Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Corrupties in moderne Bijbelvertalingen

  
  

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede" - 1 Thessalonicenzen 5:21

  

Corrupties in de NBG-vertaling (Update) 

Textus Receptus versus Telosvertaling (Update; 101 blz.; )

Greep uit de Corrupties in de Telosvertaling (8 blz.; )

Gnostische Corrupties : een Casestudy over het Nestlé-Aland Griekse Nieuwe Testament (; )

 

 

"Christelijke" Gnostische Corrupties van de Westerse/Alexandrijnse Manuscripten (; )

Unitarisme (Arianisme) en moderne bijbelversies ()

Westcott & Hort (Cecil J. Carter) 

De oudste en beste manuscripten (Cecil J. Carter) (Een betoog tegen deze stellingname. ; )

Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )

 

 

 

Leerstellige zienswijzen van Dr. Kurt Aland (ligt mee aan de grondslag v.d. Telosvert.) (; )

Tekstkritiek komt uit de bronnen van ongehoorzaamheid (; )

De overgeleverde Bijbel : een kwestie van oorsprongen ( 8' 13")  of op Vimeo

De overgeleverde Bijbel : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)

De overgeleverde Bijbel : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()

Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()

Wat is er mis met de NBV? ()

Eugene Peterson en THE MESSAGE 

De Emergente "Bijbelvertaling", genaamd "The Voice", is Uiterst Rampzalig! (+ & download)

Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - derde herziene druk; )

Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? ()

  

Het Comma Johanneum (1 Johannes 5:7-8) 

Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )

Een verdediging van het Comma Johanneum (; )

De laatste 12 verzen van Markus (Markus 16:9-20) (Update) 

Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )

De Aanslag op 1 Timotheüs 3:16 

Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

De Overspelige Vrouw - Perikoop De Adultera: Johannes 7:53 - 8:11 ()

Wijsheid uit Prediker misbruikt