Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bijbelstudiemateriaal

  
   

Indien niet downloadbaar op aanvraag verkrijgbaar :    verhoevenmarc@skynet.be

Formaat naar keuze op aanvraag verkrijgbaar :    verhoevenmarc@skynet.be

  
  
STATENVERTALING ()
HERZIENE STATENVERTALING ()
Een overzicht van de wijzigingen in editie 2016 van de Herziene Statenvertaling ()

King James Version  (, ZIP; PDF op aanvraag)

Statenvertaling met alle kanttekeningen (online)

"The 1880s Oxford Sunday School Teachers Edition Bible" (KJV), gratis download (; )

Verscheidene Bijbelvertalingen naast elkaar ()
Gratis online Bijbels ()
DE BIJBEL IN MP3 (; beluisteren en downloaden)
KJV IN MP3 (; beluisteren en downloaden)
De 4 Evangelien in Chronologisch Overzicht (overzichtelijk schema; )

DE 4 EVANGELIEN CHRONOLOGISCH volgens de HSV 2010/2016 ( ; pdf op aanvraag)

4 Evangelien: 4 verschillende gezichtspunten ()

Textus Receptus Stephanus 1550, Westerse tekens

Textus Receptus Stephanus 1550, Griekse tekens

Septuaginta, Engelse versie door Sir Lancelot C.L. Brenton 1851, met Apokriefen

Septuaginta, Griekse versie, zonder Apokriefen

Latijnse Vulgaat van Hieronymus 405 n.C.

Varianten Textus receptus versus Nestle-Aland ()

  

Het complete werk van Flavius Josephus (; ; )

Het complete werk van Flavius Josephus (; )

Flavius Josephus en het verslag van de Bijbel ()

 
Uitgebreide bespreking van het Bijbelboek Job (; )
Book of Martyrs, John Foxe ()
The King James Version Defended, Edward F. Hills ()
Vergelijkende studie over de vier Evangelien ()
 
Geschiedenis der Kerk, Dr. H. Berkhof, 1941 (, ZIP; PDF op aanvraag)
De Geschiedenis van de Kerk (, ZIP; PDF op aanvraag) 
 

Strong's Concordantie : alle Hebreeuwse en Griekse woorden uit de KJV vertaald (; )

Easton's Bible Dictionary - download duurt even (; ; )

Schema's en Kaarten hier downloadbaar

  
 

Werken van Francis A. Schaeffer (downloadbaar / op aanvraag):

De God die Leeft, Francis A. Schaeffer ()
Hij is er, en Hij spreekt, Francis A. Schaeffer ()
Genesis in Ruimte en Tijd, Francis A. Schaeffer ()
De Kerk tegen het eind van de 20ste eeuw, Francis A. Schaeffer ()
Hoe zouden wij dan leven? Over opkomst en verval van de westerse cultuur, F. A. Schaeffer ()
Het voleindigde werk van Christus, F. A. Schaeffer ()
Wat ging er mis?, F. A. Schaeffer ()
Humanisme versus Reformatie ()
 
 

Volgende documenten zijn louter ter informatie bedoeld

Irenaeus van Lyon (ca. 140-202 nC.) : "Tegen de Ketterijen" (Adversus Haereses) - 1/5 (; )

Irenaeus van Lyon (ca. 140-202 nC.) : "Tegen de Ketterijen" (Adversus Haereses) - 2/5 (; )

Irenaeus van Lyon (ca. 140-202 nC.) : "Tegen de Ketterijen" (Adversus Haereses) - 3/5 (; )

Irenaeus van Lyon (ca. 140-202 nC.) : "Tegen de Ketterijen" (Adversus Haereses) - 4/5 (; )

Irenaeus van Lyon (ca. 140-202 nC.) : "Tegen de Ketterijen" (Adversus Haereses) - 5/5 (; )

  

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Heidelberger Catechismus

Dordtse Leerregels

Dordtse Kerkordening

Westminster Confession of Faith ()

Geloofsbelijdenis van Athanasius

Calvijns Constitutie (online, )

  

Hier uitgebreid studiemateriaal over de Rooms-katholieke kerk