2017:  Hoe weet u dat de Bijbel Gods Woord is? ()

14-03-2017:  Waarom komt God niet tussenbeide? ()

13-03-2017:  De Shack is niet "louter een roman"! ()

12-03-2017:  Disney ijvert verder voor sociale verandering ()

12-03-2017:  Auteur van "The Shack" Paul Young stelt in nieuw boek : Christus is "in" elk mens ()

09-03-2017:  De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Allerheiligen (Update) 

08-03-2017:  Bijzonder gave vertolking The Messiah van Hšndel door Ars Musica ()

01-03-2017:  Nieuwe rubriek : HET BOEK DANIňL ()

 

26-02-2017:  Wij worden allen onwetend geboren, maar men moet hard werken om dwaas te blijven! ()

22-02-2017:  De controverse rond Efeziers 2:8 - wat is de gave van God : redding of geloof? (Update, )

20-02-2017:  Waarom wij geloven in een jonge aarde ()

19-02-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

17-02-2017:  "Sommige zaken zijn moeilijk te begrijpen" ()

16-02-2017:  Uitbreiding leerzame Schema's ()

11-02-2017:  MUZIEK ALS GEESTELIJK WAPEN, Deel 1 ( 1:34:16) & delen 2A, 2B, 2C, 2D, 2E

11-02-2017:  De Beatles en Satanisme! ()

08-02-2017:  Begin van aanpassingen aan deze site voor tablets

07-02-2017:  Nieuwe rubriek : VALSE LERAARS ()

06-02-2017:  Nieuwe rubriek : ATHEŌSME (

05-02-2017:  Nieuwe rubriek : FEESTDAGEN, Kerstmis, Pasen, Allerheiligen, enz. ()

05-02-2015:  Nieuwe rubriek : DE POSITIE VAN DE VROUW IN KERK EN GEZIN ()

04-02-2017:  Nieuwe rubriek : MUZIEK, CCM ()

03-02-2017:  Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel (Update; )

02-02-2017:  De muziek van de Beatles geÔnspireerd door Satanistische filosofie ()

 

31-01-2017:  Ik heb te weinig geloof om een AtheÔst te zijn ( ; ; )

30-01-2017:  Archeologie ondersteunt de Bijbel ()

30-01-2017:  Nooit vertelde verhalen uit de Getto's die we nooit mogen mogen vergeten + YouTube ( 16' 19")

26-01-2017:  Uitbreiding Cartoons ()

22-01-2017:    Eddie Long (valse leraar) sterft op 63 jaar ()

21-01-2017:  Zij prediken slechts TEN DELE: niet de HELE raad Gods! ()

18-01-2017:  Was 24 uur genoeg tijd voor de 6de Scheppingsdag? ()

15-01-2017:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

14-01-2017:  De naties werden territoria gegeven in functie van IsraŽl ()

11-01-2017:  Kunnen wij Evolutie Observeren? ()

09-01-2017:  De Shack (De Uitnodiging) getoetst aan de Bijbel ()

09-01-2017:  De Bombardeerkever ()

04-01-2017:  Kenmerken van JaHWeH vinden we in het NT van toepassing op Jezus ()

02-01-2017:  De Naam van de Heer in het Nieuwe Testament ()

02-01-2017:  Goede video's van ICR ()

   

29-12-2016:  De Drie bijbelse Drie-eenheden ()

28-12-2016:  Er zal een tijd komen dat ... ()

26-12-2016:  Hoe Genesis 13 de 'gap-theory' ondermijnt ()

25-12-2016:  De kracht van Evangelisatie ()

22-12-2016:  De Goddelijke Inspiratie van Jesaja ()

22-12-2016:  Uitbreiding van Schema's ()

21-12-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

17-12-2016:  Glossarium Vlaamse woorden sterk uitgebreid (bijna 1500 woorden; )

14-12-2016:  De "Calvinist Standard version" (CSV) ()

13-12-2016:  Het valse evangelie van het Darwinisme - En hoe u kan helpen haar bolwerken te slopen ()

11-12-2016:  Max Lucado's ketterijen en oecumenische verwarring ()

07-12-2016:  Triceratops zacht weefsel (Meer zacht weefsel van dinosaurus gevonden en C14 gedateerd; )

04-12-2016:  Zou een christen KERSTMIS vieren? (uitgebreid artikel; nu vertaald; )

 

25-11-2016:  Zuurdeeg in het Nieuwe Testament ()

25-11-2016:  Een hoogst verbazingwekkende profetie (over Micha 5:1; )

17-11-2016:    Sanhedrin vraagt Poetin en Trump om de Derde Tempel te bouwen in Jeruzalem : BIN & IT

12-11-2016:  Waarom sommigen liever in vaag "Intelligent Design" geloven dan in de God van de Bijbel ()

12-11-2016:  De Amerikaanse MaÁonnieke Geschiedenis - Wat zijn Amerika's echte fundamenten? ()

08-11-2016:  Stierf Christus enkel voor de uitverkorenen? (Update) 

07-11-2016:  Voor wie stierf Christus? ()

06-11-2016:  De meest intolerante Persoon die ooit op aarde wandelde ()

04-11-2016:  Nieuwe rubriek over ISLAM, KORAN ()

04-11-2016:  Waarom beval God het doden van alle mensen tijdens de verovering van het beloofde land? ()

02-11-2016:  Brief aan de redactie (LHT) van een man uit India : Yoga is een doctrine van demonen! ()

01-11-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

 

30-10-2016:  Zonden waar in de Torah de Doodstraf op stond ()

30-10-2016:  Halloween en de machten van de Duisternis ()

26-10-2016:    Valse leraar en valse apostel C. Peter Wagner is overleden ()

24-10-2016:  Is alle muziek neutraal? ()

21-10-2016:  DE ROOMSE BEELDENDIENST (Uitbreiding; )

20-10-2016:  Disney: 100% occult, hekserij, illuminati, satanisch, vrijmetselarij ( 53:38)

19-10-2016:  Uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

16-10-2016:    Prof. Johan Malan is overleden ()

16-10-2016:    Ray Yungen is overleden ()

12-10-2016:  Schema van de doop (Update; )

12-10-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

08-10-2016:  De Absurditeit van het afwijzen van Eeuwige Zekerheid ()

03-10-2016:  Is Exorcisme Bijbels? ()

02-10-2016:  Het Evangelie van het Koninkrijk - Er zijn twee EvangeliŽn! ()

 

29-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Lessen 16 t/m 21 afgewerkt; )

24-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 15/21; )

19-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 14/21; )

18-09-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

17-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 13/21; )

16-09-2016:  Hoe groot zijn Uw werken Heer! ()

13-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 12/21; )

10-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 11/21; )

06-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 10/21; )

03-09-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 9/21; )

  

30-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 8/21; )

30-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 7/21; )

29-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 6/21; )

25-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 5/21; )

24-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 4/21; )

23-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 3/21; )

22-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 2/21; )

21-08-2016:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (Les 1/21; )

21-08-2016:  Joyce Meyer en haar dwaalleer ()

18-08-2016:  Joseph Prince en zijn dwaalleer ()

18-08-2016:  Het Disney Evangelie (Update; )

Romeinenbrief Ė noot:

De studie van de Romeinenbrief is voltooid! Ik wil tot iedereen zeggen dat de Romeinenbrief een
van de belangrijkste boeken van het Nieuwe Testament en de hele Bijbel is Ė in zoverre dat, als een
christen de leringen van de Romeinenbrief niet grondig kent, hij of zij leerstellig onvolwassen blijft,
en een gemakkelijke prooi voor tal van dwaalleringen van onze tijd! ďÖ en groeit in de kennis van
GodĒ (Kol. 1:10); ďEn verlang vurig Ö naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag
opgroeienĒ (1 Petr. 2:2); ďMaar groei in de Ö kennis van onze HeereĒ (2 Petr. 3:18).

