Algemene Bijbelquiz

1. Hoeveel boeken zijn er in de Bijbel? 2. Wat is het laatste boek in de Bijbel? 3. Hoe oud was Mozes tijdens de Vloed? 4. Redding is... 5. Het eerste woord in de Bijbel is... 6. Het laatste woord in de Bijbel is... 7. Hoeveel boeken zijn er in het Nieuwe Testament? 8. Wie schreef het boek Openbaring? 9. Als een persoon verloren gaat, waar zal hij dan de eeuwigheid doorbrengen? 10. Hoe oud was de Heer Jezus toen Hij Zijn bediening begon?

Score =

Verbetering antwoorden:


Beoordeling:
90-100% = Goed gewerkt!
70-80% = Niet slecht maar bestudeer de Bijbel meer
50-60% = Lees en bestudeer de Bijbel veel meer
Minder = Aan het werk - nog heel veel te doen!