Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corrupties in moderne Bijbelvertalingen

  
  

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede" - 1 Thessalonicenzen 5:21

  

  

 

  Corrupties in de NBG-vertaling (39 blz.; Update; )

  Textus Receptus/Statenvertaling versus corrupties in de Nestlé-Aland/TELOS-vertaling (101 blz.; Update; )

  Greep uit de Corrupties in de TELOS-vertaling (8 blz.; )

  Greep uit de Corrupties in de Nieuwe Bijbelvertaling (12 blz.; Update; )

  De Naardense bijbel is corrupt. Een greep uit de afwijkingen ()

  Een greep uit de corrupte BasisBijbel ()

Zijn nieuwere Bijbelvertalingen gebaseerd op een betere Griekse tekst? (Tag : Nestlé-Aland; )
Gnostische Corrupties : een Casestudy over het Nestlé-Aland Griekse Nieuwe Testament (; )
"Christelijke" Gnostische Corrupties van de Westerse/Alexandrijnse Manuscripten (; )
Kunnen wij de Codex Sinaïticus vertrouwen? (David Daniels; )
De Codex Sinaïticus is niet zonder controverse (David Daniels; )
De Dean Burgon Stichting maakt brandhout van de (Alexandrijnse) Septuaginta ( ; )
Hebben Jezus en de apostelen uit de Septuaginta geciteerd? ()
Unitarisme (Arianisme) en moderne bijbelversies ()
Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (Nu vertaald; )
Het Lutheraans Nieuwe Testament 2020 verwijdert het woord "Israël"! ()
Westcott & Hort (Cecil J. Carter) ()
De oudste en beste manuscripten (Cecil J. Carter) (Een betoog tegen deze stellingname. ; )
Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )
Leerstellige zienswijzen van Dr. Kurt Aland (ligt mee aan de grondslag v. TELOS- en NBV-vertaling) (; )
Tekstkritiek komt uit de bronnen van ongehoorzaamheid (; )
Het overgeleverde Nieuwe Testament : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()
Het overgeleverde Nieuwe Testament : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)
Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()
Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? (Update; )
Eugene Peterson en THE MESSAGE ()
De Emergente "Bijbelvertaling", genaamd "The Voice", is Uiterst Rampzalig! (+ & download)
Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )
Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen; )
Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? (Update; )
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament ()
Het Comma Johanneum (1 Joh 5:7-8) (Update; )
Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )
Een verdediging van het Comma Johanneum (; )
De laatste 12 verzen van Markus (Mk 16:9-20) (Update; )
Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )
De Aanslag op 1 Timotheüs 3:16 (Update; )
Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )
De Overspelige Vrouw - Perikoop De Adultera: Johannes 7:53 - 8:11 ()
Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )
Wijsheid uit Prediker misbruikt ()
 
 

! Doe de Kolossensen 1:14 bloedproef !

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

Laat hij/zij die verstand heeft dat ook gebruiken en erkennen dat de Reformatiebijbels,
alhoewel niet volmaakt, de beste weergave bieden van de betrouwbare grondteksten.

 
 
 


Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/berisping.pdf

 
 
 

 
 
 

Zie : De Aanslag op 1 Timotheüs 3:16 

 
 

Zie : Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

 
  

Zie : Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? ()

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott-Hort-Carter.pdf http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott&Hort_ENG.pdf