 

12-08-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 16; SLOT; )

09-08-2016:  Vergelijking en Contrast tussen Huidige Wereld, Milennium en Eeuwige Toestand (Update; )

03-08-2016:  Het probleem met Pokemon (B&O; )

03-08-2016:  Het probleem met Pokemon en Pokemon GO (; )

02-08-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 15; )

 

31-07-2016:  Een nabootser wordt geprezen terwijl de Schepper van het origineel wordt ontkend! ()

28-07-2016:  Acht oordelen vanaf het kruis : God oordeelt iedereen ()

17-07-2016:  Moslimimmigranten hebben een boodschap voor Europa! ()

17-07-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 14; )

16-07-2016:  Wij kwamen voort uit waterstofgas zegt Prof. Brian Swimme Evolutionist ()

10-07-2016:  Uitbreiding van Schema's ()

10-07-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

07-07-2016:  Het verschil tussen REDDING en BELONINGEN ()

07-07-2016:    Replica op ware grootte van de Ark van Noach is nu klaar! en zie HIER

06-07-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 13; )

02-07-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 12; )

 

21-06-2016:  Uitbreiding van Schema's ()

20-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 11; )

20-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 10; )

15-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 9; )

08-06-2016:    Geresp. wetenschapper zegt dat hij bewijs vond voor God (+ 5' 33"; en YouTube)

08-06-2016:  Schema van de doop ()

07-06-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 8; )

03-06-2016:  T.B. Joshua ()

01-06-2016:  Uitbreiding Cartoons ()

 

29-05-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 7; )

24-05-2016:  DE WET (Update) 

24-05-2016:  Wat zegt de Bijbel over de Sabbat? ()

23-05-2016:  De leiding in Kerk en Gezin ()

19-05-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 6; )

11-05-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 5; )

10-05-2016:    'Terreurfeest' voor de kinderen in de Gazastrook ( 2' 24") en Memri Tv ( 3' 07")

05-05-2016:  De "mirakels" van de moderne wetenschap ()

01-05-2016:  Vijf AtheÔstische mirakels (zij geloven in magie) ()

 

29-04-2016:  Het welvaartsevangelie is niet nieuw ()

29-04-2016:  Het oude en het nieuwe kruis (A.W. Tozer; Update) 

27-04-2016:  De biologische motor : louter een accident? ()

26-04-2016:  De ware bronnen van de Koran  ( 12' 41")  of  YouTube

26-04-2016:  De meest geavanceerde machine op deze planeet ()

25-04-2016:  Azusa Street en de geboorte van de Pinksterbeweging ()

22-04-2016:  De toegewijde evolutionist ()

21-04-2016:  Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen - door Richard bennett, ex-priester ()

18-04-2016:  Waarom kan het AtheÔsten wat schelen? ()

17-04-2016:    Groei & Heiliging Cartoons ()

16-04-2016:  Enkele redenen waarom ik in God geloof (Update; )

15-04-2016:  De dubbele standaarden van Atheisten ()

15-04-2016:  REIKI ()

13-04-2016:  De manier waarop WAKE UP keer op keer christenen misleidt ()

13-04-2015:  Getoetst door de Waarheid ()

09-04-2016:  Religie of Christus? (M.R. De Haan)  (Update)

07-04-2016:  Christen, Kruis en Lijden  (Update)

07-04-2016:  Uitbreiding heiliging ()

07-04-2016:  Uitbreiding cartoons ()

03-04-2016:  De Geschiedenis van de Tempelberg (Sterk uitgebreid; )

02-04-2016:  Waarom ik een Fundamentalist ben (FEA)  (Update)

01-04-2016:  De moeilijke taak van het Bijbels Fundamentalisme ()

 

31-03-2016:  Uitbreiding van Schema's en Kaarten ()

30-03-2016:  Evolutie is Religie volgens evolutionist prof Michael Ruse ()

30-03-2016:  Het Graf is nog steeds Leeg ()

29-03-2016:  De betekenis van Jezus' doornenkroon ()

27-03-2016:  Waarom droeg Jezus een doornenkroon? ()

27-03-2016:  De Islamitische Mahdi ()

27-03-2016:  De Joodse 'Messias' ()

24-03-2016:  Wat is Zonde? ()

24-03-2016:  Verheerlijkt Pasen Christus?  (herinnering)

21-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 4; )

19-03-2016:  Doen of Gedaan? (C.H. Mackintosh; )

17-03-2016:  Wat te zeggen over Gail Riplinger? ()

16-03-2016:  Wat is een getuige? ()

13-03-2016:  Bemoedigende lessen over Romeinen 8:28 ()

11-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 3; )

08-03-2016:  Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )

07-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstuk 1; )

03-03-2016:  Het lijkt onmogelijk - over de Holocaust ()

02-03-2016:  De Geschiedenis van IsraŽl in een notedop ()

02-03-2016:  De Pijpleiding van de haat - Antisemitisme ()

01-03-2016:  De Brief aan de ROMEINEN (hoofdstukken 2 en 11; )

 

29-02-2016:  De Brief aan de Romeinen - Nieuwe zondagsschoolstudie; 16 hoofdstukken ()

27-02-2016:  Nieuw Evangelicalisme - Wat is het? ()

25-02-2016:  Nieuwe rubriek : NEW/NEO/NIEUW EVANGELICALISME ()

25-02-2016:  New/Neo/Nieuw-Evangelicalisme : Gods Waarheid tegenover het denken van de mens ()

22-02-2016:  Satan bereikt meer door imitatie! ()

21-02-2016:  Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )

21-02-2016:  Christus of Allah - Aanbidden christenen en moslims dezelfde God? ()

19-02-2016:  Mijn kerk vraagt dat wij David Benner lezen - Wie is hij? ()

17-02-2016:  Stilte versus "De Stilte" (Update; )

16-02-2016:  T-Rex rode bloedcellen ( 0' 58")  of  YouTube

15-02-2016:  De Berechting van Jezus Christus  (Update)

15-02-2016:  Evolutionair racisme (uitgebreid; )

15-02-2016:  Uitbreiding cartoons ()

14-02-2016:  Bekering is noodzakelijk! ()

14-02-2016:  WAKE UP getoetst aan de Bijbel ()

14-02-2016:  Paus : "God is geen tovenaar"! () en zie HLN

07-02-2016:  Hebben Christenen en Moslims dezelfde God? ()

05-02-2016:  Associaties en Fundamentalisme ()

