Gratis PDF-reader

 

 

Geen donaties
Alles gratis
(Mt 10:8)

 

 

 

 

 

 

  
   

Christelijke Cartoons 3

   

ChristArt.com 

  

Aangevuld op 27-5-2009

  
  
  

Wijs Gods Woord af en je wandelt in het duister

  

  

Alle rivieren stromen naar de zee,
alle levens stromen naar de Troon van God

  

  

God staat toe dat we verleid worden,
om ons in staat te stellen te gehoorzamen

  

  

Wees voorzichtig met wie je volgt

  

  

Voor God kan niemand zich verbergen

  

  

Al wie de Naam des Heren aanroept zal gered worden (Rom. 10:13)

  

  

God wordt gezien in zowel de kleine als de grote dingen

  

  

Gods Wet toont ons hoe we vanbinnen zijn

  

  

Voor ware gelovigen werken alle dingen samen ten goede,
ook al merk je dat niet (Rom. 8:28)

  

  

Zonder Christus heb je niets

  

  

Ga in de wereld vissen en je zal veel vuil ophalen

  

  

De deur is nog open. Maar God kan ze vandaag sluiten

  

  

De wereld is ziek ... wegens de zonde in ieder mens

  

  

Het is goed te zijn waar God wenst dat je bent

  

  

  

  

Gods Waarheid snijdt door Satans duisternis

  

  

Bent u een marionet van de systemen? Jezus maakt het verschil

  

  

Wij zaaien wat we oogsten

  

  

Sommigen bidden met hun hoofd. Anderen echter met hun hart

  

  

God geeft redding als een vrije gave, voor ieder die ze aanneemt.
Wat houd je tegen?

  

  

  

  

Sommige schapen willen niet gevonden worden

  

  

Sommige mensen willen niet door God geholpen worden

  

  
  
  

Ga hier naar de Cartoonindex