Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corrupties in moderne Bijbelvertalingen

  
  

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede" - 1 Thessalonicenzen 5:21

  

  

 
Corrupties in de NBG-vertaling (39 blz.; Update; )

Textus Receptus/Statenvertaling versus corrupties in de NestlÚ-Aland/TELOS-vertaling (101 blz.; Update; )

Greep uit de Corrupties in de TELOS-vertaling (8 blz.; )
Greep uit de Corrupties in de Nieuwe Bijbelvertaling (12 blz.; Update; )
Wat is er mis met de NBV? ()
De Naardense bijbel is corrupt. Een greep uit de afwijkingen ()

Een greep uit de corrupte BasisBijbel ()

Gnostische Corrupties : een Casestudy over het NestlÚ-Aland Griekse Nieuwe Testament (; )
"Christelijke" Gnostische Corrupties van de Westerse/Alexandrijnse Manuscripten (; )
Kunnen wij de Codex Sina´ticus vertrouwen? (David Daniels; )
De Codex Sina´ticus is niet zonder controverse (David Daniels; )
De Dean Burgon Stichting maakt brandhout van de (Alexandrijnse) Septuaginta ( ; )
Hebben Jezus en de apostelen uit de Septuaginta geciteerd? ()
Unitarisme (Arianisme) en moderne bijbelversies ()
Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (Nu vertaald; )
Het Lutheraans Nieuwe Testament 2020 verwijdert het woord "IsraŰl"! ()
Westcott & Hort (Cecil J. Carter) ()
De oudste en beste manuscripten (Cecil J. Carter) (Een betoog tegen deze stellingname. ; )
Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )
Leerstellige zienswijzen van Dr. Kurt Aland (ligt mee aan de grondslag v. TELOS- en NBV-vertaling) (; )
Tekstkritiek komt uit de bronnen van ongehoorzaamheid (; )
Het overgeleverde Nieuwe Testament : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()
Het overgeleverde Nieuwe Testament : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)
Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()
Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? ()
Eugene Peterson en THE MESSAGE ()
De Emergente "Bijbelvertaling", genaamd "The Voice", is Uiterst Rampzalig! (+ & download)
Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )
Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; )
Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? ()
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament ()
Het Comma Johanneum (1 Joh 5:7-8) (Update; )
Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )
Een verdediging van het Comma Johanneum (; )
De laatste 12 verzen van Markus (Mk 16:9-20) (Update; )
Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )
De Aanslag op 1 TimotheŘs 3:16 (Update; )
Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )
De Overspelige Vrouw - Perikoop De Adultera: Johannes 7:53 - 8:11 ()
Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )
Wijsheid uit Prediker misbruikt ()
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

Laat hij/zij die verstand heeft dat ook gebruiken en erkennen dat de Reformatiebijbels,
alhoewel niet volmaakt, de beste weergave bieden van de betrouwbare grondteksten.

 
 
 


Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/berisping.pdf

 
 
 

 
 
 

Zie : De Aanslag op 1 TimotheŘs 3:16 

 
 

Zie : Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

 
  

Zie : Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? ()

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott-Hort-Carter.pdf http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott&Hort_ENG.pdf
http://bibleready.org/Westcott_and_Hort.html