03-02-2016:  Je ziet geen gebedsgenezers in ziekenhuizen werken ()

01-02-2016:  Wat de Grote Opdracht Niet is en Wel is ()

01-02-2016:  Elke niet-moslim is een Kafir ()

 

30-01-2016:  Uitbreiding cartoons ()

28-01-2016:  Pas op voor Science Fiction ()

27-01-2016:  De Twaalf Discipelen (13 lessen; Update)

27-01-2016:  Rejoice Now heeft een update over WAKE UP ()

24-01-2016:  DE ROOMSE BEELDENDIENST EN AFGODERIJ ()

24-01-2016:  De aanval van WAKE UP op het plaatsvervangend sterven ()

15-01-2016:  Is de God van het Oude Testament wreed? (Update; )

15-01-2016:  Jozef en Esther (13 lessen; Update)

14-01-2016:  Islam's Doctrine van Abrogatie (afschaffing) ()

13-01-2016:  Rome en de Tien Geboden (Update) 

13-01-2016:  De Roomse kerk schafte het 2de Gebod af in haar Catechismus ()

09-01-2016:  Paus Franciscus onthult plannen voor een eengemaakte wereldreligie ( 1' 32")

08-01-2016:  De Roomse kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof - door ex-priester ()

06-01-2016:  Update Schema's en Kaarten  ()

04-01-2015:  Ik Ben  (Update)

04-01-2016:  Jahweh God en Bašl  (Update)

04-01-2016:  Handelingen van de Apostelen (13 lessen; Update)

 

28-12-2015:  Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden (11 hoofdstukken; Update)

24-12-2015:  Wat betekent het "IN CHRISTUS" te zijn?  (Update)

24-12-2015:  De Passie van onze Heer Jezus Christus  (Update)

24-12-2015:  Waar staat u? Over Rationalisme, Revivalisme, Modernisme, Liberalisme en Fundamentalisme 

24-12-2015:  Bijbelkritiek (destructief criticisme)   (Update)

23-12-2015:  Het leven van Christus (16 hoofdstukken; Update)

19-12-2015:  De "Stal" van Bethlehem    &  De Ster van Bethlehem  (Attentie)

18-12-2015:  Uitbreiding Schema's  ()

15-12-2015:  Dr. Raymond Damadian, uitvinder van de MRI-scanner, is Creationist ( 2' 31")

13-12-2015:  Licht op de Dispensaties (13 hoofdstukken; Update)

13-12-2015:  Bijbelgerichte kritiek op Te Last Reformation van Torben Sondergaard ()

08-12-2015:  Forum C - het belangrijkste instrument van de Nederlandse theÔstische evolutionisten ()

05-12-2015:  Christus opnieuw een plaats geven in Kerstmis? ()

04-12-2015:  Twee Geschiedenissen van de Dood ()

04-12-2015:  De Specht in Evolutie ()

02-12-2015:    "IS is in niets strijdig met de islam" (HLN) en ook in de Volkskrant

 

30-11-2015:  Een recensie van de recente film The Good Dinosaur ()

30-11-2015:  Goede video voor kinderen over de gevaren van het occulte ( 16' 24")

29-11-2015:  Fundamentele Leerstellige Werkbladen (5 lessen; Update)

24-11-2015:  Echte vijanden in een echte oorlog ()

24-11-2015:  Het Evangelie naar Johannes (13 lessen; Update)

20-11-2015:  Imagine! ("Bataclan", Parijs, 13-11-2015; )

18-11-2015:  "Bataclan" Parijs 13-11-2015 ()

18-11-2015:    "Eagles of Death Metal" : Satanisten!

13-11-2015:  Het schrijfmes van Jojakim (; over het ware Nieuwe Testament)

13-11-2015:  Het boek "Check it out" stuurt in de richting van theistische evolutie ()

11-11-2015:  Beeld van de externe en interne werking van de Heilige Geest ()

10-11-2015:  De Positie en Toestand van de gelovige (Update; )

09-11-2015:  De Opname van de Kerk (Update; )

09-11-2015:  Van de Duisternis ... naar het Licht ()

07-11-2015:  Is er leven op andere planeten? Wat leert de Bijbel? ()

05-11-2015:  Een mechanisme voor de theorie van de oorsprong van biologische designs ()

05-11-2015:  Te complex voor evolutie! ()

04-11-2015:  Doctrine of Dwaling ()

02-11-2015:  Petrus of de Rots? ()

01-11-2015:  Christelijke feestdagen vieren? (Pasen, Kerstmis, enz.; Update) 

 

31-10-2015:  Tim Keller verzot op katholieke auteurs en praktijken ()

30-10-2015:  De vrede MET God en de vrede VAN God ()

28-10-2015:  De Hemel, onze eeuwige thuis ()

28-10-2015:  De Hel en Gods karakter ()

26-10-2015:  De Fundamentele Doctrines van de Bijbel ()

26-10-2015:  Topnerd Tycho - de invasie van een orthodox protestantse school ()

25-10-2015:  Bijbelgetoetste kritiek op John Crowder ()

22-10-2015:  Wat is een persoon? ()

21-10-2015:  Waarschuwing voor kinderboek "Topnerd Tycho" ()

21-10-2015:  Paus Franciscus en de Thomas Merton Connectie ()

18-10-2015:  Het Vaderhuis (H.A. Ironside; )

17-10-2015:  Paus Franciscus in de VS, Toejuichen of Afkeuren? - door Richard Bennett, ex-priester ()

14-10-2015:  "Geef het op en weet dat U God bent"? Is dat werkelijk wat de Schrift zegt? ()

14-10-2015:  "Ik ontving Reiki van een Osteopaat zonder dat me dit gezegd werd" ()

12-10-2015:  Yoga : Lichaamsoefeningen of Religie - is het van belang? ()

09-10-2015:  De radicale breuk van de Evangelische Hogeschool met het verleden ()

07-10-2015:  Energy Healing : Reiki & Therapeutic Touch - onbewust de demonen dienen (Update) 

06-10-2015:  Geef niet op ()

04-10-2015:  "Voor allen ben ik alles geworden" - Moderne evangelisatietechnieken en 1 KorinthiŽrs 9 ()

01-10-2015:  De Overspelige Vrouw - Perikoop De Adultera: Johannes 7:53 - 8:11 ()

01-10-2015:  Het Zoenoffer van Christus ()

 

30-09-2015:  Het allerkleinste huisslakje ter wereld past in het oog van een naald! ()

30-09-2015:  De hemel IS echt, maar... ()

29-09-2015:  Homoseksualiteit en het Bestuur van Terreur ()

28-09-2015:  De speculatie van Vier Bloedmanen door John Hagee ()

26-09-2015:  Geen religie maar Christus! ()

25-09-2015:  "Ik geloof niet in God, maar wel dat er 'iets' is" ()

24-09-2015:  "Oude predikers praat" (over terechtwijzen;)

23-09-2015:  Topnerd Tycho - de aanval van theÔstische evolutionisten op onze kinderen ()

22-09-2015:  Het horende Oor ()

20-09-2015:  De wereld van de Vleermuizen ()

17-09-2015:  Bekervalplanten ontworpen om vleermuizen aan te trekken ()

