Bent u een BIJBELSE creationist?

Bron en begeleidende tekst : http://creation.com/are-you-a-biblical-creationist, 30-10-2013  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Negen vragen om na te gaan of u een Bijbelse zienswijze hebt over Genesis (ook nuttig om uw bijbel- of schoolleraar te toetsen) :

1. ZES DAGEN: Gelooft u dat God de aarde en het universum schiep in zes gewone-lengte (aarderotatie) dagen? 2. OUDERDOM VAN DE WERELD: Gelooft u dat de aarde en het universum slechts enkele duizenden (niet miljoenen of miljarden) jaren oud zijn, zoals gemeten door aardse tijd? 3. DE EERSTE MENSEN: Gelooft u dat Adam en zijn vrouw Eva de letterlijke, historische voorouders waren van alle (andere) mensen die ooit geleefd hebben? 4. DE OORSPRONG VAN ADAM EN EVA: Gelooft u dat Adam en Eva geen fysieke ouders hadden maar direct door God geschapen werden; Adam uit het eigenlijke stof van de aardbodem, en Eva uit een rib van Adam? 5. DE MENSELIJKE DOOD: Gelooft u dat de menselijke dood slechts begon nadat Adam zondigde? 6. CARNIVORIE: Gelooft u dat alle dieren oorspronkelijk als vegetarisch geschapen werden? 7. LIJDEN ZOALS BLIJKT UIT HET FOSSIELENVERSLAG: Gelooft u dat fossielen die blijk geven van bloedvergieten en lijden (b.v. half-opgegeten prooi, dinosauruskanker, ...) kunnen gevormd geweest zijn voor de Zondeval van de mens die leidde tot de Vloek? 8. DE ZONDVLOED: Gelooft u dat de Zondvloed in Noachs dagen de hele aarde bedekte? 9. DE BOVENNATUURLIJKE MACHT VAN JEZUS: Gelooft u dat, nadat Lazarus verscheidene dagen dood was, Jezus er miraculeus voor zorgde dat hij opnieuw zou leven in zijn lichaam?

Score =

Verbetering antwoorden:


Andere Bijbelquizzen : http://www.verhoevenmarc.be/quizindex.htm