Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Corrupties in moderne Bijbelvertalingen

  

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede" - 1 Thessalonicenzen 5:21

  

Aangevuld op 22-5-2024

 

Rubriek DE BIJBEL IS GODS WOORD ()

Opgepast voor PETER RUCKMAN - RUCKMANISME ()

Lijsten met afwijkingen in corrupte bijbels ()
Comma Johanneum ()

Plaatjes / Cartoons ()

 

Lijsten met afwijkingen in corrupte bijbels:

Textus Receptus / SV 1977 versus corrupties in de Nestle-Aland / TELOS-vertaling (101 blz.; )
Hierover een mailwisseling : Onverzettelijkheid - een voorbeeld ()

Greep uit de Corrupties in de TELOS-vertaling (8 blz.; )

Greep uit de Corrupties in de NBV of Nieuwe Bijbelvertaling (12 blz.; SV 1977 en HSV 2010 versus NBV; )

Greep uit de Corrupties in de NBV 2021 (11 blz.; SV 1977 en HSV 2010 versus NBV 2021; )

Corrupties in de NBG-vertaling (39 blz.; Update; )

Sleutel bij de tekst van het Nieuwe Testament (een lijst met weglatingen en veranderingen in bv. NBG; )

De Naardense bijbel is corrupt. Een greep uit de afwijkingen ()

Een greep uit de corrupte BasisBijbel ()

Wat te denken over de New King James Version? (; )

 Belangrijkste afwijkingen in het Nieuwe Testament van moderne bijbels (Update; 11 blz; )

 Belangrijkste weglatingen van verzen in de Evangelien van moderne bijbels ()

 
Er zijn blijkbaar niet genoeg NL-nepbijbels, dus nog een erbij : de EBV! ()
Top Vier redenen waarom de TELOS-vertaling corrupt is (Update; )
De Nieuwtestamentische Tekst: Antiochie of Egypte? ()
Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - vijfde herziene druk; )
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament ()
Gnostische Corrupties : een Casestudy over het Nestle-Aland Griekse Nieuwe Testament (; )
"Christelijke" Gnostische Corrupties van de Westerse/Alexandrijnse Manuscripten (; )
Kunnen wij de Codex Sinaiticus vertrouwen? (David Daniels; )
De Codex Sinaiticus is niet zonder controverse (David Daniels; )
De Dean Burgon Stichting maakt brandhout van de (Alexandrijnse) Septuaginta ( ; )
Hebben Jezus en de apostelen uit de Septuaginta geciteerd? ()
Unitarisme (Arianisme) en moderne bijbelversies ()
Het Lutheraans Nieuwe Testament 2020 verwijdert het woord "Israel"! ()
Westcott & Hort (Cecil J. Carter) ()
De oudste en beste manuscripten (Cecil J. Carter) (Een betoog tegen deze stellingname. ; )
Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )
Leerstellige zienswijzen van Dr. Kurt Aland (ligt mee aan de grondslag v. TELOS- en NBV-vertaling) (; )
Tekstkritiek komt uit de bronnen van ongehoorzaamheid (; )
Het overgeleverde Nieuwe Testament : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()
Het overgeleverde Nieuwe Testament : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)
Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()
Eugene Peterson en THE MESSAGE ()
De Emergente "Bijbelvertaling", genaamd "The Voice", is Uiterst Rampzalig! (+ & download)
Billy Graham en moderne bijbelversies ()
 Waarom u niet de moderne bijbelvertalingen zou mogen gebruiken ()
 Zijn nieuwere Bijbelvertalingen gebaseerd op een betere Griekse tekst? (Tag : Nestle-Aland; )
 Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? (Update; )
 Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? (Update; )
 

Comma Johanneum

Het Comma Johanneum (1 Johannes 5:7-8) (Update; )

Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )

Een verdediging van het Comma Johanneum (; )

Een verdediging van 1 Johannes 5:7-8 (Comma Johanneum) door WOL (; )

 
De laatste 12 verzen van Markus (Mk 16:9-20) (Update; )
Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )
De Aanslag op 1 Timotheus 3:16 (Update; )
Een onderzoek van Romeinen 9:5 (Update; )
De Overspelige Vrouw - Perikoop De Adultera: Johannes 7:53 - 8:11 ()
Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? (Update; )
Wijsheid uit Prediker misbruikt ()
 Lijst met 105 Engelse Bijbels - de duivel heeft hard gewerkt om zoveel verwarring te stichten! ()
 King James Only? ()
Aanval op de King James Bijbel ()
 
 
 

Plaatjes/Cartoons Bijbelcorrupties

 

  Aangevuld op 11-3-2024  -  Ga hier naar de Cartoonindex

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

De Nieuwtestamentische Tekst: Antiochie of Egypte? ()

 
 
 

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tekstbronnen.pdf

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hemel-Jezus-gezien.pdf

  
 
 

! Doe de Kolossensen 1:14 bloedproef !

 
 

Het "Gebed des Heren" verknoeid

 
 

 
 

 
 

Hier wordt Deut 8:3 geciteerd, maar corrupte vertalingen laten de verwijzing naar het Woord weg!

 
 

Evenzo in foute Engelse Bijbels: NIV, NASB, ESV, CSB, NLT

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

Klik op het plaatje

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Zie verder : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/oordelenOfNiet.pdf

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

Laat hij/zij die verstand heeft dat ook gebruiken en erkennen dat de Reformatiebijbels,
alhoewel niet volmaakt, de beste weergave bieden van de betrouwbare grondteksten.

 
 
 

Uit : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/berisping.pdf

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Enkel een LEUGEN heeft verschillende versies!

 
 
 

 
 
 

Zie : De Aanslag op 1 TimotheŘs 3:16 

 
 

Zie : Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

 
  

Zie : Zacharia 12:10 - Wie werd doorstoken: "Mij" of "hem"? ()

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corrupte bijbels ondersteunen het RKK-dogma van de biecht !

 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Comma-Johanneum.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Comma-Johanneum-Defence.pdf

 
 

  
 
 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott-Hort-Carter.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Westcott&Hort_ENG.pdf

 
 
 

 
 
 

Thomas Nelson Publishers