16-09-2015:  Symbiose: bewijs voor een Intelligente Ontwerper (Update)

14-09-2015:  "Wij geloven op dezelfde wijze gered te worden als ook zij" - Evangelieboodschap in Hand. 10 ()

14-09-2015:  De Koran over de Joden, Christenen, "Ongelovigen" en Jezus (Update) 

14-09-2015:  Draken (dinosaurussen) : Feit of Fabel? (Update; )

13-09-2015:  Paus Franciscus en Rick Warren ()

10-09-2015:  Vlinder-mimicry (nabootsing): een "reusachtig" probleem voor de evolutionaire biologie

08-09-2015:  Uitbreiding cartoons ()

06-09-2015:  Darwiniaanse Goden ()

 

31-08-2015:  Waarom ik in God geloof ()  -  Pamflet

30-08-2015:  Wat vraagt meer geloof? ()

26-08-2015:  Schepping of Evolutie : maakt het wat uit? ()

26-08-2015:  Het verschil tussen micro- en macro-evolutie ()

24-08-2015:  Ontworpen door de Horlogemaker - William Paley's beroemde argument voor design ()

24-08-2015:  Soorten van bewijzen in het debat Schepping/Evolutie ()

24-08-2015:  Izaak als beeld van Christus ()

22-08-2015:  Rooms-katholieke Catechismus : het Woord stierf om ons tot GOD te maken ()

22-08-2015:  Jezus en Maria ()

20-08-2015:  Judaisme en Katholicisme naast elkaar ()

20-08-2015:  Harde noten voor katholieke apologeten ()

20-08-2015:  Nieuwe Schepping in Christus ()

18-08-2015:  Olifant in de kamer! ()

17-08-2015:  De Pausen en de Heidenen (uitbreiding; )

17-08-2015:  De Religie van de Paus ()

15-08-2015:  De Koran over de Joden, Christenen, "Ongelovigen" en Jezus (Update) 

14-08-2015:  Misvatting : Creationisten kunnen geen Wetenschappers zijn! ()

12-08-2015:  Uitbreiding cartoons ()

08-08-2015:  Wetenschap versus Pseudowetenschap (evolutieleer; )

04-08-2015:  Eeuwige zekerheid en probleempassages ()

04-08-2015:  "U begrijpt het Rooms-katholicisme niet!" (Update) 

01-08-2015:  "Zoals SODOM maken zij hun zonden openlijk bekend" - Jesaja 3:9 ()

 

28-07-2015:  Accident of Ontwerp? ()

28-07-2015:  Lijden, het pad van de christen naar heerlijkheid ()

27-07-2015:  Lectio Divina : zouden christenen dit beoefenen? ()

25-07-2015:  Als Evolutie waar zou zijn ()

24-07-2015:  De Alphacursus bouwt aan de Eengemaakte Wereldkerk (Update; )

23-07-2015:  De Monarchvlinder : niet door evolutie! Update ()

22-07-2015:  Nieuwe schema's toegevoegd over het Heilsplan, Israel-Gemeente en Toekomst ()

21-07-2015:  Voorbeelden van levende fossielen ()

21-07-2015:  Eindtijdse afvalligheid is een Bijbelse leer (Update)

20-07-2015:  Wie is daar? Stemmen horen in Contemplatief Gebed ()

15-07-2015:  De Antichrist zal alle valse religie verenigen onder een valse vrede ()

14-07-2015:  Evolutionisten kunnen levende fossielen niet ontwijken ()

13-07-2015:  De Twijfels van Richard Dawkins ()

12-07-2015:  Uitbreiding Cartoons - Plaatjes zeggen soms meer dan tekst ()

09-07-2015:  Het verheerlijken van twijfel ()

07-07-2015:  Als God had gemerkt ... ()

04-07-2015:  Gods standaard voor huwelijk en seksualiteit ()

02-07-2015:  Homoseksualiteit - wat leert de Bijbel? ()

 

30-06-2015:  Zeven vragen over de komst van Christus beantwoord ()

30-06-2015:  Hoe christelijk is onze kalender? ()

27-06-2015:    Het Witte Huis voor de gelegenheid in regenboogkleuren (De Morgen)

26-06-2015:  LHT-Traktaat : God is niet IN iedereen en alles ()

26-06-2015:    Homohuwelijk voortaan legaal in de hele VS : HLN & VRT & Link & Link & Link

23-06-2015:  Jesaja 53 - De lijdende Knecht ()

22-06-2015:  Wat moeten wij geloven met betrekking tot de Heer Jezus Christus? ()

20-06-2015:  Promoot National Geographic AtheÔsme? ()

17-06-2015:    Paus roept op voor een Nieuwe Wereldomvattende Politieke Authoriteit : Link & Link

17-06-2015:  Paus zegt dat God geen tovenaar is, dat Hij evolutie moest gebruiken ( 6' 22")

16-06-2015:  Een gevaarlijke mengeling ()

16-06-2015:    Homoseksuele predikanten welkom in BelgiŽ : De Morgen

16-06-2015:    Het woord "God" verdwijnt uit naam alle studierichtingen KU-Leuven : VRT Nieuws

15-06-2015:    Wetenschappers verbijsterd over (nieuwe) vondst van bewaarde bloedcellen in dino : Link

15-06-2015:    Mormoonse Kerk : Er is geen God! (5-6-2015) : National Report

15-06-2015:  Twee onweerlegbare wetenschappelijke feiten die evolutie onwetenschappelijk maken ( 2' 36")

14-06-2015:  Pas op voor de genialiteit van het Vaticaanse Pauselijke Systeem - door ex-priester ()

14-06-2015:    Paus stelt Jezus Christus gelijk met Allah : "Jezus Christus, Jehovah, Allah" : Link & Link

12-06-2015:    Nederlandse VDAB (UWV) betaalt opleiding Waarzeggers terug! : VRT Nieuws

11-06-2015:  De Waarheid ... en niets dan de Waarheid ()

10-06-2015:  De dood is niet "zeer goed"! ()

09-06-2015:    Tony Campolo nu voor "volle acceptatie" van homoseksualiteit : Christian News & LHT

07-06-2015:  De Bijbel verafgoden? ()

05-06-2015:  SYMBOLEN en hun Betekenis (Update) 

05-06-2015:  Wat met hen die niet gehoord hebben? ()

04-06-2015:    Stichter Alpha cursus Nicky Gumbel vraagt oecumenische eenheid met de katholieke kerk

03-06-2015:  Bijbel getoetste kritiek op het OUIJA bord ()

03-06-2015:  Jezus IS Jehovah ()

02-06-2015:  Vragen over Bekering (tegen "quick prayerism"; )

 

29-05-2015:    Paus Franciscus zegt dat evangelicals en katholieken ťťn zijn : Link (+ ) &  Link (+ )

27-05-2015:  De 70 Jaarweken in het Boek DaniŽl (WOL; )

26-05-2015:    Geesten ("Charlie") oproepen! : Nieuwsblad (+ 2 's) & Link & Link (+ )

25-05-2015:  Welk verschil maakt het uit? ()

24-05-2015:  Nieuwe rubriek over de foute leer van ALVERZOENING ()

