Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  

Corrupties in moderne Bijbelvertalingen

  
  

"Beproeft alle dingen; behoudt het goede" - 1 Thessalonicenzen 5:21

  

Corrupties in de NBG-vertaling (Update) 

Textus Receptus versus Telosvertaling (Update; 101 blz.; )

Greep uit de Corrupties in de Telosvertaling (8 blz.; )

Gnostische Corrupties : een Casestudy over het Nestlé-Aland Griekse Nieuwe Testament (; )

 

 

"Christelijke" Gnostische Corrupties van de Westerse/Alexandrijnse Manuscripten (; )

Unitarisme (Arianisme) en moderne bijbelversies ()

Waarom u geen moderne bijbelversies zou mogen gebruiken (; )

Westcott & Hort (Cecil J. Carter) 

De oudste en beste manuscripten (Cecil J. Carter) (Een betoog tegen deze stellingname. ; )

Westcott & Hort - Wat zij geloofden (; )

 

 

 

Leerstellige zienswijzen van Dr. Kurt Aland (ligt mee aan de grondslag v.d. Telosvert.) (; )

Tekstkritiek komt uit de bronnen van ongehoorzaamheid (; )

De overgeleverde Bijbel : een kwestie van oorsprongen ( 8' 13")  of op Vimeo

De overgeleverde Bijbel : een kwestie van oorsprongen (; zie de lijn naar KJV en SV)

De overgeleverde Bijbel : geen kwestie van Vertaling maar van OORSPRONGEN ()

Niet-Masoretische Dode Zee Rollen niet gezaghebbend ()

Is de Herziene Statenvertaling beter dan de oude Statenvertaling? ()
 

 

Wat is er mis met de NBV? ()

Eugene Peterson en THE MESSAGE 

De Emergente "Bijbelvertaling", genaamd "The Voice", is Uiterst Rampzalig! (+ & download)

Het schrijfmes van Jojakim (over het ware Nieuwe Testament - derde herziene druk; )

Is de Statenvertaling beter dan alle latere vertalingen? ()
De Tekstbronnen van het Nieuwe Testament 

 

 

Het Comma Johanneum (1 Johannes 5:7-8) 

Erasmus en het Comma Johanneum - de mythe ontkracht (; )

Een verdediging van het Comma Johanneum (; )

De laatste 12 verzen van Markus (Markus 16:9-20) (Update) 

Markus 16:9-20 : een Casestudy van de Westcott-Hort dwaasheid (; )

De Aanslag op 1 Timotheüs 3:16 

Een onderzoek van Romeinen 9:5 ()

De Overspelige Vrouw - Perikoop De Adultera: Johannes 7:53 - 8:11 ()

Wijsheid uit Prediker misbruikt 

  

Vergelijk verder : Corrupties in de NBG-vertaling (Update) 

Vergelijk verder : Textus Receptus versus Telosvertaling (Update; 101 blz.; )

Laat hij/zij die verstand heeft dat ook gebruiken en erkennen dat de Reformatiebijbels, alhoewel niet volmaakt, de beste weergave bieden van de betrouwbare grondteksten.