Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Politiek, Maatschappelijk en Sociaal Activisme

  
  
DE WERELD / Onze houding tegenover ()
DOMINIONISME / TRANSFORMATIEBEWEGING / KONINKRIJK-NU BEWEGING ()

AFSCHEIDING, AFZONDERING EN HEILIGING ()

DODEN / MOORDEN / WAPENS ()

De Christen en Politiek (M.V.; Update; )

 Christelijke Politiek? (T.M. Spiess; Upgrade; )
 Heb geen omgang met de wereld ()
Een Bijbelse kijk op politieke betrokkenheid ()
Onze plicht : de overheden onderdanig zijn ()
De overheid gehoorzamen volgens Romeinen 13 ()
De overheid als dienares van God ()
Waarom komt God niet tussenbeide? ()

Ons standpunt ten opzichte van de Staat ()

Christelijk activisme? Sociaal evangelie? ()

Christelijk activisme? Sociaal evangelie? (Flyer; )

Politiek/Sociaal Activisme? (Dave Hunt; )

Mijn visie op het fenomeen Nashvilleverklaring ()
Over bezittingen en giften aan de armen ()

Het schaamteloze Sociale Evangelie ()

Wilt u de wereld verbeteren? ()

De christen kan de wereld niet recht zetten ()

Democratie in het licht van de Schrift ()

De Grote Opdracht volgens het Johannesevangelie ()

Wat de Grote Opdracht NIET is (Update; )

De missie en bestemming van de ware kerk ()
Ons verzetten tegen een wereldregering, wereldreligie of vaccinatiepaspoort? ()
 

Doden, moorden, wapens

Grijpt een christen naar de wapens? ()

De christianisering van oorlog en geweld ()

Militaire Dienst ()

De Doodstraf: wat zegt de Bijbel? ()

Zonden waar in de Torah de Doodstraf op stond ()

Het Zesde Gebod : doden of moorden? ()

Waarom beval God te doden? ()

Is de God van het Oude Testament wreed? ()

Geweldloos - J.G. Fijnvandraat ()

 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf

 

 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf
Zie de rubriek "Politiek en Sociaal Activisme": http://www.verhoevenmarc.be/politiek.htm

Zie de bespreking van Romeinen 13: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinen13.pdf

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GroteOpdracht.pdf

 
 

  

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wereld-onze-positie&attitude.pdf

 

 
 

 

 

 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christen-en-politiek.pdf