21-05-2015:  Richard Foster's Contemplatief Gebed of Contemplatieve Terreur? ()

20-05-2015:  Wat zijn enkele goede vragen om Evolutionisten te stellen? ()

17-05-2015:    Paus Franciscus : "Mahmoud Abbas is een vredesengel" en krijgt medaille

15-05-2015:  Mag de Naam "Jehovah" terecht toegepast worden op de Heer Jezus? ()

14-05-2015:  Het begrijpen van eeuwig oordeel ()

12-05-2015:  Diareeks over de Emerging/Emergent Church ()

08-05-2015:  Waarom de Tongenbeweging niet Bijbels is ()

07-05-2015:  Wat zijn enkele van de beste Vloedbewijzen? (; )

07-05-2015:  Bijbel getoetste kritiek op Joyce Meyer ()

05-05-2015:  Shell shock : Bewaarde proteinen in "miljoenen" jaren oude schelp ()

03-05-2015:  "De dwaasheid van de prediking" ()

 

30-04-2015:  Wat zou de Bijbel kunnen weerleggen? ()

30-04-2015:  De absurditeit van het afwijzen van Eeuwige Zekerheid ()

29-04-2015:  De Sceptici antwoorden ()

20-04-2014:  Andrew Wommack : aartsketter ()

19-04-2015:  Bob Dylan en zijn koopje met de duivel ()

17-04-2015:  Rooms-katholiek en Bill Gaither creŽren de soundtrack voor de eengemaakte wereldkerk ()

16-04-2015:  Emotionalisme : kunnen wij onze emoties vertrouwen? ()

11-04-2015:  Waarom "missionary dating" niet Gods wil is ()

09-04-2015:  DE PAUSEN & DE HEIDENEN ()

07-04-2015:  De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome? ()

02-04-2015:  Het heerlijke feit van de Opstanding ()

01-04-2015:  Verheerlijkt Pasen Christus? (Update)

01-04-2015:  Zeven absoluut essentiŽle doctrines van het Christendom ()

 

29-03-2015:  Wanneer de Kerk begon en waarom dit van belang is ()

27-03-2015:  Wie is uw Heilige Vader? (R. Bennett : ex-priester) ()

22-03-2015:  Oprah Winfrey's New Age "Christendom" - Neale Donald Walsch, "God" en Hitler ()

20-03-2015:  Neale Donald Walsch en Gesprekken met God ()

18-03-2015:  Christus in "De Bijbel" van Roma Downey en Mark Burnett ()

16-03-2015:  De Evolutie van het Immuunsysteem ()

16-03-2015:  Bewijs voor de Schepper is onweerlegbaar ()

14-03-2015:  Taizť geeft "Muziek van eenheid en vrede" uit ()

14-03-2015:  Pastor blind m.b.t. kritiek op Sarah Young's "Jesus Calling"/"Dicht bij Jezus" ()

12-03-2015:  De ingewikkelde Quipu code ontrafelen ()

11-03-2015:  De raad van de goddelozen - Psalm 1 ()

09-03-2015:  Het "Drie-universum" - Hoe het universum de goddelijke Drie-eenheid weerspiegelt (Update)

09-03-2015:  De wonderlijke waarheid van de Drie-eenheid ()

08-03-2015:  God en de Natuurwetten ()

05-03-2015:  National Geographic beschuldigt AIG van wetenschap in twijfel te trekken ()

03-03-2015:  Uitbreiding Schema's ()

03-03-2015:    Kent Hovind komt misschien nooit meer vrij : nieuw proces

 

26-02-2015:  Het geknakte riet en de uitdovende vlaspit ()

25-02-2015:  Het is niet gewoon Zwart en Wit (over zwart + wit tweelingen; )

24-02-2015:  De "Twin Towers" van "Positief Denken" (over Norman Vincent Peale & Robert Schuller; )

24-02-2015:  Rob Bell : de kerk zal spoedig homoseksueel huwelijk omarmen ()

23-02-2015:  De Volkstelling van Quirinius ()

21-02-2015:  De bijbelcritici waren fout! - uitgebreid ()

19-02-2015:  Nieuwe rubriek : Christelijke eenheid ()

18-02-2015:  Eenheid : Jezus' gebed in Johannes 17 ()

17-02-2015:  Hoeveel rassen schiep God? ()

15-02-2015:  Crematie : Hoe denkt God erover? ()

12-02-2015:  Moderne spotters bewijzen dat de Bijbel waar is ()

11-02-2015:  Rome : Evangelisatie niet compleet tot een christen Katholiek wordt () Tag : misoffer

09-02-2015:  Metamorfose : een symfonie van mirakels! ()

07-02-2015:  Uitbreiding Cartoons ()

07-02-2015:  Zie, de Mens! - A.C. Gaebelein ()

04-02-2015:  De Koran over de Joden, Christenen, "Ongelovigen" en Jezus (Update) 

04-02-2015:  De leer van het eeuwige Zoonschap ()

03-02-2015:  De mythe van 1 percent verschil met chimpansee ()

01-02-2015:  De tijdloze boodschap van Judas ()

 

30-01-2015:  Exodus : Gods & Kings - De interspirituele Mozes en new age jihadist - recensie van de film ()

27-01-2015:  De Pronkzucht van de Roomse herders ()

26-01-2015:  Het fundament van Bijbelse Gemeenschap ()

24-01-2015:  De Dode Zee Rollen ()

22-01-2015:  Nuttig voor weerleggen en verbeteren (over terechtwijzen; )

20-01-2015:  Hemelse onwaarheden (De jongen die terugkwam van de hemel; )

19-01-2015:  Uitbreiding van de rubriek over LIEFDE ()

19-01-2015:  Rick Warren beschrijft de Eengemaakte Wereldkerk ()

18-01-2015:  Kunnen al die wetenschappers verkeerd zijn? ()

17-01-2015:    Yoga is nu officieel! Verenigde Naties adopteren Internationale Yogadag

16-01-2015:  De gevaren van de Kosmische Christus - The Coming of the Cosmic Christ, Matthew Fox ()

13-01-2015:  Kangoeroe Ica-stenen uit Peru ()

11-01-2015:  3000 Wetenschappers tegen het Darwinisme ( ; )

10-01-2015:  121 Levende Fossielen (; )

08-01-2015:  Adonia's Feestmaal ()

08-01-2015:  LIJDEN, BEPROEVINGEN, TELEURSTELLINGEN, ZIEKTE (Uitbreiding; )

06-01-2015:  De gelijkenis van de tien maagden ()

04-01-2015:  Uitbreiding van cartoons + Nieuwe reeks cartoons ()

 

31-12-2014:  Overzicht satanische en demonische invloeden - Satan is de god van deze wereld! (Update; )

30-12-2014:  Heb de Wereld niet lief : kosmos in het Nieuwe Testament (Update) 

29-12-2014:  De Bijbelse leer van Afscheiding (Update)  

28-12-2014:  WEES WAAKZAAM! (Update) 

27-12-2014:  Abiogenese? De absurditeit van deze gerecycleerde filosofie van "spontane generatie" ()

26-12-2014:  Maak geen Afspraakjes met en neem geen ongelovige ten Huwelijk! ( 4' 55")

24-12-2014:  God heeft de zondaar lief, maar haat de zonde? (Update) 

24-12-2014:  Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? (Update; )

22-12-2014:  Christelijke feestdagen vieren? (Sterk uitgebreid.) 

21-12-2014:  Sterke uitbreiding van de rubriek over Jehovah's Getuigen ()

19-12-2014:  De "Stal" van Bethlehem    &  De Ster van Bethlehem  (Updates)

18-12-2014:  Wedergeborenen volharden in het geloof - Easy-Believism "bekeerlingen" niet ()

18-12-2014:  Rejoice Now heeft een interessante recensie geschreven over WAKE UP ()

17-12-2014:  Geloof en Bekering (tegen "easy-believism"; )

17-12-2014:  Waarom ik Kerstmis niet vier :  1  -  2  -  3  -  4 ()

15-12-2014:  Twee Fases in de Tweede Komst van Jezus Christus (Update) 

15-12-2014:  Bestudeer de Bijbel Dispensationeel (Update) 

14-12-2014:  Aparte rubriek over de Opname van de Gemeente ()

13-12-2014:  "Tekenen" van Zijn Komst afwachten? (Update)

13-12-2014:  De 'Rede over de Laatste Dingen' (Update) 

10-12-2014:  Paus Franciscus - de rol die zijn contemplatieve wegen spelen ()

10-12-2014:  RKK-Katechismus 1995: "Gods Zoon is mens geworden om ons tot GOD te maken"!

09-12-2014:  Hoe overleefden planten de Vloed? ()

08-12-2014:  De tijdslijn van de Zondvloed ()

07-12-2014:  Bacterie met zeven motoren in ťťn! ()

06-12-2014:  Wanneer begon het compromis bij Billy Graham? (Update; )

05-12-2014:  "Vanaf het begin van de schepping" - Wat bedoelde Jezus? ()

03-12-2014:  De Darwiniaanse Inquisitie ()

01-12-2014:    Paus Franciscus bidt samen met Grootmufti in Turkse moskee

01-12-2014:  De tijd die de mensen vergaten ()

 

28-11-2014:  Christus in Jesaja 53 ()

27-11-2014:  De reeks "Het leven van Christus" nu in PDF ()

25-11-2014:  Gemaakt naar het beeld van God ()

24-11-2014:  Laat schoonheid de rechter zijn ()

23-11-2014:  Auteurs van boeken uitgegeven bij Het Zoeklicht - Je kan beter op de hoogte zijn! (Update; )

22-11-2014:    De paus naar de VS en de rol van Rick Warren

21-11-2014:  De ontoereikendheid van ervaringen ()

19-11-2014:  Is de God van het Oude Testament wreed? ()

19-11-2014:  IchthyosauriŽrs : bewijs voor een recente wereldomvattende vloed ()

18-11-2014:  Wet en Genade - een bijbels contrast (Update; )

17-11-2014:  Keuzes die elkeen in zijn leven moet maken ()

15-11-2014:  Kunnen wij bewijzen dat de Bijbel waar is? Het ultieme bewijs ()

13-11-2014:    ... Rick Warren to Join ĎPope Francisí With Muslims, Buddhists for Interfaith Conference!

11-11-2014:  Wijziging in Jesus Calling/Dicht bij Jezus : Oplapwerk voor een valse Christus! ()

11-11-2014:  Sommige van de Problemen met de Gereformeerde Theologie (Update; )

09-11-2014:  De Synagoge ()

06-11-2014:  Dietrich Bonhoeffer - Algemene leringen/activiteiten ()

04-11-2014:  Wanneer werd de Pre-trib OPNAME voor het eerst geleerd? (; )

04-11-2014:  Zeven vragen over de komst van Christus beantwoord ()

02-11-2014:  De Profetie van de Heilige Schrift (Uitgebreid tot de eerste 7 delen; )

 

28-10-2014:  Halloween en de machten van de Duisternis ()

26-10-2014:  De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Halloween (Update) 

25-10-2014:  Wonderen ()

24-10-2014:  Een Multiversum? ()

21-10-2014:  Laat de Toekomst waar ze thuishoort! ()

20-10-2014:  De Redder van alle mensen (1 Timotheus 4:10; )

20-10-2014:  Textus Receptus versus Telosvertaling (Update; 101 blz.; )

18-10-2014:  De link tussen Darwin en Racisme (Vooral wat Australische Aborigines moesten doorstaan; )

16-10-2014:    Houston verbiedt pastors te spreken over homoseksualiteit!

15-10-2014:  Waar Contemplatief Gebed naartoe leidt : Interspiritualiteit! ()

13-10-2014:  Wat betekent het GERECHTVAARDIGD te worden voor God? ()

12-10-2014:  Ketters en Hypocrieten (Update) 

12-10-2014:  Streng maar rechtvaardig, niet tť zachtaardig (Update) 

11-10-2014:  Doet uw kerk aan "Spiritual Formation"? ()

07-10-2014:  TheÔstische Evolutie ()

06-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstukken 13 & 14 ()

06-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 12 ()

05-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 11 ("Hoe calvinistisch was Calvijn?"; )

04-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstukken 9 & 10 ()

04-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 8 ()

03-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 7 ()

02-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 6 ()

01-10-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 5 ()

  

30-09-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 4 ()

27-09-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 3 ()

25-09-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 2 ()

24-09-2014:  Voor wie stierf Christus? - Hoofdstuk 1 ()

24-09-2014:  Voor wie stierf Christus? - Inhoud (14-delige nieuwe reeks; )

22-09-2014:  HEILIGING - F.B. Hole ()

22-09-2014:    Veel doden door instorten pand T.B. Joshua  &  Het Laatste Nieuws

20-09-2014:  Bill Nye klaar om "naar de hel te gaan" voor zijn geloof ()

19-09-2014:  Dreadnoughtus, de gigantische Sauropod : kolossaal bewijs voor Schepping en Vloed ()

18-09-2014:  Christus onze heiligmaking - I.W. Kargel (; )

13-09-2014:  Over de Algenoegzaamheid van Christus 

12-09-2014:  Wat is het beste argument voor het bestaan van God? ()

11-09-2014:  Op Pad naar het Land van Belofte ()

09-09-2014:  Erasmus Darwin : de vader van Darwiniaanse Evolutie ()

07-09-2014:  Groot is het Geheimenis ()

05-09-2014:  Veilig, Zeker en Verzegeld ()

03-09-2014:  Het Disney Evangelie ()

01-09-2014:  De Darwiniaanse kern van het fundamenteel antichristelijke karakter van het Nazisme ()

  

31-08-2014:    Mieren werken nog straffer samen dan gedacht ( 00' 29") & YouTube

30-08-2014:  Profetie ()

28-08-2014:    Nieuwe calvinisme gevaarlijk voor evangelischen (RD) & Het Calvinisme en de Bijbel

28-08-2014:  De originele "onbekende" God van China: het volk had kennis van de God van Genesis ()

27-08-2014:  Hindoeisme en andere grote religies: verschillen die echt van het Christendom? ()

26-08-2014:  Het wit van hun ogen: hoe Hollywood apen menselijk maakt ()

24-08-2014:  Stilte versus "De Stilte" ()

23-08-2014:  Ziekte (J.C. Ryle)

19-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 16/16 ()

17-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 15/16 ()

15-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 14/16 ()

11-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 13/16 ()

08-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 12/16 ()

06-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 11/16 ()

05-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 10/16 ()

03-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 9/16 ()

02-08-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 8/16 ()

  

31-07-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 7/16 ()

29-07-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 6/16 ()

28-07-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 5/16 ()

28-07-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 4/16 ()

26-07-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 3/16 ()

25-07-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 2/16 ()

24-07-2014:  De Persoon en het Werk van de Heilige Geest - Les 1/16 (Nieuwe reeks)

21-07-2014:  De Draken van Peru ()

20-07-2014:  Hoe weten we dat er een God is? ()

18-07-2014:  Mijn leven aan Jezus geven en Jezus uitnodigen in mijn hart? ()

17-07-2014:  Gods bestaan bewijzen - Zou u geloven als Hij voor uw deur zou staan? ()

15-07-2014:  Rudimentaire organen : Bewijs voor Evolutie? ()

12-07-2014:  Wat was er niet in de Tabernakel? ()

12-07-2014:    Paus Franciscus : "Elke persoonlijke relatie met Jezus Christus is gevaarlijk" ( 1' 54")

11-07-2014:  Zijn er echt "homoseksuele christenen"? ()

09-07-2014:  C.S. Lewis en Evangelicals vandaag ()

07-07-2014:  Dreven de continenten uit elkaar in de dagen van Peleg? ()

07-07-2014:    De Raad van Kerken heeft een Ramadangroet opgesteld!

05-07-2014:  Draken : Feit of Fabel? ()

04-07-2014:  Een herhaling van de dagen van Noach en van Lot  ()

01-07-2014:  Oceanen van water diep onder de aarde?  ()

  

30-06-2014:  Genesis bevestigd in klei  ()

27-06-2014:    Ondergrondse oceaan ontdekt - Genesis 7:11 bevestigd : Link1 (VRT)  &  Link2 (AIG)

27-06-2014:  Wandelen met God ()

26-06-2014:  Was Christus een Plaatsvervanger voor de zondestraf? ()

26-06-2014:  Heeft Angkor echt een dinosaurus gezien? ()

21-06-2014:  Is Johannes 3:16 een liefdesverklaring gericht tot de zondige mens? ()

20-06-2014:  Creatief ontwerp in het menselijk embryo ()

18-06-2014:  God zou Zijn Zoon nooit een gewelddadige dood insturen voor de zonden van de mensheid? ()

16-06-2014:  Eťn van de doelen van de Kerk : IsraŽl tot jaloersheid wekken (Romeinen 11:11; )

15-06-2014:  Isa al Masih - De "Jezus Christus" van de Moslims ()

14-06-2014:  Nieuwe rubriek OVER JOHN MACARTHUR ()

13-06-2014:  Een regen van waarschuwingen tegen John MacArthur (; + 's) : L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6

13-06-2014:  Paul Washer predikt nu ook de stilte; citeert "brother Lawrence") (; + 1:19:49; of YouTube)

12-06-2014:  Darwins voorspelling - over de verbluffende symbiose van een orchidee en een vlinder ()

10-06-2014:  Het Leger des Heils : Psychoketterij & Oecumenisme verovert het Leger ()

08-06-2014:  Meer over Mindfulness ()

08-06-2014:  De hele Wapenrusting van God ()

05-06-2014:  Waarom geloven in God in een tijd van Wetenschap? ()

01-06-2014:  Wat leert de Schrift over de Eeuwige Verdoemenis? ()

01-06-2014:  Morgenster (J.G. Fijnvandraat) ()

01-06-2014:  "De vier geestelijke wetten" versus Paulus' Evangelie ()

  

30-05-2014:  De Wet van de Tien Geboden geldt toch ook nu nog? ()

28-05-2014:  Miljoenen mensen kunnen toch niet allemaal fout zijn? ()

27-05-2014:  Nog een verbluffende video over Kinesine ( 1' 10")

27-05-2014:  Ontstonden Kinesines door Toeval? (over het werkpaard van de cel + 3' 32")

26-05-2014:  Hoe Neo-Paganisme de wereld en de kerk bedriegt ()

21-05-2014:  De Doodstraf: wat zegt de Bijbel? ()

19-05-2014:  Komt de Heer Jezus terug na 2 profetische "dagen", of 2000 jaar? (Update: uitbreiding) 

19-05-2014:  Uitzien naar God in Wereld en Cultuur ()

19-05-2014:  Bijbelgetoetste kritiek op Beth Moore ()

15-05-2014:  Slavernij in het Nieuwe Testament ()

14-05-2014:  Palestina versus IsraŽl ()

13-05-2014:  Wat is gezonde en wat is ongezonde muziek? ()

13-05-2014:  Christelijke Jood? Messias-belijdende Jood? ()

13-05-2014:  De Nieuwtestamentische Ambten ()

12-05-2014:  Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel ()

11-05-2014:  Keer u af van afvalligen en ongeregelden ()

10-05-2014:  Het "Slippendrager-Christendom" ()

08-05-2014:  Vragen voor hen die Yoga willen overwegen ( 4' 25")

08-05-2014:  Zullen ALLE heiligen opgenomen worden wanneer de Heer komt? ()

05-05-2014:  Is Genezing in de Verzoening begrepen? (Dennis Costella)  ()

03-05-2014:  De ontwikkelingen vanaf de wederkomst van de Heer tot de eeuwigheid ()

02-05-2014:  Het beschaafde Varken ()

01-05-2014:  De Acht Heksensabbatten en Kerstmis, Pasen, Halloween (Update) 

01-05-2014:  De "Moeder en Zoon" afgoderij door de eeuwen heen ()

01-05-2014:    Predikant zwijgt niet langer over eigen homoseksualiteit : CIP  &  RD

  

30-04-2014:  Evolutie, de Religieuze Connectie ()

30-04-2014:  Uitbreiding van het Glossarium ()

28-04-2014:  De Wereld : onze Positie en Attitude erin ()

26-04-2014:  "Zonde" en "Zonden" ()

25-04-2014:  De Jongen die in de Hemel was (Heaven Is for Real) ()

24-04-2014:  De Wereld tegen Christus en de Christen ()

20-04-2014:  De kosten van "te strijden voor het geloof" ()

19-04-2014:  Verheerlijkt Pasen Christus?    (herinnering)

19-04-2014:  De Haat van God ()

18-04-2014:  Is Bekering noodzakelijk voor Redding? En wat is Bekering? ()

15-04-2014:  Bewijs van de Godheid van de Heer Jezus Christus in het Evangelie van Johannes ()

15-04-2014:  Drie Goddelijke Personen & Jezus Christus is God ()

14-04-2014:  De moeilijke taak van het Bijbelse Fundamentalisme ()

13-04-2014:  Christus en de Wereld ()

11-04-2014:  Democratie in het licht van de Schrift ()

09-04-2014:  Militaire Dienst ()

08-04-2014:  Nieuwe Rubriek: POLITIEK & SOCIAAL ACTIVISME ()

07-04-2014:  De Rol van de Vrouw in de Kerk : Laat u geen zand in de ogen strooien! ()

05-04-2014:  Waarom ik een "Militante" Bijbelse Fundamentalist ben ()

03-04-2014:  De eenvoudige Evangeliewaarheid brengen ()

02-04-2014:  "Positief" Christendom ()

01-04-2014:  Volgens de schandelijke nieuwe "Noah" film was Noach een goddeloos man ( + 16' 30")

  

31-03-2014:  Een blik op 1 Petrus 5 (in het bijzonder voor kerkleiders; )

28-03-2014:  De Waarheid spreken in Liefde ()

28-03-2014:  Vergeven zonder belijdenis? ()

26-03-2014:  De eenmaking van charismaten met de katholieke kerk + video van de paus ()

26-03-2014:    Homo's welkom bij World Vision  & LHT  & CN. Zopas echter afgeblazen TROUW

26-03-2014:  Breedgeestig en Ruggengraatloos ()

25-03-2014:  Over Euthanasie ()

25-03-2014:  Over Abortus ()

24-03-2014:  Enkele Bijbelse bezwaren tegen "IkzoekGod.nl" ()

24-03-2014:  Voorzeggingen van Bijbels Creationisme ()

20-03-2014:  Waarheid of Relativisme ()

19-03-2014:  Bijbelgetoetste kritiek op IHOP en het 24-7 gebed ()

18-03-2014:  Bittere vijanden van Bijbels Fundamentalisme ()

16-03-2014:  Minder dan Waarheid in "The Truth Project" (tags: James Dobson; )

13-03-2014:  Het gevaar van Pragmatisme ()

11-03-2014:  Christus kopiŽren? (tags: immiteren, nadoen; )

11-03-2014:  Liegende evolutionaire kunst : Archeopterix en Dino-vogels (Update; )

10-03-2014:  Is Gods Genade groter dan Zijn Woord? ()

09-03-2014:  Er is een verschil (tag: afscheiding; )

08-03-2013:  Verrassende voorbeelden van Christus' liefde ()

08-03-2014:  Oordelen of Niet? Of : Wat Zou Jezus Doen? (Update) 

07-03-2014:  Wat is Waarheid? ()

04-03-2014:  Waar gaat het eigenlijk om in het Christendom? (over liefde; )

03-03-2014:  Verbrand worden door "Vreemd Vuur" - MacArthur : geen kritiek op "getrouwe" charismaten ()

02-03-2014:  "Christelijk" Mysticisme en Occultisme? ()

01-03-2014:  Trends van onze dag : Tattoos en Piercings ()

  

26-02-2014:  Rooms-katholiek Ascetisme ()

25-02-2014:  Radicale Evangelisatie ()

24-02-2014:  Als de natuur ontstond door Ďchanceí waarom volgt deze dan mathematische regels? ( 01' 37")

22-02-2014:  Een Cree-Indiaanse spreekt over Necromantie (doden raadplegen; )

21-02-2014:  De speculatie van Vier Bloedmanen door John Hagee ()

20-02-2014:  Leerde Jezus dat mensen goden zijn? - Johannes 10:34; Psalm 82:6 ()

18-02-2014:  De Zonde van Sodom - een les voor ons! (Update) 

18-02-2014:  Sodom en Gomorra ontdekt ()

17-02-2014:  Sodom en Gomorra werden blijkbaar ontdekt : Deel 1  &  Deel 2 ()

17-02-2014:  Genade en Oordelen : Christus als Verlosser en Rechter ()

14-02-2014:  Over vrije wil (traktaat; )

13-02-2014:  Geloof en werken in de rechtvaardiging - Spreken Paulus en Jakobus elkaar tegen? ()

12-02-2014:  Een korte identificatie van de Bruid van het Lam ()

11-02-2014:  Christus en Zijn bruidsgemeente ()

10-02-2014:  Enkele vragen over de Opname ()

09-02-2014:  Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

07-02-2014:  De Vloer van de Tabernakel ()

06-02-2014:  Christian Science (Christenwetenschap) : Christelijk of Sekte? ()

06-02-2014:    Het historische debat Ken Ham versus Bill Nye trok 3 miljoen mensen  &  AIG

03-02-2014:  Wie kan gered worden na de Opname? (bestaat er een tweede kans? )

01-02-2014:  Heidense Vloedmythen ()

  

29-01-2014:  Homologie eenvoudig uitgelegd ()

28-01-2014:  Bijbelgetoetste kritiek op Herman Boon ()

28-01-2014:  Bijbelgetoetste kritiek op de Mannenbeweging de 4de Musketier ()

27-01-2014:  De grote rivier van Afvalligheid ()

26-01-2014:  De Positie en Toestand van de gelovige ()

22-01-2014:  Recensie: "De ongetemde man" van John Eldredge (Update; Tag: mannenbeweging) 

21-01-2014:  Het principe "In hoofdzaken eenheid, in bijzaken vrijheid, in alles liefde" is gevaarlijk 

20-01-2014:  Evolutie versus God (klik op Transcript voor NL-ondertitels; 38' 27")

20-01-2014:  De unitarische, hel-ontkennende sekte van de Christadelphians (NL: Broeders in Christus) 

20-01-2014:  Bloemen in Amber uit de tijd van de DinosauriŽrs ()

18-01-2014:  Meer bewijs voor plantencommunicatie ()

18-01-2014:  Schokkend bewijs voor elektrische signalen in planten ()

17-01-2014:    Deining over "homo uitzending" EO

16-01-2014:  Gods liefde is confronterend ()

16-01-2014:  De Echte Maria? ()

14-01-2014:  Olieproductie binnen ťťn uur! : Een "miljoenen-jaren-proces" herleid tot minuten ()

13-01-2014:  "De ongerechtigheid van de heilige dingen" ()

13-01-2014:  "Genius" - The Movie" ( 34' 05")

13-01-2014:  "180" Movie (met NL-ondertiteling; 33' 03")

11-01-2014:  De Opname van de Kerk (David L. Cooper; )

11-01-2014:  Jim Wilder : Het Life Model ()

08-01-2014:  Een "Verlicht" Ras? (tags: New Age; Hitler; AriŽrs. )

07-01-2014:  Francis Chan onderschrijft nieuw-apostolische valse leraar Mike Bickle + Link2 + Link3 ()

05-01-2014:  "Jezus" optrommelen ()

05-01-2014:  Verborgenheden over Christus en Zijn Evangelie ()

04-01-2014:  Zoeken naar de Waarheid over de Oorsprongen - door Roger Oakland ( 15' 00")

03-01-2014:  Bijbel getoetste kritiek op de Toronto Beweging ()

02-01-2014:  De Verzameling en Volheid van de Heidenen ()

01-01-2014:  Gelovigen worden betoverd door de Hebreeuwse Wortels Beweging ()

01-01-2014:  De Verborgenheid van IsraŽls Verharding en Eindtijdse Redding ()

01-01-2014:  De Wetenschappelijke feiten dat Evolutie nooit bewezen werd ()

     

  

Klik hier voor ALLE artikelen (tot 2002)